Slovenian Media House»TURIZEM ISKANJA KORENIN: SLOVENCI V AVSTRALIJI«, Miha Koderman

 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

POROČILO O TERENSKEM RAZISKOVALNEM DELU
MED SLOVENSKO SKUPNOSTJO V AVSTRALIJI

mihaKodermanV okviru priprave doktorske disertacije z naslovom »Turizem iskanja korenin: Slovenci v Avstraliji« sem 24. marca 2010 pričel z raziskovalnim delom med slovensko izseljensko skupnostjo v Avstraliji. Po izkušnjah, ki sem jih pridobil ob mojem prvem raziskovalnem obisku v Avstraliji leta 2006 in v slopu katerega je nastalo diplomsko delo z naslovom »Slovenci v Viktoriji«, sem se odločil s preučevanjem slovenske skupnosti pričeti v zvezni državi Viktorija. Tu je slovenska skupnost največja, za svojo raziskovalno »bazo« pa sem izbral Melbourne, natančneje Slovensko versko in kulturno središče sv. Bratov Cirila in Metoda v Kew.


V Baragov dom v Kew sem prišel ravno v času praznovanja velikonočnih praznikov, ko se ob slovenskih mašah in spremljajočih dogodkih zbere veliko število ljudi. To priložnost sem izkoristil za spoznavanje rojakov, opravljanje intervjujev s posamezniki ter razdeljevanje anketnih vprašalnikov, s katerimi sem poskušal zbrati vtise avstralskih Slovencev o potovanju v domovino Slovenijo.

Moje raziskovalno delo bi lahko v grobem strnil v naslednja področja:

Pregled arhivskih dokumentov, gradiv in zapisnikov v vseh slovenskih društvih in verskih središčih v Avstraliji;
Izvajanje poglobljenih intervjujev s ključnimi posamezniki, ki znotraj izseljenske skupnosti izstopajo po svojih funkcijah in položajih;
Anketiranje slovenskih izseljencev, ki so v zadnjih dvajsetih letih turistično potovali v Slovenijo;
Pregledovanje turistične ponudbe avstralskih potovalnih agencij, ki v svoji ponudbi izpostavljajo tudi Slovenijo;
Pregledovanje relevantne literature s področja avstralskih migracijskih politik, zgodovine priseljevanja in naselitve Slovencev v Avstraliji, v društvenih, občinskih in univerzitetnih knjižnicah.

Kmalu po prihodu  Melbourne sem se pričel dogovarjati za sestanke s člani upravnih odborov v slovenskih društvih, v katerih sem nameraval izvesti anketiranje članov in opraviti pregled društvenih arhivov, v kolikor le-ti obstajajo. Vzporedno s tem sem raziskavo predstavil tudi v slovenskih oddajah na valovih radijev 3ZZZ in SBS, da bi rojake povabil k sodelovanju v njej in se na društvih tudi sam srečal z njimi in seznanil z njihovimi izkušnjami življenja v Avstraliji.

Tako sem najprej obiskal Slovensko avstralsko socialno in športno društvo Jadran v Diggers Restu, kjer so imeli piknik na velikonočni ponedeljek. Sledila sta obiska v Slovenskem društvu Planica Springvale, kjer sem se oglasil na petkovem družabnem srečanju, in na prvem slovenskem društvu v Avstraliji – Slovenskem društvu Melbourne v Elthamu – kjer so imeli v času mojega obiska Lovsko veselico. Tudi prvi in drugi vikend v maju sem preživel s Slovenci ob praznovanju Materinskega dneva. Prvo nedeljo sem bil tako v Slovensko-avstralskem socialnem in športnem društvu St. Albans, drugo nedeljo pa v Avstralsko slovenskem kulturnem in športnem društvu Ivan Cankar v Geelongu. Skupno sem v Melbournu in okolici preživel dva meseca.

Obisk društev in spoznavanje slovenskih skupnosti sem nadaljeval na meji med zveznima državama Viktorija in New South Wales, v somestju Albury-Wodonga, kjer je v času mojega obiska potekala seja Sveta slovenskih organizacij Viktorije. Kratek obisk društva sem sklenil še z obiskom nekdanjega priseljenskega taborišča Bonegilla. Sledil je enotedenski postanek v Canberri, med katerim sem se srečal z rojaki v Slovensko-avstralskem društvu Canberra in obiskal ambasado Republike Slovenije. S pomočjo odpravnika poslov sem zaprosil avstralsko vlado (natančneje Department for citizenship and migration) za posredovanje informacij o številu izdanih turističnih in bivalnih viz ter državljanstev slovenskim državljanom v zadnjem desetletju.

Sledil je prihod v Sydney, kjer sem bival v Slovenskem verskem središču Sv. Rafael v Merrylands-u. Na istem naslovu se nahaja tudi arhiv HASA (Historical Archives for Slovenian Australians), ki s svojih arhivih hrani številna gradiva, povezana z zgodovino Slovencev v Avstraliji. Štiri tedne sem tako namenil pregledovanju arhiviranih publikacij, dokumentov in časopisov, med tem pa sem obiskal tudi obe slovenski društvi, ki delujeta v Sydneyju – Slovensko društvo Sydney in društvo Triglav Panthers. Na obeh sem opravil intervjuja z aktualnima dolgoletnima predsednikoma, na slednjem pa sem se udeležil tudi vsakoletne prireditve Slovenian of the year awards. Poleg tega sem obiskal tudi preostali društvi, ki delujeta v New South Wales, in sicer Slovensko avstralsko društvo Planica Wollongong ter Avstralsko slovensko društvo Tivoli v Newcastlu. Vse obiske in srečanja sem izkoristil za zbiranje gradiv in razdeljevanje anketnih vprašalnikov rojakom, ki so potovali v Slovenijo. Ta del raziskave sem, podobno kot v Melbournu in okolici, predstavil tudi na slovenskem programu radija SBS.

Raziskovanje slovenske skupnosti sem nadaljeval v Queenslandu. Najprej sem rojakom poskušal predstaviti svoje delo preko slovenske oddaje na radiju 4EB in se nato udeležiti društvenih dogodkov na obeh slovenskih društvih v Queenslandu. Tako sem najprej obiskal najmlajše slovensko društvo v Avstraliji Balinarsko društvo Lipa na Gold Coastu, ki je bilo ustanovljeno leta 1991, za tem pa še Slovensko društvo Planinka v Cornibii. V dvotedenskem obdobju sem dvakrat obiskal tudi Graduate School na University of Queensland, kjer sem se na konzultacijah srečal z dekanom fakultete, profesorjem dr. Zlatkom Skrbišem.

Za tem je sledil premik na zahodni del Avstralije, v Perth. V bližnjem pristanišču v Fremantlu se je precejšnje število priseljencev iz Evrope po dolgi plovbi prvič srečalo z avstralskim kontinentom in nemalo jih je tukaj tudi ostalo. V Perthu in okolici živi tudi manjša slovenska skupnost, ki se srečuje v Slovenskem društvu Perth. Obiskal sem jih ob njihovi obletnici društva, k sodelovanju pri raziskavi z anketnimi vprašalniki pa sem jih povabil tudi preko slovenske oddaje na radiu 6 EBA.

Sledil je še obisk slovenske skupnosti v okolici Adelaide, kjer se Slovenci zbirajo v Slovenskem društvu Adelaide in verskem središču Sv. Družine. V cerkvi sem se udeležil nedeljske maše, v društvu pa je v času mojega obiska potekal letni sestavek, ki je pritegnil precejšnje število rojakov. Na obeh mestih sem rojake nagovoril in zaprosil za sodelovanje v raziskavi. Opravil sem intervju s predsednikom društva in naredil tudi pregled arhivskih gradiv.

Z obiskom Adelaide sem sklenil krog in obiskal vsa slovenska društva (skupno 15) ter verska središča (3) »pod Južnim križem«. Skupno sem opravil preko dvajset poglobljenih intervjujev s predstavniki slovenske skupnosti ter zbral 156 anketnih vprašalnikov – pričevanj avstralskih Slovencev o njihovih izkušnjah pri potovanju v Slovenijo. S terenskim raziskovanjem v Avstraliji sem zaključil 25. avgusta 2010, takoj po vrnitvi v Slovenijo pa sem pričel z delom za računalnikom. To bo v naslednjem letu zahtevalo mojo popolno zbranost in pozornost, saj bom poskušal vse zbrane vprašalnike in intervjuje, kakor tudi vso relevantno literaturo in arhivska gradiva ter druge dokumente in podatke strniti v doktorsko disertacijo.

Na koncu tega kratkega poročila bi se želel vsem Slovenkam in Slovencem v Avstraliji, ki ste mi pri mojem delu kakorkoli pomagali, iz srca zahvaliti za vso vašo pomoč. Z vašo pomočjo sem prišel do dragocenih podatkov, katere nameravam po zaključku doktorskega študija tudi podrobneje predstaviti bodisi preko Stičišča avstralskih Slovencev bodisi preko člankov v Mislih ali celo v obliki tiskane publikacije. S tem želim prispevati k ohranitvi zgodovinskega spomina in pričevanj Slovencev v Avstraliji in se na takšen način vsaj delno zahvaliti za vašo gostoljubje in prijaznost, ki sem je bil v času bivanja med vami deležen.

Miha Koderman

 

VABILO ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI
»TURIZEM ISKANJA KORENIN: SLOVENCI V AVSTRALIJI«

Obiskovalke in obiskovalci spletnega portala glasslovenije.com.au,
rad bi vas povabil k sodelovanju v raziskavi, ki jo v sklopu doktorske disertacije opravljam v Avstraliji. Raziskava je namenjena slovenskim izseljencem in njihovim potomcem, ki živijo v Avstraliji, in so v zadnjih dveh desetletjih obiskali Slovenijo. Z anketnim vprašalnikom želim preučiti motive za potovanje v Slovenijo, ugotoviti katere destinacije v Sloveniji najpogosteje obiskujete ter spoznati izkušnje, ki ste jih ob tem doživeli.  
Zelo vam bom hvaležen za Vašo pomoč. Izpolnjevanje anonimnega anketnega vprašalnika traja približno 15 minut, vsi podatki, ki mi jih boste v vprašalniku zaupali, pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe raziskave in bodo ostali zaupni.
Raziskavo sta omogočili Univerza na Primorskem – Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Prisrčno se vam zahvaljujem za morebitno sodelovanje in vas lepo pozdravljam,
Miha Koderman

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA:
Vprašalnik (v slovenskem ali angleškem jeziku) si prenesete iz spletne strani na vaš računalnik, ga izpolnite in shranite ter ga nato kot priponko pošljite na elektronski naslov: miha.koderman@zrs.upr.si. V kolikor bi potrebovali kakršnekoli dodatne informacije glede raziskave mi lahko pišete na isti naslov.

Miha Koderman
P. O. BOX 197
3101 KEW, VIC

Tel: 04 1657 0359

Vprašalnik pdf Vprašalnik word

INVITATION FOR PARTICIPATION IN THE SURVEY:
“ROOTS TOURISM: SLOVENIANS IN AUSTRALIA”


Dear visitors of glasslovenije.com.au website,
you are kindly requested to the part in my research among Slovenians in Australia. The survey is a part of my doctoral thesis and is designed for Slovenians and their descendants living in Australia, who have in the last two decades visited Slovenia. The aim of the survey is to examine the motives for travel to Slovenia, determine the most popular destinations in Slovenia and define the experiences of such travel. Your participation in this survey would be very much appreciated. Filling in the questionnaire will take about 15 minutes of your time. Any data you give will be used strictly for the purpose of this research and will remain confidential and anonymous.
.
The research is sponsored by the University of Primorska, Science and Research Centre of Koper and Slovenian Research Agency.

I am deeply grateful for your potential cooperation. Best wishes,
Miha Koderman

HOW TO SUBMIT THE QUESTIONNAIRE:
First download the questionnaire (Slovenian or English version) from the website to your computer, answer the questions and save the document. Then send the saved document attached to my email address: miha.koderman@zrs.upr.si. Should you require any additional information on the research, do not hesitate to contact me on the same address.

Miha Koderman
P. O. BOX 197
3101 KEW, VIC

Tel: 04 1657 0359

Questionare pdf Questionare word

MIHOV AVSTRALSKI DNEVNIK

 

adelaide

adelaide

adelaide
Dne 8. avgusta 2010 je v Slovenskem društvu Adelaide potekal letni sestanek, ki se ga je udeležilo precejšnje število članov.

adelaide

adelaide
Sliko sv. Družine v istoimenski slovenski cerkvi v Adelaide je naslikal Stanislav Rapotec.

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman
Slovensko društvo Perth je v juliju praznovalo 32. obletnico obstoja, Slovenci pa v tem mestu živijo ze vsaj od leta 1927, ko sta se sem naselila France Volk in Julian Rijavec iz Trnovega pri Gorici.

mihaKoderman
Na radiju 4EB v Brisbane-u ze od leta 1979 poteka program tudi v slovenskem jeziku. Na sliki dolgoletni sodelovec radia, Fredi Milner, in predsednik Slovenskega društva Planinka, Vladimir Langeršek.

mihaKoderman
V Marian Valley-u v Queenslandu so tamkajšnji Slovenci leta 2009 postavili kapelico Marije Pomagaj, ki je zagotovo eden lepših slovenskih sakralnih spomenikov v Avstraliji.

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman
Slovensko društvo Lipa na Gold Coast-u je z 19 leti najmlajše slovensko društvo v Avstraliji.
Društveni prostor, ki zajema pokrito teraso in balinišče, so v najem dobili ob občine. Večina društvenih aktivnosti zaradi ugodne klime poteka zunaj, zato mu tudi sami pravijo "društvo brez oken in brez vrat".

mihaKoderman

Na Slovenskem društvu Planinka v Brisbane-u je v času mojega obiska potekala maša, ki jo je vodil pater
Darko Žnidaršič.

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman
V Slovenskem verskem središču v Merrylands-u se ob vsakoletni procesiji Sv. Rešnjega telesa zbere veliko ljudi. Tudi letos se je obred začel na dvorišču in se zaključil v cerkvi.

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman
Slovensko društvo Sydney v Wetherill Park-u že desetletja predstavlja enega osrednjih prostorov za
srečevanje Slovencev v New South Wales-u.

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman

mihaKoderman
Na prireditvi "Slovenian of the year", ki jo vsako leto organizira društvo Panthers Triglav, so bila podeljena priznanja aktivnim predstavnikom slovenske skupnosti v NSW in ACT.

mihaKoderman
Slovensko društvo Tivoli v Newcastlu deluje že več kot 50 let. Tamkajšnji Slovenci so finančno pomagali
tudi pri obnovi osrednje katedrale v Newcastlu, ki je bila poškodovana v potresu leta 1989.
Na to opozarja tudi opeka z napisom "Slovenians" in datumom ustanovitve društva - 19.10.1958.

mihaKoderman

mihaKoderman
V lasti Slovenskega društva Planica v Wollongong-u je tudi nekdanja anglikanska cerkev, ki bo prihodnje leto praznovala 100 letnico in je tako "najstarejša" slovenska cerkev v Avstraliji.

mihaKodermanKmalu po mojem prihodu v Melbourne je na dvorišču Baragovega doma potekala velikonočna masa.

mihaKoderman

Prvi obisk med gostoljubnimi Primorci na društvu Jadran.

mihaKoderman
V petek zvecer je sledil obisk drustva Planica.

mihaKoderman
Z Meto Lenarčič po oddaji na radiju 3ZZZ.

mihaKoderman
Z Lentijem na slovenskem urednistvu radia SBS Melbourne.

mihaKoderman
Na drustvu SDM v Elthamu so imeli Lovsko veselico.

mihaKoderman
Na praznovanje Materinskega dneva so se v društvu St. Albans dobro pripravili.

mihaKoderman
Zelo veselo je bilo na vaji igralske skupine Kew, ki pripravlja »Poročni list«.

alburyWodonga

albury

V času mojega obiska v Slovenskem društvu Snežnik v Albury-Wodonga je potekala seja Sveta Slovenskih Organizacij v Viktoriji.

bonegilla

Taborišče Bonegilla je bilo prvi dom za številne Slovence, ki so prišli v Avstralijo.

canberra

Prvi obisk g. Jureta Gašpariča, novega odpravnika poslov v slovenskem veleposlaništvu, v Slovenskem društvu Triglav v Canberri.

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper

ZRC Koper

ZRC Koper

Email Miha Koderman

Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri