KRIŽEM AVSTRALSKE SLOVENIJE

Očetovski dan

Kot vsako leto, zopet praznujemo ocetovski dan. Tisti, ki imate oceta v bližini, mu lahko stisnete roko ali s toplim objemom zaželite vse najboljše. Tisti ki ga imate v domovini ali kjerkoli drugje, mu lahko pošljete pismo, vošcilnico, lahko poslušate njegov veseli glas, ko mu izrocite vaše najlepše želje. Morda se tudi spominjate, ko ste šli od doma v tujino, kako vas je s solznimi ocmi spremljal do konca vasi. Srce se mu je trgalo, a imel je moc, da je lahko mamo tolažil. Nekateri oceta nimamo vec med nami, tako da danes samo še spomini polnijo tisto veliko praznino. Spominjam se, ko smo bili majhni, ko je naš tata med tednom težko delal, ob nedeljah po kosilu pa je bil z nami. Sedel je in nas gledal, ko smo se igrali na dvorišcu. Po igri nas je utrujene vzel v narocje, kjer smo mirno in varno zaspali. Ko smo odrašcali, je odgovarjal na naša vprašanja. Vcasih ko nas je imel zadosti, je rekel: "Ma pejte mamo vprašat!" No, naslonili smo se nanj za dosti stvari. Leta so hitro minila. Pocasi je reka življenja naredila svoje. Pocasi je zacel on nas spraševati, se na nas naslanjati, telesno in tudi duševno. Nekega lepega dne pa je v mojem narocju za vedno zaspal. Hvala tata za vse! Ti si v mojem srcu in še vedno te imam rada. Danes, ko praznujemo ocetov dan, se spominjam casov, ko si bil med nami, z mamo vesel in nasmejan.

Ana Maria Bratina - Cek

Hvala Mati Marija!

V topli slutnji lepega pocutja vsakdanjih rutin prav hitro tece in opominja, da bo skoro september in nova številka "Misli" spet v nabiralniku. 15. julij, dan slavljenja jubileja srebrne maše p. Janeza Tretjaka nam bo ostal v nepozabnem spominu. V naši mali srenji se malokdaj zvrsti tolika množica vernikov, ki je kot družina zbrana v ubranosti, ob somaševanju štirih patrov, molila, da bi tudi mi po Marijini priprošnji in patrovem zgledu, po Božji milosti našli orientacijo za jutrišnji dan ter si naravnali pot v božjo prihodnost. Cetrt stoletja je dovolj dolga doba. V tem casu smo doživeli marsikaj dobrega in slabega. Marsikomu so v tem casu osiveli lasje ali mu izpadli. Naše vrste, kot vsi vemo, so se strahovito zredcile. Pater Janez Tretjak, Vi, ki opravljate dobra dela iz usmiljenja in ljubezni do nas, ste skoraj ves ta cas ostali naš; ne samo naš brat, ampak tudi oce. To ste nam še posebno izkazali ob tej priliki, saj ste Vi vec naredili posa-mezno za vsakega izmed nas - nasitili ste nas duševno in telesno - kot smo mi vsi skupaj za vas. Naj zapišem, da me je tokrat posebno presenetila sloga, ki je bila enako vidna že v klubski dvorani 25. junija ob 10. obletnici državnosti in ki jo doslej še nismo izkazali. No, koncno smo dozoreli. Tudi to je milost, a ne. Posebna zahvala naj gre gostom, ki so se potrudili in se jim je zdelo vredno za to priliko priti do nas iz Sydneya, Melbourna, Canberre, Mildure, Penole in iz drugih manj ali bolj oddaljenih krajev. Da je vse gladko teklo, je bilo potrebno veliko pridnih rok. Kdo bi jih vse naštel! Omenim naj le g. Angelo Dodic, ki se je pridna kot cebela posebno izkazala. Koordinirala in vodila je skupno vecerjo v hotelu. Bilo nas je nad sedemdeset družin. S sodelavci je okrasila cerkev in klubsko dvorano, obenem je gledala, da je bilo vsem lepo. Angelca in vsi ostali, ki ste truda polno prispevali v kuhinji in drugje, vam vsem velja trikratni "hura". Draga Mati Marija, hvala ti za zvestega sina, ki je prišel k nam kot cepljena sadika in se razrastel v rodovitno trto in ki v svetlobi evangelija pomaga vsem, ki smo pomoci potrebni in si želimo, da tako lažje ostanemo tvoji.

Ivan Legiša

KONFERENCA JEZIKOV NA UNIVERZI V MELBOURNU

V soboto, 19. julija 2001, je bila Slomškova šola iz Kew povabljena, da predstavi slovenski jezik na Konferenci Our Languages: Our Heritage; Our Future. Bili so povabljeni tudi drugi narodi. Konferenca je trajala dva dni: petek in soboto. Na konferenci so bili razni predavatelji. Mi Slovenci, (Draga Gelt, Maria Stathopoulos in jaz) smo pripravile vizualno predstavitev. Predstavile smo prirocnike 'Ucimo se slovensko' prvi, drugi in tretji del in tudi nove ucbenike za odrasle. Predstavile smo tudi delo otrok Slomškove šole in slike, ki so prikazale otroke pri pouku.

Veronika Smrdel