seminar za učiteljice in učitelje sobotnih Šol 2013

 

 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništvaVerska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

Ministrica pozdravila udeležence
seminarja za učitelje sobotnih šol

seminarUcitelji
V Ljubljani se danes zaključuje seminar za učiteljice in učitelje iz sveta, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini. 19 udeležencev iz Argentine, Kanade, ZDA ter Brazilije in Avstralije je včeraj, 31. januarja 2013, obiskala ministrica Ljudmila Novak.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak je pozdravila udeležence ter bila vesela, da so v skupini tako izkušenejši učitelji kot tudi mlajši ter da sta zastopana oba spola. Vsem udeležencem se je zahvalila za njihovo prostovoljno delo v prid ohranjanja slovenskega jezika in kulture v izseljenstvu. po njenih besedah ni najbolj pomembno, da otroci vedno vse znajo temveč, da vzljubijo slovenščino, slovensko kulturo in kulturno dediščino. Zaželela jim je, da bodo z znanjem, ki so ga pridobili na seminarju, učencem sobotnih šol s še večjim žarom pripovedovali o Sloveniji in jih spodbudili, da se bodo z veseljem učili o domovini svojih prednikov ter jo nekoč tudi obiskali.
Udeleženci seminarja pa so se ministrici zahvalili za vso podporo, ki jo Republika Slovenija nudi rojakom v izseljenstvu.  

seminarFotoMerljak

Foto Matjaž Merljak, radio Ognjišče / povezava na članek radia Ognjišče/

seminar


Power Point predstavitev cca 50mb /download - save, shrani na računalnik in predvajaj!/

Kako se reče - po slovensko...?

Seminar za "večerne in sobotne"
učitelje, razpršene po vseh celinah sveta
Tekst in foto Dragica Bošnjak


Slišali smo, da v slovenskem klubu v San Franciscu organizirate začetne in nadaljevalne tečaje slovenskega jezika. Je še čas in kaj prostih mest za prijave? S sestro sva po očetu slovenskega rodu, živiva v Stanfordu oziroma Palo Alto. So tečaji organizirani ob večerih, da bi se jih lahko udeležili po službi?

To je le primer pisma, kakršnih se vedno razveselijo dolgoletni požrtvovalni sodelavci slovenskih društev, klubov in raznovrstnih organizacij, ki praviloma dolga desetletja združujejo različne, marsikje že četrte generacije slovenskih izseljencev oziroma njihovih potomcev. Zlasti rojeni v mešanih zakonih oziroma v aktivni dobi močno obremenjeni z vsakdanjimi aktivnostmi ter razpršeni v velikih mestih, niso uspeli ohraniti oziroma se naučiti slovenskega jezika. Marsikdo od njih danes, zlasti tudi zahvaljujoč sodobni komunikacijski tehnologiji, na novo odkriva svoje korenine in načrtuje obiske v Sloveniji. Sestri iz uvodnega pisma nameravata obiskali sorodnike v Sloveniji prihodnje poletje "in bi se radi usposobili za vsaj osnovno komunikacijo". Drugi imajo spet poslovne, študijske ali kakšne druge motive ...

Tako povsod po svetu v večjem ali manjšem obsegu, – deset, nekaj deset ali prek sto v študijskem letu - med drugim že tradicionalno uspešno v argentinskem Buenos Airesu, organizirajo poučevanje slovenskega jezika, od najmlajših, prek osnovnošolcev do odraslih. V manjšem obsegu jih poučujejo poklicni pedagogi, večinoma pa gre za ljudi z najrazličnejšimi poklici, ki v svojem prostem času prevzamejo to vlogo v tujih okoljih, kjer so praviloma tudi sami prebili velik del svojega življenja; v nekaj primerih so med njimi tudi "novi slovenski izseljenci", predvsem v Avstraliji, Novi Zelandiji in ZDA ter Kanadi. Vsi ti "večerni in sobotni" učitelji tako tudi sami potrebujejo nove informacije, znanje in veščine, zato na povabilo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v organizaciji Zavoda za šolstvo in pristojnega ministrstva ter profesionalnih inštitucij, sodelujejo na dvotedenskem seminarju v Sloveniji. Tokrat jih je 14 iz Argentine, 2 iz Kanade, ter po eden iz ZDA, Brazilije in Avstralije.

Na strokovnem izpopolnjevanju učiteljice in učitelji spoznavajo metode za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter druge vsebine, ki jih potrebujejo, da bi mladim in odraslim posredovali prvine njihove izvirne kulture in jezika. Na Zavodu za šolstvo pri pripravi programa upoštevajo konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in v slovenski skupnosti. Na seminarju so posebej poudarjeni pridobivanje osnovnih pedagoških veščin za delo s predšolskimi otroki, učenci in odraslimi udeleženci tečajev slovenskega jezika ter usmeritve za njihovo motivacijo. Udeleženci se seznanijo tudi s sodobnimi didaktičnimi gradivi, knjižnimi novostmi, sodobno slovensko književnostjo ter tako razširijo svoja znanja o slovenskem ljudskem izročilu. V program so vključene hospitacije po vrtcih in šolah, kar omogoča tudi najbolj neposredne izmenjave izkušenj s slovenskimi učitelji in drugimi sodelavci v teh dejavnostih. Ob koncu srečanja vedno pripravijo tudi sklepno predstavitev in spletni časopis Stičišče.


seminarDragicaBosnjak
Tekst in foto Dragica Bošnjak Uvodna učna delavnica v Ljubljani

V Ljubljani je v času od 23. januarja do 01. februarja 2013
seminar za učiteljice in učitelje,
ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini.
Seminarja se letos udeležuje 19 oseb
(14 iz Argentine, 2 iz Kanade, 1 iz ZDA, 1 iz Brazilije in 1 iz Avstralije).

V sredo 23.01.2013 se je v Ljubljani pričel Seminar za učiteljice in učitelje slovenskih sobotnih šol po svetu

V Ljubljani se bo v času od 23. januarja do 01. februarja 2013 odvijal seminar za učiteljice in učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini. Seminarja se letos udeležuje 19 oseb (14 iz Argentine, 2 iz Kanade, 1 iz ZDA, 1 iz Brazilije in 1 iz Avstralije).

Na strokovnem izpopolnjevanju bodo učiteljice in učitelji spoznavali metode za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter druge vsebine, ki jih potrebujejo, da bi mladim, pa tudi že malo manj mladim posredovali prvine njihove izvirne kulture in jezika. Večina udeležencev "učiteljev" namreč nima pedagoške izobrazbe in so velikokrat tudi sami na različnih sporazumevalnih nivojih v slovenščini.

Zavod RS za šolstvo pri pripravi programa upošteva konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in v slovenski skupnosti. Poseben poudarek je namenjen pridobivanju osnovnih pedagoških veščin za delo s predšolskimi otroki, učenci in odraslimi udeleženci tečajev slovenskega jezika ter usmeritvam za njihovo motivacijo. Udeleženci se bodo seznanili tudi s sodobnimi didaktičnimi gradivi, knjižnimi novostmi, sodobno slovensko književnostjo ter razširili svoja znanja o slovenskem ljudskem izročilu. Obiskali bodo tudi vrtec in osnovno šolo, kjer bodo hospitirali pri pouku ter si izmenjali mnenja, poglede in izkušnje s slovenskimi učitelji. V desetih dneh bodo ob bogatem kulturnem programu doživeli današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesli tako svojim najbližjim kot tudi učencem.

 
Seminar financirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, za strokovni del programa pa je poskrbel Zavod RS za šolstvo.

Program seminarjaUrad za Slovence po svetu in zamejstvu

seminarUcitelji

Arhiv - pretekli dogodki, Sporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazciZakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri