arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax ( 02) 9682-7692

KNJIGA SADOVI SLOVENSKE DEDIŠČINEOH, TI PRESNETI SPOMIN
.Kaj predstavlja ta slika? Kje? Kdaj? Koga poznate? Imate kake osebne spomine na ta dogodek?

4. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSW
Piše Maria Grosman

V nedeljo, 19. avgusta 2007, se je vršil 4. redni letni občni zbor Historičnega arhiva za slovenske Avstralce, HASA-NSW, katerega se je udeležilo precejšnje število sponsorjev, predstavnikov slovenskih organizacij in posameznikov iz Sydneya, Newcastla in Wollongonga. Prijetno nas je presenetil gospod Franc Čulek, tajnik Slovenskega društva Canberra, ki je prišel tako daleč in se nam pridružil. Dobrodošli rojaki iz Canberre. Najstarejši udeleženec sestanka je bil gospod Ivo Klopčič iz Newcastle, ki je dan preje slavil 88. rojstni dan in je predsednik tamkajšnjega slovenskega društva »Tivoli« že od 1960. leta naprej.

Občni zbor vsake organizacije je velikega pomena, saj je treba pregledati delovanje prešnjega leta in podati smernice tudi za bodočnost. O delovanja arhivov HASA sta spregovorila predsednik p. Darko Žnidaršič in tajnica Maria Grosman, blagajniško poročilo pa je podala Mihela Šušteršič. Vsa poročila so bila navdušeno sprejeta.

Iz poročil je razvidno, da HASA pridno deluje po začrtanih smernicah in da stoji na solidnih tleh. HASA je še vedno zelo mlada organizacija, ki še vedno išče pravilno pot v bodočnost in se mora soočati z raznimi težavami. Vsekakor, tiste osnove, ki so najbolj važne za vsako organizacijo, so že vplejane in tudi rezultati postajo vsak dan boljši.

Zbiranje arhivskega gradiva s pomočjo vprašalnika je doseglo zadovoljive uspehe. Zahvala za to vsekakor pripada Marthi Magajna, ki istočasno zbira podatke o rojakih, ki so na kakršen koli način sodelovali pri verskem središču v Merrylandsu. To je vsekakor velik projekt, ki se nadaljuje. Ravno tako se nadaljuje zbiranje podatkov drugih rojakov.

V arhivskih škatlah je že vloženih več kot sedemdest posameznih zbirk, katere se še vedno dopolnjujejo. Skoraj vsaj društva so že predala gradivo začetnih let HASI, katero je vloženo v posebne škatle (acid free) v klimatko primerno urejenem prostoru. Za dolgotrajno ohranitev arhivskega gradiva je nujno potrebna enaka vlaga in temperatura. Je pa tudi veliko gradiva, ki še čaka na sortiranje. Ob tej priložnosti spet naprošamo slovenske organizacije, pošiljajte HASI vaše okrožnice, vabila, letake, programe, itd, kar se bo redno shranjevalo v že odprtih škatlah. Vstavite HASA v vaš imenik poštnih ali e-mail prejemnikov.

Med letom smo pri HASA nadgradili računalniško opremo. Najvažnejša nadgradnja je verjetno prenosni trdi disk, kar je lahko velikega pomena v primeru računalniške okvare. HASA je dobila tudi svoje internetne strani na Stičišču avstralskih Slovencev, pri Slovenian Media House.

Ena od letošnjih želja je, da se osebe, ki opravljajo delo v arhivu, tehnično izpopolnijo v uporabi elektronske tehnike, kar bo pomagalo predvsem pri urejanju slik, digitalno audio snemanje in podobno.

Izvedene so bile tudi volitve novega odbora. Izvoljeni so bili naslednji člani:

Predsednik: Martha Magajna
Podpredsednik: p. Darko Žnidaršič
Tajnik: Maria Grosman Blagajnik: Mihelca Šuštersič
Namestnik tajnika: Zora Johnson
Namestnik blagajnika: Cilka Prinčič


Cilka Prinčič, p.Darko Žnidaršič, Martha Magajna, Marija Grosman, Zora Jonson, Mihelca Šušteršič

Vsem sponsorjem, društvom ter posameznikom se iskreno zahvaljujemo za pomoč in podporo pri dosedanjem delu, novi odbor pa se zavezuje, da bo nadaljeval z delom HASA v tudi bodoče v korist celotne slovenske skupnosti.

1957 – 2007 -
50. OBLETNICA PRIHODA V AVSTRALIJO
Srečanje bo v SOBOTO, 15. DECEMBRA 2007 ob 3. uri popoldne
v dvorani Verskega središča Sv. Raphaela, 311 Merrylands Road, Merrylands.
Maria Grosman

Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce, na kratko HASA, je prevzel organizacijo prvega skupnega srečanja vseh tistih rojakov, ki so prispeli v Avstralijo leta 1957. Iščemo rojake, ki v tem letu praznujejo 50. letnico življenja pod južnim soncem. Vseeno, kako ali od kod ste prišli v Avstralijo, glavno je, da ste prišli leta 1957.

Prvotna ideja o srečanju bi naj zajela le tiste imigrante, ki so prišli v Avstralijo z letalom iz lagerja Aversi v Italiji. Medčasno so se sodelavke HASA pogovarjale o srečanju tistih, ki so prišli v Avstralijo z ladjo Toscana decembra 1957. Iz vseh teh pogovorov je prišlo do sklepa, da HASA prevzame organizacijo in organizira širje srečanje vseh prispelih v letu 1957.

Srečanje bo v SOBOTO, 15. DECEMBRA 2007 ob 3. uri popoldne v dvorani Verskega središča Sv. Raphaela, 311 Merrylands Road, Merrylands.

Vabljeni ste vsi, ki ste prišli v Avstralijo leta 1957, ne glede na to, v katerem kampu ste bili v Evropi, in ali ste prišli z ladjo ali letalom.

Kot je večini že znano, HASA je organizacija, ki skrbi, predvsem v NSW, za ohranitev zgodovine slovenskih emigrantov. Poglejte po vaših omarah, kaj se je ohranilo od tistih začetnih dni vašega življenja v Avstraliji. Morda najdete kaj, kar je del vaše in naše zgodovine in bi bilo dobro očuvati. Če prinesete s seboj, bomo vse, kar je zgodovinske vrednosti (dokumenti, vozne karte, pisma, slike, in drugo) shranili v arhivskih prostorih HASA. Zložite vse skupaj v zaprto kuverto (vsaka slika mora biti posebej označena na papirju, kdaj in kje je bila vzeta in kdo je na sliki – na sliko samo ne pišite!), na kuverti pa napišite vaš točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov, če ga imate.

Prosimo vse, ki se želite udeležiti tega srečanja, da nam sporočite o vaši udeležbi po telefonu, elektronski pošti ali pa na naslov:
HASA-NSW, PO Box 280, Merrylands,
NSW 2160, najpozneje do 1. decembra.

Pridite. Podajmo si roke še enkrat!

Kontaktne osebe so naslednje:

Martha Magajna 02 9609 6057 marthamagajna@bigpond.com.au

Dora Hrvatin 02 9604 0413

Maria Grosman 02 4954 8619emgrosman@aanet.com.au

 
IŠČEMO KDO JE NA SLIKI

V tuji svet smo prišli mladi in polni upanja v novo življenje.

V tuji svet smo prišli mladi in polni upanja v novo življenje.

A nas poznate, kdo smo?

Arhiv HASA

HASA OPEN CeremonyHASA QUESTIONNAIRE

3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSWHASA VPRAŠALNIK