Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

OBISK DR LUTHARJA, DIREKTORJA  ZRC SAZU  IZ LJUBLJANE
10.feb 2012
Piše Martha Magajna.


drLuthar
Direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, dr Oto Luthar je na obisku v Avstraliji.
Med svojim uradnim programom pogovorov z avstralskimi strokovnimi službami je našel čas , da je obiskal  tudi HASA NSW  ali Historični arhiv za slovenske Avstralce, ustanovo, ki je njegovemu  srcu zelo blizu, saj je pred skoraj desetletjem njegova organizacija ZRC SAZU s finančnimi  sredstvi in strokovnimi nasveti aktivno sodelovala pri ustanovitvi  slovenske arhivske organizacije v NSW. Zastopnica ZRC SAZU, dr Breda Čebulj Sajko je Novembra.2002 obiskala Avstralijo in  dala pobudo in strokovno znanje za ustanovitev Slovenske arhivske organizacije HASA NSW, ki je oživela s podporo ZRC SAZU, Ministrstva za kulturo RS, Urada za Slovence po svetu, Slovenskih klubov in organizacij v NSW in dobrohotnih posameznikov.
Z razvojem tehnike se je pojavila potreba, da se tudi zbiranje in ohranjanje zgodovinskega gradiva modernizira z uporabo računalniške tehnike, kar bo tudi omogočilo povezavo in prenos zgodovinskega gradiva med arhivi v domovini in različnimi deželami, kjer živijo slovenski izseljenci. Dr Luthar se je ob obisku arhivskih prostorov HASA NSW srečal z  arhivarkami , ki delajo v HASA in skupno so se  dogovorili o načrtih za strokovno izboljšanje načina arhivskega  dela in povezave z domovino, pri katerih je ZRC SAZU ponovno pripravljen ponuditi  finančno in strokovno pomoč in podporo.
V preteklih letih smo bili v pogostih stikih z dr Lutharjem, zelo pa nas je razveselilo, da se je kot strokovnjak lahko osebno seznanil z našim  delom v HASA NSW in da se bo naše nadaljnje strokovno in prijateljsko sodelovanje dvignilo na še višjo raven, kar bo gotovo v obojestransko pomoč in korist.

hasaSestanekArhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri