Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
BARAGOV DOM - BARAGA HOUSE

Baragov dom je bil ob prihodu patra Bazilija leta 1956 poboljševalnica za mladoletnike, ali kot je p. Bazilij imenoval Padua Hall, dom za nesrečne žrtve razkopanih domov. Nadzorovali so jih frančiškani. Tudi p. Bazilij je poleg dela za Slovence, skrbel tudi zanje, jih peljal na kakšen izlet in se z njimi pogovarjal in poslušal njihove težave. Leta 1960 se je Padua Hall preimenoval v Baragov dom, hostel za novodošle fante, zasluga p. Bazilija. V dom - v hostel za imigrante so prihajali slovenski fantje in tudi fantje drugih narodnosti. Prvi Slovenec je bil Jože Kapušin.V letih je bilo v Baragovem hostelu več kot 1800 priseljencev, iz 64 narodnosti in 16 veroizpovedi, med njimi največ slovenskih fantov. Baragov dom ima še vedno fante na stanovanju, več in več pa prihajajo slovenski turisti.

Baragov dom leta 1960

Božič v Baragovi jedilnici

Baragov dom 2004