Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
KULTURNI ODBOR - CULTURAL COMMITTEE

V kulturnem odboru za leto 2004 so naslednji: p. Ciril, Draga Gelt, koordinatorka, Marija Anžič, zapisničarka, Lucija in Štefan Srnec, Marija in Ivan Lapuh, Anita Fistrič, Lojze Jerič in Lidija Bratina.

 

Konec oktobra 1998 smo imeli ustanovni sestanek kulturnega odbora verskega in kulturnega središča. Namen odbora je skrb za kulturno življenje v našem središču: s pomočjo pri že tradicionalnih prireditvah (materinski, očetovski dan, miklavževanje) in s pripravljanjem še drugih. Odbor naj bi tudi spodbujal k vključitvi čim širšega kroga ljudi. p. Metod

Namen ustanovljenega kulturnega odbora je koordinacija in organizacijska pomoč pri pripravi kulturnih prireditev v verskem in kulturnem središču, povezava s Slomškovo šolo, z učiteljicama in povezava z odborom staršev in mladinsko skupino, koordinacija mladinskih koncertov, ureditev sponzorjev, sodelovanje in pomoč pri urejevanju arhivov in mednarodnih razstav. Odbor je bil ustanovljen oktobra 1998 po praznovanju 30. letnice verskega središča.

V prvem odboru so bili naslednji člani: pater Metod, Draga Gelt, koordinatorka odbora, Lucija Srnec, dolgoletna učiteljica pri Slovenskem društvu Planica Springvale, tajnica; Anita Fistrič, predstavnica šolskega odbora staršev in mladinske sekcije, Štefan Srnec, Lojze Jerič, Ivan Lapuh, Katarina Vrisk, zastopnica pevskega zbora, Ivan Horvat, Tončka Plesničar; Christina in Wendy Cestnik, in Paula Smrdel, zastopniki mladine.

V letih od 1999 do 2010 so bili redni kulturni programi ob Prešernovem dnevu, ob obletnicah, kot 50-letnica slovenskih frančiškanov v Avstralijji z bogatim programom, ob 40-letnici slovenske cerkve v Kew je ponovno bil velik in bogat program z razstavo; ob 50-letnici Slomškove šole program in razstava.
Tudi program, kot TO JE VAŠE ŽIVLJENJE, HELENA LEBER je bil uspešen.

V kulturnem odboru za leto 2011 so naslednji: Draga Gelt, koordinatorka (vsa leta od ustanovitve), Anica Markič, Ljubica Postružin.
Občasno se sestanka udeležita tudi pater Ciril OFM OAM in Marija Anžič.
Redno sodelujejo pri kulturnih programih: Andrew in Anita Fistrič, Lidija, Matthew in Natalie Bratina, Vlado Godec, Frances Johnson-Urbas.
Pomagajo tudi Lenti Lenko OAM, cerkveni pevski zbor in doktorja Paul in Alenka Paddle.

Kot vsako leto, smo tudi v letu imeli program za Prešernov dan z uspešnim recitalom: USTVARJALI SO SLOVENSKO ZGODOVINO IN SEDANJOST s predvajanjem diapozitivov in plakatom.

Velik in bogat program z razstavo je bil pripravljen za praznovanje 20-letnice samostojne Slovenije.

 

kulturni melbourne
kulturni melbourne

 

 

Email