adelaideCerkev_2016

Slovenski katoliški misijon
svete Družine Adelaide
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
PoŠtni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon Adelaide Misli revija Misli - revija

misliMayJune2017
Misli maj junij
Misli marec april Misli januar februarkoledarMisli_2017a.jpg
Koledar 2017
pesmiBazilij
Pesniška zbirka patra Bazilija
misli1952
Misli št. 1, 25. januar 1952
Misli ARHIV
MAŠE V NAŠI CERKVI,

vedno ob 10. uri dopoldne:p. David Šrumpf OFM
Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com

Arhiv dogodkov 2016Arhiv dogodkov 2015Arhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016Arhiv oznanil 2017

Oznanila


29. oktober 2017
30. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

30. NEDELJA MED LETOM, 29. oktober 2017, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Karolino Čargo (Nada Čargo in John)
Za + Alberta Cergol, botra in prijatelja družine Kapelj – umrl 5. junija
2017 v Perthu (Berta Kapelj z družino)
Za + moža Lojzeta Kreseviča in vse + iz njegove družine
(Roza Kresevič z družino)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)
Za + iz družine Premrl (Francka Wetzel z družino)
Za + Hrvatinove, Klenarjeve in Rozmanove ter vse prijatelje in prijateljice
(Olga in Lojze Hrvatin z družino)


Prvo berilo:
Bog pričakuje od nas usmiljenje
Odpev: LJUBIM TE, GOSPOD, MOJA MOČ IN MOJA SKALA

Drugo berilo:
Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina

Evangelij:
Ljubi Boga in svojega bližnjega


VSI SVETI, 1. november 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za + rojake slovenske skupnosti v Južni Avstraliji
Za + iz družin Kunčnik in Meglič (Rozika Legiša z družino)
Za + iz družine Legiša (Ivan Legiša z družino)


Prvo berilo:
Svetih je nad vsako število
Odpev: TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA

Drugo berilo:
Sveti gledajo Boga, kakršen je

Evangelij:
Veliko je plačilo v nebesih


SPOMIN VERNIH RAJNIH, 2. november 2017, ob 10:00 dopoldne:

Za vse pokojne člane slovenske skupnosti (Ivan Legiša z družino)

Prvo berilo:
Bog vabi na gostijo in briše solze
Odpev: SPOMNI SE, GOSPOD, SVOJEGA USMILJENJA
Drugo berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja

Evangelij:
Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni


Današnja nedelja, imenovana tudi žegnanjska nedelja (ko praznu-jejo obletnico posvečenja v cerkvah, kjer ne vedo za dan), je zadnja v mesecu oktobru, ko smo bili še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca. Hvala vsem, ki ga molite pred nedeljsko mašo!

Mesec november pričnemo v sredo s praznikom VSEH SVETIH. Že ta dan nam kliče v spomin naše rajne, saj molimo in verujemo, da so že dosegli večnost v nebeškem Božjem kraljestvu. Kot svetniki so zgled in priprošnjiki, ki nam pomagajo, dokler smo še na poti. Sveto mašo bomo imeli v naši cerkvi ob 10. uri, po maši pa bomo opravili molitve za rajne, ki jih v teh dneh opravljamo na pokopališčih. V spomin na pokojne, ki počivajo na pokopališčih v Avstraliji ali v Sloveniji ali drugod po svetu, pa boste lahko prižgali svečko. Enako bo tudi prihodnjo nedeljo.

Na praznik vseh svetih praznuje NADŠKOF LEONARD FAULKNER 50-LETNICO ŠKOFOVSKEGA POSVEČENJA. Maša v počastitev jubileja bo 1. novembra ob 12:10 v stolnici. Nadškof Faulkner je v preteklosti rad prihajal na obisk naše skupnosti, še posebej za praznik Svete Družine. Naše čestitke in molitve!

V četrtek, 2. novembra, je DAN SPOMINA NA NAŠE RAJNE
. Sveto mašo bomo imeli ob 10. uri, po maši pa bomo za pokojne zmolili veseli del rožnega venca. Tudi na prvo novembrsko nedeljo se bomo spominjali naših rajnih, saj Cerkev prvih osem dni novembra naklanja za obisk cerkve ali pokopališča poseben odpustek, ki ga lahko darujemo za naše rajne. Odpustek prejmemo pod običajnimi pogoji.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
vsi sveti 1. novembra, spomin vernih rajnih 2. novembra, nedelja 5. novembra, nedelja 26. novem-bra (praznik Kristusa Kralja), nedelja 3. decembra (1. adventna), nedelja 24. decembra (4. adventna) – vedno ob 10. uri dopoldne. Na sveti večer bo maša ob 9. uri, na božič ter na praznik sv. Štefana, 26. decembra, na nedeljo Svete Družine, na novo leto in na praznik Gospodovega razglašenja (sveti trije kralji) pa bodo maše spet ob 10. uri. V primeru spremembe, vas bomo obvestili.


Obiskali so nas provincial pater Marjan Čuden OFM,
pater Ciril Božič OFM OAM EV, pater Darko Žnidaršič OFM in
snemalec RTV Slovenija, novinar Jože Možina

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

pCudenAdelaide_2017

Velika noč v našem misijonu

Oktet Oremus
v našemi misijonu

Duhovniki-pevci OKTETA OREMUS so v nedeljo 26. februarja 2017 somaševali in peli pri maši  v slovenski cerkvi Svete Družine v West Hindmarshu v Adelaidi. Somaševal je tudi dr. p. Vilijem Lovše, ki je bil na obisku v Adelaidi.

oremusAdelaide2017

oremusAdelaide2017

Peli so pri maši in zapeli nekaj pesmi še po maši


oremusAdelaide2017

»Zadnja večerja« z rojaki v naši dvoranci; za pogostitve je vse dni ob pomoči sodelavk skrbela Angela Dodič, za kar sem ji še posebej hvaležen.

Slovo ob odhodu pred našo cerkvijo…

Slovo ob odhodu pred našo cerkvijo…

oremusAdelaide2017

Tudi gospodinjam v klubu in predsednici so se v kuhinji zahvalili s pesmijo


oremusAdelaide2017

Popoldne so imeli koncert v Slovenskem klubu


oremusAdelaide2017

Slovo na adelaidskem letališču

 


Pastirsko pismo o krščanskem pogrebu

Objavljeno: 31.10.2016 | Dogodek: 01.11.2016: Cerkev na Slovenskem

Dragi bratje in sestre!
Ob letošnjem prazniku vseh svetih in vernih duš vam želimo škofje spregovoriti o vprašanjih povezanih s smrtjo in krščansko spoštljivim odnosom do človekovega telesa tudi po smrti. Junija letos smo zaradi nekaterih novih dejstev potrdili dopolnjene pastoralne smernice za krščanski pogreb, v oktobru pa je nova navodila o tej tematiki izdala tudi Kongregacija za nauk vere. V spremenjenih družbenih in kulturnih okoliščinah se hitro spreminja odnos do smrti in do umrlih. Želimo vam spregovoriti o smrti kot o sestavnem delu življenja, o poslavljanju in žalovanju kot o spominjanju na velikonočno skrivnost in o krščanskem pokopu telesa kot izročanju rajnega v Očetov objem. Med osrednja oznanila Cerkve spada vesela vest o življenju po smrti. Sv. Janez je v videnju gledal »veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti«, tistih, »ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih očistili z Jagnjetovo krvjo«. (Raz 7,9.14) Ko v teh dneh obiskujemo grobove rajnih, se zaradi tega upanja v nas naseli veliko veselje, s katerim Jezus sklene oznanilo blagrov: »Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,12)

Smrtna ura kot pomemben del življenja
V tej veri sta smrt in pogreb najdražjih vsega spoštovanja vredno dogajanje. Dotika se naših osebnih doživljanj, ki pogosto izzovejo občutek nemoči, žalosti in strahu. Zelo močnó pa se dotika tudi človeka kot presežnega, verskega bitja. Cerkev ponuja iz svoje duhovne zakladnice bogato simboliko in bogoslužna besedila, ki so namenjena tolažbi svojcev rajnega in župnijskemu občestvu. Preko simbolov in besedil nas Sveti Duh Tolažnik usmerja v Kristusovo velikonočno skrivnost, da bi smrt sprejemali tesno povezano z veliko nočjo: kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se bo naša duša ob smrti srečala s svojim Odrešenikom in bo naše telo deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo trenutek smrti, kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem življenju; od katerega je na nek način odvisna vsa večnost.

Slovo od rajnega in pogrebna slovesnost
Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti zato izrazito izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli izpovedujejo. Pogrebno bogoslužje ni samo izročitev telesa rajnega zemlji v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je namenjeno tudi tolažbi svojcev in krščanske skupnosti ter izraža krščansko vero in upanje v večno življenje. Zato je za krščansko žalovanje zelo primerno, da se ohranja, kjer je še prisotna, ali na novo uvede molitev ob umirajočem in ob mrtvem človeku. To je primerno tudi, ko rajni ne leži doma. Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere in podpora rajnemu ter svojcem.

Upadanje krščanskih pogrebov in visok odstotek žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam svetovni vrh (82,9 % v letu 2014), in nekatere nove oblike, kot npr. raztros, nas kot kristjane izzivajo, da na kulturo »odrivanja« smrti na rob življenja in čimprejšnjo pozabo rajnih odgovorimo s ponovno »evangelizacijo smrti«, ki na novo ovrednoti človekovo telo in smrt.

Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka že brez omejitev prostora in časa. Zato naj se telesa položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Svetopisemska besedila (prim. Mt 27,60.64-66 in druga) izpostavljajo podobe polaganja telesa v grob, praznega groba in poveličanega telesa vstalega Jezusa Kristusa. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovemu vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spodbujamo vse kristjane, da, kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa. Pri obredih naj sodeluje župnijsko občestvo, da se pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. V proces slovesa od rajnega naj se na možen način vključi obhajanje svete maše.

V Sloveniji je postal večinski način pokopa upepelitev in posledično žarni pokop. Razlogov je več, od prostorske stiske v mestih, ekonomskih razlogov do ideoloških nagibov. Cerkev sprejema tudi ta način, a daje prednost pokopu telesa. V primeru žarnega pokopa mora duhovnik ali drug pastoralni sodelavec previdno preveriti, da odločitev ni bila sprejeta iz veri nasprotnih razlogov – v takem primeru cerkveni obred ne bi bil smiseln. Zaradi spoštovanja do rajnega spodbujamo, da bi se kar v največji možni meri tudi z obredom, poslovili od njegovega telesa še pred upepelitvijo. Marsikje to ni izvedljivo, a potrebno bi bilo iskati v tej smeri nove možnosti, saj je to želja, priporočilo in praksa vesoljne Cerkve. Tudi žare s pepelom rajnih je treba pokopati ali hraniti na svetih prostorih (pokopališče, kapela); tako je bolj zagotovljena molitev zanje in spomin nanje tudi v naslednjih generacijah. Hranjenje pepela rajnih doma za kristjane ni primerno.
Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Želja po raztrosu v morje, v gorah, gozdu ali drugod v naravi, ter pojavljajoče težnje, da pepel rajnega spremenijo v spominske predmete ali ga preoblikujejo v dragulje, je posebej vprašljiva, saj bolj poudarja ljubezen do narave kot odnos do Boga in občestva Cerkve. Upanje na večno življenje v Bogu je s tem močno zatemnjeno. Če ni določenega kraja pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost molitve in spomina, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Lahko vodi tudi v razne zlorabe in v nekrščansko pojmovanje človeka ter zanika njegovo izvorno dostojanstvo bitja ustvarjenega po Božji podobi. Hitreje se izbriše sled o obstoju določene osebe in se odvzame naslednjim generacijam možnost zgodovinskega spomina.
Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi njihovo mesto pričakovanja vstajenja je grob na pokopališču in primeren krščanski pogrebni obred.

V primeru, da se kristjan odloči zapustiti po smrti svoje telo v medicinske raziskovalne namene, kar je delo ljubezni do bližnjega, je primerno, da se pred izročitvijo obhaja obred slovesa od rajnega, ki je podoben tistemu pred upepelitvijo.

Opozoriti želimo tudi na čedalje bolj prisotne krste ali žare, ki omogočajo pokop v posebnih položajih ali izpostavljajo določene vidike posmrtnega življenja (npr. reinkarnacijo, žare iz katerih lahko vzklije rastlina itd.), in za kristjane niso primerne. Zato je treba imeti za cerkveni pogreb, kjer se izvede pokop v drugačnih oblikah od običajnih (krsta, žara), dovoljenje ordinarija. Nekatere komercialne oblike pogreba namreč lahko izražajo nekrščanske, panteistične, naturalistične ali novodobske poglede na človeka.

Kristus je bil položen v grob. Telo je svetišče Svetega Duha, saj je bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta in drugimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto Evharistijo. Zato naj bo naš odnos do telesa tudi ob smrti nadvse spoštljiv in prežet z upanjem in vero v večno življenje.
V želji, da skupaj ohranjamo in razvijamo krščansko obliko slovesa od rajnih, ki vključuje možnost molitve zanje in spomina nanje, vas blagoslavljamo!

Vaši škofje

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
slovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011 36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
PovezaveUradna domača stran Svetega SedežaSlovenska frančiškanska provinca Svetega križaDomače strani katoliške Cerkve na Slovenskem Domača stran Družine Domača stran OgnjiščaKatoliško informacijsko omrežj