Arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax (02) 9682-7692

NA RAZPOLAGO...NA RAZPOLAGO...NA RAZPOLAGO...NA RAZPOLAGO..

Pri Historičnem arhivu za slovenske Avstralce, HASA-NSW, v Merrylandsu, je še vedno na razpolago knjiga

SADOVI SLOVENSKE DEDIŠČINE – THE FRUITS OF OUR SLOVENIAN HERITAGE

Knjiga je bila izdana aprila 2004 ob priložnosti ustanovnega občnega zbora HASA-NSW. Knjigo je napisala gospa Olga Lah, po raziskavi dokumentov, zapisov, časopisov in drugih zgodovinskih virov. Pri zbiranju materiala so ji pomagali raziskovalci in drugih tehničnih sodelavci. To so bili predvsem Martha Magajna, Mihela Šuštersič, Tanja Smrdel, Uroš Ergarver, Igor Poch, p. Valerijan Jenko ter številni drugi, ki so za isto priložnost tudi pripravili odlično razstavo o razvoju in delu slovenskih organizacij in društev v NSW.

Knjiga »Sadovi slovenske dediščine« predstavlja pregled zgodovine slovenske skupnosti v NSW-u zadnjih petdesetih let in njen prispevek k splošni avstralski multikulturni skupnosti in načinu življenja v Avstraliji. Knjiga je nekak začetek opisovanja slovenske zgodovine in vsebuje izredno veliko zgodovinskih podatkov in slik, v kolikor so nam bili le ti v tem času na razpolago in dosegljivi.

Prepričani smo, da je v posesti naših izseljencev še veliko neodkritega in neobjavljenega materiala, kar bi naj vzbudilo željo drugih rojakov, da bi vzeli pero v roke in delo nadaljevali.

Knjigo dobite brezplačno, če pa želite darovati kakšen dolar HASI, vam bomo zelo hvaležni.