Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
ARHIV - ARCHIVE

ARHIV

Arhiv je osnovan na zbranih podatkih p. Bazilija Valentina, ki je shranil vso dokumentacijo v zvezi s slovenskim misijonom, z dokumentacijo v zvezi z gradnjo cerkve, doma ostarelih, slovenskega pokopališča, kulturnimi in športnimi prireditvami, obiski cerkvenih dostojanstvenikov in sodelovanje slovenske verske skupnosti na avstralskih prireditvah in procesijah in seveda tudi splošnega utripa  slovenske skupnosti v Avstraliji vse od leta 1951 do 2009. Leta 1997 je strokovno uredila arhiv Veronika Ferfolja, ki je s pomočjo prostovoljcev uredila glavni arhiv dokumentacije in arhiv publikacij, od leta 2004 pa vodi arhiv Draga Gelt OAM.
Zelo dobro je urejen slikovni arhiv, arhiv filmov, kaset in diapozitivov. 8mm-ski filmi so presneti na video kasete. V arhivu so pomagali tudi pok. Milena Brgoč, Lucija Srnec, Angelca Veedetz, Tone Brne, Draga Gelt, Marko Zitterschlager in Ivan Lapuh.
Ob 50-letnici prihoda slovenskih frančiškanov v Avstralijo, 2001, je bila organizirana velika razstava fotografij, dokumentacije, časopisov, knjig in arhivskega bogastva. Izdana je bila tudi knjiga – kronika slovenskih frančiškanov v Avstraliji, PAX ET BONUM – MIR IN DOBRO,  avtoric Drage Gelt in Veronike Ferfolja

Posamezni dokumenti in fotografije so razstavljeni tudi na manjših razstavah ob priložnostih kot so slovenski festivali in razna praznovanja v slovenski skupnosti.
Leta 2000 je bilo predvajanih nekaj filmov iz arhiva o prihodu Slovencev v Melbourne v letih 1956 do 1960, o taborišču Bonegilla, o gradnji slovenskih skupnih grobov na pokopališču v Keilorju, kot tudi spomini na prva leta v Padua Hall - Baragovem domu, in o gradnji cerkve do leta 1968.
Dokumentacija in slikovni material iz arhiva je bil izbran tudi za slovensko razstavo v imigracijskem muzeju in pa za razstavo o taboriščih s priseljenci v Viktoriji – Bonegilla, skupno z drugimi etničnimi skupinami  v Immigration Museum, Melbourne.

Leta 2006 je bil pripravljen in predvajan DVD z nekaterimi filmi in fotografijami, s posnetki premišljevanja in razgovori z radia 3ZZZ in 3EA.

Leta 2010 so bili dodani arhivu dokumenti raziskovanja za knjigi ANTOLOGIJA SLOVENSKIH SLIKARJEV IN KIPARJEV V AVSTRALIJI, avtoric Drage Gelt in Lilijane Eggleston Tomažič in KRONIKA SLOVENSKIH ŠOL IN UČITELJEV SLOVENSKEGA JEZIKA V AVSTRALIJI avtorice Drage Gelt.

Letos, 2011, je bila velika razstava ob praznovanju 20-letnice samostojnosti Slovenije in veliko gradiva je bilo zbranega za arhiv. Na razstavi je bilo slikovno, tiskano in kasetno gradivo iz Viktorije, Južne Avstralije, Tasmanije in Zahodne Avstralije. Razstavo sta pripravili Draga Gelt in Anica Markič.
Tudi dokumentacija raziskovanja za knjigo OD SANJ DO RESNIČNOSTI, KRONIKA DELOVANJA SLOVENCEV V AVSTRALIJI V ČASU OSAMOSVOJITVE – OB 20-LETNICI SAMOSTOJNE SLOVENIJE je v arhivu.

Veliko slikovnega materiala je skeniranega in na Cdjih in DVDjih, pripravljenega je precej besedila, skeniranih je nekaj letnikov revije Misli.
Arhiv Misli pripravlja Marija Anžič.
Vsa originalna dela – slike akademskega slikarja in arhitekta Cvetka Mejača so bila skenirana in so na DVDjih, pripravljena je posebna brezkislinska mapa z njegovimi deli.

Od leta 2008 pomaga v arhivu pomaga tudi Marko Zitterschlager, ki razporejuje in vstavlja fotografije v posebne albume.

Draga Gelt OAM

arhiv2011_1 arhiv2011_1 arhiv2011_1