SV. DRUŽINA ADELAIDE

HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION, 51 YOUNG AVE., HINDMARSH, S.A. 5007 (P.O. BOX 479, WELLAND, S.A. 5007) TEL: (08) 8346 9674 FAX: (08) 8346 2903

PATER JANEZ TRETJAK je preživel nekaj tednov med svojimi domacimi in prijatelji v Sloveniiji. Odšel je na zasluženi dopust ob svojem SREBRNOMAŠNEM JUBILEJU. V nedeljo, 23. septembra 2001, je imel srebrno mašo v svoji rojstni župniji v Št. Ilju pod Turjakom. Posredujemo nekaj utrinkov s slovesnega praznovanja.

Spoštovani p. Janez! Ob Vašem srebrnem jubileju mašništva Vam želimo podariti darilo, ki Vas bo spominjalo na domace ljudi, domaci kraj in domovino, ko se boste cez cas vrnili v daljno Avstralijo. Sveco vam podarjamo kot simbol darovanja. Kakor ona iznicuje sebe, da razsvetljuje bližino, takšno je bilo vaše duhovniško delo v teh 25-ih letih. Prižgite si jo kadar vam bo lepo in, ko bodo prišle težke preizkušnje. Križ s Kristusom, delo domacega umetnika g. dr. Pogorevca, ki ga je za vas oblikoval s pose-bnim trudom in ljubeznijo, je znamenje zaveze med nebom in zemljo - med tujino in domovino. Silhueta Kristusa je samo zametek Njegove podobe, zacetek razmi-šljanja o Njem, ki ga opazovalec sam oblikuje v detajlu. Naj Vas ta križ spremlja Vaši nadaljni poti in Vas blagoslavlja.

Dragi p. Janez

Kar težko nam je priznati, da se dnevi, ki jih preživljate z nami, tako hitro iztekajo. Vaš dopust je bil kratek, pa vendar za Vami ostaja zorana sled. V tem casu Vašega dopusta smo Dovžani z Vami preživeli toliko lepih trenutkov: še je v spominu prisrcno praznovanje Vaše srebrne maše, kot tudi obiski svetih daritev v farni cerkvi v Šentilju kot tukaj pri sv. Urhu. Cutili smo Vašo skrb za bolnike, ki so pri Vas vedno na prvem mestu. Cudovit je bil koncert, ko so ga pripravili Vaši prijatelji iz noneta CERTUS in še je mnogo drugih drobnih, a lepih utrinkov. Prijetno in nevsiljivo ste nas znali združiti spet v malo obcestvo, ki lahko marsikaj pripravi, ce ga le nekdo podpira in verjame vanj. V tem našem dirjajocem vsakdanu, ko smo tako ranljivi in obcutljivi, išcemo v cerkvi, v verskih skrivnostih blagodejne rose od zgoraj. Dobri duhovniki pa nas vodite k luci ljubezni in preko Vaših rok se na zemljo zlivajo milosti. Bili ste enkraten prenos Božje besede in prija-teljstva do nas vseh in tudi do drugace mislecih. Hvala Vam za ta dragoceni cas. Želimo Vam, da Vaša ljubezen do Boga, do materine besede in do domovine, še posebno do rodne vasice nikoli ne

PATER JANEZ TRETJAK je preživel nekaj tednov med svojimi domacimi in prijatelji v Sloveniiji. Odšel je na zasluženi dopust ob svojem SREBRNOMAŠNEM JUBILEJU. V nedeljo, 23. septembra 2001, je imel srebrno mašo v svoji rojstni župniji v Št. Ilju pod Turjakom. Posredujemo nekaj utrinkov s slovesnega praznovanja.

Spoštovani p. Janez! Ob Vašem srebrnem jubileju mašništva Vam želimo podariti darilo, ki Vas bo spominjalo na domace ljudi, domaci kraj in domovino, ko se boste cez cas vrnili v daljno Avstralijo. Sveco vam podarjamo kot simbol darovanja. Kakor ona iznicuje sebe, da razsvetljuje bližino, takšno je bilo vaše duhovniško delo v teh 25-ih letih. Prižgite si jo kadar vam bo lepo in, ko bodo prišle težke preizkušnje. Križ s Kristusom, delo domacega umetnika g. dr. Pogorevca, ki ga je za vas oblikoval s pose-bnim trudom in ljubeznijo, je znamenje zaveze med nebom in zemljo - med tujino in domovino. Silhueta Kristusa je samo zametek Njegove podobe, zacetek razmi-šljanja o Njem, ki ga opazovalec sam oblikuje v detajlu. Naj Vas ta križ spremlja Vaši nadaljni poti in Vas blagoslavlja.

Dragi p. Janez Kar težko nam je priznati, da se dnevi, ki jih preživljate z nami, tako hitro iztekajo. Vaš dopust je bil kratek, pa vendar za Vami ostaja zorana sled. V tem casu Vašega dopusta smo Dovžani z Vami preživeli toliko lepih trenutkov: še je v spominu prisrcno praznovanje Vaše srebrne maše, kot tudi obiski svetih daritev v farni cerkvi v Šentilju kot tukaj pri sv. Urhu. Cutili smo Vašo skrb za bolnike, ki so pri Vas vedno na prvem mestu. Cudovit je bil koncert, ko so ga pripravili Vaši prijatelji iz noneta CERTUS in še je mnogo drugih drobnih, a lepih utrinkov. Prijetno in nevsiljivo ste nas znali združiti spet v malo obcestvo, ki lahko marsikaj pripravi, ce ga le nekdo podpira in verjame vanj. V tem našem dirjajocem vsakdanu, ko smo tako ranljivi in obcutljivi, išcemo v cerkvi, v verskih skrivnostih blagodejne rose od zgoraj. Dobri duhovniki pa nas vodite k luci ljubezni in preko Vaših rok se na zemljo zlivajo milosti. Bili ste enkraten prenos Božje besede in prija-teljstva do nas vseh in tudi do drugace mislecih. Hvala Vam za ta dragoceni cas. Želimo Vam, da Vaša ljubezen do Boga, do materine besede in do domovine, še posebno do rodne vasice nikoli ne ugasne in, da bi Vam zdravje naprej dobro služilo. In ko boste rekli zbogom vsem nam: krajem, dogo-dkom, stvarem, izkustvom in milostim, naj Vas spremlja Božji blagoslov; pri ljudeh, ki jih boste srecali, v življenju v daljni Adelaidi, ki ga boste živeli in v dogodkih, ki se bodo zvrstili jutri. Tolaži nas misel, da je slovo potrebno za novo srecanje. Zato z Bogom in kmalu spet nasvidenje!

7. 11. 2001 Vaši Dovžani

P. Valerijan in p. Filip sta nadomešcala p. Janeza.

Tukaj je nekaj njunih vtisov, ki nam jih je posredoval p. Valerijan. Pater Janez je v nedeljo, 15. julija letos pra-znoval srebrni mašniški jubilej, ki so mu ga pripravili adelaidski rojaki. To lepo obletnico mašništva je slavil tudi v svojem rojstnem kraju v Šentilju pod Turjakom. V ta namen je šel na dvomesecni zasluženi dopust. Tako sva s patrom Filipom delila nadomešcanje v Adelaidi. Prvo polovico je vzel p. Filip, drugo pa jaz. V primeri s Sydneyem sploh ni bilo naporno. Poleg maševanja, nekaterih obiskov bolnikov, en pogreb, je še dosti casa ostalo za skrb za rastline in živali na farovškem dvorišcu. Saj je bilo kar zabavno, ko sta psicka lajala kot za stavo in hotela pri tem drug drugega prekositi, kanarcki so posebno ob lepem vremenu veselo žvrgoleli, kokoši so me zjutraj spomnile, da jih je treba nahraniti in so s svojim kokodakanjem javile, ko je katera znesla jajce, grlice so grulile, da je bilo veselje. Hvala Bogu in dobrim rojakom mi ni bilo treba kuhati, ker ste mi prinašali hrano ali me povabili na dom pa tudi v slovenskem klubu sem bil dobrodošel vsako nedeljo pri vecerji. Zato naj na tem mestu izrazim vsem iskreno zahvalo. Pater Janez pa se je med tem gotovo že znašel in vse uredil, kar sva midva s p. Filipom prezrla. Verjetno pa mu je dalo precej dela, ko je moral stehtati vse pticke, ce je slucajno kateri zgubil na teži, kakor se je pošalil p. Filip. Lep pozdrav vsem z željo za obilico Božjega žegna, zdravja in dobre volje!

p. Valerijan