TRETJE ZLATO SREČANJE 
AVSTRALSKIH  SLOVENCEV  V NSW

50- LET IGRALSKE DRUŽINE MERRYLANDS,
5-let  HASA  NSW
Merrylands, 10. oktobra 2009

Information on identification

Ref. code: AU-NSW-HASA-REU-2009
Title: HASA NSW Reunion,
5 letnica arhiva,
50 let igralskih družin
Creation date(s): 2009
Running meters: 1 3 folderji
Archival Material Types: Fotografije, vabila, plakati, pisma sponzorjem, odgovori, seznam igralcev, seznam vpisov v knjigo 50 let, kopije podeljenih priznanj,
video DVD
Level: file

Information on context

Name of creator: Mihelca Šušteršič, Marija Grosman, Martha Magajna
Administration history:  
Language: Slovenian, English
   

Usage

Permision required: No
Accessibility: Available

 

hasaReunion_2009

Občinstvo v dvorani

HASA NSW je v preteklih letih organizirala že dve srečanji, najprej vseh, ki so prispeli v Avstralijo leta 1957 ali prej, nato vseh, ki so pripeli leta 1958, letos pa so bili na vrsti vsi, ki so prispeli leta 1959. S proslavo petdesetletnice njihovega prihoda smo združili tudi proslavo petdesetletnice delovanja Slovenskih igralskih družin v NSW in ne nazadnje tudi peto obletnica delovanja HASA NSW.

cebuljHasa2009

S pripravami na proslavo je bilo veliko dela: dvorano pripravljajo:Martha Magajna, Mihelca Sustersic, dr  Breda
Čebulj-Sajko, Marija Grosman in Zora  Johnson

Slavja so se poleg množice slavljencev udeležili tudi gostje iz skupnosti. Prireditev je nad vse spretno in uglajeno vodila Tanja  Smrdel.
Avstralsko in Slovensko državno himno je zapel dekliški pevski zbor Južne Zvezde pod vodstvom Carmen Funderanan-Austin. Predsednica HASA NSW Martha Magajna  je pozdravila goste:

Nagovor predsednice HASA NSW
Marthe Magajna

 

hasaReunion_2009

Dragi rojaki in cenjeni gostje,

V imenu naše arhivske organizacije HASA NSW vam želim prisrčno dobrodošlico na našem tretjem Zlatem Srečanju.
Dovolite mi, da najprej pozdravim naše častne goste.
Med nami želim pozdraviti odpravnika poslov Veleposlaništva RS v Canberri, gospoda Gregorja Kozovinca ,
Potem tudi častnega generalnega Konzula Republike Slovenije Alfreda Brežnika in gospo Brežnik,
Pozdravljam dr Bredo Čebulj –Sajko, zastopnico Znanstveno Raziskovalnega Centra Slovenske Akademije Znanosti in umetnosti , ki je soustanovitelj in pokrovitelj naše arhivske organizacije,
Pozdravljam patra Darka Žnideršiča iz Verskega  središča  Merrylands, ki nam za majhno najemnino daje streho nad glavo in nam vedno in povsod  stoji ob strani v naših potrebah;
Veseli me, da so z nami tudi zastopniki slovenskih  klubov in organizacij,
iz Triglav Panthers, g. Peter Krope, 
iz Slovenskega Drustva Sydney, g. Štefan Šernek in gospa Šernek,
iz Planice Wollongong, g. Ivan Rudolf in gospa Rudolf,
iz Drustva Tivoli, Newcastle, gospa Cilka Prinčič.
Pozdravljamo tudi Tanjo Smrdel ,urednico  slovenskih radijskih oddaj iz Radia SBS,  in Florjana Auserja, direktorja Slovenian Media House in člana Sveta za Slovence po svetu pri vladi republike Slovenije, Dušana in Sašo Lajovic, ki že vsa leta finančno podpirata naša Zlata  srečanja in vse druge, ki ste nam s prispevki ali  pridnim delom pomagali in nam še pomagate, da so naša srečanja slovenskih priseljencev uspešna.
Kot sem že omenila, danes praznujemo petdesetletnico vseh , ki so prišli  v Australijo leta 1959. Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu!
Istočasno praznujemo še drugi pomembni jubilej, petdeset let, odkar je organizirano začela delovati prva slovenska igralska družina  v Sydneyu oziroma NSW, čeprav je bilo nekaj odrskih nastopov  tudi že pred letom 1959. Petdeset let je dolga doba in velik del zgodovine  teh let smo že zbrali v naših arhivih. Upamo pa, da bomo uspeli zbrati še veliko več, tako, da naše skupno življenje in delo ne bo šlo v pozabo.
Tretji praznik, ki ga danes praznujemo pa je pet let delovanja HASA NSW  ali Zgodovinskih Arhivov za avstralske Slovence. Rada bi  se zahvalila vsem, ki so pripomogli, da je bila naša HASA NSW ustanovljena in ki pomagajo pri vzdrževanju naših  arhivov. To so predvsem  Urad za Slovence po svetu Republike  Slovenije, Znanstveno Raziskovalni Center Slovenske  Akademije Znanosti in umetnosti, Versko Središče  Merrylands  in Klub Triglav Panthers, v manjši meri pa tudi  vse druge slovenske organizacije in velikodušni posamezniki, ki nas  redno podpirajo.
Več o nastanku in delu HASA NSW arhivov  boste videli v kratkem videu, ki vam ga bo prikazal g Florjan Auser.
Želim vam vsem prijeten dan, posebno še tistim, ki se že dolgo niste videli..

 

Po  nagovoru predsednice so  goste pozdravili s krajšimi nagovori tudi častni gostje, med katerimi je gospod Gregor Kozovinc prečital tudi pozdravno pismo Ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike  Slovenije dr.Boštjana Žekša.

hasaReunion_2009Kozovinc

Gregor Kozovinc, odpravnik poslov RS v Canberri

Pismo Ministra za Slovence po svetu in zamejstvu,
g. Boštjana Žekša

Spoštovane Slovenke in Slovenci iz Avstralije:
Iskrene čestitke za zlato obletnico!

Pozdravljam prisotne prostovoljce verskega in kulturnega središča Sv. Rafaela ter cenjene goste iz političnih, diplomatskih in poslovnih krogov.
Spoštovana »zlata« dekleta in fantje! Današnji, že tretji »Reunion« je v prvi vrsti priložnost, da ponovno srečate stare prijatelje, ki so z vami delili izkušnjo izseljenstva in marsikatero težko, pa tudi lepo doživetje v času po prihodu v širno deželo, v kateri ste si ustvarili novi dom. V tem čustvenem trenutku, ki bi ga srčno rad delil z Vami in prisluhnil zgodbam, ki jih piše življenje, se Vam moram najprej opravičiti, da do tega ni prišlo. Moj skrbno načrtovani obisk Avstralije je seveda predvideval udeležbo na današnji prireditvi, vendar pa je v vmesnem času tudi Slovenija močno začutila posledice svetovne gospodarske krize in odločili smo se, da nujne varčevalne ukrepe izvedemo tam, kjer bo najmanj negativnih učinkov na dejavnosti naših rojakov v tujini, torej pri operativnih stroških Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ti vključujejo izdatke za potovanja v tujino, katere smo znižali na minimum.
Zavedam se, da marsikomu od Vas topla beseda pomeni več kot gola finančna podpora, vendar je nujno, da Vaši projekti potekajo nepretrgoma in trajno. Jaz pa Vas že še pridem nagovorit in pozdravit!Določeni projekti slovenske skupnosti so danes našli posebno mesto v programu. Zlato obletnico praznujejo igralske skupine, ki v Sydneyu uspešno delujejo od konca 50-ih let. Poseben pozdrav gre tako članom Igralske Družine Merrylands, ki jim želim še mnogo uprizoritve vrednih besedil, tako na odru središča Sv. Rafaela kot na gostovanjih.
Praznujemo tudi 5. obletnico ustanovitve arhivov HASA New South Wales. Ti so bili ustanovljeni s sodelovanjem Slovenske akademije znanosti in umetnosti, katere predsednik sem bil vse do leta 2008. Ne le zato, temveč tudi zaradi dejstva, da Vašim prostovoljcem na Uradu pomagamo z izobraževanji na naših seminarjih za izseljenske arhivarje, se čutim osebno povezanega s HASA. Nekateri moji sodelavci in kolegi so že imeli priložnost obiskati prostore arhiva v Merrylandsu in povedali so mi, kako vzorno skrbite za zbiranje in ohranjanje gradiv. HASA NSW pa ni le kak suhoparen arhiv, je tudi forum, ki združuje Slovence iz Sydneya, Wollongonga, Newcastla in Canberre in v katerem delajo prostovoljci, sposobni organizirati srečanja kot je današnje. Je spoštovanja vredno delo, neprecenljivo z vidika ohranjanja zavesti in materialnih pričevanj o slovenski prisotnosti v Avstraliji.                                                          

Dragi rojaki!
Vi, ki ste v Avstraliji že 50 let, pa tudi tisti, ki so prišli nekaj let pred Vami in leta za Vami, ste z vsakim slovenskim domom (kulturnim ali verskim središčem), katere ste zgradili z lastnimi rokami in prostovoljnimi prispevki, postavili znamenje v čast krajem, od koder ste prišli. S svojim delovanjem ste promovirali slovenske vrednote kot so pridnost, poštenost, ustvarjalnost, sodelovanje in povezovanje z drugimi kulturami. Čeprav ste si ustvarili novo življenje daleč proč od zelene dežele pod Alpami, ste ji bili in ste ji še pripravljeni v vsakem trenutku priskočiti na pomoč. Pri Vas gostujejo številni slovenski umetniki, glasbeniki, pisatelji, pevci in drugi, ki z veseljem pridejo v Avstralijo, saj vedo, da jih bodo sprejeli prijazni rojaki.
Želim Vam, da bi svoj navdih in življenjsko moč, svoje občutenje Slovenije in svoje vrednote v čim večji meri prenesli tudi na Vaše potomce, ki bodo imeli kaj naslediti.
Na svidenje v Avstraliji!
Dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

NAGOVOR ČASTNEGA GENERALNEGA KONZULA RS
G. ALFREDA BREŽNIKA

 

hasaReunion_2009

Gospa Martha Magajna, predsednica HASA-e; pater Darko Žnidaršič,OFM, vodja versko-kulturnega središča Sv.Rafaela; g. Gregor Kozovinc, odpravnik poslov Veleposlaništva RS v Canberri; g. Florjan Auser, član sveta za Slovence po svetu pri vladi RS; Dr. Breda  Čebulj Sajko, predstavnica Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti; člani HASA-e; Gdč.Tanya Smrdel, urednica slovenskega programa na SBS; člani Igralske družine; še posebej pa vsi današnji slavljenci, ki ste v tem letu dopolnili 50 let bivanja v Avstraliji; spoštovani gostje; drage rojakinje in dragi rojaki.
Pod naslovom Zlato srečanje – 50 let v Avstraliji, nam je HASA letos pripravila kar tri za našo skupnost pomembne obletnice: Srečanje vseh tistih, ki so prišli v Avstralijo pred 50 leti (t.j. leta 1959 ali pa pred tem), 50 let Igralske skupine v Sydneyu in pa 5 let obstoja HASA-e.

 

Tokratno zlato srečanje je že tretje po vrsti in kot kaže tudi ni zadnje.
Lepo je videti, da so se današnjega srečanja, poleg ‘zlatih’ slavljencev udeležili tudi mnogi člani njihovih družin. Veseli me, da sem danes tudi sam eden izmed te izbrane družbe ‘zlatih’, in nadvse sem  hvaležen družini in prijateljem, ki so prišli, da skupaj zabeležimo to zame pomembno obletnico.
Večina nas, ki smo prišli v Avstralijo pred 50-leti, je bila še dokaj mlada. Za tiste, ki so bili še šolobvezni otroci je seveda bilo veliko lažje, šli so v tukajšnje šole, se kmalu naučili jezika in se kaj hitro prilagodili novemu okolju. Za starejše je bilo težje, treba je bilo najprej poskrbeti za preživetje, kar pomeni najti delo. Jezik je bil v večini primerov problem, kajti brez znanja jezika je tudi delo bilo temu primerno. Mnogi niso imeli možnosti, da bi se jezikovno izpopolnjevali, kajti imeli so družine in marsikdo je moral delati tudi po dva ‘šihta’ hkrati. Tudi v tistih časih ni bilo vse rožnato. Nazadnjaška anglo-saksonska mentaliteta prvih naseljencev, je gledala na prišleke, pa čeprav Evropejce, s prezirom. Je pa pridnost in vztrajnost naših ljudi, ki so prišli v to oddaljeno deželo z namenom, da si ustvarijo novo življenje in nov dom prevladala. Mnogi so si že prvih letih zgradili domove ali pa vsaj položili deposit za parcelo.
Seveda pa vsi ti naši prvi priseljenci nebi bili Slovenci, če nebi skorajda vzporedno z gradnjo svojih domov tudi že razmišljali o svojem skupnem domu - domu za kulturno-družabne potrebe skupnosti. O vsem tem je že marsikaj napisanega in spravljenega v arhivu, tukaj v Merrylandsu. Je pa seveda še mnogo nepovedanih zgodb, ki jih bo treba zabeležiti.
Danes seveda ni dovolj časa, da bi poslušali in govorili o posameznih zgodbah in doživetjih. Je pa namen teh srečanj tudi, da se vas navduši in se vam pomaga, da boste tudi vi svoje zgodbe izpovedali ali napisali in jih spravili v ta naš zgodovinski arhiv. To je potrebno, ker so tudi vase zgodbe naša skupna zgodovina, ki jo je treba ohraniti za rodove, ki bodo prišli za nami – naše naslednike tukaj v Avstraliji. Zgodovina so pa tudi naše skupne dejavnosti, kot so razna kulturna in družabna društva, klubi, pevski zbori, folklorne skupine, igralske skupine, godbe in zabavni ansambli, cerkev in versko kulturna središča, šole slovenskega jezika, mediji, itn.
In kot že prej rečeno, danes proslavljamo tudi pedeseto obletnico Igralske skupina v Sydneyu, ki pa že dolga leta domuje tukaj v Merrylandsu. Najprej iskrene čestitke za ta visoki jubilej vsem igralkam, igralcem in vsem ostalim članom, ki skrbijo, da predstave vselej brezhibno potekajo. Več o delu igralske skupine bomo danes prav gotovo še slišali. Bi se pa ob tej priliki želel v imenu nas vseh še posebej zahvalti gospej Mihelci Šušteršič, za vso njeno delo pri arhiviranju 50-letnega dela igralske skupine. Kot dolgoletna igralka je naša Mihelca že kar sama neizmeren vir zgodovine te naše najbolj priljubljene kulturno umetniške skupine v Sydneyu.
Gospa predsednica HASA-e, mi je dala nalogo, da naredim povzetek gornjega v angleščini. Da pa ne bi ponavljal že rečenega, bom v angleščini raje na kratko spregovoril o 5. obletnici HASA-e.

Distinguished guests and friends,

Five years since the establishment of HASA, which stands for the Historical Archives of Slovenians in Australia – NSW, may not be such a long time, measured in comparison with the other two golden jubilees we are celebrating here today. But, the importance of its mission and the amount of work covered in this rather short space of time has indeed surpassed all expectations.

Established some five years ago by an enthusiastic team, a cross-section of Slovenians – representatives of associations, clubs, institutions, schools, the religious center and Slovenian media, from Sydney and as far as Wollongong and Newcastle. Assistance came also from Dr. Breda Čebulj Sajko, from the Institute of Slovene Emigration Research in Ljubljana, at the time. Her expertise advice was very much appreciated in establishing this very important body for our community. The first HASA president was the one and only Mrs. Olga Lah, who with her team went straight into this enormous task – to preserve our heritage before it is too late. This enthusiastic, dedicated and hard working team has achieved in the five years of its existence so much that they are really entitled to a ‘golden achievement honour’. They have collected and filed materials such as: biographies, individual stories, books, artifacts and literature, documentation concerning history and culture of Slovenians in NSW, and they conducted many interviews, particularly with the elderly members of our community. Under presidency of Mrs. Olga Lah, they published a book: The Fruits of our Slovenian Heritage – an overview of the history of the Slovenian community in NSW and its contribution to the overall Australian community. They also held an exhibition by the same title.

The present president, Mrs. Martha Magajna and her dedicated hard working team continuous with the same enthusiasm and dedication of five years ago. Today’s special threefold event is a proof of this.

Hopefully I will not offend anyone by naming some members who are the core of HASA and deserve our collective recognition and thanks for their exceptional work. And they are, besides the president Mrs. Martha Magajna, also Mrs. Maria Grosman, Mrs. Mihelca Šušteršič and Mrs. Zora Johnson. Thanks also to Mr. Florijan Auser for his contribution and support. Last but not least a big thank you goes to our Franciscan Fathers – Father Darko and Father Valerian for their continuous support for all HASA’s activities.

 

Goste je pozdravila tudi Dr. Breda  Čebulj Sajko, predstavnica  ZRC SAZU (Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti)

Goste je pozdravila tudi Dr. Breda  Čebulj Sajko, predstavnica  ZRC SAZU
(Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti)


Nagovorom častnih gostov je  sledila glavna atrakcija večera - zgodovinski video posnetki, najprej o delovanju HASA NSW, pozneje pa še o zgodovini Igralskih Družin v NSW, ki so  prav tako praznovale  50  let  obstoja.
Video dokumentarce je pripravil direktor Slovenia Media House Florjan Auser s sodelovanjem dveh arhivark, Marije Grosman in predvsem Mihelce  Šušteršič, ki je prispevala večino podatkov in fotografij o igralskih družinah iz svojih osebnih arhivov.

Sustersic_GrosmanIgralska

Marija Grosman in Mihelca Šušteršič pri obdelavi materiala za skeniranje

dramskeSkupine

Poleg zgodovine Igralskih družin smo videli še dva krajša dokumentarca o življenju in  delu dveh slavljencev večera; g Alfreda Brežnika, častnega generalnega konzula RS  in patrona arhiva HASA, ki je bil posebno aktiven od vseh začetkov združevanja Slovencev v Sydneyu, od  Akcije za Dom, začetkov  Slovenskega Društva Sydney,  skozi vsa dolga leta razvijanja slovenskih organizacij. Sodeloval je pri Slovenskem šolskem odboru, pri Avstralsko  slovenski konferenci in je tudi od vsega začetka aktivno in finančno podpiral HASA NSW, kar je veliko prispevalo k razvoju in uspehu te organizacije.

hasaReunion_2009

Alfred Brežnik, častni generalni konzul RS  in patron arhiva HASA, je prejel tudi posebno priznanje HASA NSW in spominsko plaketo.

 

Alfred Brežnik, častni generalni konzul RS, se je vidno ganjen  zahvalil za izredno priznanje..

Alfred Brežnik, častni generalni konzul RS, se je vidno ganjen  zahvalil za priznanje.

Drugi dokumentarec, pa je bil posvečen življenju in delu Mihelce Šušteršič, sodelavke  HASA NSW in zadnjih petdeset let tudi močan vpliv in opora na vseh področjih dela Igralskih  družin.

Mihelca Šušteršič je sodelovala  v Igralskih  Družinah kot igralka  in organizator od  vseh začetkov in je pripravljala in dopolnjevala svoj osebni  arhiv Družine  s teksti, programi, fotografijami in  drugim gradivom  Igralske že vseh preteklih petdeset let. Omeniti velja, da je bila vsa zbrana dokumentacija digitalizirana v sodobni tehniki.

Povezava na igralske skupine NSW

hasaReunion_2009

Odpravnik poslov Veleposlaništva RS v Canberri g. Gregor Kozovinc, je izročil priznaja Urada za Slovence po svetu zastopnikom Igralske Družine Merrylands za petdesteletnico delovanja  in to  v imenu  cele  Igralske  Družine je priznanje sprejel  predsednik igralske družine Merrylands, pater Darko Žnidaršič, zraven pa še osebno  priznanje Mihelci Šusteršič za dolgoletno delovanje v igralskih družinah  ter skrb za slovenski jezik.

hasaReunion_2009

 Uradni del prireditve je bil zaključen z nastopom Dekliškega Zbora Južnih zvezd, ki so zelo zelo lepo zapele po eno slovensko in nakoncu eno avstralsko pesem, nakar sta prva dva slavljenca, Alfred Brežnik in Mihelca  Šušteršič podpisala  Zlato Knjigo priseljencev, sledili pa so jim tudi vsi ostali slavljenci, ki so napolnili dvorano.

hasaReunion_2009

Alfred Brežnik se je po 50 letih bivanja v Avstraliji vpisal v zlato knjigo.

hasaReunion_2009

Mihelca Šušteršič se vpisuje v Zlato Knjigo priseljencev.

hasaReunion_2009

Sprejem pri vhodu, na fotografiji predsednik Slovenskega društva Sydney, Štefan Šernek .

asaReunion_2009_


Voditeljica programa ali MC je bila urednica slovenskih radijskih oddaj pri radiu SBS Tanja Smrdel.
Tanja je bila že od ustanovitve HASA NSW dalje ena od sodelavk pri slovenskih arhivih,nekaj časa tudi pčredsednica  HASA NSW, letos pa je bila poleg svoje vloge v programu tudi ena od slavljenk, saj je že skoraj od svojih otroških let dalje sodelovala v Igralski družini Merrylands in je skozi leta napredovala od otroških vlog v vodilne vloge zaljubljenih deklet in tudi nevest v komedijah, ki jih je Igralska družina Merrylands postavila na oder v zadnjem desetletju.Kot igralka se je tudi podpisala v Zlato knjigo na zadnjem Zlatem Srečanju.

 

hatezicMed slavljenkami je bila tudi arhivarka Margaret Hatežič iz Wollongonga, ki skrbi za slovenske arhive v tem delu slovenskih naselij. Margaret je pred kratkim prestala težjo operacijo in ji vsi iz srca želimo hitrega in popolnega okrevanja!

 

Med  gosti  je  bilo  tudi veliko članov  Igralskih družin, saj  smo prav tako slavili tudi  50-letnico  te pomembne kulturne dejavnosti v  slovenski skupnosti. Zanimivo je  tudi,  da smo imena ljudi, ki so bili dolgoletni člani Igralskih družin, našli tudi prav pri vrhu  seznamov  najbolj  delavnih Slovencev, ki so  dolga  desetletja vodili  naše  slovenske organizacije  in imajo vse zasluge za  ohranitev slovenske dediščine in tradicij v novi  domovini.

zizek

Billy in Erika Žižek sta bila oba igralca v začetnih nastopih igralskih družin v letih 1962 do 1965.

igralciMl

Igralska Družina Merrylands  na gostovanju v  Slovenskem misijonu  Melbourne  s komedijo
“Micki je treba  moža”  leta  1994.

dveNevesti2007

Zadnja predstava  komedije  “Dve nevesti “ leta  2007.

Zadnja predstava Igralske Družine Merrylands  je bila  komedija  “Dve nevesti “,  leta 2007 in člani Igralske skupine so jo posvetili spominu na pokojnega  Ivana Koželja, dolgoletnega igralca in režiserja in vsesplošnega  društvenega in kulturnega  delavca v Slovenski skupnosti, ki  nas je zapustil  Decembra  2005. Ivan je bil tudi večkrat predsednik  Slovenskega Društva Sydney. Vodil je  mladinsko folklorno skupino in  bil je pevec  v različnih pevskih  zborih  vse  do konca svojega življenja.

kozelj

Pokojni Ivan Kozelj v  komediji Zupanova  Micka leta  2005, z Lojzetom Gominškom in  Lojzkom Husarekom.

dveNevesti2007

Za Ivanom je prevzel njegovo  delo njegov brat Herman Koželj z režijo in glavno vlogo v komediji “DVE NEVESTI” leta 2007. Na sliki s pokojnim Pavlom Letnarjem.

peterKropeSpicar

Miran Spicer, kulturni delavec pri Dramski Skupini Triglav in Peter Krope, predsednik Kluba Triglav.

 

Prireditev je bila zaključena z dobro domačo večerjo, v neformalnem delu je  harmonikaš Martin Konda raztegnil meh in oglasila se je tudi domača slovenska pesem. Mnogo je bilo med udeleženci takih, ki se že desetletja niso videli in so se  res razveselili  srečanja.
Ob poznem mraku so se zadovoljni razšli in se odpravili na dolgo pot domov
.

 

Reunion 2009, HASA 5 let
50LetAvstralija2007_6412.jpg
Reunion 2008
HASA NSW 10 let
Reunion 2007
50LetAvstralija2007_6412.jpg