Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
PEVSKI ZBOR - THE CHURCH CHOIR
                                       Metka McKean
 

Od začetka slovenskih maš v Melburnu je gospa Ivanka Urbas kot organistka in pevka vodila ljudsko petje. 

Leta 1959, v mesecu oktobru, je pok. p. Bazilij dobil lepo priložnost za slovensko mašo v cerkvi Sv. Frančiška.  Tako je zapisal v Misli: "Pevci ste lahko veseli: v tej cerkvi imamo kor in orgle.  Med nami je toliko bivših cerkvenih pevcev, da bi se z malo dobre volje lahko organizirala dobra pevska skupina." 
Leta 1951 se je začel pevski zbor pod vodstvom Brankota Sosiča.  Prevzel je pok. p. Odilo Hajnšek. 1966 so prispele frančiškanske slovenske sestre in pok. sr.  Silvestra je potem vodila zbor skoraj 30 let. 

Ko so sestre odšle v Slovenijo leta 1993, je vodstvo prevzela moja pokojna mama Angela Škofic. Od nje sem se marsikaj naučila o slovenski cerkveni glasbi.  Istočasno nas je začela spremljati na klavirju učiteljica glasbe Katarina Vrisk.

Poleg petja pri mašah, zbor nastopa tudi pri različnih kulturnih prireditvah in proslavah.  Najbolj v spominu nam ostaja "Miklavževa Opereta" ki smo jo priredili leta 1969 tukaj v Melburnu in Geelongu pod vodstvom sr. Silvestre in Angele Škofic. 

Danes ima zbor sedemnajst članov in kar štiri organiste.  Naprej obnavljamo svoj repertoar in obenem ohranjamo tradicionalni program.

Pevski zbor 2006

Pevski zbor leta 2004

Pred leti je uspešno deloval mladinski zbor Glasniki. Ustanovljen je bil na pobudo p. Stanka. Prvi voditelj je bil Walter Pahor.

Glasniki in voditelj Marko Plesničar

Glasniki in pevovodja Katarina Vrisk