KOTIČEK NAŠIH MLADIH
 

Živio! It is Andrew again. How have we all been? Good I hope. Thank you to Melissa Fistric this month for telling us about the Multi-faith religious celebration that she attended as part of the Centenary celebrations. It is a very hard job to write "The Corner" each month so I am calling on all of you to do what Melissa did and share something with misli. So pick up your pen or type me an e-mail. If you don't, how can you expect the younger generations to contribute? So please help!

The Editor

Centenary of federation: Multi-faith religious celebration.

At the centenary of Federation Multi-Faith Religious Celebration, I represented Slomškova Šola. It was on Monday 7th May 2001 at the Exhibition Building. I thought it was very interesting to see all the different Religions, which I did not know about. Also, what and who, they believe in. The symbols and the way they celebrate God or a higher being were presented in each of their ceremonies. The Religions present were Indigenous, Jewish, Sikh, Buddhist, Muslim, Hindu and Christian. With the finale all the religions participated together. I was happy to se people from many different nations, faiths and cultures participating together. I'm proud and happy to live in Australia. Also as part of the centenary of Federation celebration, on Wednesday 9th May 2001 Leah and myself performed with our Choir singing 'I am Australian' with Bruce and Claire Woodley. This was for the 're-enactment of the first sitting of Parliament' and there were many dignitaries including, the Prime Minister, present. I felt privileged to experience singing in front of all those special people and privileged to sing for this historical event.

Melissa Fistrič

SEDEM LAŽI

Bila je žena, ki je imela tako lepo hčer, da ji v vsem kraju ni bilo para, pa so ji čuda v ogledi hodili. Žena pa je rekla; 'Kdor hoče dobiti mojo hčer, mora tako dolgo z menoj govoriti, da bom rekla, to je laž.' Neki gospod je imel tri hlapce. Najmlajšega med temi sta druga dva imela ze norca. Nekoč, so peljali tri voze gnoja mimo tiste žene. Zjutraj je rekel starejši hlapec; 'Danes bomo peljali gnoj mimo tiste žene. Danes bomo z njo govorili, in jo pripravili, da bo rekla; 'To je laž.' Najmlajši reče; 'Tudi jaz bom govoril z njo. 'Zdaj reče starejši hlapec; 'Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate, mati?' Žena reče; 'Zelje plevem'. Zdaj dalje ne ve kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je la?. Zatem pripelje sredniji hlapec in reče: "Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate,mati?" Žena mu reče: "Zelje plevem." Zdaj tudi on dalje ne ve kaj z njo govoriti, da bi žena rekla, to je laž. Zdaj pripelje najmlajsi hlapec in reče: "Dobro jutro bog daj, mati! Kaj delate,mati?" Žena mu reče: "Zelje plevem." On pa ji reče: Mi smo ga že dolgo devet kadi narezali." Žena mu reče: "To je dobro." A hlapec reče: "Ni dobro, ker nam je vse splastelo (segnilo)." Žena reče: "To je slabo" "Ni slabo, smo ga zvozili na njivo in je zrastlo debelo hrastje." "To je dobro." "Ni dobro, hrastje je bilo vse votlo." "To je slabo" "Ni slabo, ker je bilo polno meda." "To je dobro." "Ni dobro, prišel je medved pa je vsega pojedel." "To je slabo" "Ni slabo, smo dobili medveda, pa smo devet kadi meda iz njega iztisnili." A žena reče, "To je sakramenska laž!" Tedaj ti je najmlajši hlapec dobili hčer, čeprav sta ga starejša dva imela za norca.

Traditional folk tale

Thanks again for reading this section! I hope that you still enjoy it. I certainly am happy to write this section although it is becoming harder as I don't have many ideas. Please help me to deliver a fresh new "Corner" each month by sending me a letter. Write a story, joke or send me information on someone you think should be a star of the month. The Editor _

Moj E-mail naslov je: bratboy007@hotmail.com

Urednik Kotička mladih

Tri zanimiva dejstva o Sloveniji Koliko resnično veste o vaši domovini? Preberite dejstva in skušajte odgovoriti na vsa tri vprašanja.

1) Na slovenskem grbu so tri nazobcani vrhovi Triglava in tri črte, ki predstavljajo Sočo, Dravo in Savo. Prav tako so na njem tri rumene zvezde. Kaj predstavljajo?

2) Slovensko govori samo okrog dva milijona ljudi. Koliko različnih dialektov (narečij) govorijo v Sloveniji?

3) Dokazano je, da ljudje v Sloveniji živijo že tisočletja, natančneje 45.000 let. Katera arheološka najdba je pomagala to določiti?

 

CENTENARY OF FEDERATION MULTI-FAITH RELIGIOUS CELEBRATION

Stoletnica federacije Ob stoletnici federacije Multi-Religious Celebration, ki je bila v ponedeljek, 7. maja 2001 v Exhibition Building sem zastopala Slomškovo šolo. Zelo zanimivo je bilo videti razlicna verstva, katerih sploh nisem poznala. In prav tako v kaj in koga verjamejo. Simboli in nacin, na kakršnega slavijo Boga ali višje bitje so bili predstavljeni v razlicnih obredih. Navzoci so bili: domorodci, judje, sikhi, budisti, muslimani, hindujci in kristjani. V finalu so sodelovala vsa verstva skupaj. Všec mi je bilo, da je zbranih skupaj toliko razlicnih narodov, ver in kultur. Vesela in ponosna sem, da živim v Avstraliji. Prav tako sva v sklopu praznovanja stoletnice federacije v sredo, 9. maja 2001, z Leah nastopili z našim zborom. Zapeli smo I'm an Australian skupaj z Bruceom in Claire Woodley. To je bilo za 're-enactment of the first sitting of Parliament' in navzocih je bilo dosti visokih osebnosti, vkljucno z ministrskim predsednikom. Pocutila sem se privilegirano, ker sem lahko zapela pred temi izjemnimi ljudmi in ker sem lahko pela za ta zgodovinski dogodek.

MELISSA FISTRIC

Also as part of the centenary of Federation celebration, on Wednesday 9th May 2001 Leah and myself performed with our Choir singing 'I am Australian' with Bruce and Claire Woodley. This was for the 're-enactment of the first sitting of Parliament' and there were many dignitaries including, the Prime Minister, present. I felt privileged to experience singing in front of all those special people and privileged to sing for this historical event.