Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

Obvestilo Veleposlaništva RS v Canberri
Referendum o Družinskem zakoniku

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Na podlagi 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – ZEVP-1-UPB1) vam Ministrstvo za zunanje zadeve posreduje naslednje:

O B V E S T I L O

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku (DZ). Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 25. marec 2012.

Ker ste vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije, vas obveščamo, da boste vpisani v volilni imenik, ki bo sestavljen za območje jurisdikcije diplomatsko konzularnega predstavništva.

Želimo vas opozoriti, da poteka postopek uresničevanja volilne pravice pri referendumu nekoliko drugače kot pri volitvah, saj vam Državna volilna komisija po uradni dolžnosti ne bo poslala volilnega gradiva po pošti. Volilno gradivo boste prejeli le, če boste zanj zaprosili s priloženim obrazcem (RF01).

Na referendumu boste lahko glasovali na naslednje načine:
25. marca 2012 na volišču na Veleposlaništvu RS v Canberri, ki bo odprto med 9. in 17. uro po lokalnem času; s seboj morate imeti dokument, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti vašo istovetnost.

Če se 25. marca 2012 ne morete udeležiti glasovanja na diplomatsko konzularnem predstavništvu, lahko glasujete po pošti. Če želite glasovati po pošti morate o tem obvestiti Državno volilno komisijo. Priložen obrazec obvestila lahko pošljete:
a)            po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
b)            po faksu na številko: 00 386 1 43 31 269 ali
c)            po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si
Posebej opozarjamo, da morate obvestilo poslati najpozneje (do vključno) 10. marca 2012, priporočamo pa vam, da obvestilo pošljete čim prej.
 

Na volišču na območju Republike Slovenije, vendar morate to svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji ali okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali in sicer najpozneje (do vključno) četrtka 22. marca 2012. Obvestilo (obrazec: RF03 objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si) pošljete DVK na način, kot je naveden v prejšnji B točki.

Za dodatne informacije ali pojasnila se lahko obrnete na diplomatsko konzularno predstavništvo RS ali neposredno na Državno volilno komisijo. Zakonodaja in podrobnejše informacije v zvezi z referendumom so dostopne tudi na www.dvk.gov.si in www.mzz.gov.si.

V Ljubljani, 13. februar 2012

Obrazec 01Obrazec 02Obrazec 03Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri