SV. CIRIL & METOD MELBOURNE

ST. CYRIL & METHODIUS SLOVENIAN MISSION, BARAGA HOUSE, 19 A'BECKETT ST., KEW, VIC. 3101, TEL: (03) 9853 8118 IN (03) 9853 7787 MOBILE: 0412 555 840 FAX: (03) 9853 0811

Vsako leto mi v mesecu oktobru še prav posebej odmevajo melodije in besede dveh lepih pesmi: "Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da. Je clovek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad:" In pa: "Ljubljena slovenska hiša, tiha sredi tihih trat, ali še spoštljivo hraniš nad vse dragi svoj zaklad: Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov, mirno nad teboj pocival bo Marijin blago-slov". Poživimo to preprosto in lepo molitev - vsaj eno desetko vsak dan. V uvodniku teh Misli je pater Bernard Golicnik, tudi naš nekdanji Melbourncan, tako lepo prikazal to molitev. Njemu in vsej samo-stanski družini na Sveti Gori pri Gorici pošiljamo pomladni avstralski pozdrav - s svetim Franciškom Asiškim: Mir in dobro! Patru Bernardu hvala za clanek in naj mu bo poslano še javno vabilo, da nas kaj kmalu obišce. Pater Bernard opravlja v naši provinci izredno pomembno vzgojno delo - je magister, ucitelj novicev v noviciatu na Sveti Gori. Ce na kratko povzamem dogajanje v naši skup-nosti v Melbournu, potem bi naštel le-tole: Vsako tretjo nedeljo v mesecu je že tradicionalno kosilo, ki vedno privabi najvec ljudi. V septembru so imele vse to na skrbi clanice in clani Slovenskega narodnega sveta in Društva sv. Eme.

SADIKO NAJSTAREJŠE TRTE smo sadili: 23. septembra na posestvu McWilliam's Vineyards, 45 Davros Court, Seville in teden dni pozneje, 30. septembra, po maši v Kew na vrtu Baragovega doma. Obakrat je bilo slovesno in zahvala g. Vinku Rizmalu za ta uspeli projekt, ki je povezal in razveselil slovensko obcestvo v Melbournu. Naj po Slomškovi pesmi tudi sad trte in dela cloveških rok razveseljuje in povezuje slovensko skupnost. Pravijo, da bo tudi prihodnje leto obletnica tega dogodka v Yarra Ranges.

Po posaditvi trte smo bili povabljeni na koncert, ki so ga pripravili udeleženci mladinskega koncerta. Nastopili so: Mathew in Andrew Bratina, Simon, Leah in Melisa Fistric, Adrian Butinar, Sabina Vogrin, Wendy Cestnik, Chrissy Mesaric, Zalika Rizmal, plesna skupina Iskra. Marcela Bole je imela pesmico že za trto in potem še za koncert, Andrew Fistirc in Lojze Jeric pa sta nas nasmejala s prizorom Kmet in fotograf. Vse je lepo povezovala Veronika Smrdel. Po koncertu je bilo BBQ kosilo v organizaciji Društva sv. Eme. Doprinos 400 dolarjev je bil za potovanje nastopajocih v Sydney.

V ponedeljek, 24. septembra, smo z vecerno sveto mašo slovesno obhajali praznik blaženega Antona Martina Slomška, nato pa imeli sejo Pastoralnega sveta, ki je razpravljal o prehojeni poti, nacrtoval za naprej in si zadal nekaj konkretnih nalog pri obnovi cerkve in pastoralnemu služenju. Glavno stopnišce je mocno naceto, prav tako streha veže pušca vodo, plošca ob steni cerkve prav tako. V dvorano prihaja vlaga, v kuhinjo pod stopnišcem pritece voda. Predsednik Andrew Fistric je zadolžen, da oblikuje skupino strokovnjakov, ki bo že zaceto delo p. Metoda pripeljala do ustreznih in kakovostnih rešitev. Vecerna sveta maša - kadar bo - bo vedno ob pol osmih zvecer. V oktobru bodo clani molitvene skupine molile rožni venec 20 minut pred mašo. To je le nekaj poudarkov s seje. Naslednja seja bo 26. novembra.

Prav tako je zelo delaven KULTURNI ODBOR, ki je imel že dve seji v tem casu ter nacrtuje in uresnicuje naše kulturno udejstovanje, pa tudi ODBOR STARŠEV SLOMŠKOVE ŠOLE, ki bo 21. oktobra razpravljal o kulturnem programu za Miklavža in ureditvi otroškega igrišca v Kew.

Naj še izrecem zahvalo, ki jo zapišem vsak teden, ko pošiljam obvestila na radio: Hvala vsem, ki se trudite na radiu SBS in 3 ZZZ za vaše delo in poslanstvo! V veceru 3. oktobra smo se v naši cerkvi zbrali k spominu smrti našega svetega oceta Franciška Asiškega, ki se je v tem veceru leta 1226 pod vznožjem Assisija poslovil s tega sveta in odšel k Ocetu, ki ga je vse življenje tako iskreno in otroško ljubil. Prva nedelja v mesecu oktobru je bila rožno-venska. Ker smo bili na slovenskem koncertu v Sydneyu (o tem lahko berete posebno porocilo s fotografijami), je to nedeljo v Kew maševal p. Maurice West, nekdanji provincial avstralskih franciškanov in generalni definitor v Rimu, velik prijatelj Slovencev še iz casov pokojnega patra Bernarda Ambrožica, veckrat me je obiskal v Ljubljani in na Brezjah. Bil je zadovoljen in upam, da bo še veckrat z nami. Hvala Bogu, da ga imamo v Box Hillu.

SLOVENSKI KONCERT v Sydneyu je dokazal, da ima slovenska skupnost v Avstraliji še veliko svoje mladostne moci, veselja in volje do življenja. Vsi nastopajoci in ekipa za odrom so odlicno opravili svoje delo - vsem nam, ki smo jih spremljali, v veselje in ponos. Hvala vsem, ki ste vložili svoj delež truda. Pri nas v Melbournu gospe Lidiji Bratina in njeni družini za organizacijske skrbi. Prihodnje leto bo koncert v Melbournu. Kulturni odbor pa že razmišlja o pobudah.

MAŠA NARODOV - Annual Mass for Migrants and Refugees je bila v katedrali sv. Patrika v Melbournu v nedeljo, 14. oktobra 2001. Prvic jo je daroval novi melbournski nadškof dr. Denis Hart. Iz Kew smo se odpeljali z avtobusom, veliko rojakov je prišlo iz St. Albansa. Pravijo, da že dolgo ni bilo tako velike slovenske skupine. Bili smo res opaženi in tudi nekoliko pomlajeni. Dve banderi sta nosila študenta Matej in Simon, ki sta prišla na obisk v Avstralijo iz Slovenije. Pred mašo se je ob molitvi rožnega venca razvila pestra procesija vernikov, Marijinih castilcev po prostoru pred katedralo. Pri molitvi rožnega venca je v slovenšcini molila Anica Smrdel, Lenti Lenko je pel lurško pesem in skupaj s Chrissy Mesaric sodeloval pri darovanjski procesiji, Draga Gelt, Marija Anžic in Veronika Smrdel pa so skrbele za otroke razlicnih narodnosti v narodnih nošah, ki so pri darovanjski procesiji prinesli pred Marijin kip vsak svoj šopek cvetlic.

PATER METOD se je že oglasil iz Lemonta, kamor je prišel v cetrtek, 11. oktobra 2001. Pravi, da se pocasi uvaja v novo delo. Slovo od p. Davida in sprejem p. Metoda je bil v nedeljo, 14. oktobra. Na slovenski pristavi so ta dan razdelili nad tristo kosil... Se pravi, da bo tudi tam obkrožen z dobrimi ljudmi. Patru Metodu še enkrat zahvala za vse njegovo veliko delo, storjeno za slovensko obcestvo v Avstraliji in Božjega žegna na ameriških Brezjah pri Mariji Pomagaj v Lemontu!

PATER PROVINCIAL STANE ZORE je ob sklepu slovesne maše ob praznovanju zlatega jubileja, 26. avgusta 2001, podelil POSINOVLJENJE Slovenske franciškanske province Maksu Koržetu, dolgo-letnemu mežnarju v Kew in že prej v Ljubljani ter PRIZNANJA za delo v verskem središcu: Francki Anžin, Olgi Bogovic, Viktorju Ferfolju, Aniti Fistric, Dragi Gelt, Zori Kirn, Lentiju Lenku, Metki McKean, Mariji Oppelt, Katarini Scott, Veroniki Smrdel, Franciški Šajn, Simonu Špacapanu in Marku Zitterschlagerju. Slovenska verska središca pa so dobila priznanja od Slovenske škofovske konference, od Urada Republike Slovenije za Slovence po svetu, od Slovenskih narodnih svetov ASK SSK s spominskim zlatnikom SSK v spomin na pokojnega p. Bazilija. Versko središce Kew pa še spominsko priznanje Slovenskega športnega društva St. Albans.

PRED NAMI JE MESEC NOVEMBER, spomin naših dragih rajnih. Molitve in svete maše zanje bodo še posebej po tem sporedu: V nedeljo, 28. oktobra, bo ob 2.00 popoldne sv. maša v dvorani kluba PLANICA za pokojne clane društva, potem pa molitve na SPRINGVALE pokopališcu. Ob 6.00 zvecer bo sv. maša v MORWELLU. VSI SVETI - 1. novembra in VERNE DUŠE ter prvi petek, 2. novembra: sv. maša bo ob 7.00 zjutraj in ob 7.30 zvecer. V nedeljo, 4. novembra: KEW ob 8.00 in 10.00. Ob 12.00 molitve za pokojne na KEILOR pokopališcu, ob 5.00 popoldne molitve za pokojne clane SDM na ELTHAMU. Sobota, 10. novembra: ob 10. uri sv. maša v dvorani Slovenskega športnega društva ST. ALBANS, blagoslov lipe. V nedeljo, 11. novembra: KEW ob 9.00. Ob 11.30 GEELONG - Holy Family. Po maši molitve na pristavi Slovenskega društva Geelong ob znamenju Triglava. Ob 5.00 popoldne sv. maša v cerkvi Sacret Heart v ST. ALBANSU. V nedeljo, 18. novembra: KEW ob 8.00 in 10.00. V nedeljo, 25. novembra: KEW ob 8.00 in 10.00. WODONGA: ob 6.00 zvecer molitve na pokopališcu, ob 7.00 zvecer sv. maša v cerkvi Sacret Heart. Z molitvijo, z daritvijo svete maše, z obiskom pokopališca in okrasitvijo grobov se bomo s hvaležnostjo spomnili naših dragih rajnih tukaj in v domovini. Saj se mi vsi bližamo istemu cilju po razlicnih poteh - potujemo v Ocetov objem.

KRST: ALEXANDER BRGOC, r. 4.5.2001, oce Aleš, mati Patricia r. Surina, botri Julie in David Krnel, Kew, 30.9.2001.

POGREB: IVAN ZUPAN je zaspal v Gospodu 7.10.2001 v bolnišnici St. Vincent v Melbournu, okrepljen s svetimi zakramenti. Rojen je bil 4.1.1932 v kraju Hrastno, v župniji Šentrupert na Dolenjskem. V Avstralijo je prišel leta 1958 z ladjo Flaminia. Pater Bazilij ga je leta 1963 porocil z Melito r. Darovec iz Straže pri Novem mestu. V zakonu sta se jima rodila sinova Bernard in Edi. Delal je 18 let v Dunlop, nato 14 let v pivovarni do upokojitve. Z ženo sta si ustvarila prijeten dom v Kew, v naši sosešcini. Oba sinova sta bila dolga leta ministranta pri p. Baziliju. Rad je imel vrt, ki ga je urejal z ljubeznijo. 16. avgusta je bil operiran na srcu in zgledalo je, da bo vse dobro. Toda, ko je dobil pljucnico, ni bilo vec pomoci. Molitve zanj so bile v naši cerkvi 10. oktobra, naslednji dan pa pogrebna maša in pogreb na Templestowe pokopališcu. Naj pociva v miru!

ZAHVALA Za vedno in prezgodaj nas je zapustil predragi mož, oce in stari oce RUDI JAKSETIC. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili rožnega venca, pogrebne sv. maše in ga spremljali na pokoplišce k pocitku, darovali cvetje in ostalo. Še posebna hvala p. Cirilu za molitve in pogrebni obred, pevskemu zboru Planika, ki mu je zapel v slovo, predsedniku kluba Jadran g. Milanu Ogrizku za lep nagovor, kakor tudi vsem clanom odbora Jadran za vse, kar so storili tisti dan na klubu. - Žena Emilija, sin William z družino in hcerka Tanja z zarocencem Collinom.

p. Ciril A. Bozic