Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
DRUŠTVO SV. EME - THE ST. EMA GROUP

Na pobudo patra Bazilija se je leta 1972 zbralo nekaj žena, ki so se združile v skupino, z voditeljico na čelu. Njih namen naj bi bil pomagati družinam v stiski in potrebi. Prodajale so pecivo, prirejale piknike, izdelovale ročna dela in priredile domači sejem. Z zbranim denarjem in dobro voljo, ter prostovoljnim delom, so marsikomu nudile skromno pomoč in uteho v potrebi. Obiskovale so tudi bolnike po domovih in v bolnici. Pod imenom "Društvo sv. Eme" so se zbirale na na sestankih enkrat na mesec. Ta zamisel se je širila in tako so začele žene s kosilom enkrat na mesec za upokojence - odlična ideja patra Bazilija. Začetek je bil skromen, vendar zelo upoštevan, ker so se zbrali starejši člani naše skupnosti v družbi prijateljev. Kmalu za tem pa se tudi ta zamisel razširila na "družinsko kosilo", kar je zahtevalo več dela, skrbi in seveda več denarja, katerega so žene uporabile za nabavo kuhinjskih potrebščin in za pomoč verskemu središču. Zelo skromen, a zelo učinkovit začetek!
Delo se je nadaljevalo. V letih je prišel čas načrta za Dom počitka matere Romane. Imeli smo "Walkathon" veliko let z zbiranjem denarja za dom. Tudi ves dobiček od kosil je bil za dom. Članice so skrbele za postrežbo. Mladina se je udeleževala mladinskih koncertov v Adelaide, Canberri in Sydneyu in tudi njim so pomagale finančno s stroški potovanja. Otroci Slomškove šole so bili deležni okrepčila po pouku. Za proslave materinskega in očetovskega dne in vsakoletni večeri Baragovcev so tudi poskrbele s prigrizki, kot tudi za žegnanje, za god sv. Cirila in Metoda, zavetnikov naše cerkve.
Število obiskovalcev na prireditvah in za družinska kosila se je z leti povečalo. Od 15-30 ljudi na 130-150, včasih tudi več. Ljudje zelo radi pridejo v družbo, uživajo dobro, zdravo hrano in se razveselijo v prijetnem razvedrilu.
Vse delo članic Društva sv. Eme in njihovih sodelavk je prostovoljno in glavna skrb in dobra volja ter navdušenje je na ramah treh ali štirih žena. Njihovo plačilo je zadovoljstvo in hvaležnost rojakov, ki preživijo nekaj lepih uric v domači družbi, med prijatelji in znanci.
Zamisel še vedno živi po skoraj 34ih letih.
Hvala Bogu in začetniku patru Baziliju ter vse priznanje našim ženam.
Naj se spomnimo tudi naših sester, ki so vedno priskočile Društvu sv. Eme na pomoč.
Francka Anžin, 2006


Kosilo leta 2004

Odbor društva sv. Eme 2005