Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
BARAGOVA KNJIŽNICA - BARAGA LIBRARY

Marija Oppelt

Prvih dvajset let obstoja knjižnice je vse napredovalo zelo počasi in urejena ni bila po nobenem sistemu. Del knjig je ležal na policah v kapelici (prejšnji šolski razred Slomškove šole), druge so bile v hišni kleti. Bilo jih je približno 700. Leta 1976 sta me pater Bazilij in pater Stanko povabila na sestanek in me vsprašala, če bi uredila Baragovo knjižnico po sistemu, ki bi ga priznal Education Department, Council in šolske knjižnice. Imela sem mlado družino, vendar je bil moj pokojni mož Marjan takoj za to, da delo sprejmem. V tistem času v Baragovem domu ni bilo prostora, kjer bi lahko delala. Tako je pater Stanko vozil knjige k meni domov. Lahko sem izkoristila vsako prosto uro in zažela urejati knjige po sistemu DEWEY Decimal Classification System. Knjiga gre skozi štiri delovne faze predno je lepo zavita postavljena na polico v knjižnici. Pater Stanko je najprej
prinesel vse knjige iz kapelice; pri tistih iz kleti pa je nastal problem, saj jih je vlaga poškodovala. Na pomoč je
priskočil Janez Burgar, ki je vsa leta knjige popravljal in vezal. Med tem časom so patroma prišli na pomoč mnogi, da so pripravili sobo - prebelili stene, položili tepih in dodali peč, police in omare. Vse v knjižnici je bilo vedno narejeno prostovoljno. Hvala vsem, ki ste pomagali. Preveč je imen, da bi vse napisala, ne bi rada nikogar izpustila. Sedmega oktobra 1977 je knjižnica zaživela pod novim sistemom DEWEY, uradno je knjižnico odprl senator Miša Lajovic. Teh zadnjih dvajset let lahko imenujem drugo ali novo obdobje slovenske knjižnice v Verslem in kulturnem središču. Po   Decimal Classification System delujejo: State Library of Victoria, Council Library in vse šolske knjižnice. Baragovo knjižnico je priznal Education Department, Ethnic Affairs in druge knjižnice. Z uradno otvoritvijo je Baragova knjižnica stopila iz anonimnosti: dobila je povabilo na Moombo festival, povabilo na predavanje o Baragovi knjižnici v State Library ter na številna zborovanja in seminarje za knjižničrje. Vsaki dve leti smo predložili opis delovanja in napredka na Ethnic Affairs. V teku let smo dobili dve denarni podpori od Education Departmenta: s prvo smo kupili mize in stole za knjižnico, leta kasneje, z drugo,  pa pisalni stroj.

Letna članarina Baragove knjižnice je 50 centov. Izposodite si lahko štiri knjige na mesec. Za zamudo je kazen 10 centov na teden na knjigo. Danes ima knjižnica 261 članov in 4,000 knjig.

Za nakup knjig, ki izhajajo letno, kot na primer slovenskih in angleških enciklopedij, Mohorjevih knjig in podobno, knjižnica potrebuje denar. Vsako leto organiziramo srečolov, a najbolj uspešna prireditev do sedaj je bila likovna razstava McKinnon Art Group leta 1990, katere celotni izkupiček je bil namenjen knjižnici.

Leta 1997 je Društvo sv. Eme priredilo piknik, srečolov in odrski nastop za pomoč Baragovi knjižnici. Vsem, ki ste in še pomagate, iskrena hvala!

Knjižnica leta 2004