Logo SLOVENSKE SESTRE, KI SO DELOVALE V AVSTRALIJI OD LETA 1966 DO 1992 - SLOVENIAN FRANCISCAN SISTERS IN AUSTRALIA IN YEARS 1966 - 1992
Redovne sestre, ki so delovale v Avstraliji
Knjiga o slovenskih frančiškanih v Avstraliji PAX ET BONUM - MIR IN DOBRO. Naročite jo lahko v verskih središčih in po internetu. NAROČAM KNJIGO