triglavAnzacDay_2019

Naslovna stran Home Slovenia NewsDruštva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in AustraliaMisli Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Pišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

80-84 Brisbane Road, St Johns Park NSW 2176

Contact details
Phone: 02 9426 1000, Fax: 02 9823 2522
Email: triglavinfo@mountiesgroup.com.au
Web: www.mountiesgroup.com.au
Trading Hours
Sunday to Thursday: 10.00am - 12.00am - Friday & Saturday: 10.00am - 3.30am

dobrodosliTriglav

Triglav Archive page 2023

Triglav Archive page 2022Triglav Archive page 2021Triglav Archive page 2020Triglav Archive page 2019Triglav Archive pages 2018Triglav Archive Pages 2017Triglav Archive pages 2016_2Triglav Archive pages 2016_1Triglav Archive pages 2015Triglav - Archive pages 2014Triglav - Archive pages 2013Stare internetne strani kluba Triglav Panthers - Old Triglav Panthers pages

TRIGLAV MOUNTIES CLUB  NEWS FROM 
31.th  December 202
3
     

   Slovenian events in next  months:

NYE Celebration  Sunday 31 December – Restaurant open at 5.00 PM!  Music by live entertainment Nat & Paul the same Duo as last year, start at 8.00. A special evening performance. 
Starting in the NEW YEAR 2024 with no entry fee!  Book as soon as possible!  Tel.(02) 9426 1000

Triglav Mounties is available to host your family celebrations such as birthdays, baptisms and the like.                                                   Booking’s Essential   Tel.(02) 9426 1000

Bingo: MONDAY, TUESDAY AND THURSDAY MORNINGS  ,10 AM                            
Trivia: WEDNESDAY EVENING’                                                                     
Meat Raffle: FRIDAY EVENING 
See you at Triglav Mounties!
                                   Jackey Luu, Venue Manager 
                                   Triglav  Mounties Group 

     NOVICE IZ  CLUBA TRIGLAV MOUNTIES od 31. Decembra!

Slovenske prireditve do konca  leta:

NOVOLETNO PRAZNOVANJE  NEDELJA, 31. decembra Restavracija  odprta od  5.00 pm dalje !
 Vstop v NOVO LETO 2024  z muziko  v živo  at 8.00 pm, Nat & Paul, isti Duo kot lansko leto!

Vstopnine  ni- Rezervacije  nujne!  Tel. 9426 1000

ČLANARINA :SPECIAL- PET  LET ZA $ 12.OO,
Triglav Mounties je na razpolago za organizacijo vaših družinskih praznovanj, kot so rojstni dnevi, krsti in podobno.
Rezervacija je nujna : Tel.(02) 9426 1000

Bingo: PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK ZJUTRAJ

Zanimivosti (Trivia  ): SREDA ZVEČER

Mesna loterija: PETEK ZVEČER
Se vidimo na Triglavu!
   
 Jackey Luu, vodja prireditev
   
   Skupina Triglav Mounties

NOVI  ODBOR  KLUBA  TRIGLAV  MOUNTIES:


odborTriglav2023 LOJZE  MAGAJNA   ODBORNIK
, SILVO  PAHOR  ODBORNIK, JASON WOODS GENERAL  MANAGER  -HOSPITALIY, PETER   KROPE   PREDSEDNIK ODBORA , STEFANIE FABJANČIČ ODBORNICA, JORDAN  COVIC  ODBORNIK, JOHN  RAPINETTE PODPREDSEDNIK
WALTER  SUBER    PODPREDSEDNIK

 

PROSLAVA  DNEVA  SLOVENSKE  NEODVISNOSTI
V  KLUBU TRIGLAV  MOUNTIES  18.6.2023.
Piše   Martha Magajna

Več kot  tri desetja so minila, odkar je naša domovina Slovenija dosegla našo največjo željo – svojo samostojnost.

V času, ko  se je pričela  slovenska pomlad, se je vsa naša slovenska  skupnost združila v eno željo, da bi pomagali  našim rojakom v domovini  doseči  mir , blagostanje  in  srečo.

 V treh desetletjih smo  izgubili kar  veliko  število  članov  naše skupnosti in vendar  smo uspeli proslaviti  obletnico dneva  proslave slovenske  neodvisnosti kar na  treh  različnih  krajih: najprej v  Klubu  Triglav  Mounties, teden  dni  kasneje  pa  s sveto  mašo  za  domovino v Cerkvi  Svetega  Rafaela   v Merrylands,  po  končani  sveti  maši pa še s kosilom in plesom  v Klubu  Slovenskega  Društva  Sydney  v  Wetheril  Parku.

V zadnjih nekaj letih je med  slovenskimi organizacijami v  NSW  prišli do  povečanega prijateljskega sodelovanja, kar je  v  korist celotni  slovenski  skupnosti

Po  končani  sveti maši v  nedeljo, 18junija je  množica  ljudi prihitela v  dvorano  Kluba  Triglav, nadvse lepo okrašeno s cvetjem v slovenskih   barvah .

dvoranaTriglav2023

Dvorano so napolnli člani vseh različnih slovenskih organizacij. Kot posebni gostje  so bili povabljeni  člani kluba Triglav, ki jim je bilo zaradi  njihovega  dolgoletnega  truda in dela v  Klubu Triglav podeljeno dosmrtno članstvo v klubu. Poleg  njih so  bili  prisotni  sedanji in  bivši  predsedniki  kluba Triglav in predsedniki drugih  slovenskih organizacij in tudi zastopniki našega  matičnega  kluba Skupine  Mountis  klubov, ki že nekaj desetletij podpira  in pokriva potrebe Slovenske   skupnosti.

Poleg Veleposlanika  Republike  Slovenije  so  bili navzoči tudi župan mesta  Fairfield, v katerega  okolje  spadajo  naši  klubi in  tudi  večje število  pomembnih  političnih  zastopnikov Novega  Južnega  Walesa, s katerimi imamo že dolga  leta  odlično  prijateljsko  sodelovanje .

Prireditev se je pričela z dobrim kosilom . Temu je  sledil nagovor podpredsednika Skupine  Mounties Branka  Fabjančiča in za  tem smo se  vsi dvignili  v čast  Slovenski in  Avstralski  himni, katere so zapeli člani in članice  zbora  »Južne  Zvezde«
 
Kristina Šuber je  pozdravila  navzoče  častne goste in zatem je  Peter  Krope,  predsednik  pododbora  Skupine  Mounties  predstavil  govornike.

Prvi  govornik je bill Veleposlanik  Republike Slovenije  G.Marko  Ham ki  je s svojim  dvojezičnim , globoko  v  srce  segajočim  govorom  popolnoma  prevzel poslušalce k glasnemu in dolgotrajnemu  odobravanju.

Tudi  ostali  govorniki  so bili zelo lepo sprejeti, saj  so po večini poudarjali  dejstvo, da so  tako  Avstralija, kot posebno  občina  Fairfield,  kjer  se  nahajamo, dala  svojim  sedanjim prebivalcem novo  domovino in veliko  možnosti  za  boljše  življenje  tako  nam  , kot tudi  njim   in našim in  njihovim    družinam. 

Nagovorom so  sledile  »Južne Zvezde »  s  pesmimi » V dolini  tihi« ,»Siva  pot« in  pa »I am Australian » kar je publika zelo lepo  sprejela.

Po  kratkem video filmu  o  lepotah  Slovenije  nam je  za  ples  zaigral ansambel
»Alpski  odmevi» mladega  Štefana  Šerneka  in  z  veseljem  smo  zaplesali.

 

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

Nagovor veleposlanika Hama
ob praznovanju Dneva državnosti,
Triglav Mounties Club, Sydney, 18. junij 2023

Spoštovani predsednik Svetovalnega odbora kluba Triglav Mounties gospod Krope, spoštovani člani Svetovalnega odbora, spoštovani člani Odbora direktorjev Triglav Mounties, spoštovani vice častni konzul Republike Slovenije v NSW gospod Mark Stariha, spoštovani gospod pater Darko Žnidaršič, predstojnik Verskega Središča Merrylands in aktualni predsednik HASA NSW, spoštovane članice in člani kluba, drage rojakinje in rojaki in drugi udeleženci,

Dear Chairman of the Advisory Committee of the Triglav Mounties Club, Mr. Peter  Krope, dear members of the Advisory Committee, dear members of the Board of Directors of the Triglav Mounties, dear Honorary Vice-Consul of the Republic of Slovenia in NSW Mr Mark Stariha, Father Darko Žnidaršič OFM, Head of the Slovenian Catholic Mission and Church of St. Raphael in Merrylands – Sydney and president of the HASA NSW, dear  dear members of the Club, dear compatriots and other guests and participants,


V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim danes, na vaši proslavi ob dnevu državnosti vsem nam ljube Slovenije. Za mene je današnja priložnost še posebej pomembna, saj sem prvič na dogodku vašega kluba.
It is a great honor for me to be able to address you today, at your celebration of the National Day of our beloved Slovenia. Today's occasion is particularly important for me, as it is my first time at your club's event. It is a pleasure to see how many people have gathered to celebrate the birthday of independent Slovenia.

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se ga praznujemo 25. junija. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani.

National Day is a Slovenian national holiday celebrated on June 25th. It commemorates June 25th, 1991, when Slovenia formally became independent. On this day, the Declaration of the Independence of Slovenia and The Basic Constitutional Charter on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia were adopted. They were solemnly proclaimed the next day, June 26, in the Republic Square in Ljubljana.

Jugoslovanska oblast ni priznala slovenske samostojnosti. Oboroženi spopadi med JLA ter slovensko Teritorialno obrambo in slovensko policijo so se začeli 27. junija. Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh ustavili več oklepnih enot in vnovič zasedli mejne prehode. Intervencija je bila končana 7. julija 1991 in jugoslovanska vojska se je začela umikati v vojašnice.

The Yugoslav authorities did not recognize Slovenian independence. Armed clashes between the Yugoslav federal army and the Slovenian Territorial Defense and the Slovenian Police began on June 27. In a few days, the Slovenian army and police stopped several advancing armored units and took back control of the border crossings. The intervention was completed on July 7, 1991, and the Yugoslav army began to retreat to the barracks.

Hkrati z razglasitvijo neodvisnosti in vojno, ki je sledila, se je začela  še ena bitka- bitka za mednarodno priznanje. Nekatere države so nam bile že v začetku naklonjene, zlasti tiste, ki so bile pod sovjetskim jarmom in so tudi same izkoristile padec Berlinskega zidu, zato da so se otresle nedemokratičnega režima ter stopile na pot demokratizacije in liberalizacije, nekatere izmed njih pa tudi ponovne neodvisnosti.  Večino ostalih je bilo treba še prepričati, saj za Slovenijo in Slovence številne še niso slišale ali pa so bile do razpada Jugoslavije skeptične.
Simultaneously with the declaration of independence and the war that followed, another battle began - the battle for international recognition. Some countries were sympathetic to us from the beginning, especially those that were under the Soviet yoke and that themselves took advantage of the fall of the Berlin Wall in order to shake off the undemocratic regime and take a step on the path of democratization and liberalization. Most of the others still had to be convinced, as they had never heard of Slovenia or Slovenes or were skeptical about the breakup of Yugoslavia.
Slovenci in Slovenke tako tisti v Sloveniji kot v tujini smo se pri tem združili za skupen cilj. Dragi avstralski Slovenci in Slovenke, dragi člani kluba Triglav Mounties, naj se vam ob tej priložnosti v imenu samostojne in neodvisne države ponovno zahvalim za vašo podporo, vaše aktivnosti, ki ste jih izvajali tu in ki so prispevale k temu, da je bila Avstralija v prvi skupini prekomorskih držav, ki so priznale Slovenijo, skupaj s Kanado, Argentino, Čilom, Novo Zelandijo in Urugvajem. Torej le dan za takratno Evropsko skupnostjo.

Slovenian men and women, both in Slovenia and abroad, were united for a common goal. Dear Australian Slovenians, dear members of the Triglav Mounties Club, I would like to take this opportunity to thank you once again on behalf of an independent Slovenia for your support, the activities that you carried out here and that contributed to Australia being in the first group of overseas countries to recognize Slovenia, together with Canada, Argentina, Chile, New Zealand, and Uruguay. Just a day after the European Community.


Od takrat je minilo 32. let, pa vendar zadnji dve leti na tiste turbulentne čase zopet  pomislimo pogosteje - krivec je seveda ne izzvana in nelegalna agresija Rusije na Ukrajino, ki je zopet sprožila vojno na evropskem kontinentu, le približno 1000 km od slovenskih meja, pri čemer ruski predsednik mdr. trdi, da ukrajinski narod ne obstaja in da ni upravičen do lastne države. Dobro se spomnimo, da so nekateri državnost odrekali tudi nam, kar je eden izmed dodatnih razlogov, da je Slovenija, skupaj z ostalimi članicami EU in NATO trdno na strani Ukrajine. Hvaležni smo tudi Avstraliji, da kljub oddaljenosti prav tako pomaga Ukrajini diplomatsko, vojaško in humanitarno in da je uvedla sankcije proti Rusiji. Slovenija  in Avstralija stojita na pravi strani zgodovine, stojimo na strani zatiranih, mednarodnega prava in pravičnosti.

32 years have passed since then, but in the last two years we think about those turbulent times more often - the culprit is, of course, Russia's unprovoked and illegal aggression against Ukraine, which once again brought war to the European continent, only about 1000 km from the Slovenia's borders. The Russian president claims that the Ukrainian nation does not exist and is not entitled to its own state. We sympathize with the Ukrainian people since we remember very well that back in 1991 some politicians denied us our right to statehood as well, which is one of the additional reasons that Slovenia, together with the other members of the EU and NATO, is firmly on the side of Ukraine. We are also grateful to Australia that, despite its distance, it also helps Ukraine diplomatically, militarily, and with humanitarian aid, and that it introduced sanctions against Russia. Slovenia and Australia stand on the right side of history, we stand together on the side of the oppressed, international law, and justice.


32. let je torej minilo ko smo Slovenci iz naroda postali nacija, torej narod z lastno državo. Lahko smo ponosni na soje dosežke: Slovenija je živahna demokracija, ekonomsko uspešna, članica vseh pomembnih mednarodnih in regionalnih organizacij, najsi gre za EU, NATO, OECD, Svet Evrope, OVSE ali ZN. Ta mesec je bila že drugič v 32 letih izvoljena v VS ZN -  čeprav na žalost precej neučinkovit je še vedno najprestižnejše mednarodno telo. Naša izvolitev že v prvem krogu s 153 glasovi dokazuje, kakšen ugled si ta naša majhna Slovenija ustvarila v razmeroma kratkem času svoje državnosti.

So, 32 years passed when we Slovenians became a nation-state, that is, a nation with our own State. We can be proud of our achievements: Slovenia is a vibrant democracy, economically successful, and a member of all important international and regional organizations, such as the EU, NATO, OECD, Council of Europe, OSCE and  UN. This month Slovenia was elected to the UN Security Council for the second time in 32 years. The UN Security Council, although sadly rather ineffective, it is still the most prestigious international body. Our swift election in the first round with 153 of  193 votes proves what a reputation our Slovenia has built up in the relatively short time of its statehood.


Glede mednarodnega položaja gre izpostaviti še en pomemben dogodek- vstop sosednje Hrvaške v Schengen. To pomeni, da Slovenija ni več mejna država schengenska območja, marveč je s članicami te povezave popolnoma obkrožena. Vse njene sosede so sedaj članice NATO, EU in zdaj tudi Schengena.  To je prav gotovo dodatno izboljšalo geostrateški položaj Slovenije. Smo tudi 7. najbolj mirna država na svetu (Global Peace Index 2022),  10. najmanj onesnažena država na svetu in 23. na lestvici indeksa človekovega razvoja.

Regarding the international situation, one more important event should be highlighted - the entry of neighboring Croatia into Schengen. This means that Slovenia, itself a member of the Schengen area, is completely surrounded by the members of this association. All its neighbors are now members of NATO, the EU, and Schengen. This has certainly further improved the geostrategic position of Slovenia. We are also the 7th most peaceful country in the world (Global peace index 2022), the 10th least polluted country in the world and 23rd on the human development index.


Skratka, v 32. letih je Slovenija dosegla veliko a obenem njena ambicioznost ni izgubila zaleta. V prihodnost zremo z optimizmom in si še naprej prizadevamo za nadaljnjo gospodarsko rast, rast življenjskega standarda in zeleni prehod. Torej zelo podobno kot Avstralija.

In short, in 32 years, Slovenia has achieved a lot, but at the same time, its ambition has not lost momentum. We look to the future with optimism and continue to strive for further economic growth, further increases in living standards and a green transition. So very similar to Australia.


Spoštovani člani kluba Triglav Mounties in drugi gosti, naj zaključim z zahvalo z osebno noto. Hvala za današnji topel sprejem, lepo je biti med vami in skupaj z vami praznovati Dan državnosti.

Naj živi Slovenija in prijateljstvo med Slovenijo in Avstralijo, katerega pomemben steber ste tudi vi.
Hvala!
Dear members of the Triglav Mounties Club and other guests, let me conclude by thanking you on a personal note. Thank you for today's warm welcome, it is nice to be among you and to celebrate the National Day together with you.
Long live Slovenia and the friendship between Slovenia and Australia, of which you are also an important pillar.
Thank you!

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

triglavNatDaySlovenia_2023

 

ANZAC  DAY COMMEMORATION
SPOMINSKA  KOMMEMORACIJA PADLIM  VSEH  NARODOV
25.APRILA 2023 
Piše  Martha Magajna

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

Dolgoletna  tradicija  Kluba  Triglav  Mounties je svečanost, ki jo klub pripravi v  spomin  v prvi  vrsti  vojakom  Avstralije  in  Nove Zelandije, ki so se   v prvi  svetovni vojni borili na  strani pravice in svobode  in v pomoč obleganim  in napadenim  narodom.

V kasnejših  časih so se  tem spominom  pridružili  tudi spomini  na   vse, ki  so padli najprej v drugi svetovni  vojni ,  drugi pa kasneje  tudi  v  vojnah  vseh  narodov, ki so  se  borili  za  svobodo in  demokracijo v  vseh  delih  sveta .

Tako,  kot vsako  leto se je  tudi  v torek  25, aprila  popoldne  zbrala na   dvorišču kluba  Triglav  Mouties ,  pred  Cankarjevim  spomenikom  množica ljudi. Branko Fabjančič, podpredsednik Triglavskega  posvetovalnega  odbora  je  vodil  program, sledili  so  mu častni  gostje  in  govorniki,  kot  so  bili  zastopnica Gandagara Aboriginal  naroda  councila, župan  mesta  Fairfield, Frank  Carbone, nekateri  člani   parlamenta  NSW   in člani  zveznega parlamenta, Predsednik  John  Dean  in nekateri člani  odbora  Skupine  Mounties ; predsednik  Peter   Krope   in  člani  posvetovalnega   komiteja   Kluba  Triglav. Predstojnik Slovenskega  Misiona   Sv Rafaela  , pater   Darko Žnidarčič nas je  tudi  vodil  v   molitvah  za  pokojne.

Poebno zanimiv je bil  prispevek   Sargenta  Garyja  Brown,  ki  nas  je  seznanil z  zgodbo  avstralskega  letalca Ralpha  Churchesa ,  katerega  so slovenski  partizani  med  vojno  skupaj  z večjim številom  vojnih  ujetnikov  rešili  iz  ujetništva  in jih privedli  preko   skoraj  cele   Slovenije  v  Belo  Krajino, kjer  je  bilo  svobodno   slovensko  ozemlje , od  koder  so  jih   prevzeli   zavezniki. G.Churches  nas je v preteklosti  že  dvakrat  obiskal   v   klubu  Triglav.


Svečanost  se je  zaključila  s polaganjem   vencev k  spomeniku, trobentačem,  ki je  zaigral  “Last  Post  “, nakar  je mladi pevski  zbor   “Južne Zvezde” zapel  slovensko  in  avstralsko  himno in  s tem zaključil  formalni  del  svečanosti .

anzacTriglav_2023
Branko Fabjancic
Triglav Advisory Committe

anzacTriglav_2023
Welcome to Country
Gandangara Aboridginal Land Council

anzacTriglav_2023
Ken Chapman OAM JP
Former Mayor of Faifield, Ex Serviceman and President of Cabramatta Chambers of Commerce

anzacTriglav_2023
Frank Carbone
Mayor of Faifield City Council

anzacTriglav_2023
Southern Stars

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023
Dal Le, MP
Federal Member for Fowler

anzacTriglav_2023
John Dean
President, Mounties Group

anzacTriglav_2023
Father Darko Žnidaršič OFM
Head of Slovenian Catholic Mission St. Raphael, Merrylands

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023
Tri Vo, MP
State Member for Cabramatta

anzacTriglav_2023
Flight Sergeant Gary Brown
Royal Australian Defence Force


anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023

anzacTriglav_2023
Peter Krope
President, Triglav Advisory Committe

anzacTriglav_2023

NA  SVIDENJE  V  KLUBU  TRIGLAV-MOUNTIES

triglavAnzac2023

Spoštovane članice, člani in prijatelji Kluba Triglav,

Vljudno vabljeni na praznovanje Mednarodnega Dneva Žena
v nedeljo 19. Marca.

Kuhinja odprta od 11, ure dalje .  Lucky door prizes !!


Za ples , razvedrilo in dobro voljo , bo poskrbel Ansambel "ALPINE ECHOS."

Mednarodni dan žena je praznik žensk, je dan praznovanja ekonomske  in socialne  enakopravnosti in tudi pomembnih dosežkov žensk.
In zakaj prav 8. Marec?
Osmega Marca 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15-tisoč žensk in zahtevalo krajše delovne ure , boljšo plačo in volilne pravice . Njihovo geslo je bilo " Kruh in vrtnice". Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja.
Le dve leti kasneje je Clara Zetkin , nemška feministka dala pobudo , da dobijo ženske svoj dan kot praznik in predlog je bil sprejet, vendar datum ni bil točno določen. Leta 1911 so mednarodni dan žena prvic praznovali na 19. Marec ko se je v Avstriji ,Nemčiji, Švici, Danskem in v Sloveniji na shodih zbralo več kot milijon žensk in tudi moških, ki so zahtevali pravice za ženske in odpravo diskrimnacije. Protesti so se zatem razširili naprej  v ostale vzhodne države in obveljal je datum 8. Marec .
Prav je, da se spomnimo na ta dan svojih žena, mater, sester in vseh bližnjih . Predvsem pa smo moški tisti, ki se moramo na mednarodni dan žena izkazati s kakšno pozornostjo.


Opozorili bi vas radi se na ANZAC DAY v Torek 25. Aprila ko bomo ob 5 uri popoldan položili venec v spomin vsem , ki so žrtvovali svoja življenja v preteklih vojnah.


Materinski dan bomo praznovali kot običajno drugo nedeljo v mesecu Maju . Za dobro razpoloženje bo poskrbela dobra kuhinja , glazba in zabavni park za otroke.


V nedeljo 18. Junija vas vljudno vabimo na praznovanje Dneva Državnosti Republike Slovenije .  Podelitv  priznanj zaslužnim Slovenkam in Slovencem na razlicih področjih  v Slovenski skupnosti za NSW  bo odslej vsako drugo leto , se pravi da bo na programu naslednje leto . Hvala za razumevanje.

 

Za vas obisk  Kluba Triglav, bodisi med tednom ali na Slovenskih prireditvah se vam odbor najlepše zahvaljuje.

Lep pozdrav vsem                                                                        Sydney 2. 3. 2023


Za odbor

Peter Krope        Predsednik svetovalnega odbora    Triglav Mounties


triglavWomensDay-2023

Vab ljeni  ste   na
Vabljeni  ste  na
Mednarodni dan žena
Nedelja, 19. marec – 12.00
Živa glasba in ples z Alpskimi Odmevi.

Rezervacije nujne!
Pokličite Triglav ; 9426 1000

NA  SVIDENJE  V  KLUBU  TRIGLAV


 

triglav

Triglav Archive page 2022

Triglav Archive page 2021Triglav Archive page 2020Triglav Archive page 2019Triglav Archive pages 2018Triglav Archive Pages 2017Triglav Archive pages 2016_2Triglav Archive pages 2016_1Triglav Archive pages 2015Triglav - Archive pages 2014Triglav - Archive pages 2013Stare internetne strani kluba Triglav Panthers - Old Triglav Panthers pages

 

 

ivanCankar
Slovenski klub Triglav
je bil ustanovljen leta 1971 in bil registriran pod imenom Triglav Pty Ltd. Od nakupa majhne farme s kmečko hišo je klub naraščal ...več >>
mountisGroup

peterKropePeter Krope
Chairman
of Advisory Committee
Triglav


martaMagajnaMartha Magajna
Public Relations
for Slovenian Affairs
at Triglav
kids

ProgramS

Bocce every Wednesday from 12.30pm to 5.00pm.

Archive

Awards 2013

Triglav Archive pages 2016_2Triglav Archive pages 2016_1Triglav Archive pages 2015Triglav - Archive pages 2014Triglav - Archive pages 2013Stare internetne strani kluba Triglav Panthers - Old Triglav Panthers pages