Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
MOLITVENA SKUPINA - THE PRAYER GROUP

Pred leti je tu že živela molitvena skupina, vendar je zamrla. Vesel sem, da je spet oživela v torek, 21. 4. 2000, ko je bilo njeno prvo srečanje. Potrebujemo molitev za božji blagoslov: za dejavnosti v našem središču, za slovensko skupnost v Viktoriji in na Tasmaniji, za Slovence širom Avstralije. Potrebujemo molitev za nove duhovne poklice, za mir na svetu in za tiste, ki ga nimajo, .... Tako kot pravi psalm: "Zaman je vstajati pred svitom in sedeti pozno v noč pri delu. Bog daje svojim dvojni delež ...

P. Metod


Molitvena skupinaje bila ustanovljena že pred leti, ko je bil med nami še pater Bazilij, a je iz takih ali drugačnih razlogov razpadla. 
Zdaj smo s skupnimi željami in močmi spet začeli.  Vsak torek ob desetih dopoldne se zbiramo v naši cerkvi.  Pater izpostavi Najsvetejše in deset do petnajst nas moli za vse potrebe naše cerkve v Avtraliji in domovini.  Molimo rožni venec, različne litanije in molitve, uro pa si popestrimo tudi s pesmijo. 

Upamo, da se nam bo pridružilo še veliko Ijudi, tako da bo bolj živahno in lepo. 

Angelca  Videc

Molitvena skupina 2004

Molitvena skupina 2000

In year 2000, under the guidance of Father Metod, the prayer group was reborn.

The prayer group was established several years ago, when Father Basil was with us however for various reasons the prayer group no longer meet. Today the prayer group meets every Tuesday at 10.00am in the morning at our church. Father exposes the Blessed Sacrament and ten to fifteen of us pray for the needs of our church here in Australia and our homeland. We pray the rosary, various litanies and prayers and we reinforce it all with songs.

We hope that many more people will join us in prayer group so that it will be a livelier experience for all.