UVODNI ČLANEK

Grob je prazen

s. Maksimilijana Kaučič

V velikonočnem jutru so žene doživele, da je grob prazen. To resnico jim je potrdil tudi angel z besedami: "Ni ga tukaj. Vstal je in živi!" Dragi bratje in sestre, ustavimo se ob praznem grobu in razmišljajmo o skrivnosti naše vere, o velikonočnem tridnevju. Jezusovo življenje je bilo od rojstva, prek javnega delovanja do smrti in vstajenja zaznamovano z ljubeznijo do nebeškega Očeta in do vsakega izmed nas. Na veliki četrtek pa nam je izkazal svojo ljubezen do konca. Na najbolj preprost način je hotel ostati med nami, v podobi kruha in vina. To je hrana za naše večno življenje, ki nas čaka na koncu našega zemeljskega popotovanja. "To moje živo je telo, ki se za vas daruje, to kelih moje je krvi, ki se za vas žrtvuje. Preveč, Gospod, vse preveč je dobrote tvoje…" (M. Tomc) Na veliki petek je Jezus spremenil v dejanje ljubezni svoje trpljenje. Vdano je sprejel križ in z njim človeško hudobijo, ki ga je križala. Odpuščal je in še Očeta prosil, naj odpusti, ker ne vedo, kaj delajo. Pod križem je bila Marija zazrta v svojega trpečega Sina, ki ga je objemala s svojo ljubeznijo in sočutjem. In prav ta trenutek najhujšega trpljenja je postal ura novega rojstva za vse človeštvo. Marija je pod križem postala naša Mati. V tem življenju ne bomo mogli do kraja doumeti veličino te ljubezni. Velika sobota je dan Jezusovega počitka v grobu. Dan, ko so apostoli v strahu čakali, kaj bo in dan, ko je Marija po vseh the dogodkih ohranila vero in zaupanje v svojega Sina, da bo vstal in živel. Velika noč je dan zmage neba. "V moči Očetovega veličastva je vstal od mrtvih, da bi mi stopili na pot novosti življenja" (Rim 6, 4). Zmaga, ki jo praznujemo in se je veselimo, je za vse dni. Odrešenje od greha, osvoboditev od greha, zmaga nad grešnimi navadami: to je naša dediščina. To je novo življenje, ponujeno nam vsem. Praznujmo to radost, vendar ne samo na veliko noč, ampak vsak dan v zavesti, da smo odrešeni božji otroci. Naj nas doleti kar koli, obljube vstajenja se lahko vedno veselimo. Četudi so težave v službi ali doma, doživljamo tesnobo in negotovost - da, lahko smo veseli. In to veselje moremo ohraniti tako, da v sebi ohranimo resnico: božja moč je neskončna; Jezus je premagal greh in smrt; mi smo njegovi ljubljeni otroci. In če nam upade zaupanje? "Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji" (Kol 3, 2). Zato berimo Sveto pismo, molimo, večkrat se med dnevom spomnimo resnic vere. Življenje je povsod tam, kjer ga nekdo podari, kjer je nekdo umrl sam sebi. Zato je bilo treba velikega petka, da ja zasijala Velika noč. Dragi rojaki, skupaj se veselimo svetlobe Vstalega in polni hvaležnosti prepevajmo Njemu, ki je isti včeraj, danes in vedno. Naj vas tudi v letošnjih velikonočnih praznikih bogato obdari s svojim mirom, da bo s poglobljeno vero, poživljenim upanjem in veselo ljubeznijo to nov korak do osebne sreče in lepih medsebojnih odnosov tako v lastnih družinah kakor v veliki družini avstralskih Slovencev. S temi voščili vam v imenu sosester pošiljam iskrene velikonočne pozdrave in se vas vseh pri Mariji Pomagaj na Brezjah rada spominjam.