SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

V ponedeljek, 5. novembra 2001, je v bolni-šnici v Liverpoolu umrla znana MARIZA LICAN (roj. Faragona/Mršnik). Luc sveta je zagledala 5.7.1942 v Ilirski Bistrici. Izbrala si je poklic uciteljice in se zanj usposobila ter ga opravljala do odhoda v Avstralijo leta 1966. Eno leto preje pa se je v domacem kraju porocila z Milanom Lican, ki je bil takrat zaposlen pri gradnji hidrocentrale v Snowy Mountains. Ko je prišla v Avstralijo, je takoj zacela z dopolnilnim poukom slovenšcine v prostorih kluba "Triglav", kmalu nato pa tudi na gimnazijski ravni na Girls High School na Bankstownu. Vec kot sto teh dijakov je pripravila za maturo v slovenšcini. Z veliko mero njenih organizacijskih sposobnosti je vsako leto pripravila odlicen program na maturantskem plesu v klubu "Triglav" ali v dvorani Slovenskega društva. Mladini ni bila samo uciteljica, ampak tudi prijateljica in svetovalka, da so jo klicali kar teta Mariza. Vsa leta njenega bivanja v Avstraliji je vodila slovenske oddaje na SBS radiju. Povezana je bila s porocevalci v Sloveniji, da so bile na njenem programu vedno najnovejše novice. Mariza je pred dobrimi petimi leti zbolela za rakom in veliko trpela. Vendar ni pustila, da bi jo bolezen ovirala pri delu in je kljub bolecinam opravljala svoje delo. Obcudovali smo njeno zagnanost in mocno voljo in izredno potrpljenje v bolezni. Vsakega je sprejela in ni nikoli pokazala, da je utrujena, noben obisk v bolnišnici ali doma ali telefonski pogovor ji ni bil odvec. Vedno je mislila na druge. Zdravnikom je dovolila, da so poskušali na njej razne nacine zdravljenja, da bi morda koristilo nekomu drugemu v isti bolezni.Pogrebna maša za pokojno Marizo je bila opravljena v Merrylandsu v petek, 9. novembra ob veliki udeležbi rojakov iz Sydneya, Melbourna, Canberre, Wollongonga, Newcastla in od drugod. Pri maši je prepeval mešani in "triglavski" moški zbor. Pokopana je bila na slovenskem pokopališcu št. 2 v Rookwoodu. Nato je sledila pogostitev v klubu "Triglav", kjer so govorili zastopniki raznih organizacij in iz raznih krajev. Mariza zapušca poleg moža Milana tudi številne bratrance in sestricne, ena od teh - Marga, je veckrat prišla iz Slovenije in bila pri Marizi v njeni bolezni. Naše sožalje možu Milanu, prijateljem v Avstraliji in sorodnikom v domovini!

P O R O K E

DAVID MARKO MRAMOR, Baulkham Hills NSW, sin Franca in Franciške, roj. Flajnik; rojen v Darlinghurstu (Sydney), kršcen v Merrylandsu in SONJA MARIJA NOVAK, Kirrawee NSW, hci Stanislava in Marice, roj. Šircelj; rojena v Caringbah (Sydney), kršcena v Gymea. Prici sta bila ženinov oce Franc Mramor in nevestina mati Marica Novak. Poroka je bila v cerkvi Marije vnebovzete na blejskem otoku, 7. septembra 2001.

ROBERT TERLIKAR, Auburn NSW. Sin Maria in Lidije Hamaty. Rojen v Sydneyu, kršcen v Merrylandsu in LINA ALOISIO, hcerka Carla in Klare, roj. Novelli. Rojena v Blacktownu, kršcena v Liverpoolu. Prici sta bila Peter Terlikar in Francesca Aloisio. Župnija sv. Jožefa, Enfield NSW, 8. septembra 2001.

MILENA ŠPRAJCER, Enfield NSW. Hci Franka in Štefanije Hedl. Rojena v Sydneyu, kršcena v Merrylandsu in PAUL MACULAN, sin Gina in Carmele Natoli. Rojen v Liverpoolu, kršcen v Avstraliji. Prici sta bila Anthony Gino Maculan in Concetta Angela Merlino. Cerkev sv. Jožefa, Enfield NSW, 3. novembra 2001. Omenjenim parom naše iskrene cestitke s prošnjo za obilico božjega blagoslova na skupni življenjski poti!

K R S T JOSHUA BRETT MORROW, St. Andrews NSW. Oce Brett Arthur, mati Elizabeth Božicko. Botra sta bila Josef Božicko in Leanne Wilson. Sv. Rafael, Merrylands, 16. oktobra 2001. Novorojencku, staršem, družinam in botrom naše iskrene cestitke. Bog daj, da bi otrok imel lep zgled in spodbudo kršcanskega življenja!

MIKLAVŽEVANJE bo letos v Merrylandsu v nedeljo, 2. decembra, ko je prva adventna nedelja. Po maši bodo nastopili otroci Slomškove šole v dvorani in pozdravili Miklavža, ki jih bo nato obdaroval. Starši lahko prinesejo darila za svoje otroke.

ANSAMBEL "DRUŽINA GALIC" bo pel vsaj deloma pri maši na tretjo adventno nedeljo, 16. decembra, nato pa bo njihov koncert v dvorani. Nastopili bodo na "Štefanovanju" in praznovanju neodvisnosti v sredo, 26. decembra. Za oktobersko številko MISLI se je veliko našlo v "popotni torbi", ker smo bili vsi še pod veselim vtisom jubilejnega slavja ob 50 letnici prihoda slovenskih franciškanov v Avstralijoin prihoda mariborskega škofa dr. Franca Krambergerja in franciškanskega provinciala p. Staneta Zoreta. Že zadnjic smo izvedeli, da p. Janez uživa zaslužen dopust v domacem kraju. Zacel je s slavjem srebrne sv. maše, koncal pa ga je doma pri Sv. Družini na W.Hindmarsh ob pregledu, kako sta brata oskrbovala Božje ljudstvo in njegovo gospodarstvo. Ugotovitev: Lepo je biti v Adelaide za dušnega pastirja, ker zanj tako pozorno skrbijo, sva ugotovila s p.Valerijanom. Komaj kak dan se je pojavila skrb, 'kje bom kosil' ali 'vecerjal'. Ce nisi bil dovolj pozoren v nedeljo po sv. maši, skoraj nisi vedel, kdo vabi na kosilo ali vecerjo in je bilo treba kar potrpežljivo cakati na božjo Previdnost in pozornost družin. Smrt velike Slovenke Marize Lican je bila vzrok, da se je pater Valerijan vrnil v Sydney par dni pred prihodom patra Janeza domov (10. nov.). Doma smo namrec doživljali vesela in tudi žalostna presenecenja.

Med prva spada veselje mladih ob CAR RALLY. Z Danico Matuš so se najboj veselili srecni dobitniki Košorok Matthew, Nataly in Christopher Dekleva. Misijonska nedelja je pokazala, da ima naše ljudstvo rado misijonarje in ceni njihovo delo, kar so pokazali darovi zanje.Razveseljivo je tudi, da jih je nekaj, ki vse store, da bi prišli k srecanju za prijatelje sv. Franciška (razmišljanje o FSR), ki je vedno zadnji torek v mesecu po vecerni sv. maši. Ker pa je bratski obisk vedno praznik (so pac daljave med nami brati; v Adelaide 1.167 km, v Kew-Melbourne pa 707 km z letalom), sta pripravila praznik naš najbližji sosed p. Ciril Božic, voditelj Verskega in kulturnega središca pri sv. Cirilu in Metodu ter Baragovega doma in urednik našega mesecnika MISLI, pa tudi sourednica Marija Anžic. V torek, 23. okto-bra smo se spomnili dveh jubilejev: 38 let-nice prihoda p.Valeri-jana Jenka med Slove-nce v Avstraliji in 28 letnice odhoda patra Bernarda Ambrožica domov k Ocetu. Prvega smo poklicali v Ade-laide, mu cestitali in vošcili vse lepo in po-guma za bodoca leta, drugega pa smo kar obiskali na starem slovenskem delu pokopališca pri cerkvici sv. Mihaela v Rookwoodu. Ustavili smo se tudi pri drugih številnih rojakih, ki tam cakajo vstajenja. Obojnih smo se spomnili pri vecerni sv. maši. Med vesele trenutke v žalostnih okolišcinah spada tudi pripravljenost in lepo sodelovanje bolni-kov pri prejemu svetih zakramentov. Teh je namrec kar veliko in so casi, ko se pogrebi kar vrstijo. Sestra snrt se je namrec kar ustavila pri naših rojakih in jih povabila na pot domov nekatere izmed njih in tudi take, ki so z nami povezani po družinskih vezeh. Kakor našim, bodi tudi tem posvecenih nekaj vrstic in uvrstitev v našo mrliško kroniko.

V nedeljo, 21. oktobra 2001, kmalu po polnoci je v prometni nesreci umrl FRANK VALENCI v starosti 33 let. Pogreb je bil v cetrtek ob 11.00 dopoldne na pokopališcu Budala. Pokojni zapuša hcerko Brian, brata Petra z ženo Karolino in otroka, sestro Allison z možem Davidom in otrokoma, oceta Miha z mamo Marijo, ki je skrbni pevovodja pri slovenski sv. maši v Garranu pri Canberri. Gospe Marie WILLIAMSON, roj. Žibert, ki vodi slovensko šolo v Bankstownu, je v torek 23.oktobra umrl mož JEFFREY v starosti 42 let. Pogrebne molitve so bile v ponedeljek, 29. oktobra, ob 10.00 v Pinegrove Cemetery v North Chapel.

V torek, 23.oktobra, zjutraj je umrl OWEN MONTGOMERY, star komaj 54 let. Pogrebne molitve so bile v petek ob 9.45 zjutraj v kapeli pri krematoriju v Rookwoodu. Zapušca ženo Beril in dva otroka z družinama: hcerko Donno poroceno Lukežic in z njo dva vnucka ter sina Scott z ženo. V bolnici St. Joseph v Auburnu pa je v petek, 26.oktobra, zjutraj umrla ANA PRAMMER, rojena v Crnicah na Vipavskem, v družini Ušaj, 17.novembra 1929. V Avstraliji v Waverley se je leta 1957 porocila z Jožetom iz Avstrije. Imela sta tri otroke: Brigito, ki je porocena in ima tri otroke, sinova Petra, ki ima tudi tri otroke in Pavla, ki še ni porocen. Tako pokojna zapušca tri otroke, šest vnukov in pravnuka; dve sestri: Hedviko, poroceno s Franjem Minkuš v Crnicah in Marijo, poroceno Devetak v Švici. Družina Prammer biva na 11A Irving Street v Parramatti. Po sv. maši v torek ob 10.00 smo pokojno pospremili na slovenski del pokopališca v Rookwoodu.

V ponedeljek, 5. novembra 2001, pa je v bolnišnici v Liverpoolu po pet in pol letni težki zahrbtni bolezni umrla MARIZA LICAN. Rojena je bila v Ilirski Bistrici 5. julija 1942, z Milanom Lican se je porocila leta 1965 in naslednje leto kot mlada uciteljica odšla v Avstralijo. Bila je uciteljica v sobotni šoli na "Triglavu" in pozneje na srednji šoli v Bankstownu, urednica in mentorica na Radiu SBS v Sydneyu kar 26 let. Pogrebne slovesnosti smo imeli v cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu v petek, 8. novembra, ob 10.00 dopoldan, potem pa smo jo pospremili med Slovence, ki cakajo vsta-jenja na slovenskem delu pokopališca v Rook-woodu (vec o Marizi v Mislih na drugem mestu). Res je, z njeno smrtjo je ugasnila blešceca luc našemu ljudstvu. Družinam pokojnih: Franka Valenci, Owena Montgomery, Jeffreya Williamson, Ane Prammer in Marize Lican iskreno sožalje in zagotovo molitev zanje in njihove domace!

p. Valerijan