Naslovna stran
Home
Društva organizacije Diplomatska predstavništva Verska središča Glas Slovenije Misli Slovenski novinarji
po svetu
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu E-uprava SlovenijePoezija Košak Pišite nam Webmaster

50 LET SLOVENSKIH MAŠ V NEWCASTLU
Avtor teksta in fotografij: Maria Grosman

Prva slovenska maša za rojake v Newcastlu in okolici je bila 26. avgusta 1956. Takole je povabil rojake k službi božji p. Bernard Ambrožič v Mislih avgusta 1956:

»MAYFIELD-NEWCASTLE!
To je pa N O V O !

Rojaki tam so povabili slovenskega duhovnika in uredili, da bo slovenska služba božja četrto nedeljo, 26. avgusta. Cerkev: Na hribu v Mayfieldu, sv. Alfonz, znana tudi pod imenom »Ave Maria«. Do nje se pride po Woodstock ulici. Čas: 11 A.M. ali ob enajstih dopoldne. Eno uro pred mašo ali že prej spovedovanje. Spovedovanje tudi v soboto poprej istotam ob 4. popoldne.

Rojaki in rojakinje v Newcastlu in okolici, vzemite na znanje! Povejte se drugim, ki morda niso naročeni na MISLI! – P. Bernard«.

Petdeset let je vsekakor važen mejnik v življenju vsakega posameznika, še bolj pa je to važen dogodek neke skupnosti. Ob takih jubilejih se navadno še bolj zavemo, kako hitro mineva čas in kako kratko je pravzaprav naše življenje.

Prve maše se je udeležilo vsaj 19 odraslih rojakov in 10 otrok, kakor nam pokaže črno-bela slika, ki se je kot živ spomin ohranila do danes. Od teh je vsaj dvanajst že pokopanih na gospodovi livadi, med njimi Milan in Ivanka Torbica, Peter in Pavla Kolatchew, Alojz Marčič, Tončka Lampe, Ivanka Smuck, Andrej Mavrič, Andrej in Hermina Pichler ter drugi, za katere nam ni znano, kam po svetu so se razšli.

Največ dve maše sta bile v cerkvi »Ave Maria«, vse naslednje so sledile po zaslugi Hermine Pichler in Ivanke Torbica v cerkvi Sv. Srca Jezusovega v Hamiltonu, katera je šele pred nedavnim postala katedrala Newcastle/Maitland škofije. Mašo imamo vsako peto nedeljo, ko jo mesec ima, in posebej za božič in veliko noč.

Vsa leta so nas pridno obiskovali frančiškani, slovenski škofje in drugi duhovniki. Naj omenim samo nekatere: p. Bernrad Ambrožič, p. Odilo Hanjšek, dr. Ivan Mikula, p. Ciril Božič, p. Filip Rupnik, škofje Janez Jenko, Alojzij Šuštar, Alojzij Uran in Franc Kramberger, in seveda nam posebno priljubljen in zvest prijatelj ter duhovni vodja p. Valerijan Jenko, in zadnje leto p. Darko Žnidaršič.

Samostanska cerkev sv. Alfonza ali Ave Maria, občudovanja vredna stavba na 1.2 hektarja veliki parceli, katera ima kapelo obloženo z marmorjem, in kateri pripade več čudovitih stavb, kjer so živeli bratje redemtoristi, je danes stara 119 let. Ker je red redemtoristov v Newcastlu izumrl, je po poročilih dnevnega časopisa vse skupaj na prodajo.


Prva masa 26. avgusta 1956

V nedeljo, 30. julija 2006, smo se pri naši redni maši spomnili te visoke obletnice. Pater Darko je organiziral poln avtobus rojakov iz Sydneya, ki so nas prišli ob tej priliki obiskat. Okrog 80 ljudi se je udeležilo slavnostne maše. Tako veličastno še nikoli ni zadonela slovenska pesem v cerkvi Srca Jezusovega kot to nedeljo!


Masa 30. julija 2006 v cerkvi Sv. srca Jezusovega, Hamilton

Goste je v imenu Slovenskega društva »Tivoli«, Newcastle, pozdravil gospod Ivan Klopčič, Maria Grosman pa je opisala zgodovino slovenskih maš v Newcastlu. V imenu slovenske skupnosti se je zahvalila vsem, ki vsa leta tako pridno prihajajo k slovenskim mašam in rekla, da, ko praznujemo tako visoke jubileje, je prav, da se ozremo v preteklost in na storjeno delo ter se vsaj na skromen način oddolžimo in zahvalimo tistim, ki so vsa leta neutrudno delali in se žrtvovali za dobrobit vseh. Posebna zahvala pripada patrom, rednim obiskovalcem in pevcem Mariji Kužnik ter Teji in Ivanu Bavčar, šoferju, ki vedno pridejo s patrom iz Sydneya ter nam prinašajo božjo besedo in lepo cerkveno pesem. Posebna zahvala pripada gostom iz Sydneya.

Albina Mavrič in Marta Kodela, edini, ki sta bile prisotno pri prvi maši pred petdesetimi leti in sedaj, sta prejeli posebno priznanje. Poleg tega sta Albina Mavrič in Slavica Hozjan prejeli pisno zahvalo za delo in pomoč pri čajankah, saj vedno poleg prigrizka preskrbita lončke, prte, čaj, kavo in mleko. Pred dolgimi leti je namreč p. Valerijan organiziral, da se po maši srečamo v sosednji dvorani na čajanko in klepet, navada, katera nam je še danes zelo pri srcu.

Zanimivo in pravzaprav simbolično je dejstvo, da je pred petdesetimi leti p. Bernard v istih Mislih poročal, da je na poti iz Amerike v Avstralijo novi duhovnik p. Bazilij Valentin.Petdeset let pozneje je prišel med nas p. Darko, ki je v nedeljo prvič sam bral sveto mašo v Newcastlu. Zaželili smo mu prijetno, uspešno in dolgoletno delovanje med rojaki v Avstraliji.Toraj, zgodovina se nekako ponavlja.

Po maši smo posedli v prijetnem klepetu v sosednji dvorani pri polni mizi prigrizka. Ta dan nam bo sigurno ostal v lepem spominu še mnogo let.

Podelitev priznanj: p.Darko Znidarsic, M.Kodela, S.Hozjan, M.Grosman, I.Klopcic, A.Mavric

Društvo Tivoli New Castle

 

HASA INDEX HASA OPEN Ceremony3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSW 50 let mas NEWCASTLE

Potujete v Slovenijo?
Travel to Slovenia?
Društva organizacije v
Avstraliji
Mediji Slovenija, Slovenci po svetu - svet