40KoncertMelbourne2014
 

Naslovna stran Home Misijon Kew, MelbourneMisijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideDruštva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in AustraliaMisli Mediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Pišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

SLOVENSKI MISIJON SV. CIRILA IN METODA, MELBOURNE - KEW
SLOVENIAN MISSION Sts. CYRIL AND METHODIUS, MELBOURNE - KEW

19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101, Australia
Poštni naslov - postal address: PO Box 197 KEW VIC 3101, Australia
Tel.: 03 9853 7787; International Phone + 61 3 9853 7787
Pater Ciril A. Božič OFM, OAM
p. David Šrumpf OFM
Marija Anžič, laiška misijonarka, urednica Misli

Zgodovina Koncertov

Video segments

40 mladinski koncert
KEW - Melbourne 2014

Foto: Florjan Auser

 

Dober dan, dobri ljudje!


S tem pozdravom svetega Frančiška Asiškega – njegov slovesni praznik je danes – Vas pozdravljamo slovenski Frančiškovi bratje, ki delujemo med Vami v Avstraliji. Veselimo se Vaše današnje navzočnosti na 40. Slovenskem mladinskem koncertu tukaj v dvorani Slovenskega misijona svetih bratov Cirila in Metoda v Kew, v tem prelepem delu Melbourna.


40 let pomeni v Svetem pismu dobo ene generacije. Toliko let že pripravljamo slovenski frančiškani skupaj z mnogimi sodelavci ta čudovita kulturna in verska srečanja. Naj bosta današnji in jutrišnji dan še posebej praznična! S tem se pridružujemo tudi praznovanju 500. obletnice Slovenske frančiškanske province Svetega Križa. Povezali smo v tem 40. Slovenskem mladinskem koncertu vsaj tri slovenskoavstralske generacije, povsem v duhu nasveta papeža Frančiška, ki danes goduje: »Mladi so naša krila, starejši so naše korenine. Brez kril in brez korenin ne vemo, kdo smo in ne kam moramo iti!« Naš jubilejni koncert bo tako imel krila in korenine!


S hvaležnostjo se spominjamo pokojnih patrov Bazilija Valentina OFM MBE, ki je umrl 26. julija 1997 in patra Janeza Tretjaka OFM, ki je umrl 27. julija letos. Skoraj 89 let staremu patru Valerijanu Jenku OFM OAM pa prisrčen pozdrav v Ljubljano!

Hvala vsem, ki ste danes z nami; hvala Vam, ki ste vsak na svoj način skozi 40 let vse do danes in boste še naprej Slovenec, Slovenka po srcu – Slovenian At Heart! Mir in dobro. Bog živi!

pater Ciril A. Božič OFM OAM, pater Darko Žnidaršič OFM
pater David Šrumpf OFM, laiška misijonarka Marija Anžič
Melbourne – Kew, praznik sv. Frančiška Asiškega, 4. oktobra 2014

Narrators

koncertMelbourne

Veronica Smrdel - Roberts and David Roberts

Opening speech

koncertMelbourne2014
Father Ciril A Božič OFM OAM
Provincial delegate, Leader of Slovenian Mission, Melbourne

POZDRAVNI NAGOVOR PATRA CIRILA A. BOŽIČA OFM OAM
NA 40. SLOVENSKEM MLADINSKEM KONCERTU, Kew, 4. oktobra 2014

Dober dan, dobri ljudje!

S tem pozdravom svetega Frančiška Asiškega – njegov slovesni praznik je danes – Vas pozdravljamo slovenski Frančiškovi bratje, ki delujemo med Vami v Avstraliji: p. Darko, p. David in p. Ciril. Z nami sta danes tudi avstralska frančiškana brat Jim Fitzgerald, vikar samostana v Box Hillu ter pater Bob Matthews, ki je maševal pri nas preteklo nedeljo.
Veselimo se Vaše današnje navzočnosti na 40. Slovenskem mladinskem koncertu tukaj v dvorani Slovenskega misijona svetih bratov Cirila in Metoda v Kew, v tem prelepem delu Melbourna.

Pozdrav vsem vam v dvorani, na odru, za odrom in vsem, ki so in bodo poskrbeli za lepoto 40. Slovenskega mladinskega koncerta ter dogajanje po njem danes in jutri.

Pozdravljeni vsi, ki ste v štiridesetih letih koncertov vložili vsak svoj delež v ta mozaik. Kar nekaj vas je tukaj, ki ste bili v tej dvorani tudi pred 39. leti. Bogu hvala, da je tako!

Z velikim veseljem pozdravljam vse diplomatske predstavnike, predsednike, podpredsednike in člane slovenskih društev, Sveta slovenskih društev Viktorije, socialnega skrbstva, kulturnih skupin, šole, medijev, radia.
Pozdrav odpravnici poslov Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji gospe magistri Jani Grilc, zaslužnemu častnemu generalnemu konzulu g. Alfredu Brežniku AM in soprogi Jeni, novima častnima konzuloma g. Derryju Maddisonu za Viktorijo in g. Anthonyju Tomažinu za NSW ter bodočemu častnemu konzulu za South Australia g. Adrianu Vatovcu; g. Petru Mandelju JP OAM ter g. Florjanu Auserju – članoma Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Rolandu Carmodyju – predsedujočemu SSOV; predsednikom slovenskih društev: SD Sydney: g. Štefanu Šerneku z ženo Ano in skupino rojakov; predsedniku SD Planica Wollongong Ivanu Rudolfu in ženi Marinki ter rojakom iz Wollongonga.
Pozdravljeni predsedniki slovenskih društev: SDM gospa Julija Čampelj; SD Ivan Cankar iz Geelonga gospa Martha Mrhar; SD Jadran g. Milan Ogrizek z ženo Martho; SD Planica gospa Ivanka Kolačko z možem Ivanom; SD St. Albans g. Mario Jakin in podpredsednik Slavko Blatnik z ženo Marijo; voditeljica Igralske skupine Melbourne gospa Draga Gelt OAM, g. Frank Vodušek OAM z ženo Marijo; voditeljica slovenskega programa na radiu SBS gospa Tania Smrdel in Lenti Lenko OAM, z radia 3ZZZ gospe Sonja Rupnik in Mateja Vrbnik Habjan.

Pozdravljeni naši zvesti člani občestva sv. Cirila in Metoda, naši dobrotniki in sodelavci. Brez vas, vaše stalne in zveste predanosti bi bili tukaj samo zidovi, prepredeni s pajčevino, prahom pozabe in samo zgodovina. Po vaši delavnosti in dobroti pa je tukaj še življenje. Zato hvaležen pozdrav vam!

Z nami bi bili danes radi, a so jih zadržale razne obveznosti: članica avstralskega zveznega parlamenta in namestnica voditelja opozicije gospa Tanya Pliberšek, častna konzulka za Queensland gospa Nevenka Golc Clarke; predsednik Kluba Triglav Mounties Group g. Peter Krope, predsednik SD Canberra g. Franček Čulek je v Sloveniji, ga pa danes tukaj zastopa Primož Vodenik; Marija Grosman – predsednica SD Tivoli iz Newcastla, g. Ivan Cafuta – predsednik Slov. kluba Adelaide, Tone Brožič – predsednik SD Planinka iz Queenslanda.

40 let pomeni v Svetem pismu dobo ene generacije. Toliko let že pripravljamo slovenski frančiškani skupaj z mnogimi sodelavci ta čudovita kulturna in verska srečanja. Naj bosta današnji in jutrišnji dan še posebej praznična. S tem se pridružujemo tudi praznovanju 500. obletnice Slovenske frančiškanske province Svetega Križa.

Povezali smo v tem 40. Slovenskem mladinskem koncertu vsaj tri slovensko-avstralske generacije, povsem v duhu nasveta papeža Frančiška, ki danes goduje: »Mladi so naša krila, starejši so naše korenine. Brez kril in brez korenin ne vemo, kdo smo in ne kam moramo iti!«
Naš jubilejni koncert bo tako imel krila in korenine! S hvaležnostjo se spominjamo pokojnih patrov Bazilija Valentina OFM MBE (umrl 26. julija 1997) in patra Janeza Tretjaka OFM, ki je umrl 27. julija letos. Skoraj 89 let staremu patru Valerijanu Jenku OFM OAM pa prisrčen pozdrav v Ljubljano! S Florjanom Auserjem smo za patra Valerijana pripravili posebno čestitko, ki jo boste lahko danes podpisali.

Hvala vsem, ki ste danes z nami; hvala Vam, ki ste vsak na svoj način skozi 40 let vse do danes in boste še naprej Slovenec, Slovenka po srcu – Slovenian At Heart!
Mir in dobro. Bog živi!


p. Ciril A. Božič OFM OAM, p. Darko Žnidaršič OFM,
p. David Šrumpf OFM, laiška misijonarka Marija Anžič
Melbourne – Kew, praznik sv. Frančiška Asiškega, 4. oktobra 2014

Good day, good people!With this St Francis of Assisi greeting - who's feast we celebrate today - we, the Slovenian Franciscan brothers, who work amongst you here in Australia, welcome you to this jubilee celebration. We are blessed today with the presence of our Australian Franciscan Brothers – Br. Jim Fitzgerald, the Vicar of St. Paschal’s Friary in Box Hill and Fr. Bob Matthews who celebrated the Holy Mass last Sunday in our church here in Kew. Welcome brothers and Pace e bene!

We are delighted, good people, in your presence here today in the hall of the Slovenian Mission of Sts. Cyril and Methodius in Kew; this beautiful part of Melbourne, for the celebration of the 40th Slovenian Youth Concert.

In Biblical terms, 40 years represents a generation. This is how many years we, the Slovenian Franciscans, together with many people who were and are supporting us, have been preparing these special cultural and religious gatherings. May today and tomorrow's celebrations be especially joyful. With these celebrations we also join in celebrating 500 years of the Slovenian Franciscan province of the Holy Cross.

Throughout this 40th Slovenian Youth concert, we tie together at least three Slovenian-Australian generations. We join in the spirit of our Pope Francis (who celebrates his feast day today) who said: “The youth are our wings and the elderly our roots. Without wings and without roots, we don't know who we are and where we should go!”
Today's jubilee concert has wings and roots!

With gratitude we remember Father Bazilij Valentin OFM MBE (deceased 26th July, 1997) and Father Janez Tretjak OFM, who passed away 27th July this year. To Father Valerijan Jenko OFM OAM who will be nearly 89 years old, we send our warmest regards to Ljubljana!

Thank you for joining us here today, thank you to all of you who in your own way throughout 40 years up until today, are and will continue to be a Slovenian at Heart! And you have worked and are working for this! Even Australians – like Mr. Chris McKean, Mr. David Roberts, Mr. Craig Pase, Mr. Grant Johnson and many others who are always helping us. Thank you!
Peace and good!
God bless us all!
OUR FATHER who art in heaven...
ZDRAVA MARIJA....
SLAVA OČETU....
Father Ciril A. Božič OFM OAM, Father Darko Žnidaršič OFM,
Father David Šrumpf OFM, lay missionary Marija Anžič
Melbourne – Kew, feast day of St Francis of Assisi, 4th October, 2014Letter from Tanya Pliberšek MP

tanyaPlibersekKoncertMelbourne

Australian National Anthem sung by Christine Ferra
Slovenian National Anthem sung by Anna Tegelj and Helen Trinnick


(Please stand for the national anthems and refrain from applauding at the end)

Film: 40 Years - Turn back the clock

1. Glasniki Reunion Choir with Ensemble Karantanija (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Slovenian Youth Choir 'Glasniki' (The Heralds) first began in 1985 under Choirmaster Walter Pahor, later under Mark Plesničar and finally for the last 6 years under Katarina Vrisk. The choir had its last performance for St Nicholas Day in December of 1992. Katarina Vrisk called upon all previous and interested members to come together again to celebrate the 40th Slovenian Youth Concert. Ensemble Karantanija have graced the stage from 1985 to 1998. This year, they have re-formed and once again play Slovenian music. The band consists of brothers David and Joe Jakša on trumpet and clarinet, Frank Petelin on accordion and Eddy Zupan on guitar, with new member Andrej Hodnik on baritone.

Slovenija, od kot lepote tvoje? - S & V Avsenik
My Island Home - N Murray
Glasniki members: Christine Ferra, Barbara Brožič, Veronica Smrdel - Roberts, Yelka Moloney, Tanya Christofas, Greta Prosenik, Frances Petelin, Anita Serrao Conductor: Katarina Vrisk Accompanist: Lenti Lenko OAM

2. Ashley Horvat – Accordion Solo (Adelaide)

koncertMelbourne2014
Ashley is 14 years old and has been playing the accordion since she was in primary school. She has appeared in several Slovenian Youth Concerts and plays regularly for the celebrations at the Slovenian Club Adelaide.

Sunrise, Sunset from Fiddler on the Roof - J Bock
Slovenija, od kot lepote tvoje? - S & V Avsenik

 

3. Slovenian Slomšek School Kew, ‘Metuljčki’ – singing and dancing (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Many of the children who attend the Slovenian Slomšek School Kew, are third generation Slovenian Australians. Slovenian Slomšek School introduces students to their culture through song and dance and helps them to connect to the language of their parents and grandparents.


Prišla je miška iz mišnice
Folk Dancing

Members: Ivy Blatnik, Daniel and Lotti Bogovič, Claudia and Maja Fisher, Olivia Pase, Sabrina and Evie Johnson, Anthony Petelin, Marisa and Nicholas Paolucci, Christian Sefic
Accompanists for folk dancing: Frank (accordion) and Marcus Petelin
Teacher: Julie Kure - Bogovič

4. Marcus Bogovič – Guitar Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Marcus has been playing the guitar for 6 years. He is currently in Year 7 at Marcellin College where he has his lessons and is also a member of the school ensemble. He recently completed his Grade 2 Rock and Pop Trinity College London Exam. This is Marcus’ fifth youth concert performance.


Mean Jumper Blues - Blind Lemon Jefferson
Apache - The Shadows

 

5. Evie Johnson – Harp Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Evie is 10 years old and started learning the harp 4 years ago. She has performed every year at the annual concert organised by her harp teacher. Evie is currently preparing for her Grade 1 exam in harp.


Raindrops for Rachel - F Clifton - Welker
Kangaroos - D Gough & D Perrett

6. Olivia Pase – Keyboard Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Olivia is 9 years old. She has been playing the keyboard for nearly 2 years. She attends Malvern Central School and is in Year 4.


Waltzing Elephants - James Bastien

7. Daniel Bogovič – Keyboard Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Daniel is 9 years old and in Year 3 at St Gregory the Great Primary School. He started playing keyboard this year and has lessons at his school with Metro Music. This is Daniel’s first keyboard performance.


Hot Cross Buns
Tango Jumbo
Austrian Waltz

8. Madeline Mrak – Classical Dance Solo (Geelong)

koncertMelbourne2014
Born in Australia, Madeline is proud of her Slovenian heritage. She has been a significant contributor to the Slovenian community both in Geelong and Melbourne. She attends Slovenian school in Geelong and has participated in the Pako Street Multicultural Festival Parade for the last six years.


Moj prostor (My Place)

9. Christine, Owen and Ivy Ferra – Vocal Trio (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Christine has enjoyed performing at Slovenian Youth Concerts as a young girl and wanted to share the experience and her love of Slovenian folk songs with her two 6 7 youngest children, Owen and Ivy. Owen had his first performance at the age of 3 and Ivy had her first performance on Fathers’ Day this year.


Jaz pa pojdem na Gorenjsko - Folk Song

10. Lotti Bogovič – Vocal (Melbourne)

lotiBogovic
Eight year old Lotti started singing 4 months ago and has been learning the piano for six months. She has been a member of the Johnny Young Talent School for 2 years, mostly involved in dancing modern and pop styles. Her father is of Slovenian heritage and her mother is of German heritage.


Roar - Katy Perry

11. Thomas Scott – Piano Solo (Melbourne)

koncertMelbourne
Thomas is nearly 12 years old and is a Year 6 student at Christ Our Holy Redeemer in East Oakleigh. He first started learning piano with his mother, Katarina Vrisk and is currently learning with Ann Earle. This is Thomas’ second Slovenian Youth Concert performance.


Black Swan - Martha Mier

12. Katherine Pistor - Vocal (Adelaide)

koncertMelbourne
Katherine's come from a family of 7 children. She is a third generation Slovenian and has participated in a youth choir. Katherine participates in the Christmas festivities at the Slovenian church and club in Adelaide as an angel, while her grandfather comes as St Nicholas.
Edelweiss from The Sound of Music - R Rodgers and O Hammerstein

13. Men’s Quartet Kew – Vocal Quartet (Melbourne)

koncertMelbourne2014
The members of this quartet are in the Slovenian Church Choir at Slovenian Mission Melbourne. They sing every Sunday at Mass as a 4-part choir and on occasion appear as a quartet singing litanies in church or in the church hall singing songs for Mothers’ or Fathers’ Day.


Dekle je zajemala z vedrom vodo - Slovenian Folk Song
Domača hiša - Slovenian Folk Song
Members: Tenor 1: Nino Burlovič
Tenor 2: Jože Grilj
Bass 1: Valentin Lenko
Bass 2: Ivan Horvat

Narrators

koncertMelbourne2014

Barbara Smrdel- Harthen and David Roberts

14. Natalie Bratina – Flute Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Natalie has appeared on the stage many times, most often dancing or singing or in the occasional play or skit. She has recently started learning the flute and makes her first public appearance today.


The Flintstones Theme - H Curtin

15. Rachel and Lenti Lenko - Vocal Duet and Button Accordion (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Rachel and Lenti, are both teachers. She is a primary school teacher and he is a piano teacher. Lenti is well-known in the Slovenian community and has received an Order of Australia Medal for his services to Slovenian youth and music. Rachel has Italian heritage on her father’s side and today will sing two popular Slovenian traditional songs in her ‘adopted’ language of Slovenian.


Moje dekle je še mlado - Folk Song
Mi se imamo radi - Folk Song

16. Ensemble Žagarji – Band (Melbourne)

koncert melbourne
A newcomer to the Slovenian Youth Concert and to audiences in Melbourne. Ensemble Žagarji are composed of two stalwarts of the music scene in Melbourne, Frank Petelin and Lenti Lenko and husband and wife team - Andrej and Tina Hodnik, who were involved with folk-entertainment ensembles in their native Slovenia.


Meni ni za bogatijo - Ansambel Slak
Ne pozabi domovine - Ansambel Fantje z vseh vetrov
Members: Lenti Lenko (button accordion, vocals)
Andrej Hodnik (baritone, bass guitar, vocals)
Frank Petelin (guitar, vocals)
Tina Hodnik (vocals)

INTERVAL / ODMOR - 20 minutes

17. Ensemble Karantanija – Band (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Ensemble Karantanija have played in many venues for many nationalities around Australia. They have enjoyed popularity amongst many European communities and have played at more Oktoberfests than they can remember. They first performed in 1985 for the Slovenian Youth Concert in Adelaide.


Kako lepo je biti muzikant - S & V Avsenik
Kam le čas beži - Ansambel Štirje kovači
Members: Joe Jakša (clarinet vocals) David Jakša (trumpet, vocals) Frank Petelin (piano accordion) Eddy Zupan (guitar) Andrej Hodnik (baritone)

Speech: Mr Alfred Brežnik AM
Honorary Consul General of the Republic of Slovenia
for New South Wales 1992 – 2013 and Victoria 1992 – 2002

koncertMelbourne2014

Govor Alfreda BreŽnika AM

Spoštovani: p. Ciril, p.David, p.Darko,  laiška misijonarka Marija;  ga. mag. Jana Grilc, odpravnica poslov veleposlaništva RS v Canberri, častna konzula RS – g. Derry Maddison za Vic. in g. Anthony Tomažin za NSW, oba člana sveta pri vladi RS za Slovence po svetu, g. Peter Mandel in g. Florjan Auser,  predstavniki slovenskih organizacij,  vsi nastopajoči in organizatorji današnjega koncerta, cenjeni gostje, drage rojakinje in dragi rojaki.

Najprej bi se želel zahvaliti p. Cirilu in pripravljalnemu odboru za povabilo, meni in ženi Jeni, za udeležbo na današnjem 40. Slovenskem mladinskem koncertu, zopet pri Slovenskem misijonu v Melbournu.

Prav je, da se ta visoka obletnica proslavlja tu pri vas v Kew-ju,  kjer je pobuda za prvi slovenski mladinski koncert nastala in se tudi uresničila pred davnimi 40-timi leti, oz.  6. decembra 1975.  Pobudo zanj  je dal in organizacijo tega prvega koncerta prevzel takratni p. Stanko Zemljak s pomočjo pokojnega patra Bazilija, seveda.

Zanimivo pa je, da je pater Stanko že takrat računal s tem, da bi ta koncert postal vsakoletna tradicija. Ja, lahko bi rekli, da je imel vizijo, poglejmo si samo listo letnic in krajev nastopov na drugi strani današnjega programa. V vseh 40-tih letih niti eno leto ni bilo izpuščeno. Je pa to tudi znak, da so ti koncerti bili vedno popularni in dobro obiskani. Mladih talentiranih glasbenikov, pevcev, plesalcev in organiziranih skupin je bilo takrat mnogo, predvsem v večjih mestih kjer so se naseljevali Slovenci. Zato je p. Stanko lahko postavil kar visok kriterij pri izbiri nastopajočih. Koncerti so bili organizirani v obliki natečaja in najboljša skupina je prejela v priznanje bokal. No danes kriterij ni tako strog, ker je mladih pač vedno manj. Verjetno je prvič tudi to, da iz Sydneya, razen p. Darkota,  nihče drug ne nastopa. Hvala Vam, p. Darko, da rešujete čast sydneyčanom in še to s pomočjo melburčana Lentija Lenka, ki vas bo spremljal na harmoniki.

Je pa ta vsakoletni Slovenski mladinski kocert še vedno največji kulturni dogodek slovenske skupnosti v Avstraliji. Sicer je pa mesto Melbourne vedno bilo avstralska kulturna prestolnica, kar meni kot Sydneyčanu, ni prav nič težko priznati. Se pa to odraža tudi v naši slovenski skupnosti.

Če se ne motim je bil zadnja leta namen besedo ‘mladinski’ izločiti iz naslova koncerta, pač zaradi pomanjkanja mladih.  Vendar je premagala misel, da ta beseda predstvalja tudi tiste, oz. kar vse nas, ki so/smo mladi po srcu -  pa tudi ‘Slovenci po srcu’ v skladu z letošnjim geslom koncerta.

Če samo pogledamo na današnje nastopajoče, njihov visoki umetniški nivo, predvsem pa njihovo navdušenost, smo lahko več kot zadovoljni – ponosni smo na vas. Prav vaša zavzetost nam daje upanje, da današnji koncert ni zadnji in, da se bodo še dolga leta nadaljevali, če bo le navdušenje in volja kot je danes. Seveda bodo pa še naprej potrebni ljudje z vizijo in organizacijsko sposobnostjo,  skratka voditelji – kar pa je še ena odlika naših patrov Frančiškanov.
Priznati moramo, da so naša misijonska središča, pod vodstvom patrov Frančiškanov, tudi naša kulturna središča. S tem pa ne mislim podcenjevati pomembnosti slovenskih klubov in organizacij na področju kulturne dejavnosti.
Že, ko sta v Avstralijo, pred 63. leti, t.j. maja meseca 1951, prispela prva patra frančiškana, p.Klavdij Okorn in p.Beno Korbič, sta 6 mesecev pozneje izdala že prvo številko MISLI – takrat bivajoča v Sydneyu. Danes 62 let pozneje  Misli še vedno izhajajo, pod skrbnim uredništvom p. Cirila. V vseh teh dolgih letih smo imeli kar lepo število patrov frančiškanov, pa tudi sester Frančiškank Brezmadežnih, ki so prihajali in odhajali. Vsak pa je po svoje pripomogel in delal za dobrobit naše skupnosti.  

Poleg pastoralne dejavnosti so skrbeli tudi za vse ostale potrebe narastajoče slovenske skupnosti. Ker vsi to dobro  vemo, tega ne bom našteval – lista bi bila predolga. Za vse to, dragi patri, smo vam neskončno hvaležni. Kar ne morem si zamisliti kako bi življenje tukaj pri nas v Avstraliji potekalo brez vas.

Smo pa danes vsi navzoči zelo počaščeni, da ob tej zgodovinski obletnici 40. Slovenskega mladinskega koncerta v Avstraliji, praznujemo še en velik in pomemben zgodoviski dogodek in to za celoten slovenski krščanski rod, t.j.500-letnico Slovenske Frančiškanske province sv. Križa. Res velik dogodek je to!

Naše iskrene čestitke celotni slovenski Frančškanski provinci in še posbej vam naši dragi patri tukaj v Avstraliji! In hvala vam! Hvala tudi Bogu, da nam je dal vas!
Ob koncu, še enkrat, čestitke vsem nastopajočim in organizatorjem današnjega  koncerta. Z veseljem pričakujemo še drugi del koncerta.
 Hvala lepa.

18. Ivan Burnik Legiša – Poem Recitation (Adelaide)

koncertMelbourne2014
Ivan is an accomplished poet who has been writing poetry for the past 50 years. He writes about life’s meaning, home-sickness and pain and has published several of his collections. (In Slovenian followed by English translation by Veronica Smrdel - Roberts)


Ta jezik naš (This Language of Ours) - I B Legiša

19. Ryan Harding – Piano Solo (Melbourne)

koncertMelbourne2014


Ryan is a third generation Slovenian from Melbourne. His grandparents are living in Adelaide. Ryan studies classical piano and will perform in his very first Slovenian Youth Concert today.


Prèlude - J S Bach
The Heart Asks Pleasure First - M Nyman (from ‘The Piano’)

20. Tilka and Lenti Lenko – Vocal and Accordion Duet (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Tilka and her son Lenti are tireless workers for the Slovenian community. Lenti has been a member of several bands and Tilka a long time member of the Slovenian Church Choir in Kew. Lenti is also one of the organists who accompanies the choir.


Oj ti plača nora! - Adapted folk song (to the melody of Zabučale gore)

21. Folk Dance Group (Melbourne)

koncertMelbourne2014
This folk dance group was formed recently to perform especially at this Slovenian Youth Concert. All members are of Slovenian background.


Traditional folk dance of Bela Krajina
Members: Natalie Bratina, Daniel Bogovič, Lotti Bogovič, Marcus Bogovič, Lachlan Fergeus, Amelia Miklavec, Nicholas Paolucci, Stephanie Paolucci Accompanists: Frank and Marcus Petelin

22. Madeline Mrak – Contemporary Dance Solo (Geelong)

koncertMelb2014_4
Madeline has been studying ballet and contemporary dance since she was 5 years old and started competing in solo performances when she turned 10. Madeline is preparing to dance a lead role in her dance school end of year
performance in Snuggle Pot & Cuddle Pie.


Moja pravljica (My Story)

23. Anna Tegelj and Helen Trinnick – Vocal Duet (Melbourne)

koncertMelbourne2014
In 1975, when the Youth Concerts began, Anna was singing in all-girl band Sava and Helen was a fledgling singer in youth band Drava. Anna and Helen are both accomplished singers in their own right. Together they weave beautiful harmonies in popular Slovenian songs and folk tunes.


Dan ljubezni - T Hrušovar
Accompanist: Lenti Lenko

24. Fr Darko Žnidaršič and Lenti Lenko – Vocals and accordion (Sydney/Melbourne)

koncertMelbourne2014
Father Darko is leader of the Slovenian Mission in Sydney and loves to sing. Lenti is a well-known musician and a regular radio broadcaster on the SBS Slovenian program.


Dolince Beneške - A Birtič
Čas mladosti - J Teran

25. Zbor Planika – Men’s Choir Planika (Melbourne)

koncertMelbourne2014
Men’s Choir Planika was formed in 1987 and continues to the present day. They sing popular Slovenian male choir songs in 4-part harmony under the tutelage of Choirmaster, Mr Roland Carmody.


Slovenec sem - G Ipavec
V gorenjsko oziram se skalnato stran - J Flajšman

Members: Tenor 1: Nino Burlovič, Emil Kalčič, Peter Mandelj, Jože Logar
Tenor 2: Mario Jakin, Alojz Kumar, Franc Zgoznik, Anton Zanetič
Bass 1: Tone Poklar, Edi Surina, Ivan Valenčič, Frank Iskra
Bass 2: Anton Iskra, Andrej Vučko
Choirmaster: Roland Carmody
Manager: Peter Mandelj JP OAM

Concluding speech: Mrs Jana Grilc
Charge’d’Affaires Embassy of the Republic of Slovenia in Australia

koncertMelbourne2014

Nagovor mag. Jane Grilc ob 40. slovenskem mladinskem koncertu v Melbournu

Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi s strani Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri.

Spoštovani nekdanji generalni častni konzul v Sydneyju g. Alfred Brežnik, novi častni konzuli g. Derry Maddison iz Melbourna, g. Anthony Tomažin iz Sydneyja, g. Adrian Vatovec iz Adelajde, predstavnika Slovencev živečih v Avstraliji pri Svetu VRS za Slovence po svetu, g. Florjan Auser in g. Peter Mandelj, predstavniki slovenskih organizacij v Avstraliji.

Predvsem pa pozdravljam od začetka pa do danes zaslužnega za organizacijo koncertov p. Cirila Božiča, zraven še p. Davida Šrumpfa in p. Darkota Žnidaršiča ter vse organizatorje in nastopajoče na koncertu.

Prisrčno pozdravljam tudi vse vas drage Slovenke in Slovence, ki ste se v takem polnem številu udeležili tega jubilejnega že 40. slovenskega mladinskega koncerta.

Koncert je že skoraj pri koncu in zvrstila se je cela paleta nastopajočih in predstavila cel mozaik prelepih slovenskih pesmi in plesov.

Nekdanji generalni častni konzul g. Brežnik je malo prej predstavil, kako se je slovenski mladinski koncert razvijal in oblikoval skozi teh 40 let in dejal, da so se organizatorji že spraševali, če ne bi raje odstranili besedo mladinski, ker je bilo v zadnjih letih med nastopajočimi vedno več starejših. Če pa pogledamo na današnje nastopajoče, lahko s ponosom in veseljem ugotovimo, da je kar vrvelo mladine in je beseda mladinski popolnoma na mestu in naj tako tudi ostane.

Vodilo koncerta je bilo geslo "Slovenec po srcu" in nastopajoči od mladih do starih ste bili oblečeni v slovenske narodne noše, cela dvorana je okrašena v barvah slovenske zastave in tudi tale nageljček, ki se je izmuznil iz odrskih dekoracij, pa se nisem mogla upreti, da ga poberem, je čisto pravi svež slovenski nagelj, tak kot so ga včasih imeli nasajenega na starih slovenskih "gankih".

Moram pošteno priznati, da ste me danes z nastopi popolnoma prepričali in se je na odru zvrstila cela serija talentov. Pa samo talent ni zadosti, saj tisti, ki dan za dnem pridno vadite sami veste, koliko časa in energije je potrebno vložiti za dobro predstavo. Potrebno je biti s srcem pri stvari. In danes ste tako lepo delili z nami svojo ljubezen do umetnosti in slovenske kulture, zato sem prepričana, da ima koncert, ki praznuje že 40. rojstni dan še lepo prihodnost in mu želim vsaj še nadaljnjih 40 let.

Ob tej priložnosti imam tudi veliko čast in dovolite mi, da vam preberem še posebno sporočilo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazda Žmavca.

Pismo Urada za Slovence po svetu in zamejstvu

26. Karantanija and Glasniki Reunion Choir –
Band and choir (Melbourne)

V meni bije slovensko srce

G Rijavec & I Pirkovič


Nismo veliki, bolj malo nas je,

vendar smo pridni in dobri ljudje,
našo deželo in ves ta naš rod,
ljubimo srčno, ne gremo od tod.

človek kar nekaj ljubezni ima,
vsaka od njih kdaj po svoje je šla,
le domovina nikoli ne bo,
ti pomahala v bridko slovo.

V meni bije slovensko srce,
objema morje, objema gore,
ko se trobojnica dvigne nad vse,
v meni bije slovensko srce.

V meni bije slovensko srce,
objema morje, objema gore,
ko se trobojnica dvigne nad vse,
v meni bije slovensko srce.

Saj bije v ritmu zdravljice v en glas,
belo, modro, rdeče za nas,
belo, modro, rdeče za nas.koncertMelbourne2014

OUR SINCEREST THANKS AND GRATITUDE

to the following members of the 40th Slovenian Youth Concert Committee, who enthusiastically joined this team and
dedicated their time and effort to help co-ordinate and organise this weekend. The outcome of this weekend, is a representation of the generosity of the gifts and talents of these Slovenian born and Australian born Slovenian adults, who are grateful for the heritage passed onto them by their parents and who continue to share this with the community – they truly represent the ‘Slovenian At Heart’.

Fr Ciril A Božič OFM OAM
Fr David Šrumpf OFM
Marija Anžič
Simon Grilj
Renata Miklavec
Marie Pase
Frances Petelin
Frances Urbas - Johnson
Katarina Vrisk

Veronica Smrdel - Roberts, Chairperson, 40th Slovenian Youth Concert Committee

koncertMelb2014

SPONSORS

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ljubljana

Slovensko – avstralsko društvo Canberra ACT

Jeni in Alfred Brežnik AM, Emona Instruments Pty Ltd, Sydney

Svet slovenskih organizacij Viktorije:

Slovensko društvo Melbourne,

SD Ivan Cankar Geelong,

SD Jadran, SD Planica

Frank in Greta Prosenik – Supreme Caravans, Craigieburn Victoria

Damian in Samantha Pišotek – Protek Building Surveying Pty Ltd

Anthony Tomažin HC – Honorary Consul of the Republic of Slovenia in NSW; Royal Guardian, Sydney

Slovensko društvo Sydney

Tobin Brothers, Melbourne

Rachel and Lenti Lenko OAM – Miditek Music Production, Recording and Tuition, Melbourne

Marija in Frank Vodušek OAM, Yarrawonga Victoria

Derry Maddison HC - Honorary Consul of the Republic of Slovenia in Victoria

Harvey Norman

Franc Rozman – F & J Engineering Pty Ltd, Springvale Victoria

Slavonija – Continental Butchers, 75 Main Rd West, St Albans Victoria 3021
Mark Brožič – Mr and Mrs Howell Restaurant, 173 Sydney Rd, Brunswick Victoria 3056
Florjan Auser, Slovenian Media House, Sydney
Dragica Skrbič – Abracadabra Events, Melbourne
Klub Triglav – Mounties Group, Sydney
Angelca Povh in še mnoge gospodinje, ki so darovale pecivo.

There are many people that have helped to make this day possible.
We thank them for their contribution.

 

ADMINISTRATION and ADVERTISING – Fr Ciril, Fr David, Fr Darko, Veronica Smrdel - Roberts,
Marija Anžič, Štefan Šernek

APRONS, PENS – Marie Pase

BACKSTAGE – Marie Pase (Co-ordinator), Craig Pase, Sonja Anzelc - Fisher

BAND - Karantanija

CATERING – Društvo sv. Eme – Olga Bogovič (President and Co-ordinator)

CONCERT PROGRAM – Katarina Vrisk, Marie Pase

FLOWERS – Zora Kirn

FRONT OF HOUSE – Frances Petelin (Co-ordinator), Barbara Harthen, Thomas Scott

GUEST and SPECIAL GUEST CO-ORDINATOR – Frances Urbas - Johnson

HEAD OF PERFORMERS – Renata Miklavec (Co-ordinator), Lydia Bratina

HIRE OF EQUIPMENT – Frances Urbas - Johnson

LOGO/GRAPHIC DESIGN – Jenny Petelin

LOGISTICS – Marija Anžič, Marie Pase, Pater Ciril, Frances Urbas - Johnson, Simon Grilj

PHOTOGRAPHY – Marija Anžič (Co-ordinator), Edward Bonnici, Primož Vodenik

PROGRAM BOOKLET DESIGN – Marija Anžič

PROPS/STAGE/COSTUME ROOMS – Renata Miklavec (Co-ordinator) and John Miklavec

PROGRAM SCRIPT – Katarina Vrisk, Veronica Smrdel - Roberts (English), Marija Anžič, Pater Ciril (Slovenian)

SELLING OF ENTRANCE and DINNER TICKETS – Ivan Horvat, Franc Krenos

SELLING OF PENS and RAFFLE TICKETS – Frances Petelin, Zora Kirn, Tilka Lenko, Marija Anžič, Ivanka Kresevič, Angela Dodič, Slomšek School students, Fr Darko

SET UP OF HALL AND OUTDOOR AREAS – Simon and Jože Grilj, Ivan Horvat,
Franc Krenos, Nino Burlovič, Valentin Lenko

SOUND/LIGHTING/MULTIMEDIA – Simon Grilj (Co-ordinator), Grant Johnson, Lenti Lenko OAM

SPONSORSHIP/FUNDRAISING – Frances Petelin, Marija Anžič

STAGE/REHEARSAL/PERFORMANCE– Katarina Vrisk (Co-ordinator)

VIDEO OF PERFORMANCE – Florjan Auser, Slovenian Media House, Sydney; Janez Černe, Canberra

 

Pridne roke
Slovenskega mladinskega koncerta v Melbornu

pridne roke
Brez njih bi bili vsi lačni
Požrtvovalna in lepa skupina pridnih gospodinj, ki so nam v soboto zvečer pripravile in postregle nad 300 večerij
in v nedeljo s kosili.

Od leve na desno: Marija Rotar, Ana Horvat, Tilka Horvat, Bruna Burlovič, Marta Krenos, Olga Bogovič, zadaj Maja Godina, Vera Brne, skrajno desno Angelca Povh, spredaj do nje Rezika Fekonja, Hilda Vidovič, Angelca Veedetz in
pred njo Majda Grilj. Pomagale so tudi: Mary Prosenak, Marija Kerec, Mimika Horvat, Marija Valenčič, Mimica Iskra in Marica Surina.
HVALA!.
Foto: Marija Anžič

Sunday, 5th October 2014

The Feast of St Francis of Assisi
Solemn Mass at 10am with the participation of the concert performers and the church choir. Conductor: Janika Rutherford. Organists: Lenti Lenko OAM, Katarina Peršič, Katarina Vrisk. Singers: Francka Anžin, Nino Burlovič, , Zorka Černjak, Zorka Durut, Viktor Ferfolja, Jože Grilj, Ivan Horvat, Valentin and Tilka Lenko, Iva Mandelj, Ana Pekolj, Afra Trebše, Helen Trinnick.

masaKoncert2014

masaKoncert2014

masaKoncert2014

masaKoncert2014

masaKoncert2014

masaKoncert2014

masaKoncert2014

The concert and the Sunday celebration will be published in the September-October, 2014 edition of Misli - Thoughts.

MISLI, PO Box 197, KEW VIC 3101
Website: http://www.glasslovenije.com.au

Program koncerta 2014

 

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760

Koncerti

slovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010