SV. CIRIL & METOD MELBOURNE

ST. CYRIL & METHODIUS SLOVENIAN MISSION, BARAGA HOUSE, 19 A'BECKETT ST., KEW, VIC. 3101, TEL: (03) 9853 8118 IN (03) 9853 7787 MOBILE: 0412 555 840 FAX: (03) 9853 0811

HVALA LEPA vsem za bozicna in novoletna vošcila, ki sem jih dobil po pošti. Ne vem, ce bom kdaj odgovoril osebno, naj pa velja vsaj ta splošna pismena zahvala.

KRSTA: REECE MAXWELL DAVEY, roj. 29. avgusta 2000, Berwick, sin Nicholasa Johna Daveyja in Helen, roj. Pirc, je bil kršcen v naši cerkvi 4. februarja letos. Botra sta bila Martin Pirc in Monique Caggiati. ADAM IVANCIC, rojen 8. junija lani, Fitzroy, sin Brunota Ivancica in Lorraine, roj. Prosen, je bil kršcen v naši cerkvi 10. februarja letos. Botra sta bila Frank in Angela Ivancic. Staršem cestitamo, obenem pa želimo, da bi otroke, ki so bili kršceni, v veri tudi vzgajali. Naj bi iz kristjanov krstne knjige otroci postali odrasli kristjani žive vere.

POROKA KEVIN SCOTT, Toongabbie NSW, sin Thomasa J. Scott in Daphne Lilian Rose roj. Stevenson, in KATARINA VRISK, Oakleigh, Melbourne, hci Antona Vrisk in Ane roj. Vogrinec, sta se porocila v naši cerkvi 27. januarja letos. Prici sta bila Michael Macnamara in Katarina Peršic. Katarina je dolgoletna sodelavka verskega središca, posebno pevskih zborov, mladinskih koncertov in razlicnih kulturnih prireditev. Mešani cerkveni pevski zbor je zapel pri porocnem obredu, še posebej pa je zapel kvartet moškega dela zbora. Skrb in upanje cerkvenega pevskega zbora je, da bo Katarina še naprej sodelovala kot organistka pri vajah in na koru.

ADVENTNI IN BOŽICNI CAS Šli smo na adventno romanje. Ni bil povsem poln avtobus (poznalo se je, da je bil v istem tednu organiziran še en izlet), razpoloženje pa je bilo dobro in vreme temu primerno (ali pa narobe, kakor želite razumeti). Okrog cerkve in Baragovega doma ter v njem je skupina naših rojakov izvedla živahno akcijo cišcenja in okopavanja, postavljanja jaslic itd. Skupina ljudi pridnih rok je zapakirala 1300 božicnih pisem z razporedom, ki smo jih razposlali po vsej Viktoriji in nekaj na Tasmanijo ter drugod (nazaj je prišlo 349 ovojnic z božicnim darom verskemu središcu, $8,129.00). Pri zadnjem družinskem kosilu v letu smo se zahvalili odboru Društva sv. Eme, ki je vse leto skrbelo za organizacijo in pripravo prijetnega nacina druženja ob domaci hrani. V Kewju je bila priložnost za božicno spoved v slovenskem jeziku skozi ves adventni in božicni cas pred nedeljskimi in praznicnimi mašami, v drugih krajih (Springvale, St. Albans, Bell park - Geelong, North Altona in Morwell) pa enkrat na vsakem kraju, po objavljenem razporedu v božicnem pismu. Bolnike sem na prvi petek spovedal na domovih in drugod. Cetrta adventna nedelja se je prevesila v sveti vecer, ki je bil nekoliko hladen, vendar lep. Ob sodelovanju mladih, ki so zapeli nekaj božicnih pesmi v anglešcini, smo si ob enajstih zvecer lahko ogledali zgodbo 'mali cudež' ob diapozitivih brez besed. Program je bil lepo pripravljen in sprejet. V lepem vremenu je bila polnocnica številcno obiskana, še bolj kot božicna sv. maša ob desetih. V prihodnosti bomo zato imeli sv. maše na božic v cerkvi, samo polnocnica bo še vedno zunaj. Po deseti maši na božic je bil obicajni božicni srecolov, ki ga je pripravilo Društvo sv. Eme. Nedelja po božicu, ki je bila obenem zadnji dan koledarskega leta, smo praznik svete družine pocastili z blagoslovom otrok. To nedeljo je zakljucila svojo pot od tedna do tedna in od doma do doma tudi Marija Romarica, ki je v jubilejnem letu obiskala mnogo naših rojakov. Na novo leto sta bili sv. maši kar lepo obiskani, zvonovi pa so zapeli tudi popoldne, malo pred cetrto uro, in se s tem pridružili zvonenju cerkvenih zvonov po vsej Avstraliji, v spomin na sto letnico avstralske federacije. Sveti trije kralji so prišli k jaslicam v cerkvi na njihov praznik šele po osmi maši, vendar so se potem tam zadržali vse do svecnice. S praznikom Jezusovega krsta se je božicno obdobje po cerkvenem koledarju zakljucilo, vendar smo ga po stari slovenski navadi z jaslicami in božicnimi pesmimi podaljšali vse do zacetka februarja.

POMOC IZ SYDNEYA V januarju je bil tri tedne med nami p. Filip iz Sydneya. Za en teden je šel skupaj s prvo skupino na morje, v drugem tednu pa je za skupino trinajstih do dvajsetih udeleženk in udeležencev pripravil tridnevno duhovno obnovo, ki je potekala kar v verskem središcu. Bog povrni za pomoc njemu, pa tudi p. Valerijanu, ki je v tem casu sam nosil težo verskega središca v Merrylandsu in pripadajocih 'satelitih'.

POCITNICE NA MT. ELIZI Vec si lahko preberete in ogledate v rubriki Koticek mladih, tukaj pa naj omenim, da sta kuhali Rosemary Saražin in Ana Špacapan. Prva naj bi bila glavna kuharica, vendar je ugotovila, da je kuhanje za številcno skupino precej zahtevnih pocitnikarjev prevelik zalogaj, kljub inštrukcijam, ki jih je dobila od dolgoletne kuharice na Mt. Elizi, Francke Anžin. V prvem tednu je pomagala Zora Kirn, v drugem tednu pa je bila nova glavna kuharica, Ana Špacapan, že povsem v svojem elementu. Z njeno kuhinjo in s poobedki, s katerimi nas je razvajala Rosemary, smo bili zelo zadovoljni.

DRUŠTVO SV. EME Zadnjo nedeljo v januarju je bil letni obcni zbor in volitve odbora. Za predsednico je bila ponovno izvoljena Olga Bogovic, podpredsednici sta Marta Krenos in Anamarija Cek, tajnica Marija Debelak in blagajnicarka Angela Videc. Cestitamo in se zahvaljujemo za sprejem odgovornosti, Bog pa naj povrne tudi vsem, ki ste sodelovali in še sodelujete v odboru ali pa s tem, da pomagate kjer in kadar je potrebno.

PREŠERNOV PRAZNIK Praznovali smo ga v naši dvorani in je potekal v organizaciji Slovenskega narodnega sveta Viktorije. Nekaj posebnega je bil letos v tem, da so na njem nastopili sami mladi in da smo ob proslavi slišali življensko zgodbo dr. Franceta Prešerna. Proslavi je sledilo kosilo,ki so ga pripravile clanice SNS, pomagalo pa je Društvo sv. Eme.

ŽUPNIK FRANC HALAS Na obisku iz Kobiljega v Prekmurju je bil tamkajšnji župnik. Nekajkrat je maševal in pridigal v naši cerkvi ob nedeljah in se srecal z mnogimi rojaki. Spregovoril je tudi ob kulturnem prazniku v dvorani. Njegov sorodnik, župnik Danijel Halas (roj. 24. junija 1908 v Crenšovcih, umorjen 18. marca 1945 v Hotizi) je v postopku za beatifikacijo (proglasitev za blaženega).

MOLITVENA SKUPINA Po pocitnicah v januarju se spet zbira ob torkih ob desetih dopoldne. Kdor ne more priti k skupni molitvi v Kew, je povabljen, da v duhu povezan moli doma ob istem casu za namene za katere molimo v cerkvi, doda pa še svoje.

SPOMENIK P. BAZILIJA Bog povrni vsem, ki ste darovali in še darujete za spomenik p. Bazilija na Keilorju. Ceno spomenika sem objavil lani v oktobrski številki Misli ($24,618.00). Doslej smo v ta namen zbrali $15,226.60. 'Po košckih' je bilo to v Mislih vecinoma že objavljeno, tu pa objavljam zaradi celotne slike. V omenjeni znesek niso vkljuceni darovi, ki so v tej številki revije objavljeni pod rubriko nabirke. Ce bo zbrana vsota (kdaj slucajno) presegla stroške spomenika, bo denar namenjen za vzdrževanje gredic pred spomenikom (izražen je bil predlog za kremencev pesek namesto sedanjega lubja, ki se lahko vname) in za vzdrževanje drugih skupnih grobov ter za pogrebe tistih Slovencev, ki nimajo nikogar od svojcev. Zadnjega februarja bo s pepelnicno sredo že zacetek postnega casa. Tokrat se mi je zdelo potrebno, da zapišem nekaj o preteklih dogodkih, prihodnjic pa morda vec o prihodnjih.

p. Metod