Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA ODRASLE - SLOVENIAN LANGUAGE COURSE FOR THE ADULTS

 

 

Tečaj slovenskega jezika za odrasle se je pričel v začetku marca 1999 z namenom, da si odrasli in kdor tako želi, razširi znanje in se vadi v pogovoru v slovenskem jeziku.  Udeležencev ni veliko, vendar imamo tako več časa za vsakega posameznika.  Pobudo za tečaj je dal Avstralec - Bruce Chambers, ki je poročen s Slovenko.

Za udeležence tečaja želim, ko si pridobijo malo več znanja in poguma, da bi se povezali s starejšimi v slovenski skupnosti, se pogovarjali, si zapisovali in si bogatili besedni zaklad, obiskovali in uporabljali slovenske knjižnice, arhive in intemet.  Tečaj poteka vzporedno s Slomškovo šolo, saj so vključeni tudi starši šolskih otrok.  V načrtu so srečanja s starejšimi na pireditvah in telefonski pogovori. Udeleženci bodo lahko širili svoje znanje in ga uporabljaii v pogovu.  Predvsem je pomembna želja, da se tako pomaga tudi starejšim, da so manj osamljeni zaradi velikih razdalj, saj si mnogo želijo pogovora z mlajšimi in so željni in pripravljeni pomagati.

Obširni delovni zvezek smo dve leti preikušali na tečaju.  Sponzorja sta Zunanje Ministrstvo RS in Versko in kultumo središče v Kew.  Delovni zvezek je prirejen za naše razrnere in stopnje znanja.
Vključena so različna področja, slovnična pravila, veliko vaj z navodiii za iskanje infomacij v knjigah, časopisih in revijah o Sloveniji.


Na tečaju slovenskega jezika za odrasle 2000 in 2004

Tečajniki 2005

 

Delovni zvezek Znaš slovensko?


Osnovna slovnična pravila in vajeEmail