Naše rojake po svetu potrebujemo, ker lahko prek njih
Slovenija vstopa v svet

 

Naslovna stran - HomeZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih mejaharvey Norman SlovenijaNovice v arhivu 2015Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

ptuj

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.


sejaSveta2015

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je v soboto, 4. julija 2015 udeležil seje Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, ki jo je sklical predsednik Vlade RS dr. Miroslav Cerar.  
Seja je bila namenjena izmenjavi informacij o dejavnostih organizacij Slovencev po svetu in vprašanjem ter pobudam članov Sveta Vlade RS za Slovence po svetu.

Predsednik vlade je vse prisotne spomnil, da tako kot vlada in prebivalci Slovenije tudi vsak rojak s svojim delovanjem prispeva k ugledu Slovenije v svetu, ki pa ga je potrebno v prihodnje okrepiti  in negovati. Ob tej priložnosti je predsednik Vlade napovedal novo strategijo, da bo vlada začela z posodabljanjem  dosedanjih vložkov strateškega sodelovanja s Slovenci izven meja matične države. Ob tem je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dodal, da bo slovenska vlada skupaj z rojaki po svetu še intenzivneje iskala rešitve za vsa odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo slovenske skupnosti po svetu.
Zato so vsi prisotni za omizjem na seji sklenili, da bo na osnovi opravljene vsebinske razprave in morebitnih dodatnih pisnih predlogov članic in članov sveta ter posameznih vladnih resorjev Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravil izhodišča za posodobitev strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Ob tej priložnosti je predsednik vlade  omizju predstavil eno od najzahtevnejših prioritet vlade, to je zagon gospodarskega  sodelovanja, ki je osnova za odpiranje novih delovnih mest in zagotovitev večje konkurenčnosti samega gospodarstva.

Seje so se udeležili izvoljeni predstavniki Slovencev iz Argentine, Brazilije, ZDA, Kanade, Avstralije, Kitajske, Nemčije, Nizozemske, Srbije in BiH ter predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa. S strani Vlade RS pa so rojakom poleg predsednika Vlade in ministra Žmavca, prisluhnili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota in državni sekretar Ministrstva za kulturo Anton Peršak.

Po seji Sveta Vlade RS za Slovence po svetu, ob 15. uri, je minister Gorazd Žmavc z županom mesta Ptuj Miranom Senčarjem pozdravil vse zbrane na petem tradicionalnem srečanju Slovencev v svojem mestu - Ptuju! Izpostavil je izjemno gostoljubnost in pripravljenost mesta Ptuj za to srečanje in se vsem za to tudi zahvalil.
»Tradicionalno srečanje Slovencev združuje s pesmijo, plesom in dobro voljo. Hkrati je to enkratna priložnost za iskanje skupnih ciljev, možnosti sodelovanja pri skupnih projektih na kulturnem in gospodarskem področju. Govoriti o težavah še nikoli ni bilo dovolj. Pomembno je najti skupne rešitve in skozi timsko delo ustvarjati vidne rezultate.  Skupno identiteto obmejnega prostora - ne sestavlja le slovenski jezik, temveč tudi naravna in kulturna krajina in zato  Urad aktivno sodeluje pri izvajanju čezmejnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev za razvoj in samooskrbo slovenskih skupnosti« je ob tem dejal minister Žmavc.

Poudaril je vsem rojakom po svetu, da so ključni člen pri ustvarjanju uspešne Slovenije. So izjemna dodana vrednost naši državi, da so bili z nami pri snovanju naše samostojne domovine in so naši največji promotorji slovenske kulture in slovenskih lepot po svetu.

Ob koncu je minister izpostavil, da trajni uspehi in napredki niso mogoči brez intenzivnega vključevanja mladih. Saj vse večja mobilnost mladih pomeni, da je kroženje znanja lahko izjemna pozitivna razvojna sila.  Ravno zato je konceptualni premik iz »bega možganov« v »kroženje možganov« ena od prioritet Urada.  Prav zato je Urad nedavno odprl spletni portal slovenci.si, s katerim smo si na novo zastavili projekt celovitega komuniciranja - slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu med sabo, rojakov po svetu z matično domovino ter s slovensko javnostjo.
Vsem skupaj je zaželel dobro počutje, spletanje novih prijateljstev ter iskanje novih poslovnih poti in vezi ter uresničevanje skupnih projektov za našo prihodnost.

Cerar: Naše rojake po svetu potrebujemo, ker lahko prek njih Slovenija vstopa v svet

Teden srečevanja Slovencev iz sveta in zamejstva
4. julij 2015 Ptuj - MMC RTV SLO

sejaSveta2015_1

Teden srečevanja Slovencev iz sveta in zamejstva s predstavniki vlade in drugih državnih institucij je na Ptujskem gradu dosegel vrhunec s sejo sveta vlade za Slovence po svetu, ki jo je sklical premier Miro Cerar.


Predsednik vlade Miro Cerar je poudaril, da Slovenija ni samo Slovenija v okviru svojih meja, ampak jo tvorimo vsi Slovenci po svetu, in dodal, da je treba še bistveno izboljšati nekatere vidike sodelovanja z rojaki po svetu, tako na področju kulture, gospodarstva, športa, izobraževanja in vsega drugega, kar nas povezuje.

"Po eni strani bomo pristopili k prenovi dosedanje strategije sodelovanja s Slovenci po svetu, po drugi strani pa, kar se mi zdi veliko pomembneje ta trenutek, izboljšali nekatere komunikacijske kanale ter skušali z izboljšanjem delovanja državnih inštitucij okrepiti sodelovanje. Naše rojake po svetu potrebujemo, ne le zato, ker so del našega naroda in domovine, ampak tudi zato, ker lahko prek njih Slovenija vstopa v svet in ker lahko tudi oni najdejo v Sloveniji priložnosti za svoje delovanje," je še dejal premier.

Minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Gorazd Žmavc je dodal, da bodo v prihodnje skupaj z rojaki zunaj meja še bolj povezano iskali nove poti in rešitve. Ob tem je poudaril, da zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev.

"Gre za velike ambasadorje in ljudi, ki so trdoživo zagovarjali svojo identiteto in se mnogi med njimi v svojih novih domovinah tudi uveljavili," je dejal Žmavc in dodal, da sta si s premierjem Cerarjem po pogovoru dala mandat do konca letošnjega leta, da pripravijo določene programske dejavnosti za spremembo sodelovanja, da bi čim bolj krepili sodelovanje z mlajšimi generacijami.

Preveč birokracije
Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič je opozoril na nekaj stvari, ki bi jih vlada lahko popravila, in poudaril predvsem, da se Slovenci, ki so študirali v tujini, še vedno ne čutijo dobrodošli na slovenskih univerzah, medtem ko se največje svetovne univerze tepejo za najboljše kadre.

sejaSveta2015_1

 

Foto utrinki srečanja 2015


srecanjePtuj2015

srecanje2015

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.