Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
FOLKLORNA SKUPINA ISKRA - FOLKDANCING GROUP ISKRA

Folklorna skupina Iskra se je ustanovila z navdušenim vodstvom Kristine in Wendy Cestnik leta 1998.

Plesalci so se sami zbrali in začeli z vajami za tradicionalne plese in zbrali tudi narodne noše. V letih so se voditelji menjali in nekaj časa je vodila skupino Meta Lenarčič, potem pa je prevzela Michele Fistrič. Skupina Iskra nastopa na kulturnih prireditvah v verskem središču, na mladinskih koncertih, ne mednarodnih festivalih, v domovih za ostarele in na klubskih kulturnih prireditvah. Plešejo v gorenjskih narodnih nošah, ki zrcalijo živahnost in veselje pokrajine, ki jo predstavljajo. Draga Gelt uči belokranjske in prekmurske plese. V načrtu so tudi koroški, primorski in štajerski plesi.

The Folk Dance Group 'Iskra' was established in 1998 by a
group of young enthusiastic second and third generation
Slovenian Youth, led by Kristina and Wendy Cestnik. Together they began to learn traditional folk dances and gathered together various items for the folk costumes. Today they organise and attend training lessons and perform for various community activities such as International Festivals and also retirement homes and Slovenian functions.The leaders were Meta Lenarčič and Michelle Fistrič. The folk costumes they wear are from the Gorenjska region of Slovenia. These bright and colourful costumes certainly compliment the lively and joyous style of folk dances they display. Draga Gelt teaches dances from Bela Krajina and Prekmurje. In future thez hope to learn dances from Primorska, Koroška and Štajerska.


Prvo folklorno skupino v verskem in kulturnem središču je leta 1969 ustanovila in vodila Draga Gelt. Plesna skupina je nastopala na kulturnih prireditvah verskega središča in na International Variety Show v Melbourne Town Hall. Sestra Ksaverija je sešila narodne noše in skupina je nastopala v gorenjskih, belokranjskih, prekmurskih in primorskih narodnih nošah. Plesali so tudi koroške plese.

Prva folklorna skupina v Kew v primorskih narodnih nošah leta 1969

Kasneje je skupino vodila Viki Mrak. Nastopali so predvsem v gorenjskih nošah z gorenjskimi plesi. Skupina se je imenovala Rožmarin.

Rožmarin je nekaj let vodila sestra Petra Kropič in skupina je plesala tudi prekmurske narodne plese v prekmurskih narodnih nošah. Nastopali so na mladinskih koncertih, na Moombi in na mednarodnih festivalih ter za Walkathon za Dom matere Romane.

V prekmurskih narodnih nošah leta 1992

 

V letih so se voditelji menjali in nekaj časa je vodila skupino Meta Lenarčič, potem Michelle Fistrič. Letošnji učitelji: Melissa Fistrič, Julie Bogovič Kure in svetovalka Draga Gelt OAM. Plesali so največ gorenjske in belokranjske plese.
V načrtu so tudi primorski plesi z mladinsko skupino in mlajšo skupino na različnih prireditvah in koncertih v Melbournu in Brisbanu. Skrb za narodne noše je imela dolga leta Anica Smrdel, leta 2011 je prevzela delo Renata Miklavec.

Skupina Iskra je v letih od ustanovitve nastopala in predstavljala slovensko skupnost:

 1. Mednarodni otroški festival, katerega podpira City of Melbourne, v organizaciji turške skupnosti –Australian Multicultural Foundation
 2. Festival Sri Lanca skupnosti
 3. Otvoritev slovenske razstave avstralski javnosti, Immigration Museum, Melbourne
 4. Travel Expo – Caulfield Racecourse
 5. Dandenong Multicultural Festiwal
 6. Monbulk Community Festiwal
 7. International Folk Dancing Competition - organizirala makedonska skupnost in so zasedli peto mesto in v letu 2008 tretje mesto, letos drugo mesto.
 8. October Fest - Melbourne Show Grounds
 9. Kulturne prireditve Slovenskega društva Melbourne
 10. Slovenski festivali v organizaciji Sveta Slovenskih organizacij Viktorije.
 11. Vsakoletni mladinski koncert v Melbournu, ali Sydneyu, ali Canberri, ali Adelaidi in Geelongu. 
 12. Sodelovanje pri kulturnih programih verskega središča v Kew
 13. Domovi za ostarele
 14. Kulturne prireditve drugih društev v Melbournu

Vedno, ko plesalci nastopajo za avstralsko skupnost, predstavijo in promovirajo Slovenijo z njeno bogato kulturno dediščino v angleškem jeziku in v slikah.

Draga Gelt OAM

folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne
folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne
folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne folkloraMelbourne