Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax ( 02) 9682-7692

3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSW
Avtor teksta in fotografij: Maria Grosman

V nedeljo, 6. avgusta se je v prostorih verskega središča v Merrylands, kjer ima HASA svoje prostore, vršil 3. redni občni zbor Zgodovinskega arhiva za slovenske Avstralce (HASA-NSW), katerega se je udeležilo kar prijetno število posameznikov in zastopnikov društev in organizacij iz Sydneya in Newcastla (Wollongog je poslal opravičilo).


Prisotni na občnem zboru: od leve: I. Klopčič, N. Vickers, M. Magajna, T.Smrdel, C. Prinčič, I, Poch, p. D Žnidaršič, Z. Johnson, P. Krope, M. Gomboc, R. Fisher, M.Šušteršič, M. Grosman, E. Grosman in V. Kobal, ki ni na sliki.

Glavno poročilo je podala dosedanja predsednica Tanja Smrdel. V kratkem je nanizala delo v zadnjem letu in se zahvalila vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri arhivu. Posebno dober odziv je bil pri zbiranju podatkov in življenskih zgodb posameznikov ter organizacij, saj je kar precej zbranega materiala že sortiranega in varno spravljenega v arhivski sobi. Ta program se seveda nadaljuje. Spet pozivamo rojake in prosimo, da nam posredujejo zgodovinsko gradivo, preden se za vedno izgubi, kot se to velikokrat dogodi, ko starejši umrejo, mladi pa, ker ne razumejo ali pa se ne zanimajo, dragocene dokumente vržejo v smetišče.

Prosimo tudi organizacije, dajte HASA na vaš seznam poštnih prejemnikov in nam kar sproti pošiljajte vabila, letake, brošure in drugo, kar bomo v arhivu sproti dali v vašo posebej označeno škatlo .

Drugi projekt, o katerem se že nekaj časa govori in razpravlja, je ustanovitev spletne strani. Novi odbor bo vsekakor skrbel, da se bo spletna stran na internetu kot najhitreje uresničila. Bo pa sigurno še več zanimivih projektov, ki se bodo sčasoma začeli odvijati.

Kot pri vsaki registrirani organizaciji, smo tudi pri HASI izvolili novi odbor za naslednje leto. Novi odbor sestavljajo: p. Darko Žnidarsič, predsednik, Maria Grosman, tajnik, Martha Magajna, podpredsednik, Mihelca Šušterič, blagajnik, Tanja Smrdel, pod-tajnik, in Zora Johnson, asistent blagajnika. Tanja Smrdel je zaradi preobremenjenosti vsakdanjega dela sama zavrnila predsedniško kanditaturo, je pa vedno pripravljena pomagati. Hvala Tanja.

Odborniki: od leve: Martha Magajna, Tania Smrdel, Maria Grosman, p.Darko Žnidaršič, Zora Johnson in Mihelca Šušteršič.

Predsednik Slovenskega društva Sydney, gospod Robert Fisher, je na občnem zboru v imenu društva izročil odboru HASE ček v vrednosti tristo dolarjev kot pomoč za nadaljno delovanje arhiva.

HASA se iskreno zahvaljuje posameznikom in društvom ter slovenskim državnim uradom za vso finančno pomoč in sodelovanje. HASA je pač samostojna, registrirana organizacija, nima pa lastnih dohodkov, in je toraj finančno odvisna od drugih. HASA dobiva finančno podporo od slovenskih društev, posameznikov ter od Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in občasno tudi od Znanstvenoraziskovalnega Centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). ZRC SAZU je so-ustanovitelj HASE.

Naj še omenimo, da se je v petek pred občnim zborom oglasila v prostorih HASE trenutno edina predstavnica slovenske ambasade iz Canberre, gospa Božena Forstnarič. S partnerjem Davidom sta si ogledala arhivske prostore, Mihelca Šušteršič in Maria Grosman pa sta njima z veseljem opisale delo, katero so opravlja v arhivu. Moramo reči, da je gradiva vsak dan več, kar je vsekakor zelo razveseljivo in pohvalno. Odbor upa in želi, da bo sodelovanje slovenske skupnosti tudi v bodoče bogato in neomejeno.

Obisk Božene Forstnarič: od leve: Maria Grosman, p. Darko Žnidaršič, Božena Forstnarič in partnerDavid

Kontaktne osebe:
HASA-NSW, PO Box 280, Merrylands, NSW 2160
P. Darko Žnidaršič OFM, predsednik,
Telefon 02 9637 7147; mob. 0409 074 760
Maria Grosman, tajnica,
Telefon 02 4954 8619, mob. 0412 440 330
Martha Magajna,
Telefon 02 9609 6057

Margaret Hatežič
( Wollongong)
Telefon 02 4974 6990