SV. CIRIL & METOD MELBOURNE

ST. CYRIL & METHODIUS SLOVENIAN MISSION, BARAGA HOUSE, 19 A'BECKETT ST., KEW, VIC. 3101, TEL: (03) 9853 8118 IN (03) 9853 7787 MOBILE: 0412 555 840 FAX: (03) 9853 0811

DRAGI ROJAKI V VIKTORIJI IN VSI, ki ste povezani z našim verskim in kulturnim središcem sv. Cirila in Metoda, v zacetku decembra ste dobili že naša božicna pisma z adventnim in božicnim programom in naša vošcila za praznike in novo leto. Pa naj tudi v Mislih povzamem še nekaj poudarkov iz adventnega in božicnega casa.

ADVENTNI IN BOŽICNI SPORED:

15. december - sobota: Generalno cišcenje cerkve in okolice. postavljanje jaslic pred lurško votlino in pod verando Baragovega doma. Sledi BBQ v zahvalo za vse prostovoljce ob mednarodnem letu prostovoljcev. Vsem iskrena hvala! Poleg zunanjega cišcenja pa spada v ta cas tudi notranje ocišcevanje: Priložnost za sveto spoved bo v Kew vedno eno uro pred mašo, v St.. Albansu, Springvalu, Altoni North in Geelongu pa je bilo spovedovanje po progamu, ki je bil objavljen v pismu.

16. december: 3. ADVENTNA NEDELJA. Sveti maši ob 8.00 in 10.00. Po deseti maši BBQ kosilo. Ta dan zacenjamo božicno devetdnevnico - od 16. do 22. decembra bosta vsak dan sveti maši ob 7.00 zjutraj in 7.30 zvecer. Devetdnevnica bo zvecer in vsak dan bo imel poseben namen. Imeli bomo prav takšne namene, kakor jih je zapisal p. Valerijan za Sydney. V teh dneh bo tudi romanje podobe Marije Pomagaj po družinah, kjer boste to hoteli.

21. december - petek, 6. dan božicne devetdnevnice. Ob 11.00 bo sv. maša v Domu matere Romane.

23. december: 4. ADVENTNA NEDELJA, maši ob 8.00 in 10.00uri. Spovedovanje eno uro prej!

24. december - ponedeljek, SVETI VECER: Od 10.00 do 11.00 zvecer bo še priložnost za sveto spoved v cerkvi. Ob 11.00 se bo zacel božicni program pred lurško votlino - pripravljajo ga mladi. Clani Kulturnega odbora so se zelo zavzeli, da bi skupaj z otroci in mladino pa tudi starejšimi pripravili lepo božicno razpoloženje. Seveda ves svet ne more mimo 11. septembra 2001 v New Yorku. Tako bomo tudi mi v tej noci prosili za mir in ob petju in poslušanju precudovitih božicnih pesmi postajali nosilci miru in božicne radosti, kakršne so bili v tisti noci deležni betlehemski pastirji.

25. december - torek: BOŽIC - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA. Ob polnoci bo polnocnica pred lurško votlino, v primeru dežja pa v cerkvi pa tudi dvorana bo ozvocena. Na Božic bosta sveti maši še ob 8.00 in 10.00 dopoldne. Na pastoralnem svetu so me spomnili, da naj v Mislih opozorim na sode-lovanje pri polnocnici. Skušali bomo dobro ozvociti, da bo lahko vsakdo, ki bo sredi te noci prišel v Kew, mogel slediti in sodelovati pri liturgiji te cudovite noci.

26. december - sreda: SV. ŠTEFAN, prvi mucenec, dan samostojnosti v Sloveniji (ob obletnici plebiscita). Sveti maši bosta ob 8.00 in 10.00.

30. december: NEDELJA SV. DRUŽINE. Pri deseti sv. maši bo blagoslov otrok in posebno bogoslužje zanje. Ob koncu maše bomo zapeli zahvalno pesem za vse prejete dobrote v letu 2001. To nedeljo bo sveta maša tudi v MORWELU. Priložnost za spoved bo od 5.15 dalje v cerkvi Srca Jezusovega, ob 6.00 zvecer bo praznicna sv. maša.

V božicnem casu se bomo slišali tudi preko radijskih in televizijskih valov: 19. decembra ob sedmih zvecer na radiu 3 ZZZ, 23. in 25. decembra na radiu SBS in 25. decembra in 1. januarja na slovenskem programu TV kanala 31 v Melbournu. Hvala vsem sotrudnikom na radiu in na televiziji po vsej širni Avstraliji!

1. JANUAR 2002 - torek: NOVO LETO, praznik MARIJE, SVETE BOŽJE MATERE. Sveta maša bo ob 10.00 dopoldne in ob 7.30 zvecer.

6. januar - NEDELJA, praznik RAZGLAŠENJA GOSPODOVEGA ali SVETI TRIJE KRALJI. Sveti maši ob 8.00 in 10.00. Pri deseti maši bo blagoslov vode.

POCITNIŠKA MT. ELIZA: 1. teden od 6. do 12. januarja 2002; 2. teden od 13. do 19. januarja. Cena za odrasle je $160, za otroke do 16 leta $130, za vsakega naslednjega otroka v družini je $20 manj, otroci pod 6 let imajo zastonj. Prijave in vplacila sprejemata Simon Grilj (telefon 9359 0434) in David Hvalica (telefon 9434 6668). Naprosil sem že patra Filipa, da bo z nami. Vidim, da ga imate radi, on pa tudi rad pride. In smo vsi veseli.

IN SEDAJ MORDA ŠE MALO KRONIKE. Izredno lepa je bila 1. adventna nedelja, 2. decembra, ko so pri maši sodelovali mladi pa tudi število ministrantov in ministrantk se veca. Po maši je bil v dvorani zelo lep program, ki so ga ob skrbnem delu in podpori odbora staršev Slomškove šole pripravile uciteljice in ucitelj šole skupaj z otroci. Andrew Fistric je odlicen Miklavž, pravi naslednik legendarnega Miklavža Ivana Mejaca, ki ga je predlagal za naslednika. Lepo je videti, da je v naši skupnosti tudi še precej mladosti. Hvala vsem, ki ste vložili mero svojega truda v ta dan. Tudi clanicam molitvene skupine, ki ste naredile odlicne domace rezance za božicno kosilo in namenjate doprinos za popravilo narodnih noš.

OB SKLEPU MEDNARODNEGA LETA PROSTOVOLJ-CEV moram še enkrat izraziti iskreno hvaležnost vsem vam, ki ste gradili in gradite ter vzdržujete vse to, kar pravimo: naš Kew! Veliko vas je in za vsakega posebej se Bogu zahvaljujem.

V sredo, 10. oktobra 2001, se je v Sydneyu z motorjem ponesrecil JOSEPH PAUL FERFOLJA. Rojen je bil v Sydneyu, 18. 10. 1972, kot drugi otrok znanega Virgilija Ferfolja in Gwen, rojene Burke. Pokojnik je bil zaposlen kot skladišcnik v Brookvale. Poleg staršev zapušca starejšega brata Jamesa ( Janeza), 30 let, ki je porocen z Ellen, rojeno Smuk in mlajšo sestro Ano, 28 let, ter njeno hcerko April, 18 mesecev. Pogrebne molitve so bile v Merrylandsu en teden pozneje, 18. oktobra, nekaj ur pozneje pa je sledila upepelitev v ožjem družinskem kroguv Rookwoodu.

Vpetek, 26. oktobra, je v Adelaidi umrla LJUDMILA MILICA KRISTO, rojena Ostrožnik. Pokojnica je bila rojena v Celju, 6. 8. 1952, kot hcerka pokojnega Martina in Marije. V Avstralijo je prišla leta 1980, naslednje leto se je v Cairnsu porocila s Tadejem Kristo, ki je po rodu iz Gornjega Vakufa. Ko sta živela v Queenslandu, sta se jima rodila otroka Karmen, 19 let ki študira Justice in Society na Flinders univerzi in Mark, ki je v zadnjem razredu srednje šole. Pozneje se je družina preselila v Adelaido, kjer je oce takoj našel zaposlitev, Milica pa je delala v tovarni Silver Fleece, kjer izdelujejo razne športne uniforme. Pokojnica je zbolela pred dvema letoma in se je podvrgla operaciji. Stanje se ji je zacasno izboljšalo, da je mogla obiskati svoje sorodnike v domovini. Žal se je bolezen znova pojavila in koncno zahtevala njeno življenje. Na predvecer pogreba 29. 10. 2001 je bil rožni venec za pokojnico v cerkvi Sv. Patricka v Adelaidi. Naslednji dan je bila prav tam pogrebna sv. maša. Somaševala sva g. Luka Pranic in p. Valerijan Jenko. Pri maši je prepeval pevski zbor Svete Družine. Ob koncu sv. maše so bili govori, med temi je govoril tudi predsednik adelaidskega društva g. Ernest Orel in se poslovil od pokojnice. Po pogrebnih molitvah na pokopališcu v Enfieldu, je bila pogostitev v slovenskem klubu. Pokojnica zapušca poleg moža, hcere in sina tudi še živeco mamo Marijo Ostrožnik, ki živi v Celju, ter polsestri Mimico in Jožico.

JOŽE RAKAR je bil rojen 16. 11. 1932 v mali vasi Trebeše, kjer ima še tri brate. Tam je zapustil vse in odšel v Italijo in pozneje odpotoval v Avstralijo z ladjo "Skaybryn", 28. 9. 1952. Veliko je potoval po Avstraliji. Koncno se je odlocil za Melbourne, kjer je delal na pošti do upokojitve. Ustvaril si je dom v Avondale Heights. Porocil se je leta 1963 z ženo Ano, roj. Miško iz Svetinje, s katero je imel dva otroka, hcerko Suzanne in sina Stevena. Imel je tudi dva vnuka, Jordan in Alan. Po daljši bolezni nas je 15.11.2001 v miru zapustil doma, v krogu svoje družine. Hvala vsem, ki ste ga spremljali na zadnji poti. Pogrebno mašo sta opravila domaci župnik in p. Ciril v župnijski cerkvi v Avondale Heights, 20. 11. 2001, nato je bil kremiran v Altoni in del pepela potrošen v morje, ki ga je prineslo v Avstralijo.

FELIKS WOHAR, rojen 4. 2. 1932 v Bakovcih v Prekmurju, je umrl v bolnišnici v Wangarratti, 5. 11. 2001. Pokopan je bil v Wodongi 8. 11. 2001- tam je tudi živel. V Avstralijo je prišel leta 1951. Zapušca hcerki Ano in Angelo z družinama, šest vnukov, v Sloveniji pa sestri Marijo in Angelo in brata Jožeta. Njegova žena Hermina je umrla leta 1995. STANISLAV JEMEC, rojen 14. 11. 1937 v Grahovem, je umrl v Nursing Home v Noble Park v Melbournu 26. 11. 2001. V Avstralijo je prišel leta 1968 že z ženo Vero, r. Pavlovic, doma iz Vojvodine in sinom Sinišo. V Avstraliji se jima je rodil sin Peter. Zaradi bolezni se je bolj držal doma. Pogrebno mašo je opravil p. Ciril 3. 12. 2001 v kapeli pogrebnega zavoda Tobin Brothers v Noble Park, nato pa so krsto poslali v Slovenijo, kjer bo pokopan v domaci župniji v Grahovem. Zapušca bivšo ženo Vero, sinova Sinišo z družino in Petra, v Sloveniji pa brata Ludvika in Jožeta ter sestri Marijo in Ano.

V Gold Coast bolnišnici je 7. 11. 2001 podlegel hudi bolezni komaj 38 letni VIKTOR JULIUS LAUKO. Viktor je bil rojen 17. julija 1963 v Melbournu kot sin nam vsem poznanih starsev Marjana in Nade Lauko. Pogreb je bil 13. 11. 2001na Gold Coastu. Zapusca dva sinova. HOZJAN AUGUST, poznan kot Gas, je umrl v Brisbanu 18. 9. 2001 , kjer zapušca vdovo Natalijo ter sinova Nicolasa in Jožefa. Od pokojnika smo se poslovili v cerkvi sv. Katarine v Wishardu od koder je šel pogreb na pokopališce v Mt. Gravatt. Pokojnik star 67 let, je bil doma iz Hotize pri Lendavi. Iz Mt. Isa je tudi prišla vest, da je tam v nedeljo, 31. septembra 2001, umrl RAJKOVIC AUGUST, rojen avgusta 1932, star 69 let - doma iz Kraja. Pokopan je bil v Mt. Isi.

Mirko Cuderman še poroca, da so po maši zadušnici iz Bribie Islanda pospremili na Caboolture pokopališce Visocnikovo mamo - omo - HELENO ERLAH, ki je umrla v cetrtek, 11. oktobra 2001, zjutraj v Caboolture bolnišnici. Pokojno Heleno smo položili skupaj v isti grob, kjer je pokopan njen brat - stoletnik Šimen Erlah, ki je umrl pred enajstimi meseci. Pokojnica je bila rojena 18. septembra v Ratecah (leta?). Helena Erlah si je s svojo skromnostjo in pogosto navzocnostjo pri bogoslužju v Bribie Island cerkvi pridobila veliko spoštovanje med tamkajšnjimi farani, saj je bilo veliko vernikov pri pogrebni sv. maši. Lep pogreb je opravil farni župnik Fr. Rex, ki je za pokojnico tudi izdelal lepo dvojezicno mašno brošuro v slovenšcini in anglešcini s sliko brezjanske Marije Pomagaj. Sorodnikom vseh pokojnih izre-kamo naše sožalje.

ZAHVALA Ob prerani izgubi dragega moža ALEKSANDRA VICICA, ki je umrl 20.10.2001, se vam vsi toplo zahvaljujemo za izreceno sožalje, udeležbo rožnega venca, pogrebne svete maše in poklon-jeno cvetje. Lepa hvala tudi patru Cirilu za molitve in cerkveni obred. Iskrena hvala vsem gospodinjam, ki so poskrbele za sedmino, hvala društvu "Planica". Dragi Alex, pocivaj v miru Božjem. Hvaležna žena Lora, sin Saška, hci Suzi z možem Wayneom.

p. Ciril A. Bozic