SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

POKOJNI

V nedeljo, 3. junija 2001, je na svojem domu v Gladesville (Sydney) umrl JOŽE GAŠPERŠIC. Rojen je bil 2. 9. 1929 v Premu pri Ilirski Bistrici kot sin Jožeta in Ane, roj. Fatur. Kot mlad fant se je Jože izučil slaščičarstva in je to obrt opravljal v Trstu. Leta 1955 je prišel v Avstralijo in se še isto leto poročil z Ondino Tence, ki je po rodu iz Trsta (župnija Sv. Križ). Najprej sta živela v Drummoyne, pozneje pa v Hunters Hill in sta po nekaj letih odprla trgovino s slaščicami v Sydneyju na George Streetu. Jože se je moral leta 1978 podvreči težki operaciji hrbtenice, kar je od takrat otežkočalo njegovo delo. Jože je bolehal zadnjih šest let. Rad se je družil z rojaki. Večkrat je obiskal s svojo ženo Ondino rojstno domovino, tudi še lani. Pogrebna maša za pokojnika je bila opravljena v Merrylandsu v četrtek, 7. junija, nato pa smo ga spremili na njegovi zadnji zemeljski poti na slovensko pokopališče v Rookwoodu. Pokojnik zapušča tu ženo Ondino, v domovini pa brata Danila, ki je bil pred leti v Avstraliji in je pel pri zboru Škrjanček, potem pa se je vrnil v domovino.

V torek, 5. junija 2001, je v bolnici v Wollongongu umrl STANISLAV HERIC. Rojen je bil 10. 11. 1910 v Branislavcih pri Ljutomeru. Kot mlad fant se je izučil za kotlarja. Leta 1948 je odšel v Nemčijo in se tam poročil z Leopoldino (Lee) Hacker. Naslednje leto sta prišla v Avstralijo in sta najprej živela v Bathurstu. Pozneje sta se preselila v Fairymeadow. Stanko se je zaposlil pri Bolawarra Electricity Authority. Redno je skupaj s svojo ženo obiskoval nedeljsko mašo. Če ga nismo videli v slovenski cerkvi v Figtreeju, je bil to znak, da je bolan. Že od septembra je bolehal in se je moral podvreči številnim preiskavam, a je še vedno upal na zboljšanje zdravja. Rad je privolil v prejem zakramentov sv. Cerkve in potem je še večkrat prejel sv. obhajilo. Še dva dni pred smrtjo je naročil, povejte patru, naj mi prinese sv. obhajilo. Pogrebna maša za Stanka je bila opravljena v slovenski cerkvi Vseh svetnikov v Figtreeju v petek, 8. junija, pokopan pa je bil na pokopališču Lakeside v Daptu.

V torek, 19. junija 2001 zjutraj, je v Domu starejših občanov Canberra Nursing Home v Lidcombu (Sydney) umrla JULKA KLARA NAGODE, roj. Kariž. Rojena je bila 16. 2. 1933 v Križu pri Sežani na Primorskem kot hcerka Karla in dobro znane Ivanke Kariž (roj. Bole). V Avstralijo je prišla leta 1954. Poročena je bila s Francem Nagodetom, ki je bil po rodu iz Logatca. Družina je živela v Auburnu. Franc je umrl leta 1989. Pokojna Julka je pred štirimi leti zbolela za rakom na prsih in je bila operirana. Bolezen se je za nekaj let umaknila. Lani avgusta pa je zbolela za tumorjem v glavi. Operacija ni bila možna. Pred nekaj meseci je prejela zakramente in nato še večkrat sv. obhajilo. Pogrebna maša za pokojno Julko je bila opravljena pri sv. Rafaelu v petek, 22. junija, pokopana pa je bila v grob pokojnega moža Franca na novem delu slovenskega pokopališca v Rookwoodu. Pokojnica zapušca hčerko Nevo (1961), ki je poročena s Petrom Sultanu in imata hčerko Virginijo (dve leti in pol) ter sina Jakoba (11 tednov); sina Tedija (1963), sestri Marijo Kogovšek in Fausto Ilijaš, brata Justa (v domovini) in Rina ter veliko nečakov in necakinj. Sorodnikom omenjenih pokojnikov naše iskreno sožalje ob izgubi dragih svojcev. Sveti Duh-tolažnik naj jim bo uteha, Mati božja Marija, ki je stala pod križem svojega sina pa naj jim izprosi vdanosti v božjo voljo. Vsi pa molimo, da bi bili pripravljeni na odhod s tega sveta, sv. Jožef pa naj nam izprosi srečno zadnjo uro!

CANBERRA ima slovensko službo božjo v nedeljo, 15. julija, in 19. avgusta, obakrat ob petih popoldne. Obisk škofa in provinciala z jubilejno mašo pa bo v nedeljo, 2. septembra, ob šestih zvecer.

WOLLONGONG-FIGTREE ima slovensko mašo vsako drugo in četrto nedeljo ob 5. uri popoldne. Torej 8. in 22. julija, 12. in 26. avgusta. Škof Kramberger in p. provincial bosta obiskala rojake v Newcastlu v torek, 4. septembra, ko bo sveta maša ob uri, ki bo objavljena, ko bo pri vas sv. maša 29. julija.

NONET CERTUS iz Maribora nam je prinesel našo slovensko pesem, ki so jo podali res dovršeno, da so vsepovsod želi velik aplavz, tako na Slovenskem društvu v petek, 18. maja, in nato v soboto, 19. maja na Triglavu. V nedeljo, 20. maja, so prepevali pri sv. maši v Merrylandsu. Že preludij na orglah ob mašnem vstopu izpod spretnih prstov umetniškega vodje in organista Francija Divjaka je zbudil začudenje, da so naše orgle zmožne tako mogočnih in ubranih glasov. Njihovo petje pri maši je res zbujalo čustva pobožnosti in spoštovanja do skrivnosti svete maše. Ob koncu maše so se vsi pevci zbrali ob oltarju in skupaj z verniki zapeli Marija skoz' življenje. Sledil je njihov nastop v dvorani. Gledalce je petje tako navdušilo, da so ob koncu klicali "še, še"; zbor je ugodil želji in je ob koncu programa dodal še kar nekaj pesmi. Po kosilu, ki so jim ga pripravile naše dobre kuharice, je Ivan Koželj (ki je ves čas prevažal pevce) ves zbor odpeljal v Canberro. Tam jih je Cvetko Falež peljal na Telecomov stolp, da so videli panoramo mesta. Potem so v zadovoljstvo vseh prepevali pri maši. Po maši smo šli v dvorano tamkajšnjega kluba, kjer so nastopili na koncertu. Žal je bila udeležba bolj slaba. Hvala Lojzu Kavašu, da je rezerviral dvorano in Cvetku Faležu, da je pevce povabil na večerjo v grški klub. V torek, 22. maja, jih je Ivan Koželj odpeljal v Blue Mountains, kamor sta jih povabila Herman in Erika Koželj na BBQ. Tam so srečali avstralskega domorodca, ki jim je igral na didgeridoo in razlagal tehniko igranja na ta aboriginski instrument. Zvečer pa so pevci za slovo še enkrat prepevali pri maši. Naslednje jutro, v sredo, 23. maja, pa jih je šofer Ivan Koželj odpeljal na postajo in so z vlakom odpotovali proti Melbournu. Hvala Ivanu, ki nam je vedno pripravljen nuditi pomoč s prevozi, kot pri obisku pevcev Noneta in kadar imamo romanje v Penrose Park, Mt Schoenstatt ali drugam. Hvaležni smo tudi Florijanu Auserju, ki je pevce ves čas spremljal s kamero.

ROMANJE V PENROSE PARK smo imeli na praznik sv. Antona Padovanskega v sredo, 13. junija. Potovali smo z dvanindvajsetsedežnim avtobusom, ki ga je vozil Ivan Koželj. Na kraju romanja so se nam pridružili drugi rojaki, ki so prišli s svojimi vozili, tudi iz Wollongonga. Po opravljeni romarski maši in opoldanskem okrepčilu, smo se v procesiji z Najsvetejšim pridružili romarjem drugih narodnosti in med molitvijo in petjem prišli k lurški votlini. Tam je bila pobožnost rožnega venca božjega usmiljenja. Pater Columba je govoril o češčenju svetih podob in kipov ter o bližajočem se kronanju Censtehovske Matere božje v cerkvi v Penrose Parku, ki bo v nedeljo, 26. avgusta. Krono bo blagoslovil papež Janez Pavel. Po blagoslovu z Najsvetejšim smo se slovenski romarji ustavili pri naši kapelici in se spomnili četrte obletnice, odkar je bila blagoslovljena. Navzoč je bil tudi glavni dobrotnik Maks Krajnik z ženo Vero. Vseh smo se spomnili s hvaležnostjo in kratko molitvijo. Ves potek romanja je Florijan Auser spremljal s kamero. Pripravlja namreč dokumentarni video o delovanju slovenskih duhovnikov-frančiškanov, ki naj bi bil končan za letošnje praznovanje 50-letnice prihoda patrov v Avstralijo. Naj tu omenim, da so darovi še vedno potrebni za vzdrževanje kapelice in zavarovalnino, ki so jo patri preskrbeli za vse kapelice.

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI smo tudi letos slovensko praznovali. Naš mešani zbor se je skrbno pripravil z bogato izbiro pesmi. Pri slovesni maši 17. junija je izvajal Vodopivčevo latinsko Missa in honorem Sanctae Catherine. Zbor je pel tudi med procesijo in pri obeh blagoslovih. Hvaležni smo vsem pevkam in pevcem, ki redno prihajajo k vajam. Milka Stanic pripravi vse note za pevce, Ivan Tomšic dirigira zboru, Carmen Fuderanan vadi z zborom, korepetira pri vajah in ga spremlja, kadar nastopajo. Ljudsko petje vodi Marija Ovijac, spremljajo pa ga, menjaje, Milka Stanic, Carmen Fuderanan, Brigita Bezjak in Tereza Rede.

MLADINSKI ZBOR se je znova osnoval pred nekaj meseci. Vodi ga Carmen in imajo vajo vsake dva tedna ob sobotah ob štirih popoldne. Zbor šteje osem deklet, dva fanta-kitarista pa spremljata petje. Zbor je do zdaj dvakrat nastopil s petjem pri maši.

27. MLADINSKI IN SLOVENSKI koncert je le še tri mesece stran. Vse, ki želijo nastopiti, vabimo, da prijavijo svoj program. Prijavnico morete dobiti v vseh treh verskih središčih in na društvih širom Avstralije. Čas prijave je do 15. septembra. Prijavnico pošljite v Merrylands po pošti, faksu ali internetu.

PAX ET BONUM - MIR IN DOBRO je franciškanski pozdrav. To pa je tudi naslov zgodovinske knjige, ki bo izšla za letošnji 50-letni jubilej prihoda prvih dveh slovenskih franciškanov v Avstralijo. Cena knjige v prednarocilu pred 10. julijem je $25.-, pozneje pa bo $30. Dobiti moramo vsaj 300 naročnikov, da se bo financno izplačalo izdati to knjigo, zato vas prosimo, da pohitite z naročilom, plačate pa jo pozneje, ko bo izid knjige zagotovljen.

KRST CHRISTOPER BEDNAR, Toongabbie, NSW. Oče Walter Renato, mati Helena Marie Gašperšic. Sv. Rafael, Merrylands, 17. junija 2001. Novokršcenemu Krištofu, staršem in bratcu Joshua naše iskrene čestitke!

TELOVSKA PROCESIJA je bila po maši v nedeljo, 17. junija, ko se v Avstraliji praznuje praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Vreme nam je bilo naklonjeno. Dvakrat smo obkrožili cerkev, da se je procesija lažje lepo razvila. Naš mešani pevski zbor je odlično prepeval že med mašo, ko je izvajal Vodopivčevo mašo sv. Katarine, potem pa ves čas prepeval med procesijo. Hvala jim, pa tudi Sonji in Mariji, ki sta okusno okrasili oltar v cerkvi in pripravili tudi tistega zunaj. Tudi ministranti so se kar dobro izkazali, pa otroci, ki so trosili cvetje na pot Najsvetejšemu, Ivan Koželj pa je delal red, ko se je procesija formirala v cerkvi. Isti večer je bila slovenska maša in po njej procesija z lučkami tudi v Canberri, le da je bil samo en blagoslov v cerkvi, ko se je procesija vrnila.

OKTET DESETI BRAT je tudi pri sv. Rafaelu nastopil v nedeljo, 24. junija. Najprej so peli pri maši, nato pa v dvorani. Na predvečer pa so nastopili v dvorani slovenskega društva, kjer je bila proslava 10-letnice slovenske državnosti. Tam so nastopili tudi Veseljaki, ki so prišli z oktetom. Nastanjeni so bili kar pod ugodnimi pogoji v Hotelu Formule 1 v Wentworthvillu. Iz Merrylandsa so odšli na Triglav in tudi tam nastopili.

SLOMŠKOVA ŠOLA pri sv. Rafaelu ima trenutno sedemnajst učencev. Razdeljeni so v dve skupini. Starejši so stari okrog deset let in imajo pouk v razredu za odrom v dvorani, mlajši pa so v razredu pri zakristiji. Za pouk skrbe: Kristina Šuber, Danica Šajn in Danica Grželj, Carmen Fuderanan pa ima zanje ob koncu pouka pevsko vajo, saj mislijo nastopiti tudi na letošnjem Slovenskem koncertu.

BIRMANCI in prvoobhajanci se pripravljajo na ta dva zakramenta, ki jim ju bo podelil škof Krambergar v nedeljo, 2. septembra, ko imamo praznovanje 50-letnice prihoda franciškanov v Avstralijo. Pet prvoobhajancev pripravlja Milka Stanic, osemnajst birmancev pa Carmen. Molimo zanje, da bi prejem teh dveh važnih zakramentov pomenil zanjemočno pobudo za krščansko življenje. Je pa seveda največ odvisno od staršev, kakšen zgled jim nudijo!

VABIMO VAS NA 27. Slovenski koncert ki bo letos v Merrylandsu v soboto, 6. oktobra ob šestih zvečer. Vse, ki žele nastopiti, vabimo, da si priskrbe prijavnice v verskih središčih ali na društvih. Čas za prijavo je do 15. septembra. Nastopajoči bodo imeli vajo na dan nastopa od 12. ure naprej. Sodelovali bodo tudi pri sveti maši v nedeljo, 7. oktobra, ob 9.30 zjutraj.

p. Valerijan