Odlikovanje sv.Cirila in Metoda

msgr. Franc Rode predsednik Slovenske škofovske konference

Slovenci v Avstraliji letos praznujejo 50-letnico prihoda prvih Frančiškovih bratov. Iz ZDA sta leta 1951 prišla pater Beno Korbič in pater Klavdij Okorn. Kakor je sv. Frančišek pošiljal brate po dva in dva, da bi ljudem prinašali veselo oznanilo odrešenja ter jih vabili k spreobrnenju in pokori, tako sta tudi ona dva odšla k ljudem, k Slovencem, da bi z njimi delila radosti in bremena življenja in da bi jim približevala evangeljsko oznanilo Jezusa Kristusa, da je Bog ljubezen. Ko sta začela pastoralno delovati med Slovenci, sta spoznala, da so razseljeni po celem kontinentu. Nemogoče je bilo, da bi jih redno osebno srečevala in nagovarjala, zato sta ustanovila mesečnik Misli, s katerim sta dosegla tudi najbolj oddaljene. S pisano besedo sta začela potrjevati in oblikovati njihovo vero, ki je v razdaljah oceana ohra-njala njihovo človeško pokončnost pa tudi narodno zavest ter ljubezen in skrb za bogastvo in lepoto materinega jezika, da v tujem, za marsikoga tudi neprijaznem svetu, ne bi izgubili svojih korenin. S tem sta postavila temelje pastoral-nega in narodnostnega delovanja med Slovenci v Avstraliji. Njima so kasneje sledili drugi. Prihajali so iz raznih koncev sveta, da bi po svojih najboljših močeh ohranjali krščanstvo in slovenstvo med našimi ljudmi. To spremljanje slovenskega človeka se ni prekinilo vse do današnjega dne. Največji del tega bogatega časa pa sta s svojim delovanjem zaznamovala pater Bazilij Valentin, ki se je že preselil v večnost in pater Valerijan Jenko, ki zvesto opravlja svoje poslanstvo v Sydneyu. Vsem bratom Frančiškanom, ki so delovali med Slovenci v Avstraliji, želi Slovenska škofovska konferenca ob 50-letnici prihoda na to celino, izreči priznanje za njihovo delo in jim podeljuje odlikovanje sv. Cirila in Metoda.