»Delo z mladino je pomembno, ni pa enotnega recepta za vse zamejske strukture.

Mladi se morajo med seboj povezovati in se aktivno vključevati«, minister Žekš.

 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

SPOROČILO ZA JAVNOST
22. november 2010

 »Delo z mladino je pomembno, ni pa enotnega recepta za vse zamejske strukture.

Mladi se morajo med seboj povezovati in se aktivno vključevati«, minister Žekš.

Povezava na akcijski načrt

Danes, 22. novembra 2010, je na Gregorčičevi 20 potekala 5. seja Svet vlade za Slovence v zamejstvu, ki ji je predsedoval Predsednik Vlade RS Borut Pahor. Tema današnje razprave je bila Novi izzivi na področju sodelovanja mladih Slovencev v zamejstvu.

Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu je začel 21. junija 2010 razpravo o izzivih na področju gospodarstva, znanosti in mladih. Namen današnje seje je bil nadaljevati razpravo o izzivih na področju sodelovanja mladih Slovencev v zamejstvu in obravnava Akcijskega načrta za sodelovanje in podporo mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu, ki smo ga na Uradu prejšnji teden predstavili javnosti in zainteresirane povabili k sodelovanju pri oblikovanju končnega strateškega dokumenta urada.

Akcijski načrt podrobneje določa konkretne naloge, njihove izvajalce, pričakovane rezultate, terminske okvire in druge pogoje za sodelovanje z mladimi pripadniki slovenske skupnosti zunaj Slovenije. Z omenjeno analizo se skuša ugotoviti, koliko je mladih pripadnikov slovenske skupnosti zunaj Slovenije zainteresiranih za delo na področjih ohranjanja jezika in kulture ter krepitve gospodarskih in drugih stikov. Kot ugotavlja analiza, je položaj po državah, kjer živijo Slovenci, različen; ponekod je interes za sodelovanje mladih večji, drugje pa manjši, dejavnosti in udejstvovanje pa segajo od tradicionalnih druženj do povezovanja prek sodobnih internetnih in telekomunikacijskih poti. Ob tem je v Akcijskem načrtu še posebej izpostavljen interes mladih za študij v Sloveniji, za učenje slovenskega jezika in za udeležbo na poletnih šolah v Sloveniji; nekateri mladi bi si želeli tudi večje udeležbe na področju gospodarskega sodelovanja. V sosednjih državah, npr. v Avstriji, pa si želijo tudi večjega sodelovanja pri obravnavi političnih vprašanjih narodne skupnosti.

Prav sedaj poteka v sejni sobi na Gregorčičevi 27 okrogla miza z naslovom »Izzivi na področju sodelovanja mladih pripadnikov slovenske skupnosti z RS”. Okroglo mizo vodi akad. prof. dr. Boštjan Žekš. Na okroglo mizo so povabljeni mladi iz zamejstva in predstavniki mladinskih organizacij v Sloveniji. Namen okrogle mize je okrepiti sodelovanje med mladimi v zamejstvu in Slovenijo s pomočjo programov in projektov, ki jih izvajata ali podpirata Slovenija in Evropska unija.  

Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki opravlja naloge na podlagi 20. in 21. členov Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Svet kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ter pripravi strategije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu.

Svet sestavljajo predsednik sveta (predsednik vlade), podpredsednik sveta (minister brez resorja, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu), in 19 članov. Od tega je pet predstavnikov državnih organov in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije in 14 predstavnikov Slovencev v zamejstvu.Lista prisotnih:
Borut Pahor, Predsednik Vlade RS
Akad. prof. dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport;
Miro Petek, predsednik, Komisija DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
mag. Igor Senčar, Generalni direktor za evropske zadeve in politično bilateralo;
Vinko Otoničar, predsednik, Komisija DS RS za mednarodne odnose in evropske zadeve;
dr. Marjan Šturm, Zveza slovenskih organizacij, Avstrija;
mag. Vladimir Smrtnik, Enotna lista, Avstrija;
Bernard Sadovnik, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev, Avstrija;
Branko Lenart, Društvo člen 7, Avstrija;
mag. Susanne Weitlaner, Društvo člen 7, Avstrija;
Darko Šonc, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Hrvaška;
Vitomir Vitaz, Slovensko društvo Bazovica (Reka), Hrvaška;
Drago Štoka, Svet slovenskih organizacija, Italija;
Rudi Pavšič, Slovenska kulturno gospodarska zveza, Italija;
Damijan Terpin, Slovenska skupnost, Italija;
Jože Hirnoek, Zveza Slovencev na Madžarskem, Madžarska;
Martin Ropoš, Državna slovenska samouprava, Madžarska;
mag. Peter Debeljak, direktor Urada Vlade RS za mladino
Vlasta Valenčič Pelikan, generalna konzulka RS v Trstu;
mag. Drago Šiftar, generalni konzul RS v Monoštru;
Duška Jerman, konzulka RS v Celovcu

 

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

 

 

Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri