Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013

 

 

Naslovna stran HomeZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

Zadeva: RAZPIS ZA NAGRADO PODJETNIKU S SLOVENSKIMI KORENINAMI, KI DELUJE V ZAMEJSTVU OZ. PO SVETU v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013

Spoštovani,
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013 objavila Razpis za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo.
 
Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo k sodelovanju in sicer tako, da predlagate primerne kandidate za to priznanje. Na razpis lahko prijavite kandidata, ki:
·         je podjetnik in s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim,
·         se ob svojem rednem poslovanju v gospodarstvu aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi,
·         si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,
·         si prizadeva za ohranjanje slovenstva oziroma pospeševanje sodelovanja med državo, v kateri deluje in Slovenijo, ipd. (več je zapisano v razpisni dokumentaciji)
Prijavite lahko več kandidatov, vendar morate za vsakega kandidata posebej izpolniti prijavnico.
 
Več o razpisu in prijavni dokumentaciji je razvidno iz priloge. Vso dokumentacijo najdete tudi na spletnem mestu www.horus.si v slovenščini in angleščini. Prijavnine za predlaganje kandidatov ni, saj posebno priznanje podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v sklopu Akcijskega načrta sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu.
 
Pomembni datumi:

• 2. 7. - 15. 10. 2013 zbiranje prijav na razpis
• 15. 10. 2013 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
• 25.10. 2013 – PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO samo za kategorijo HORUS 2013 za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo
• 17. 10. 2013 odpiranje prispelih prijav
• 21. 10. – 31. 10. 2013 ocenjevanje komisije, 1. krog
• 4. 11. 2013 razglasitev nominirancev za nagrado
• 4. 11. – 20. 11. 2013 ocenjevanje komisije, 2. krog
• predvidoma 28.11.2013 predstavitev finalistov in podelitev nagrad, priznanj
• november 2013 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih
 
Dodatne informacije:                   www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si
 
Za sodelovanje pri izvedbi razpisa se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!
 
V imenu organizatorjev in partnerjev projekta:
ddr. Matjaž Mulej,
predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus 2012, l.r.
 


INVITATION FOR YOUR COOPERATION TO: SLOVENIAN ORGANIZATIONS OUTSIDE SLOVENIA

Maribor, October 2013

CALL FOR APPLICATIONS FOR A SPECIAL RECOGNITION (award) FOR AN ENTREPRENEUR WITH SLOVENIAN ROOTS LOCATED OUTSIDE SLOVENIA - in the framework of the Slovenian Award for Social Responsibility HORUS 2013
 
Dear Sirs and Ladies,
IRDO – Institute for Development of Social Responsibility, and PRSS – Slovenia Society for Public Relations, in cooperation with supporting partners of their project and with support of The Government Office for Slovenes Abroad include in their call for applications for the Slovenian Award for Social Responsibility HORUS 2013 a special award for an entrepreneur with Slovenian roots located outside Slovenia who demonstrates social responsibility and links with Slovenia.
We are using this opportunity to invite you to cooperate with us by suggesting suitable candidates for this award. You may suggest candidates who:
·         Acts as a role-model with his or her entrepreneurial activity, shares examples of best practices of social responsibility, and encourages others to behave the same way;
·         Along with his or her regular business, tackles actively the problems related to social responsibility, solves them, and attains therefore a visible influence in society;
·         Endeavors to help youngsters to get involved in community and become self-standing by working;
·         Endeavors to help the Slovenian spirit to survive and to foster cooperation of Slovenia and his or her country of living.
 
See the documents in the Call - for more information you can find them in English language at web page: http://www.horus.si/razpis.html (SLOVENSKO), http://www.horus.si/ang-razpis.html (ENGLISH)
You may submit several applications, but the application form must be separate for every candidate.
Kindly find more information about the Call and documents in attachment. All documents can be found on www.horus.si in Slovenian and English languages.
There is no fee for applications for this category. This special award is supported by The Government Office for Slovenes Abroad as a part of its Action plan regarding co-operation and support to young Slovenians living in neighbouring countries and abroad.
Important data:


• 2 Jul. – 15 Oct. 2013 Collection of applications for candidates for the award
• 15 Oct. 2013 End of Call;
• 25 Oct. 2013 - EXTENDED DEAD LINE only for category HORUS 2013 a special award for an entrepreneur with Slovenian roots located outside Slovenia who demonstrates social responsibility and links with Slovenia
• 17 Oct. 2013 Opening of applications
• 21 Oct. – 31 Oct. 2013 Jury's assessment, 1st round
• 4 Nov. 2013 Announcement of nominees for the award
• 4 Nov. - 20 Nov. 2013 Jury's assessment, 2nd round
• (28) November 2013 Public presentation of finalists and handing of awards
• November 2013 Publication of Award Proceedings including data of candidates
 
Additional information:              www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si
 
We are looking forward for your collaboration!
On behalf of the expert/organizing committee of the HORUS Award,
DDr. Matjaž Mulej, Prof. Emeritus, head
M.P.

Razpisna dokumentacija

English

Slovensko

 

Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazciZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja