SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

POKOJNI

V nedeljo, 20. maja 2001, je v Wollongongu umrl JANKO GRIVIC. Rojen je bil 19. 8. 1922 v Krškem kot sin Alojza in Antonije, roj. Berce. Kot mlad fant se je izučil za orodjarja. V Avstralijo je prišel leta 1956. Živel je v Warrawongu in bil zaposlen v tamkajšnji livarni, dokler se ni zaradi starosti upokojil. Poročen je bil z Antonijo, ki je pokojna že skoraj dvajset let. Zelo rad je igral harmoniko in je tudi svojega vnuka Petra navdušil za to glasbo, da slovi kot eden najboljših harmonikašev. Pogrebna maša za pokojnika je bila opravljena v Figtreeju v sredo, 23. maja, pokopan pa je bil na starem pokopališču v Wollongongu. Ob odprtem grobu mu je vnuk Peter s prijateljem Petelinom zaigral najljubšo Slakovo pesem, moški zbor Lipa je zapel žalostinko Gozdic je že zelen, ženski zbor pa Slomškovo V nebesih sem doma. Vnuk Peter je nato položil harmoniko v grob na krsto pokojnega starega očeta. Pokojni Janko zapušča hčerko Anito, vnuka Petra, varovance Zvonka, Karla in Vero. Imel je dva brata in eno sestro, ki pa so že med pokojnimi.

V sredo, 2. maja 2001, je v bolnicu v Bowralu, NSW, umrl VILIBALD TEHOVNIK. Rojen je bil na Rakovniku, fara Sora na Gorenjskem. Bil je sin Avgusta in Marije, roj. Kunstelj, ki sta imela sedem otrok. Vili je prišel v Avstralijo avgusta 1957. Nekaj časa je delal v livarni v Cringili. Nato je šel na delo v Coomo, kjer je utrpel nesrečo in se je vrnil. Med drugim je bil zaposlen tudi pri podjetju Lysagh in podjetju Hardy v Moss Vale. Poročen je bil z Liselote. Komaj nekaj tednov je imel raka. V nedeljo, 29. aprila, je v bolnici v Liverpoolu prejel sveto popotnico in sv. maziljenje. Pogrebna maša za pokojnika je bila opravljena v Bowralu v torek, 8. maja, pokopan pa je bil na tamkajšnjem pokopališču. Ženski zbor iz Figtreeja, ki je prepeval pri pogrebni maši, mu je ob grobu zapel žalostinko. - Vili zapušča poleg žene Liselote še brata Franca z družino, sestro Ivanko Bratoš, sestro Albino Konrad, v Angliji pa živi sestra Mili. Pokojna pa sta brat Avgust in sestra Tončka Sluga. Sorodnikom omenjenih pokojnikov izrekamo iskreno sožalje ob izgubi dragih svojcev!

KRST

BENJAMIN TRAVIS GAŠPERŠIč, Harrington Park, NSW. Oce Mark, mati Carmen, roj. Lah. Botra sta bila Frank Mastropasqua in Veronika Lah. - Sv. Rafael, Merrylands, 20. maja 2001. Novokrščenemu, staršem in botrom naše iskrene čestitke!

DVE POROKI

SIMON PETER CAMPBELL, Liverpool, NSW. Sin Erika in Gabrijele, roj. Kerr, rojen v Caringbah, NSW, krščen v Mirandi, NSW, in SUZANA BOGATAJ, Rossmore, NSW. Hcerka Pavla in Marije, roj. Jereb. Rojena v Faifieldu, krščena v cerkvi sv. Pavla, Villawood (župnija Guildford). Priči sta bila Jeff Cameron in nevestina sestra Carmen Zamattia. - Sv. Rafael, Merrylands, 5. maja 2001.

SONJA FRANCES ŠAJN, Georges Hall, NSW. Hčerka Antona in Anice, roj. Milavec, rojena v Sydneyju, krščena pri sv. Rafaelu v Merrylandsu, in ANTHONY PATTERSON. - Priči sta bila David Patterson in nevestina sestra Karen Och. - Župna cerkev sv. Patrika, Mortlake, NSW, 26. maja 2001. Obema paroma naše iskrene čestitke k prejemu svetega zakona!

TELOVSKO PROCESIJO bomo imeli na praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi v nedeljo, 17. junija po maši. - Junij je posvečen Srcu Jezusovemu in bo vse petke zvečer ob 6.45 pobožnost z blagoslovom. Že od 6. ure dalje pa je vse petke molitev pred Najsvetejšim za poklice. V petek, 29. junija, je praznik sv. Petra in Pavla, ko škofje v domovini posvečajo duhovnike; zato je ta mesec zelo primeren, da molimo zanje in za nove poklice tudi med našimi mladimi fanti in dekleti tu v Avstraliji.

27. MLADINSKI - SLOVENSKI KONCERT bo letos v Merrylandsu v soboto, 6. oktobra ob štirih popoldne. Prijavnice za nastop bodo v kratkem na razpolago v vseh treh verskih središčih in tudi na društvih. Ali že kaj mislite na program, s katerim boste nastopili na koncertu?

CANBERRA ima slovensko mašo v nedeljo, 17. junija, ob petih popoldne. Ista ura velja tudi za 15. julij (tretja nedelja). Ista ura je tudi za avgust, v septembru pa bo sveta maša spet ob šestih.

NEWCASTLE ima slovensko službo božjo v nedeljo, 29. junija, v Hamiltonu ob šestih zvečer.

JUBILEJNA MOLITEV kot priprava na praznovanje 50-letnice prihoda slovenskih frančiškanov v Avstralijo. To sta bila p. Beno Korbič, ki še živi na ameriških Brezjah v Ameriki, in p. Klavdij Okorn, ki je že med pokojnimi in je pokopan na frančiškanskem redovnem pokopališču prav tam. Praznovanje te obletnice ima pravi smisel le tedaj, če bomo preverili naše krščansko življenje: kako je z našo nedeljsko službo božjo, z našimi molitvami v družini in našo osebno molitvijo, kako pogosto prejemamo zakramente, ali se držimo božjih zapovedi? Jubilejno molitev bomo opravljali skupno pri nedeljskih mašah in druge dneve, ko je lepa udeležba. Pri sv. Rafaelu bo praznovanje te obletnice na očetovski dan, v nedeljo, 2. septembra, ko bosta med nami visoka gosta iz domovine, škof dr. Franc Kramberger in provincial p. Stane Zore OFM. Ob isti priložnosti bo tudi slovesnost sv. birme in prvega sv. obhajila; otroke pripravljata katehistinji g. Milka Stanic in gdč. Carmen. Rojakom, ki so oddaljeni od naših verskih središč priporočamo, da opravljajo jubilejno molitev, ki jo najdejo v majniški številki Misli na strani 122.

SLOMŠKOVA ŠOLA ima trenutno 17 otrok. Razdeljeni so v dve skupini. Za mlajše skrbita v razredu pri zakristiji Kristina Šuber in Danica Grželj, večje pa ima na skrbi Danica Šajn v razredu za odrom. Zadnje pol ure pouka imajo vsi skupno pevsko vajo z organistinjo Carmen. Pripravljajo pa se tudi za nastop na mladinskem koncertu 6. oktobra. 2.

SESTANEK ZA PRIPRAVO LETOŠNJEGA KONCERTA bo v nedeljo, 24. junija, po maši v dnevni sobi v prvem nadstropju. Vsem hvala že vnaprej za pripravljenost in sodelovanje.

p. Valerijan