SV. RAFAEL SYDNEY

ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION, 313 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W. 2160 (P.O. BOX 280, MERRYLANDS, N.S.W. 2160) TEL: (02) 9637 7147 IN (02) 9682 5478, FAX: (02) 9682 7692

PRAZNOVANJE 50-LETNICE SLOVENSKEGA DUŠNEGA -PASTIRSTVA V AVSTRALIJI, 50 LET OD PRIHODA PRVIH DVEH PATROV NA PETO CELINO PRI SVETEM RAFAELU V SYDNEYU

Dolgo smo se pripravljali, da bi cim lepše praznovali ta jubilej. Pri službah božjih smo opravljali posebno jubilejno molitev, ki jo je sestavil pater Metod. Da bi lažje sledili, smo jo dali na diapozitive in jo predvajali na platnu, ki nam sicer služi za besedilo pesmi pri mašah z ljudskim petjem. Resnici na ljubo receno, bi morala biti glavna prireditev ali slovesnost v Sydneyu, ker sta patra Beno Korbic (ki še živi na Ameriških Brezjah v Lemontu ) in pater Klavdij prišla v Sydney in tu zacela pastirovanje med novodošlimi rojaki. Iz prakticnih razlogov, ker je bila v Melbournu mlada moc, pater Metod in kar številna ekipa pomocnikov (med temi Draga Gelt in drugi), smo kar radi pristali na to, da je glavna slovesnost v Melbournu. Omenjena Draga pa je tudi glavna avtorica knjige "Pax et bonum", "Mir in dobro", pomagala pa ji je pri tem Veronika Ferfolja. Tisk knjige je prevzela tiskarna g. Orla v Adelaidi.

V Marrylandsu smo se pripravljali na praznovnje kar nekaj tednov. Mihelca Šušteršic, Marta Magajna, Anica Stare in Marija Gomboc so vložile vec tednov dela s pripravo razstave fotografij in raznih dokumetnov v zvezi s 50- letnico. Dva tedna pred našo slovesnostjo, ki je bila 2.septembra, smo ocistili prostore, cerkev in okolico, pletli vence. Katehistinji Milka Stanic in Carmen Fuderanan, ki so že vec mesecev pripravljale mlade na prejem prvega svetega obhajila in birme, pa sta bili zelo zaposleni s koncnimi pripravami, z vajami, s pripravo kandidatov na spoved, botrov in staršev.

V petek 31.avgusta, smo na letališcu pricakali naša gosta, škofa dr.Franca Krambergerja in patra provinciala Zoreta, ki sta v spremstvu patra Filipa priletela iz Brisbana. Pri sprejemu so bile navzoce tudi narodne noše. Po poklonitvi šopkov in fotografiranju smo se z gosti odpeljali v Merrylands, kjer je sledilo kosilo. Gospod škof in p. provincial sta maševala zvecer ob 6.uri. Pri maši je prepeval mešani zbor. Po maši so se škofu predstavili prvoobhajanci, birmanci in pevci. Nato sta gosta in p.Filip odšla na slovensko društvo v Wetherill Park, kjer so ju naši rojaki že cakali. Po pozdravu gostov, ki ga je izrekel podpredsednik Ivan Koželj, je nastopila folklorna skupina "Mali Prešeren" pod vodstvom Majde Kosovel.

V soboto, 1.septembra, ob štirih popoldne, sta naša gosta maševala za rojake v Wollogongu, v slovenski cerkvi v Figtree, kjer ju je pozdravil predsednik Ivan Rudolf. Pri maši pa je navdušeno prepeval tamkajšnji ženski zbor, pod vodstvom Barice Brodnik ob orgelski spremljavi Andreja Žickar. Po maši je sledila vecerja v dvorani in srešanje gostov z rojaki.

Za nedeljo, 2.septembra, nam je sv.Rafael priskrbel cudovito lepo vreme. Ob pol desetih je sledil sprevod birmancev z botri in prvoobhajancev s starši, skozi glavna vrata v cerkev. Mešani zbor je zacel slovesnost z mogocno pesmijo "Ti si Peter skala…".

Po škofovi pridigi je sledilo birmovanje. Zakrament birme so prejeli naslednji: Joshua Henry Bleesing, Milka Marija Kariž, Lidia Franciška Kariž, Daniel Peter Šuber, Marijan jr.James Brezovnik, Shani Elena Tumlos, Gregory James Kariž, David Damian Galbraith, Andreja Julija Žaja, Joseph Andrew Kariž, Nathan Leo Ašcic, Benjamin Joseph Tomažin, Daniel William Kariž, Lana Joan Stariha, Rebecca Elizabeth Anderson, Tanja Kristina Kopše, Tomas Martin Slobodnik, David Simon Ašcic, Robert Lawrence Kariž. Imenovanim mladincem in mladenkam, staršem in botrom, naše iskrene cestitke! Prvo sv.obhajilo iz škofovih rok so prejeli: Saša Kranjc, Keira Galbraight, Steven Palumbo, Stephani Šuber in Brendan Dekleva. Tudi tem srecnim otrokom in družinam iskrene cestitke!

Po maši je sledil program v dvorani. Nastopila sta mešani in mladinski zbor, oba castna generalna konzula sta izrekla cestitke, nastopili sta tudi Amanda Hedl in Kaya Pondelak, ter društvena folklorna skupina "Mali Prešeren". Postrežbo je imela na skrbi druga delavna skupina. Popoldne sta gosta obiskala rojake v klubu "Triglav".

V ponedeljek, 3.septembra sta škof in provincial maševala pri rojakih v Canberri, v Garrranu, kjer je gosta pozdravil Cvetko Falež, ob koncu maše pa sta jima izrocila šopek Carmen Falež in Simon Kostrica. Sledila je vecerja v dvorani tamkajšnjega društva, kamor je goste in rojake povabil podpredsednik Jože Heber, pozdravil pa ju je tajnik Zvone Bezjak, kakor tudi odpravnico poslov slovenskega veleposlaništva v Canberri go.Heleno Drnovšek Zorko, ki se je udeležila vecerje z možem Markom. Gosta sta prenocila v župnišcu, kjer gospodinji Zinka Cerne. Gospa Zinka nam je pripravila zajtrk na njenem domu. Njen mož Janez pa je snemal slovesnosti v cerkvi in klubu.

Na poti proti Sydneyu smo se ustavili tudi v Penrose Parku in si ogledali cerkev in slovensko kapelico.

V torek, 4.septembra sta nas Ivo in Bogdan Bavcar, deloma tudi Uroš Ergaver, peljala v Newcastle. Z nami so bili Teja Bavcar, Marija Kužnik in organistinja Carmen. Pred mašo je gosta pozdravil predsednik kluba Ivo Klopcic. Po maši pa smo nadaljevali srecanje v dvorani v zelo prijetnem vzdušju.

V sredo, 5.septembra sta gosta odpeljala na ogled mesta castna generalna konzula Alfred Brežnik in Dušan Lajovic. Naslednji dan pa sta s p.Filipom poletela v Adelaido, Milduro in Berry, na srecanje s tamkajšnjimi rojaki.

V torek, 11. septembra sta gosta iz Adelaide preko Sydneya odpotovala domov.

To je bil prvi obisk škofa iz mariborske škofije. Ne samo Štajerci, ampak tudi Prekmurci so ga težko pricakovali. Gospodu škofu dr. Krambergerju smo hvaležni za njegov obisk, ki je bil mocna vzpodbzda za nas vse, tako dušne pastirje, kot vernike. Patru provincialu Stanetu iskrena hvala za obisk, ki velja nam dušnim pastirjem kot potrditev in priznanje našemu delu. Hvala za posebna priznanja posameznim rojakom za njihovo delo pri našem verskem središcu. Pri tem pa poudarjam, da je še veliko vec rojakov, ki zaslužijo priznanje ceprav ga niso dobili. Tem pa velja na tem mestu iskren "Bog placaj"!

Ko govorim o priznanjih, naj omenim, da smo hvaležni tudi Magdaleni Tovornik, državni tajnici pri uradu republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je podelila priznanje in zahvalo vsem trem verskim središcem ob 50- letnici slovenskega dušnega- pastirstva v Avstraliji, ki ga vodimo franciškani.

SLOMŠKOVA ŠOLA v Merrylandsu ima trenutno 17 ucencev. Razdeljeni so v dve skupini. Za pouk skrbe: Kristina Šuber, Danica Šajn in Danica Grželj. Carmen Fuderanan pa spremlja njihovo petje na klavirju. Zaradi praznovanja 50- letnice smo ocetovski dan praznovali teden dni kasneje. Po maši so otroci Slomškove šole v dvorani na odru pozdravili svoje ocete z deklamacijami in petjem. Sedaj se pripravljajo za nastop na slovenskem koncertu, 6. oktobra v Merrylandsu.

NAŠI POKOJNI

13. maja je v kraju Mareeba, Qld. umrl HILARJO KUKULJAN v starosti 65 let. Po rodu je bil iz Koritnic pri Knežaku. Pred odhodom v svet je živel v Koristnicah in Reki. Najbolje pa se je pocutil med Slovenci. Njegov vašcan Andrej Kirn piše, da je Hilarja srecal v Innisfailju,Qld. leta 1959, ko sta delala na sladkorni trstiki. Hilarjev pogreb je bil v Mareebi 30.5.2001. Bil je upepeljen. Andreju Kirnu hvala za porocanje.

MARIJA TAVERNA je umrla 1. julija v bolnici v Liverpoolu. Rojena je bila 17.12.1930 v Polzanah (Materija) v avstralijo je prišla leta 1956, kjer je živela z družino v Fairfield West. Zapušca moža Eliana, hcerko Elaine, sina Alana, brata jožeta in Henrija, v Sloveniji pa še brata Stanka in sestro Mirando. Pogrebne molitve je opravil italijanski duhovnik v Leichhardtu, pokopana pa je bila v Leppingtonu. Marti Magajna, hvala za porocanje.

IGNAC FERDIN je umrl 9. julija 2001, v Canberri, ACT. Rojen je bil v vasi Cmereska gorca (Pristava pri Mestinju) kot sin Antona in Angele, roj. Retonja. V Avstralijo je prišel leta 1964 in je delal v Beridale, v Coomi, potem pa je prišel v Canberro in opravljal mizarska dela. Doma zapušca brata Milana, necaka Borisa in Renato, in sestro dvojcico Anko, ki je prišla na njegov pogreb. Pogrebna maša je bila 16.7.01. v cerkvi Rožnega venca, Watson, ACT. Pokopan pa je bil na Gungahlin pokopališcu. Pogreb je opravil p. Filip.

ANA ŽVEGLIC roj. OBRAN je umrla na isti dan 9. julija v Tallongu. Luc sveta je zagledala v vasi Voncina /Sv. Barbara 14.7.1922. Živela je nekaj casa v vasi Dolge njive. Leta 1943 se je v Nemcciji porocila z Mihaelom Žveglicem, ki je po rodu iz Stare vasi / Videm Krško. Mož Mihael je umrl leta 1996. Družina je prišla v Avstralijo 1958. Živeli so v Warrawongu. Pokojnica zapušca sina Mihaela ml., ki je porocen z Vesno, roj. Dujnic, Bruna, Nado, ki je porocena s StankomVuckom, ter vec vnukov in pravnukov. Pogrebna maša je bila opravljena v Figtree, 13. julija, pokopana je na Lakeside pokopališcu, Dapto, poleg pokojnega moža Mihaela.

Dne 15.julija 2001 je umrl LEOPOLD KREK ki je bil rojen 10. novembra 1930 v vasi Dolencice (Selška dolina pri Škofji Loki). Porocen je bil z Dragico, roj. Strnad, ki je po rodu iz Orehovice (Šentvid pri Vipavi). Poleg žene Dragice zapušca tudi sina Roberta, ki je porocen z Ido, Tony-ja,ki je porocen z Elly, hcerko Veroniko in sina Denisa.

AVGUST KORONTANCNIK je umrl 12. avgusta 2001 v Waggi-Waggi, N.S.W., v starosti 71let. Po rodu je bil od St. Lovrenca na Pohorju. Zapušca sinove: Franka, Lesa, in Vilija.

Dne 18. avgusta 2001 je v Liverpool bolnici umrlaMARIJA BRATOVIC, roj. PERNIC. Rojena je bila na Kreniku pri Pivki 30. 11. 1945. Leta 1966 se je porocila z Jožetom Bratovicem, ki je po rodu iz Zarecic pri Ilirski Bistrici. Jože je bil v Avstraliji od leta 1954, Marija pa je prišla za njim kmalu po poroki leta 1966. Pokojnica je bila bolna samo tri mesece. Poleg moža zapušca hcerko Nives, 33let, ki je porocena z Antonyjem Limare in imata Calluma in Zahary-ja, Stojana, 30 let, ki ima sina Jarreda s Karen Smith. Pokojna Marija je bila vedno vesela in je ljubila šport posebno balinanje. Zato so se njene prijateljice v velikem številu udeležile pogrebne maše v petek, 24. Avgusta, in je vsaka položila narciso na njeno krsto, ko so jo nesli iz cerkve. Pokojnica je pokopana na pokopališcu štev. 2 v Rookwoodu.

Dne 19. Avgusta je umrl IGNAC HORVAT, ki je bil rojen 21. 7. 1942 v kraju Cirkovljan, Medimurje.V Avstralijo je prišel leta 1961. Po poklicu je bil zidar. Leta 1971 se je v cerkvi Matere Božje, Concord, porocil z Vido Košir, ki je po rodu iz Male Loke pri Ihanu. Rodile sta se jima hcerki Margaret, 29 let in Ema, 27 let. Živeli so v Enfieldu, zadnjih 18 let pa v Greenacre. Ignac je bil eden od devetih otrok. Bolan je bil dve leti. V domovini ima še mamo Margareto, 91 let, dva brata in pet sester. Pogrebna maša je bila v Merrylandsu v sredo, 22. avgusta, pokopan pa je na našem pokopališcu štev. 2 v Rookwoodu.

Naše iskreno sožalje vsem sorodnikom omenjenih pokojnikov. Hvala vsem ki ste nam posredovali podatke.

KRSTI

CARSON MARC RUTAR, Gymea, N.S.W. Oce Mark, mati Ann, roj.Weston. Botra sta bila David Leonard in Jean Hugo. Župnijska cerkev sv. Katarine, Laboure, 8. julija 2001.

XAVIER JANEZ ALBERTO REMEDIOS, Cherrybrook, N.S.W. Oce Richard, mati Sonja, roj. Janz. Botri so bili Suzi in Toni Hajje in Tonina in Anthony Remedios. Krst je bil pri sv. Rafaelu v Merrylandsu. Novorojenckoma, staršem in botrom iskrene cestitke!

PRAZNOVANJE SV. RAFAELA bo v nedeljo, 30. septembra. Med nami bo škofov zastopnik, generalni vikar škofije Parramata, fr. Robert McGuckin.

V NEWCASTLE bo sv. maša v nedeljo, 30.septembra, ob 18. uri zvecer, v stolnici Srca Jezusovega, v Hamiltonu. Po maši bo srecanje v dvorani . V Wollongongu bo maša 23. 9., 14. In 18. 10.,V Canberri pa 21.10.01.

27. slovenski koncert bo v Merrylandsu 6. oktobra.

p. Valerijan