St. John's Park Community Club
KLUB TRIGLAV - SYDNEY 

 

 

ST. JOHNS COMMUNITY CLUB,
postaja čedalje bolj odprt in prijazen, zato ste vsi nadvse dobrodošli! Prijetno boste presenečeni nad novimi igralnimi avtomati in če boste želeli preizkusiti srečo še kje drugje, vam bo na razpolago KINO in se kaj. Tisti, ki uživate v igranju loterije ali binga, pa se lahko udeležite teh iger vsak dan od ponedeljka do sobote. Za tiste, ki se radi zavrtijo ob glasbi so na voljo različne glasbene skupine vsako nedeljo popoldan. Vsako tretjo nedeljo v mesecu je na sporedu kaksna domača, slovenska prireditev.  
Vljudno vabljeni!
 
80 - 84 Brisbane 
Rd. St. Johns Park NSW
Telefon: 
(02) 9610 1627
Fax: (02) 9823 2522
Slovenska drustva v Avstraliji
Verska sredisca v Avstraliji
 
 

Piše Peter Kropereferent za stike z javnostjo  

Zgodovina Slovenskega kluba Triglav - Sydney 

 

 Triglavska skupnost v Sydneyu se je zaradi posebnih razmer, ki so v letih 1970-1971 vladale v Sydneyu (pa tudi med rojaki v drugih krajih Avstralije), razvijala v treh smereh. 

Ustanovitev nove slovenske organizacije je bila 29. marca 1971, registrirana je bila pod imenom Triglav Pty.Ltd., registrirala pa sta jo 

pok. Joze Cujes in Lojze Kosorok. Glavna naloga te slovenske ustanove je bila ta da poskrbi za prostore, v katerih bi se Slovenci sestajali na kulturno-druzabnih prireditvah in postopoma organizirali klub po vzorcu ze obstojecih, z istim interesom in sorodnimi cilji. 

Avstralska drzava je priseljencem oziroma organiziranim organizacijam takrat nudila razne socialne ugodnosti in zato je bila 9. maja 1972 registrirana se dobrodelna druzba pod imenom Triglav Community Centre. 

V okviru Triglav Pty. Ltd. se je razvijal klub, ki je skrbel predvsem za druzabne prireditve. Ko se je zbralo dovolj clanov, je bil klub registriran kot osrednja organizacija triglavske skupnosti pod imenom TRIGLAV CLUB LIMITED. Dan uradne registracije je bil 15. julij 1975. 

V prvem odboru Kluba Triglav so bili: Stanislav Petkovsek, Emil Kukovec, Lojze Moge, Karlo Samsa. Stefan Zeks, Friderik Mavko, Joze Fiser, Joze Cujes, Peter Krope, Martha Magajna in Vili Tasner. 

Zanimivo in za vztrajnost triglavske miselnosti je se posebej pomembno to, da so bili skoraj vsi dosedanji predsedniki clani prvega odbora: Stanislav Petkovsek, Emil Kukovec, Peter Krope, Lojze Moge in Karlo Samsa, kasneje sta sledila se Karlo Pelcar in sedanji predsendik Joze Pahor. 

Odbor Triglava v letu 1998: predsednik Joze Pahor, tajnik Karlo Pelcar, blagajnik Silvo Pahor, upravnik-manager Dominik Smuk, referent za stike z javnostjo Peter Krope, referent za prireditve in sport Emil Kukovec in Tone Ursic. 

Kljub stevilnim nedosezenim ciljem, ki smo si jih pri Triglavu od ustanovitve do sedaj zastavili, smo imeli dolgo vrsto uspehov, na katere smo resnicno ponosni.  Ze v prvem letu obstoja smo kupili zemljo, na katero je simbolicno posadil oljko - drevo miru in sprave - pomozni skof Stanislav Lenic (leta 1973). Drevo se danes raste. Za tem smo postavili spomenik Ivanu Cankarju, nekaj let kasneje pa Triglavski dom. Oboje je bilo omogoceno s pozrtvovalnim delom nasega clanstva in z razumevanjem Slovenske izseljenske matice. Odkritje Cankarjevega spomenika je takrat zbralo na Triglavu vec kot tisoc Slovencev, spomenik pa je odkril takratni predsednik avstralske vlade Gough Whitlam v prisotnosti danasnjega predsednika Republike Slovenije Milana Kucana. Vsi se tudi z veseljem spominjamo cvetocih let slovenske dopolnilne sole, ki je pod vodstvom Marize Lican trajala 11 let.

 
 
 
 

Seveda smo bili najbolj navduseni takrat, ko nam je takratni predsednik Slovenske izseljenske matice Stane Kolman 11. decembra 1982 odprl vrata v nas novi dom, ki ga je naslednje leto blagoslovil ljubljanski nadskof in slovenski metropolit dr. Alojzij Sustar ob svojem obisku Avstralije. 

 

 
 

Kdorkoli bo kdaj listal po zapisnikih Kluba Triglav, bo nasel zapise o prireditvah na katerih so sodelovali: dopolnilna sola slovenskega jezika, folklorna skupina, pevski zbor (ki je ponesel slovensko pesem tudi v sydneysko Opero in med rojake v Slovenijo), balinarji, dramska skupina in drugi. Vsi smo se dostojno predstavili in vzporedno z drugimi slovenskimi skupinami zastopali slovensko skupnost v Avstraliji. 

Naj omenim se klubsko glasilo Triglav, ki je prav tako odigralo veliko vlogo pri dejavnostih kluba a smo ga, zal, morali zaradi financnih tezav ukiniti. 

V zadnjih nekaj letih so se odborniki Kluba Triglav prilagajali potrebom casa in zeljam clanstva. Klub se je iz izrazito etnicne organizacije spremenil v ustanovo, ki je na voljo sirsi javnosti. Za ta korak se je odbor odlocil izkljucno zaradi ekonomskih razlogov, saj je za goli obstanek, vzdrzevanje in razvoj modernega kluba potrebno ustvariti vecja financna sredstva. Zato je zaradi boljse razpoznavnosti za neslovensko govorece clane in okolice prislo do spremembe imena kluba iz TRIGLAV KLUB v ST. JOHNS PARK COMMUNITY CLUB. Zaradi spremembe imena pa ne bo zapostavljeno slovenstvo in slovensko kulturno in druzabno zivljenje. Prav nasprotno, saj se odbor Kluba zaveda, da je ohranjanje nase slovenske kulturne dediscine in obstoj slovenske skupnosti nasploh mogoc le, ce je organizacija sposobna vse te dejavnosti financno podpreti. 

Tako kot v preteklosti, si Triglav prizadeva tudi danes vzpostaviti pristne in prijateljske stike z ostalimi slovenskimi organizacijami v prepricanju, da se z odkritim pristopom resevanja skupnih tezav da veliko vec in lazje narediti. 

Danes imamo v clanskem registru vpisanih nad 350 financnih clanov in vec kot 1500 pridruzenih clanov. Stevilo clanstva nenehno narasca. Nas cilj je doseci stevilo 5000 clanov v naslednjih dveh letih. V septembru 1998 se je nasemu klubu prikljucil nogometni klub HOTSPUR, ki ima ze štiridesetletno tradicijo in vec kot petnajst nogometnih mostev (od petega leta starosti naprej do mostev z odraslimi igralci), kar je ze in bo se pripomoglo k hitrejsemu dvigu stevila clanstva.  ST. JOHNS COMMUNITY CLUB

postaja cedalje bolj odprt in prijazen, zato ste vsi nadvse dobrodosli! Prijetno boste preseneceni nad novimi igralnimi avtomati in ce boste zeleli preizkusiti sreco se kje drugje, vam bo na razpolago KINO in se kaj. Tisti, ki uzivate v igranju loterije ali binga, pa se lahko udelezite teh iger vsak dan od ponedeljka do sobote. Za tiste, ki se radi zavrtijo ob glasbi so na voljo razlicne glasbene skupine vsako nedeljo popoldan. Vsako tretjo nedeljo v mesecu je na sporedu kaksna domaca, slovenska prireditev. 

 

 

     
Vljudno vabljeni!
webmaster