SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

NAŠI POKOJNI V cetrtek 13. septembra 2001, je v Sutherland bolnišnici v Sydneyu umrl arhitekt JOŽE JEŽ. Rojen je bil 4.4.1911 v Ljubljani. Za svoj poklic arhitekta se je izobraževal v Ljubljani in Pragi. Leta 1948 je odšel v Trst.Leta 1951 je imigriral v Avstralijo. Najprej je bil zaposlen kot arhitekt v Bonegilli. Pozneje je prišel v Sydney in odprl svoj studio na Oxford Street. Delal je za Sydney County Council in pri nacrtovanju za Shewron hotel. Nam je napravil nacrte za dvorano in sestrsko hišo in je zelo smotrno uredil vse prostore, da dobro služijo namenu. Bil je zelo izkušen inprakticen pri svojem poklicu. Porocen je bil z Ido, r. Bolko, ki je po rodu iz Lokavca. Poleg nje zapušca v Ljubljani hcerko Marijo Krugler, iz prvega zakona, ki je prišla na ocetov pogreb. V Ljubljani živita tudi vnuka Barbara in Miha. Jože se je pred leti upokojil in kupil hišo v Queenslandu (Buderim). Vendar sta bila zakonca Jež še vedno v stiku z našim verskim središcem in sta se nas spomnila za praznike. Pogrebna maša za Jožeta je bil opravljena v Merrylandsu v torek, 18. septembra. Nato je sledila upepelitev v Rookwoodu, pepel pa poslan v domovino.

Dne 15. septembra 2001 pa je v Daptu (Wollongong) umrl JAKOB BOŽIC, ki je bil rojen 1.8.1933 v Brestanici ob Savi. Leta 1956 je prišel v Avstralijo in bil zaposlen v Snowy Mountains. Potem je prišel v Sydney in živel v Marroubra. Leta 1965 se je v Paddingtonu porocil z Ljudmilo Drmoto. Vodila sta resta-vracijo v Wollongongu, pozneje sta kupila zemljišce v Kanahooka in tam imela restavracijo. Pripravljena sta bila odstopiti del zemljišca za slovensko kapelo, kjer bi imeli našo službo Božjo. Sploh sta bila oba zelo gostoljubna in smo bili duhovniki in rojaki vedno dobrodošli pri njima. Pogrebna maša za pokojnika je bila opravljena v Daptu v sredo, 19. septembra, pokopan pa je bil v Lakeside pokopališcu, Kanahooka.

Dne 11. avgusta 2001 je v Royal Hospital v Brisbanu preminil ANTON BIZJAK, pokopan je bil na Mt. Gravatt pokopališcu. Anton je bil oce petim otrokom: štirje fantje in eno dekle. Vec podatkov žal nismo dobili. Sorodnikom omenjenih pokojnikov izre-kamo iskreno sožalje. Naj jim bo Bog tolažnik ob izgubi svojcev, Marija Božja Mati, ki je stala pod križem pa naj jim izprosi vdanost v Božjo voljo.

Službe Božje FIGTREE - WOLLONGONG, slovenska sveta maša je vsako drugo in cetrto nedeljo v mesecu, torej 28. oktobra, žegnanje ali pro-šcenje je v nedeljo, 4. novembra (izredna), nato pa spet 11. in 25. novembra, vselej ob peti uri popoldne, v cerkvi Vseh svetnikov, Princes Highway, Figtree.

CANBERRA ima službo Božjo vsak mesec na tretjo nedeljo v cerkvi sv. Petra in Pavla, Wisdom St., Garran ACT. Novo ime za to našo cerkev je cerkev Spremenjenja Transfiguration), North Woden (upravljana iz Curtina). Cas je ob šesti uri zvecer. Torej 18. novembra, 16. decembra in na Božic, v torek, 25. decembra.

ZLATA OBALA pride na vrsto v soboto, 17. novembra ob 7.30 zvecer v cerkvi Srca Jezusovega, Fairway Drive, Clear Water Island. CORNUBIA, "Planinka" ima slovensko službo Božjo v nedeljo 18. novembra, ob 10.30 dopoldne. Ta dan je tudi obicajni piknik, kot vsako prvo in tretjo nedeljo. Obvestite se med seboj!

MAŠA NA POKOPALIŠCU bo letos v nedeljo, 4. novembra v kapeli Srca Jezusovega, ob 10.00 uri dopoldne. Prepeval bo mešani zbor. Nato pa bo blagoslov grobov. Spomnili se bomo vseh naših pokojnih, še posebej teh, ki so odšli od takrat, ko je bila tam sveta maša v novembru 2000. Slovesnosti in pomembne dogodke, ki smo jih doživeli v zadnjem casu, kot je obletnica praznovanja 50. letnice slovenskega dušnega pastirstva in prihoda franciškanov v Avstralijo, obisk škofa Krambergerja kot tudi koncert bom opisal v prihodnji številki.

KRSTI: MICHAEL VUCKO, Greystanes, NSW, Oce Eddy, mati Anne, rojena Konrad. Botri so Steve in Leoni Kolenko in Bob Wallin ter Catherine O'Farrell. Merrylands, sv. Rafael, 23. 9. 2001.

KEELAN MICHAEL FARKAŠ - ASHBY, St. Clair, NSW. Oce Andre, mati Tanya Farkaš. Botra sta Jason Farkaš in Natalia Ashby. Merrylands, sv. Rafael, 29. 9. 2001.

THOMAS PAUL BATISTIC, Guilldford, NSW. Oce Miroslav, mati Violeta r. Gonzales. Botra sta David Wowk in Gina Segedin. Merrylands, sv. Rafael, 29. 9. 2001.

p. Valerijan