Naslovna stran
Home
Društva organizacije Diplomatska predstavništva Verska središča Glas Slovenije Misli Slovenski novinarji
po svetu
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu E-uprava SlovenijePoezija Košak Pišite nam Webmaster

Obvestilo o pričetku izdajanja novih biometričnih potnih listin
Republike Slovenije

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Canberri bi vas želelo obvestiti, da bo Republika Slovenija z dnem 28. avgustom 2006 pričela z izdajo novih biometričnih potnih listin (e-PL).

Biometrični potni list, imenovan tudi elektronski potni list (e-PL), je potni list nove generacije z brezkontaktnim čipom in najmodernejšimi zaščitami, in bo tudi v prihodnje zagotavljal visok standard zaščite državljanov pri potovanjih. Navidez se ne bo bistveno razlikoval od dosedanjega, vseboval bo nove zaščitne elemente, med temi čip s fotografijo imetnika dokumenta, na platnici pa bo posebna mednarodno dogovorjena oznaka, ki nakazuje, da dokument vsebuje čip.

Pričetek izdajanja novih biometričnih potnih listin prav tako ne bo vplival na veljavnost že izdanih potnih listov, kar pomeni, da trenutno veljavnih potnih listov ne bo potrebno menjati do poteka njihove veljavnosti (dosedanji potni listi RS bodo ostali v veljavi do izteka v dokumentu označene veljavnosti).

Nekatere dodatne informacije:

Cena biometričnega potnega listaCena e-PL ostaja na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS po svetu enaka dosedanji (v Avstraliji 140 AUD).

Vsebina čipa Na brezkontaktnem čipu, ki bo nevidno vgrajen v biografsko stran potnega lista, bodo shranjeni le tisti podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potni list in biometrična fotografija imetnika.

Dostop do podatkov na čipu

Čip, ki bo v potnem listu, bo brezkontaktni. Čip bo »zaklenjen«, kar pomeni, da bo lahko podatke z njega prebrala le avtorizirana oseba na mejnem prehodu s pomočjo posebne naprave.

Potovanje v ZDA

Republika Slovenija izpolnjuje sedanje zahteve za potne liste ob vstopu v ZDA (strojna čitljivost in digitalizirana fotografija) in bo z novim biometričnim dokumentom izpolnila tudi ta pogoj. Slovenski državljani bodo tudi v prihodnje lahko potovali v ZDA brez vizuma, to velja tako za imetnike novega (biometričnega) kot tudi sedanjega (starega) potnega lista RS. Tako tudi za vstop v ZDA po 26. 10. 2006, starih potnih listov ne bo potrebno zamenjati pred potekom njihove veljavnosti.
Email Veleposlaništva RS V Canberri

Potujete v Slovenijo?
Travel to Slovenia?
Društva organizacije v
Avstraliji
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu - svet