Pater Ciril BožiČ prejel priznanje Avstralije, OAM

 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra


Ob letošnjem avstralskem državnem prazniku 26. januarju,
ki ga praznujemo kot »Australia Day«,
je državno odlikovanje Medal of the Order of Australia - OAM
prejel tudi frančiškan p. Ciril A. Božič,
voditelj Slovenskega misijona v Kew v Melbournu.


paterciril


Avstralija 26. januarja praznuje Australia Day. Na ta dan leta 1788 se je britanski kapitan Arthur Phillip izkrcal v Port Jacksonu v Avstraliji. Z njim je prišlo 736 kaznjencev. Kapitan je zanje ustanovil kazensko naselje Sydney, prvo evropsko naselbino na tej celini. Zato Avstralci 26. januarja praznujejo rojstni dan svoje domovine.

Praznik je priložnost za podelitev priznanj tistim, ki so s svojim delom pripomogli k njenemu napredku.
Med letošnjimi odlikovanci je tudi izseljeniški duhovnik v Melbournu p. Ciril A. Božič. Za skoraj dvajsetletno delovanje med Slovenci v Avstraliji je prejel »Medal of the Order of Australia« - OAM.


Pater Ciril A. Božič OFM je zadnjih deset let voditelj Slovenskega misijona v Kew, Melbourne, ki obsega tudi bolj in manj oddaljene kraje, katere redno obiskuje in nudi versko, moralno in socialno podporo.
V letih 1982 do 1992 je deloval v Sydneyu med Slovenci, študiral pa tudi v Melbournu, kjer je dokončal magisterij.
Leta 2001 je prevzel vodstvo misijona v Melbournu po vrnitvi iz Slovenije v Avstralijo, kjer je v letih od 1982 do 1992 že deloval med rojaki v Sydneyu, pred tem pa je bil dve leti kaplan v frančiškanski župniji sv. Lenarta v Novem mestu in vikar samostana.

V obdobju od 1992 do 2001, ko je deloval v Sloveniji, je bil od 1992 do 1995 magister bogoslovcev Slovenske frančiškanske province sv. Križa in šest let njen definitor, od 1995 do 2001 pa gvardijan na Brezjah in rektor tamkajšnjega romarskega svetišča Marije Pomagaj. Ima zasluge, da so bile Brezje 1. januarja 2000 razglašene za slovensko narodno Marijino romarsko svetišče, da je ta kraj že prvi dan svojega obiska v Sloveniji 17. maja 1996 obiskal papež Janez Pavel II., kateremu je oskrbel pomnik v bližini romarskega svetišča, pa tudi sveti Družini (oba je v bronu izdelal akademski kipar Stane Kolman iz Zgoš pri Begunjah), za ureditev romarskega parka z znamenjem Križanega in že prej omenjeno skulpturo svete Družine; simbolna slovenska os Brezje-Bled-Bohinj-Triglav – o kateri je p. Ciril rad govoril, muzej votivnih podob in jaslic, galerijo Sončna pesem s križevim potom akademskega slikarja Nikolaja Mašukova ter izdajo Brezjanskega zbornika leta 2000.

OAMV Sloveniji je tudi naredil izpit za pilota helikopterja in magisterij na Teološki fakulteti v Ljubljani iz Religiozne govorice v delih prijatelja slikarja Stanislava Rapotca.

Bogate izkušnje, ki si jih je pridobil med bivanjem v rojstni domovini (doma je iz župnije Stopiče pod Gorjanci, kjer se je rodil leta 1953), posebej na Brezjah, dar za jezike, zanimanje za kulturo, umetnost, pri izdajanju publikacij, predvsem pa njegova človeška odprtost in širina so mu prišli še posebej prav pri njegovem delu v prostrani Avstraliji. Pater Ciril se vedno drži svojega frančiškanskega gesla Mir in dobro – Pax et bonum! Njegov pozdrav je: »Bog živi!« Med ljudmi seje besede dobrote, razumevanja, spoštovanja, enakopravnosti, navdušenja in olike pa tudi vere, spoštovanja drugega, radodarnosti in veselja nad življenjem. Občudujemo njegove sposobnosti voditelja, vedno je potrpežljiv, natančen, pravičen in dosleden pri delu. Spodbuja delo v skupnosti in z vsem srcem in močjo podpira ideje, ki so v korist in ponos Slovencem.  In kakšno je to delo? Pater Ciril redno mašuje našim rojakom v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Kew, poleg tega pa vsako drugo nedeljo v mesecu obišče rojake in jim mašuje v 80 km oddaljenem Geelongu, od tam se pelje 60 kilometrov v St. Albans, kjer je njegova tretja maša tisto nedeljo; sedaj štirikrat na leto potuje k rojakom v 150 km oddaljeni Morwell, dvakrat na leto v 300 km oddaljeno Wodongo, vsaj enkrat na leto pa v Hobart na Tasmaniji, do katerega je uro poleta z letalom.

Slovenski misijon, ki ga z mnogimi sodelavci vodi p. Ciril, je poleg verskega središča tudi slovensko kulturno središče (izdajanje revije Misli sedaj vsak drugi mesec v 1450 izvodih, katere glavni urednik je že deset let, knjig in šolskih učbenikov, Baragova knjižnica z več kot 4000 knjigami in knjigarno, arhiv, pevski zbor že od leta 1951, folklorna skupina od leta 1969, narodne noše, kulturni programi, igralska skupina, razstave slik in ročnih del);
je izobraževalno središče (Slomškova šola od leta 1960, tečaj slovenskega jezika za odrasle od leta 1999);
pa tudi socialno središče (Dom matere Romane je del slovenskega misijona, ima 30 enoposteljnih sob za starejše rojake, Baragov hostel s 13 stanovalci, društvo sv. Eme, molitvena skupina) in še veliko drugega. Predvsem številnih cerkvenih in drugih slovesnosti in prireditev, na katerih ne morejo brez p. Cirila in seveda sodelovanje v pripravah na največji dogodek mladih slovenskih Avstralcev - vsakoletni slovenski mladinski koncert, ki ga prirejajo slovenskega verska in kulturna središča v Avstraliji. Nanj se obračajo tudi številne umetniške skupine in posamezniki, ugledni Slovenci, med njimi tudi predstavniki slovenskih oblasti, kadar se mudijo na obisku, gostovanju ali službeni poti v Avstraliji. Vsem rad, če le more, ustreže. Kljub temu, da čuti posledice operacije tumorja v glavi pred štirimi leti. Zaradi tega obilnega dela, predvsem pa s kakšno ljubeznijo, predanostjo in zavzetostjo ga opravlja, je visoko avstralsko državno odlikovanje prišlo v prave roke.
Pater Ciril ni samo vesten duhovnik, ampak tudi socialni delavec, saj se mnogi zatekajo k njemu za razne nasvete in tolažbo. Slovenci, pa tudi fantje, možje, dekleta in žene drugih narodnosti najdejo pri njem uteho, posebno še vsi, ki živijo v Baragovem hostelu. Redno obiskuje bolnike in naredi več, kot je pričakovano od duhovnika – obiski mu niso samo služba – nudi prijateljsko roko, tolažbo, upanje in vero. Velikokrat ga kličejo iz različnih bolnišnic in drugih ustanov, da pomaga ljudem v stiski v domačem jeziku.
Pater Ciril dela veliko več kot je pričakovano od njegovega službenega mesta. Biti misijonski duhovnik v izseljenski skupnosti mu je v veliko veselje – daruje se popolnoma ves: s srcem, dušo in z vso svojo močjo živi za Slovence.
Posveti jim svoj čas, svoje sposobnosti in pomaga, kar je v njegovi moči.

OAMV centru se srečujejo razni slovenski in avstralski cerkveni voditelji in predstojniki, in večkrat je ob tem času pripravljen kulturni program in sprejem. Tudi razne slovenske umetniške skupine, kot pevski zbori, ansambli, igralske skupine, posamezni umetniki – pevci in humoristi, glasbeniki, plesalci, iluzionisti, strokovnjaki (zdravniki) in športniki, so vedno sprejeti v cerkvi in v dvorani središča. Za strokovnjake so organizirana predavanja v dvorani.

Tudi različni raziskovalci se srečujejo s Slovenci v Kew – zgodovinarji, literati, pripravljalci doktorskih tez, diplomskih nalog, poročevalci različnih časopisov in revij, filmski snemalci in zapisnikarji, radijski poročevalci, ki črpajo snov iz slikovite preteklosti slovenskega bivanja v Avstraliji.
Življenje v verskem središču je bilo vsa leta in še vedno tudi je - zelo bogato, razgibano in polno navdušenja in slovenskega ponosa ter zavesti.

Versko središče vsa leta predstavlja slovensko skupnost, njeno razgibano barvitost in bogastvo v avstralski skupnosti, pred avstralskimi vladnimi predstavniki in vladnimi obiskovalci tujih držav ter pri drugih etničnih skupnostih.

V Baragovem domu imajo uradne ure tudi predstavniki slovenskega Veleposlaništva iz Canberre in svojo pisarno Urad za socialno skrbstvo in informacijski urad. Z vso navdušenostjo pater Ciril podpira slovenske mladinske koncerte. Kljub temu, da je vedno težje najti mlade slovenske talente tretje ali četrte generacije, se trudi, vztraja in navdušuje, ter nudi vso podporo pri organizaciji koncertov.
Vsako leto je v središču nešteto cerkvenih in kulturnih prireditev: praznovanje Dneva Avstralije vsak januar, slovenski kulturni praznik v februarju, vsak mesec družinsko kosilo v dvorani pod cerkvijo, pred veliko nočjo postno romanje, priprave na veliko noč, pletenje butaric za cvetno nedeljo, materinska proslava v mesecu maju in pobožnosti šmarnic, praznovanje vstopa Slovenije v EU, praznovanje cerkvenih praznikov, telovska procesija, ki vključuje sodelovanje vseh slovenskih društev v Melbournu in društva iz Geelonga, praznovanje Dneva državnosti konec junija, praznovanje zavetnikov sv. Cirila in Metoda v juliju, očetovski dan konec avgusta, martinovanje, praznovanje zakonskih jubilejev,  mladinski koncerti, sodelovanje pri maši narodov v stolnici sv. Patrika v središču Melbourna; rožnovenske pobožnosti, obletnica blagoslova cerkve v oktobru; spomin in molitve za vse pokojne vsak november na slovenskem delu pokopališča Keilor, Springvale in pri Slovenskem društvu Melbourne in Planica, skupni spomin vseh mrtvih na pokopališču Keilor, kjer sodelujejo vsi narodi, ki pokopavajo tam svoje umrle; miklavževanje v decembru, adventno romanje, božična devetdnevnica, posebni božični program v angleščini pred polnočnico in potem slovenska polnočnica, božične slovenske maše z dodatki v angleškem jeziku.

Pater Ciril je vključen tudi v širšo avstralsko družbo in Cerkev kot policijski kaplan – Police Chaplain Victoria Police ter kot član Duhovniškega sveta nadškofije Melbourne – Archbishop's Council of Priests.
Občudujemo njegove sposobnosti kot voditelj; je skrben, prijazen in radodaren človek, poln ljubezni in spoštovanja do sočloveka. Vedno je potrpežljiv, natančen, pravičen in dosleden pri delu. Spodbuja delo v skupnosti in z vsem srcem in pomočjo podpira ideje, ki so v korist in ponos Slovencem.
Cenimo in spoštujemo ga kot duhovnika, ki je zelo skrben in odgovoren; radi ga imamo kot dobrega človeka.

Draga Gelt OAM, 26. januar 2011

 

Versko središče Kew - Melbourne

BOZIC Rev. Fr. Ciril Alojz
Medal of the Order of Australia

26 January 2011  Vic  Kew
For service to the Slovenian community.

pater ciril


Fr Cyril A. Bozic OFM arrived in Australia first in 1982 and was active in the Slovenian community in Sydney for 10 years. He became an Australian citizen in 1985.


The Slovenian Mission at Kew, Melbourne, he took over in 2001. He always lives the Franciscan motto: Pax et Bonum (Peace and Good).
Among the Slovenian people and among other people, he comes in contact with, he encourages peace, joy, friendship and respect for each other.
He is not just a priest. He is a social worker for the Slovenian Mission, for the needy Slovenian people and all the people, who find shelter and a place to live in the Baraga hostel. Men and women from all walks of life seek a place to live in the hostel, some of them with social and emotional problems. He regularly visits the sick in the community and offers much more than is expected from him as a priest – the visiting of the sick is not just a duty to him – he is their friend, trustee, he comforts them, offers hope and faith.
Many days, and often during the nights, he is called from various hospitals and from the families of the dying people to come and be with them at the time of the parting.

Fr Cyril is also a journalist, social worker and a person, whom we all trust.
Many times a year, he writes:

Referral letters for various financial institutions and companies.
Letters of Reference for various projects in the community and in the Mission.
Referral letters for jobs, school enrolments to the newcomers to Australia.
Various character references for courts, police and court proceedings.
Various letters regarding Australian Citizenship.
Letters for the Family Court in divorce cases, settlements and child entitlement and visiting days.
Various listings, tourist information for overseas people searching for the information about Slovenia and Australia.
Contracts for the lodgers in the hostel.
Advertisements for various schools and establishments.
Programs for visiting cultural groups and church and parliamentary delegations from Slovenia.
Letters of references for various nominations.
Listings of Primary and Secondary schools in Australia.
Listings of Tertiary study guides for learning the English language and other studies.
References of cooperation with the Migrant Information Centre.
Interviews with interesting people for the Slovenian Religious magazine Misli – Thoughts.
Helping and advising some leaders with speeches.
Writing articles about Australia for the newspapers and magazines in Slovenia, promoting Australia and its culture.
In the Australian community, Fr Cyril is respected as a migrant chaplain: he regularly meets with other migrant chaplains to plan and organize multicultural gatherings and attends conferences. He represents all migrant chaplains from the Archdiocese of Melbourne at the Archbishop’s Council of Priests.
He is a great leader of the Slovenian Mission, which is more than just a mission.
The Slovenian Mission is:
A Religious Centre, offering the church and pastoral care for the Slovenians in Victoria and Tasmania.
A Cultural Centre – the publication of the bi-monthly religious and cultural magazine Misli – Thoughts, the publication of books and school textbooks. There is also a library and bookshop, housing an archive of documentation, photographs, slides, films and videos and Slovenian migrant magazines from all over the world. The church choir, the folk dancing group and the drama group use the centre.  The premises store Slovenian national costumes from different regions, church cultural robes, theatrical costumes and props. There is an abundance of cultural programs every year for events performed by the drama group, musical performances by soloists or bands, a variety of exhibitions of art, craft and archive documentation and books, and others. It provides many cultural events and celebrations during each year, therefore caring for the cultural development and the enjoyment of the Slovenian people.

A Social Centre, where people meet to be with fellow countrymen, speaking the same language, enjoying the memories of the traumatic past, migration, settling and they gather at lunches. Next to the church is Mother Romana Home for the Aged as a part of the Slovenian Mission in Melbourne and he regularly meets with the leaders and people in charge of the establishment, as well as with the Trustees of the Home, to plan, improve and offer the best of care for the residents.


The Centre is used for the office hours of the Slovenian Embassy in Canberra, which answers the questions regarding the official documentation for the migrants.
In the Centre is a Slovenian Welfare and Information Office as well, which helps the Slovenians with the information regarding pensions and other documentation and information regarding jobs and Australian offices. The Ladies Auxiliary Group St. Ema prepares monthly lunches and other functions. The Prayer Group meets weekly and the members help with the sick in the community.

An Educational Centre: there is a Slomšek Slovenian school with the school library of childrens’ books, which in year 2010 celebrated its 50th anniversary of existence, the language classes for the adults for the last 11 years, the publishing of childrens’ language manuals and manuals for teaching the adult classes, as well as the publishing of The Chronicle of the Franciscans priests in Australia Pax et Bonum, the Chronicle of Slovenian Schools and Slovenian Language Teachers in Australia, teaching the Slovenian language at the primary, secondary and tertiary level; the Anthology of Slovenian Artists and Sculptors in Australia and in process is the Chronicle of the Slovenian choirs, musicians and music bands in Australia since settlement.
He always encourages the authors and researchers while they prepare the material for publication.
Fr Cyril is Victorian Police Chaplain as well.
Fr Cyril, as the Mission leader, is responsible for the life at the Mission and for all Slovenians.
We, the Slovenian people, respect him very much. He works for us, not for himself. We respect him as a priest – caring, faithful and responsible – we love him as a good, an exceptional person.
We feel, Fr. Cyril A. Božič is an exceptional person, a leader and a person, who dedicates all his life for others. Four years ago he had a brain tumor removed and he still works very hard and conscientiously for our community.

By: Draga Gelt OAM, 26th January 2011

Zahvala patra
Cirila A. Božiča

pater ciril bozic
Na praznik dneva Avstralije – Australia Day, 26. januarja 2011, sem bil imenovan na listi prejemnikov avstralskega odličja Medal of the Order of Australia – OAM.

Najprej seveda HVALA moji novi domovini Avstraliji, ki me je prvič sprejela leta 1982, za to priznanje, ki ga razumem in sprejemam kot priznanje slovenski skupnosti, kateri po svojih skromnih močeh služim: od leta 1982 do 1992 v Sydneyu in sedaj od leta 2001 v Melbournu. Od mojih skoraj 31 let duhovništva sedaj že dvajseto leto delujem v Avstraliji.

Bogu sem hvaležen za pestro poslanstvo slovenskega izseljenskega duhovnika, ki je lahko v polnosti vključen tudi v avstralsko družbo in tukajšnjo Cerkev, kot policijski kaplan - Victoria Police Chaplain in član Duhovniškega sveta nadškofije Melbourne – Archbishop's Council of Priests.

Hvaležen sem tolikerim zvestim in odličnim sodelavcem, prijateljem v Avstraliji, Sloveniji in drugod po svetu ter vsem dobrotnikom slovenskega misijona v Melbournu in tudi pri reviji Misli.

Hvala domovini Sloveniji, kjer sem rastel do tiste mere, da sem lahko šel v svet. Hvala za pozornost tudi vsem, ki ste mi izrekli ali poslali čestitke. Bog živi!
pater Ciril A. Božič OFM
Kew, 30. januarja 2011

Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri