arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax ( 02) 9682-7692

KNJIGA SADOVI SLOVENSKE DEDIŠČINEOH, TI PRESNETI SPOMIN
.Kaj predstavlja ta slika? Kje? Kdaj? Koga poznate? Imate kake osebne spomine na ta dogodek?

KORAK V BODOČNOST
Piše: Maria Grosman

marija grosmanČlani odbora Zgodovinskega arhiva za slovenske Avstralce, HASA-NSW, z veseljem sporočamo javnosti, da se bomo v bodoče redno oglašali na spletni strani Stičišča avstralskih Slovencev - Slovenian Media House.

Prinašali vam bomo novice o delu arhiva, kateri ravno v tem času praznuje štiri leta, odkar je bilo vsejano seme, ki je dozorelo v obliki ustanovitve zgodovinskega arhiva v Sydneyu.

Poglejmo, kako se je pravzaprav začelo.

Prvi sestanek, kot je zapisano v zapisniku, je sklical g. Alfred Brežnik, generalni konzul Republike Slovenije za NSW in Viktorijo, in je potekal 20. novembra 2002 v prostorih verskega sredšča v Merylandsu.

Namen sestanka je bil, da se ustanovi pripravljalni odbor, kateri bi naj pripravil razstavo o slovenskem šolstvu. V Melbournu so se namreč pripravljali na 25. letnico šolstva v Viktoriji. Bilo bi prav, da se organizira nekaj sličnega tudi v Sydneyu, kjer so slovenske šole delovale že skoraj 50 let.

Prisotni na tem sestanku so bili: Anita Lever, dr. Melita Jazbec, Nick Vickers, Lojze Košorok, Martha Magajna, pater Filip Rupnik, Častni generalni konzul RS v NSW in Victoriji, Alfred Brežnik, pater Valerijan Jenko, Uroš Ergaver, Mihelca Šuštersič, Anica Stare, Olga Lah, Jože Lah, Kristina Šuber, Valter Šuber, Peter Krope, Mira Smrdel, Tanya Smrdel in gostji iz Slovenije dr. Breda Čebulj-Sajko in Kristina Toplak.

sestanek hasa

Dr. Breda Čebulj-Sajko, je prišla v Sydney kot predstavnica Znanstvenoraziskovalnega cetra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) kot nacionalni koordinator ciljnoraziskovalnega projekta za zbiranje, ohranjanje in evidentiranje arhivskega gradiva med slovenskimi izseljenci v NSW. Osnovni namen njenega obiska je bil, da pregleda in oceni stanje arhivskega gradiva pri posameznikih, pri slovenskih organizacijah in verskem središču v Sydneyu, Wollongongu in Newcastlu ter, da pomaga pri ustanovitvi Historičnega arhiva za Slovence v NSW. Ta projekt so podprli slovensko ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ministrstvo za kulturo in ministrstvo za zunanje zadeve.

sestanek hasa

Naslednji sestanek, 3.decembra 2002, je sklicala dr. Breda Čebulj-Sajko preden se je vrnila v Slovenijo. Na tem sestanku je bilo sklenjeno, da se ustanovi Historični arhiv za slovenske Avstralce – NSW. Izvoljeni delovni odbor so sestavljali: Olga Lah, vodja, Martha Magajna in Mihela Šušteršič, izvajalki zbiranja arhivskega gradiva, Uroš Ergarver, izvajalec za računalniško vnašanje podatkov, in Florjan Auser, izvajalec video snemanja življenskih zgodb.

marta mihelca
Medčasno je pripravljalni odbor za pripravo razstave pridno zbiral gradivo in pripravljal razstavo, katera se je že razširila poleg šolstva tudi na tisk, radio in drugo kulturno-prosvetno delovanje med rojaki v Sydneyu in okolici.

9. februarja 2003 je bil sklican ustanovni občni zbor, kjer so bila sprejeta pravila za ustanovitev Historičnega arhiva za slovenske Avstralce v NSW (kratko HASA-NSW). Prisotni na tem sestanku, ki se je vršil v prostorih Panthers Triglav kluba v St. Johns Parku, so bili: Olga Lah, Jože Lah, Martha Magajna, Peter Krope, Maria in Emil Grosman (Newcastle), Mihela Šušteršič, Ivan Kobal, Alfred Brežnik, Tania Smrdel, Eleanora White, Ivan Rudolf (Wollongong), Mira Smrdel, Uroš Ergaver, Florjan Auser in Veronika Ferfolja (Minutes taken by T.Smrdel). Izvoljen je bil naslednji odbor: Olga Lah, predsednica, Maria Grosman in Tania Smrdel, podpredsednici, Uros Ergaver, blagajnik.

hasa
Priprave za uradno otvoritev HASA so potekale v polnem teku. Iz majhne razstave je postala razširjena razstava, ki je prikazala delovanje večine slovenske skupnosti v zadnjih 50 letih. Iz ideje o prvotnem katalogu razstave se je razvila ideja, da se zbrano gradivo za razstavo predstavi tudi v obliki knjige, kjer se naj opiše razvoj in delo slovenske skupnosti v tem času. Tega velikega dela se je lotila Olga Lah, medtem, ko so drugi sodelavci zbirali gradivo in pripravljali razstavo.

30. aprila je bila svečana otvoritev arhiva, razstave in hkrati tudi predstavitev knjige »Sadovi slovenske dediščine – The Fruits of our Slovenian Heritage« . Otvoritve se je udeležila predstavnica soustanovitelja ZRC SAZU, dr. Breda Čebulj-Sajko, ki je sama veliko pripomogla, da se je HASA ustanovil.

angelca sustersicDanes je HASA samostojna organizacija, ki ima najete prostore v verskemu središču v Merrylands-u, za katere plača redno najemnino, in katere pravilnik določa, da arhiv vedno ostaja last slovenske skupnosti. HASA ni pod vplivom nobene organizacije ali posameznika. Je nepridobitvena organizacija, ki nima lastnih dohodkov in se vzdržuje s pomočjo prostovoljnih prispevkov slovenske skupnosti in podpore raznih organizacij, med drugim tudi državnih uradov iz Slovenije (na primer Urada za Slovence po svetu in zamejstvu, ZRC SAZU).

Naloga HASA je zbirati, sortirati in ohranjati zgodovinsko gradivo slovenske skupnosti v NSW in o slovenskih Avstralcih. V ta namen imamo urejeno delovno sobo in posebno prilagojeno arhivsko sobo. Vso delo opravljajo brezplačno prostovoljci, ki pridejo od blizu in daleč. Zbiramo podatke iz zgodovine slovenskih organizacij in posameznikov. Organizacije in klubi so nam že odstopile svoje arhive in zapiske o njihovem delovanju iz prejšnjih let, posamezniki pa v arhive prispevajo izpolnjne vprašalnike, ki jih najdete v prilogi na tej spletni strani, pa tudi osebna poročila o preteklosti, dokumente, slike in druge zgodovinske predmete, ki bodo zanamcem nekoč omogočile vpogled v zgodovno in delo slovenskih izseljencev v Australiji.

Vaših poizvedb, naj bo to o delu arhiva ali druge poizvedbe, bomo veseli. Poslužite se e-mail naslovov in telefonskih številk na spletni strani in se nam oglasite. Veseli bomo vaših kontaktov.

Pripomba: Zakaj »Historični arhiv«? Po mnjenju takratnih ustanoviteljev arhiva je bilo primerno uporabiti besedo »Historični...« v slovenščini, kar omogoča uporabo enake kratice »HASA« v obeh jezikih - slovenskem in angleškem.

 

HASA OPEN CeremonyHASA QUESTIONNAIRE

3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSWHASA VPRAŠALNIK