Logo SLOVENIAN FRANCISCANS IN AUSTRALIA SINCE 1951 - SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AVSTRALIJI OD LETA 1951
Frančiškani, ki so in še delujejo v slovenskih verskih središčih v Avstraliji - Slovenian Franciscans in Australias
Redovne sestre, ki so delovale v Avstraliji - Slovenian Franciscan Sisters in Australia

Knjiga o slovenskih frančiškanih v Avstraliji PAX ET BONUM - MIR IN DOBRO. Naročite jo lahko v verskih središčih in po internetu. NAROČAM KNJIGO