SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

POKOJNI - V soboto, 24. marca 2001, je v Liverpoolu (Sydney) umrl FRANC BRATUŠA. Rojen je bil 21. 2. 1921 v Vogričevcih pri Ljutomeru kot sin Franca in Marije, roj. Kotnik. Bil je iz številne družine osmih otrok. Brata Franc in Stanko ter sestra Angela Dajnko so že med pokojnimi, živita pa še brata Alojz in Viktor ter sestri Mili in Marija. Franc je prišel v Avstralijo leta 1949. Poročil se je z Dorothy Burke, ki je že dolgo med pokojnimi. Pokojni Franc je bil zaposlen kot delovodja v ceglarni v St. Petersu, pozneje pa v ceglarni Norbrick v Seven Hills. Franc je bil bolan pet let. Pred nekaj leti se je vnovic poročil s Kristino, vdovo Hoyker, ki je skrbela zanj v njegovi bolezni. Pokojnik zapušča poleg druge žene Kristine tudi sinove Bernarda, Marka in Johna ter hcerko Rhondo in devet vnukov. Pogrebna maša za pokojnika je bila opravljena v naši cerkvi v Merrylandsu v petek, 29. marca. Nato je sledila upepelitev v krematoriju Pinegrove. V ponedeljek, 23. aprila 2001, je v bolnici v Sutherlandu umrl VELJKO BRANA. Rojen je bil 5. 7. 1931 v Vogljah (Repentabor). V Avstralijo je prišel leta 1954. Leta 1956 se je poročil z Miriam Wright. Rodil se jima je sin Mihael. Veljko je bil najprej zaposlen pri sekanju trstike v Queenslandu, nato je delal na projektu Snowy Mountain, potem pa je prišel v Sydney in dobil delo v pristanišču kot operator žerjava. Družina je živela v Oyster Bayu. Veljko je bil bolan eno leto. Pogrebne molitve za Veljka so bile opravljene v cerkvi sv. Patrika v Sutherlandu, nato je sledila upepelitev v Woronora krematoriju. V dneh med 18. in 23. Aprilom 2001 je na svojem domu v Milperi umrl PAVEL MATIČIČ, ki je bil rojen 24. 1. 1935 v Topolah pri Mengšu, sin Franca in Frančiške, roj. Zalokar. V Avstralijo je prišel leta 1957. Poročil se je z Danico Kepic, ki pa je že 17 let med pokojnimi. Pavel je bil po poklicu mizar. Pokojnik zapušča hčerko Sonjo, ki je poročena z Johnom Nota in sedem mesecev staro vnukinjo Lily, v domovini pa še sestre Francko, Milico, Anico, Dragico ter brata Vinka. Pogrebna maša za Pavla je bila opravljena v Merrylandsu v ponedeljek, 30. Aprila, pokopan pa je bil na pokopališču, Forest Lawn, Leppington, poleg svoje žene Danice. V ponedeljek, 30. aprila 2001, je v bolnici Prince Alfred v Sydneyju v starosti 78 let umrl VENCELJ OGRIZEK. Po rodu je bil iz Matenje vasi pri Postojni, kjer je bil rojen 6. 9. 1922 kot sin Hermana in Marije, roj. Štemberger. Leta 1954 se je v Trstu poročil z Ano, roj. Bele, ki je po rodu iz Selc pri Pivki. Kmalu nato sta imigrirala v Cile, kjer sta bila samo 18 mesecev in sta leta 1956 prišla v Avstralijo. Venceslav se je zaposlil v tovarni gume v Petershamu, nato je delal v isti stroki v North Parramatti in končno v Auburnu. Pri delu je imel nesrečo in si poškodoval nogo in kolk ter prestal kar štiri operacije. Od tedaj ni bil vec sposoben za delo. Pokojnik zapušča tu poleg žene Ane in sina Johna tudi brata Stanka in sestro Anico, por. Vitežnik, doma pa še sestro Marico, ki živi v Matenji vasi. Rožni venec in pogrebna maša sta bila v Merrylandsu v petek, 4. maja, pokopan pa je bil na slovenskem pokopališču v Rookwoodu. Družinam in sorodnikom omenjenih pokojnikov naše iskreno sožalje!

KRST - JESSICA ROSE CLEMENTS, Quakers Hill, NSW. Hčerka Andreja in Lise, roj. Kovše. Botra sta bila Steven Don in Kym Buckley. - Sv. Rafael, Merrylands, 8. aprila 2001. Novorščenki, staršem in botrom iskrene čestitke!

VELIKA NOČ je spet za nami. Postni čas je hitro minil, ko smo se zbirali ob križevem potu ob četrtkih, petkih in na tiho nedeljo, 1. 4., ko je sodelovala tudi mladina. Postno romanje z najetim avtobusom smo imeli v ponedeljek, 26. Marca, na Mount Schoenstatt. Na tiho nedeljo popoldne je bilo po več letih tudi romanje v Earlwood. Upam, da bo prihodnjič na tem kraju več rojakov. Pri obredih velikega tedna je bila lepa udeležba. Več ljudi kot pretekla leta je bilo tudi pri škofovi krizmeni maši na veliko sredo. Mešani zbor se je lepo izkazal pri vigilijski maši na veliko soboto, pri procesiji in slovesni maši na veliko noč in potem spet 29. aprila. Tudi na pirhovanju je bilo spet veselo ob zvokih ansambla The Masters, pri sekanju pirhov in ob postrežbi 2. delovne skupine. Vsem rojakom iskrena hvala za vso pomoč pri naši cerkvi, za čestitke in darove za veliko noč. Nemogoče je omeniti vse, ki pomagajo, ker bi gotovo koga prezrl. Vendar je pri Bogu vse zapisano in Bog vsem bogato poplača. Zato ostanimo zvesti naši skupnosti.

MARIJIN MESEC MAJ smo začeli v torek, 1. maja, s sveto mašo, petimi litanijami in blagoslovom. Ker letošnje šmarnice še niso prispele, smo imeli branje Slomšek o Mariji iz šmarnic izpod peresa Stanka Janežica iz leta 1992. Vabimo vas, da se udeležujete majniške pobožnosti, ki bo ob četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah ob uri, ko je maša omenjene dneve. To je lepa priložnost, da počastimo Marijo in jo prosimo za važne zadeve - osebne, družinske in javne. V naši cerkvi je že skoraj eno leto kip fatimske Matere božje. Ta znameniti kip je pretekla leta romal po številnih cerkvah in prireditvah. Samo Bogu in Mariji je znano, koliko prošenj in molitev, rožnih vencev in vzdihov je bilo izrečenih pred tem kipom. Osebno sem prepričan, da je za našo cerkev in skupnost velika čast, da imamo ta kip tukaj. Naj nam bo zato v spodbudo, da bomo Marijo iskreno častili, jo posnemali in se ji priporočali. Tudi letošnji majnik nas vabi k Mariji! V naši cerkvi imamo tri Marijine like - vsi predstavljajo Nebeško Mater Marijo, vsak od teh ima svojo duhovno in zgodovinsko povezavo z našo skupnostjo. Ob križu pri glavnem oltarju je podoba Marije Pomagaj. Ona je zavetnica našega naroda in nas povezuje z domovino Slovenijo, kip Brezmadežne pod korom in kip Srca Jezusovega pod zvonikom nas povezujeta z začetki naše cerkve v Merrylandsu, kip Fatimske Matere božje pri tabernaklju pa nas povezuje z dogodki v Fatimi ob Marijinih prikazovanjih Frančesku, Jacinti in Luciji (ki še živi na Portugalskem), povezuje pa nas tudi s svetim očetom papežem Janezom Pavlom drugim, in z našo novo domovino Avstralijo. Papež je ta kip blagoslovil in ga poslal v Avstralijo, da jo cuva in prosi zanjo pri Bogu in Sinu Jezusu.

SREČANJE BOLNIKOV IN UPOKOJENCEV bo v četrtek, 17. maja, z zacetkom s sv. maši ob 10.30 dopoldne. (Molitvena skupina pa ima srečanje ob 10. uri.) Nudite prevoz nekomu, ki sicer ne more priti, če imate prostor v vašem vozilu.

NONET CERTUS iz Maribora bo gostoval pri nas v drugi polovici maja. (Nonet pomeni devetclanski zbor.) V petek, 18. maja ob sedmih zvečer bodo nastopili na Slovenskem društvu v Wetherill Parku, v soboto, 19. maja ob isti uri v dvorani kluba Triglav, v nedeljo, 20. maja, bodo peli pri maši ob pol desetih, nato pa nastopili na koncertu v dvorani. Zvečer ob šestih bodo prepevali pri slovenski maši v Canberri, nato pa bo koncert v dvorani tamkajšnjega društva. Naslednje dni pa odpotujejo v Melbourne in nato v Adelaido. Vabljeni ste, da prisluhnete izvrstnemu petju tega zbora, ki je gostoval v mnogih krajih v domovini in po svetu.

SRECANJE S FRANČIŠKOM bo naslednja dva meseca - v odsotnosti p. Filipa - vodil p. Carl Schafer iz Campbelltowna. Vabljeni ste torej na zadnji torek v maju, 29. 5., in zadnji torek v juniju, 26. 6. V juliju pa bo p. Filip spet med nami.

DEVETDNEVNICA v čast Sv. Duhu bo od petka, 25. maja, do sobote, 2. junija, binkošti pa so v nedeljo, 3. junija. Binkošti naj bi vsak kristjan praznoval kot obletnico sv. birme, ko smo bili potrjeni v veri po prihodu Sv. Duha v naše srce. Molimo za naše birmance, ki se pripravljajo na prejem Sv. Duha in za prvoobhajance, ki bodo prvic prejeli Jezusa v svoja srca.

GOSPODOV VNEBOHOD - 27. maja (v Avstraliji). To je tudi četrta nedelja v mesecu, ko je na vrsti družinska maša: udeležba staršev z otroki.

CANBERRA ima slovensko službo božjo vsako tretjo nedeljo v mesecu, torej 20. maja ob šestih zvecer. Zbor Certus prepeva pri maši in na koncertu v dvorani tamkajšnjega kluba. Naslednje tri zimske mesece je čas spremenjen in je sv. maša že ob petih popoldne. Torej: 17. junija, 15. julija in 19. avgusta. Šestnajstega septembra pa je spet ob šestih. Obvestite se med seboj in povabite k maši druge rojake, ki ne bodo brali tega obvestila.

WOLLONGONG - FIGTREE ima slovensko službo božjo vsako drugo in cetrto nedeljo v mesecu ob petih popoldne. Torej: 27. maja, 10. in 24. junija. V nedeljo, 3. junija, pa je zaradi binkoštnega praznika tudi izredna maša.

PREJEM SV. OBHAJILA - Večkrat me kdo vpraša, če sme k sv. obhajilu. Za vreden prejem sv. obhajila se zahteva, da smo v stanju posvečujoče milosti božje, to je brez smrtnega greha. Tisti, ki žive v neurejenem zakonu ali niso veljavno poročeni, pa žive skupaj, izgubijo pravico prejema sv. obhajila po cerkvenem zakonu; tudi odveze pri sv. spovedi ne morejo dobiti, razen v smrtni nevarnosti. Še vedno pa zanje velja spodbuda, da hodijo k sv. maši, molijo, vzgajajo otroke v krščanskem duhu, spolnjujejo božje zapovedi in če je mogoče uredijo zakonsko življenje.

27. MLADINSKI - SLOVENSKI KONCERT bo v Merrylandsu v soboto, 6. oktobra. V nedeljo, 27. maja po maši bo sestanek mladine in odraslih, ki bodo pripravili vse potrebno za koncert.

p. Valerijan