SV. DRUŽINA ADELAIDE

HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION, 51 YOUNG AVE., HINDMARSH, S.A. 5007 (P.O. BOX 479, WELLAND, S.A. 5007) TEL: (08) 8346 9674 FAX: (08) 8346 2903

SKUPINA LJUBLJANSKIH LUTKARJEV je v letošnjem postu obiskala našo skupnost s kratko predstavo Taca Muca pisateljice Svetlane Makarovič, o muci, ki je bila preveč zaupljiva. Dopoldne je nekaj igralcev prišlo k nedeljski maši, po njej pa so se srečali z našimi rojaki. Popoldne je bila predstava v slovenskem klubu in čeprav otroška, so starejši uživali in se nasmejali. Morda se bo kdo vprašal, zakaj to omenjam, saj ni cerkvena stvar? Pred leti, v času Jugoslavije, se je redkokdaj zgodilo, da je od gostov, ki jih je sponzorirala država, smel kateri vstopiti v cerkvene prostore in biti navzoč pri maši. Danes je to drugače. Če kdo od gostov hoče, lahko pride v slovensko cerkev, četudi se doma oblasti čudno obnašajo do Cerkve. Seveda prihaja od doma tudi veliko gostov, ki so daleč od Cerkve - razen, če potrebujejo prenočišče, takrat so vsi verni, tudi če cerkve ne poznajo od znotraj. Pa naj bodo ti, ki so povezani s cerkvijo, zgled vsem.

VELIKONOČNI RAZPORED BOGOSLUŽJA

Osmega aprila na cvetno nedeljo bo začetek bogoslužja na cerkvenem dvorišču, najprej blagoslov butaric in zelenja, nato slovesen vhod v cerkev. Med sveto mašo bomo poslušali evangelij - pasijon po evangelistu Luku. Cvetna nedelja nas spominja na slovesen Jezusov vhod v Jeruzalem, ko je navdušena množica klicala Jezusu 'Pozdravljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!' 12. april - veliki četrtek, spomin na zadnjo večerjo, sveto Evharistijo in ustanovitev duhovništva. Zvečer ob sedmih bo sveta maša, po maši prenos Najsvetejšega v kapelo Marije Pomagaj ( ječo), po maši molitvena ura za duhovniške in redovniške poklice in spravo. 13. april - veliki petek, ta dan se Cerkev spominja smrti Jezusa Kristusa. Popoldne ob treh bogoslužje velikega petka z branjem pasijona, razkrivanje in češčenje Križa in sveto obhajilo. Po maši odprt božji grob in molitvena ura velikega petka. Nabirka tega dne gre za Sveto deželo. Ta dan je strogi post. 14. april - velika sobota. Spomin, ko Jezus počiva v grobu. Ob devetih dopoldne najprej križev pot, nato izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu. Kot vsa leta bo tudi letos češčenje Jezusa v božjem grobu. Popoldne ob treh blagoslov velikonočnih jedil. Nato skupni rožni venec. Zvečer ob sedmih začetek velikonočne vigilije. Blagoslov ognja, velikonočne sveče, branje svetega pisma, obnovitev krstnih obljub. Maši velikonočne vigilije bo sledil domači običaj vstajenja s procesijo in blagoslov, končali pa bomo z blagoslovom velikonočnih jedil. Ob koncu boste lahko dobili tudi blagoslovljeno vodo - prineste stekleničke, na voljo pa bodo tudi pri nas. 15. april - velika nedelja, praznik Jezusovega vstajenja. 0b 10. uri slovesna peta sveta maša. Letos bo tudi na veliko noč po končani sveti maši blagoslov velikonočnih jedil! Kot ponavadi bo za vse otroke nekaj zanimivih skrivnosti - iskanje pirhov. Starši pripeljite svoje otroke in naj bo to dan njihovega čistega veselja in ohranjanje tradicije! 16. april - velikonočni ponedeljek. Dopoldne ob desetih sveta maša, po maši lomljenje pirhov z zakusko.

SPOVEDOVANJE bo na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto pred obredi in po obredih. Otroci bodo imeli spoved na veliko soboto po končanem blagoslovu ob 3.15 popoldne. Starši poskrbite, da bodo vaši otroci opravili velikonočno spoved!

MARIJANSKA PROCESIJA Šestega maja imamo marijansko procesijo popoldne ob 2.30. Vse rojake iz Adelaide in okolice vabim, da se pridružite naši slovenski skupnosti pri banderi Marije Pomagaj, posebej vabljene narodne noše. Za zgled: stari in mladi slovenski rojaki v Melbournu z velikim ponosom oblečejo narodno nošo in pokažejo vsem, kateri narodnosti pripadajo. Letos napravimo tako tudi v Adelaidi in pridimo v narodnih nošah! Vsem rojakom želim blagoslovljene velikonočne praznike. Tako kot ob vstajenju svojim preplašenim in zbeganim učencem Vstali Kristus podarja svoj mir, naj ga podari tudi Vam, dragi rojaki, posebno tistim, ki trpite, ste bolni ali priklenjeni na bolniško posteljo!

p. Janez