sticisce avstralskih Slovencev
Stičišče avstralskih Slovencev - Australian Slovenian Network

VABILO IN PROŠNJA NAŠIM ROJAKOM PO SVETU
Redne profesorice, dr. Marija Stanonik, z
Inštitut za slovensko narodopisje,
Znanstveno raziskovalnega centra SAZU

Spoštovani!  
V imenu dr. Marije Stanonik vam posredujemo idejo, ki jo predstavila pri SVS, da bi strnili v knjigo spomine in navade iz domačih krajev, ki so jih izseljenci ponesli v širni svet in jih predali svojim naslednikom. Prosimo, da to idejo razširite med svojimi člani, sorodniki, prijatelji, znanci. Na razpolago smo vsakemu, ki ga navdušuje sodelovanje pri nastajanju take knjige.
Lep pozdrav! Gregor Batagelj Slovenija v svetu - izseljensko društvo
Štula 23 - 1210
LJUBLJANA ŠENTVID S L O V E N I J A
Tel.: +386 (0)1 512 89 20
Fax: +386 (0)1 512 89 25
http://www.drustvo-svs.si SVS1-

VABILO IN PROŠNJA NAŠIM ROJAKOM PO SVETU

Nekega dne se nam – včasih iz podzavesti, včasih pa sproženo zaradi okoliščin – utrne misel, slišana v mladosti,… kakor da smo znova prišli domov, kakor da se nam je obnovila skrivnostna popkovnica, ki nas duhovno in telesno napaja in povezuje, koda pojemo davno, lepo pravljico iz otroških let, ki nas čez tri gore, čez tri dole, čez tri zelene travnike pripelje spet natančno tja, kjer duševno in telesno podzavestno želimo biti, kjer se najbolj spočijemo, kjer smo po srcu doma.
Tako ljubo nam je, da vzamemo svinčnik v roke in si besedilo zapišemo kot čaren urok, kot močan zagovor, ki nam bo prihodnjič, ob urah in dnevih največje bridkosti in osamljenosti, priskočil na pomoč za notranjo izravnavo domotožja, za spodbudo in sproščenost pod bremeni, ki nas pritiskajo k tlom.
Prepričan sem, da je takih zapisov polno po vsem svetu, tudi med vami, bralci teh besed, in da bi nastala prav zanimiva knjiga, če bi se našel kdo in zbral te drobce, jih izdal v posebni knjigi in jih v taki obliki vrnil ne le zapisovalcem, temveč – veliko širše, vsem, ki se prijetno počutijo ob taki dediščini, ob takih odmevih in utrinkih iz davnih dni, ob drobnih spominih na slišano ali brano ljudsko blago, ob lastnih poskusih razpoloženjske ali priložnostne pesmi ali pripovedi."

Tako je zapisal pred leti Janko Moder. Ne morem si kaj, da ne bi ponovila njegovih besed, saj so prišle kot naročene za uvod v PROŠNJO za zbiranje slovenske folklorne dediščine.

VABIM VAS, dragi rojaki, da tej prošnji prisluhnete in sprejmemo izziv, ki nam ga je navrgel pomemben slovenski prevajalec. Morda bi se z vašo prijazno pomočjo, kancem dobre volje in zvrhano mero požrtvovalnosti res posrečilo zbrati toliko tovrstnega gradiva, da bi ga povezali v knjigo.

To bi bilo res imenitno!

Z zaupanjem in prepričanjem, da moj klic ne bo zaman, se obračam na vas torej z naslednjo prošnjo:

Prosim vas, da bi bajke, povedke, pravljice, smešnice, anekdote, uganke, pregovore, zagovore in podobno, kar živi v vašem okolju ali zgolj le še v spominu iz mladih dni, zapisali.

Seveda ne pridejo v poštev prepisi ali obnove iz starih zbirk ljudskih pravljic in pri/povedk, saj te že imamo in ne bodo utonile v pozabo.
Pomislite raje na pripovedi, s katerimi si krajšate čas, kadar se zberete na kakšni prireditvi, zabavi  ali se priložnostno srečate. 
Pomislite na razne šaljivke in žalostne, hudomušne in smešne dogodke, ki se jih radi spominjate, kadar pridete skupaj.

Vaši prispevki bodo kamenčki v mozaiku slovenske kulture. Posebej se v tej zvezi obračam na tiste slovenske rojake, ki so svoje življenjsko poslanstvo že uresničili in zdaj uživajo zasluženo pokojnino. Zato se še raje vračajo v preteklost in obujajo spomine vseh vrst. Prosim, zaupajte jih papirju, da bo iz njih res nastala cela knjiga!

Prav tako bi lahko v akciji s pridom sodelovali učenci slovenskih šol s svojimi učitelji in profesorji na čelu. Otroci lahko vsaj poizvedujejo za informatorji, če že njihovi zapisi še niso zreli za objavo, so pa lahko dragoceno gradivo za raziskovalne in pedagoške namene.

Vsak zapis mora imeti svojo "osebno izkaznico":
1. Ime in priimek pripovedovalca
Kraj in leto rojstva
Šolanje in poklic
Po možnosti tudi, od kod se je priselil,
če danes ne živi v kraju svojega rojstva.

2. Ime in priimek zapisovalca
Kraj in datum zapisa pripovedi

Priporočam Vam, da gradivo snemate s kasetofonom ali diktafonom, ker tako delo na terenu poteka hitreje. Toda aparata nikoli ne skrivajte. Če ga pripovedovalec ne prenese, ga mirno umaknite in zapisujte na roko.
ETIKA JE NAD ZNANOSTJO!!!

Dragi rojaki! Veselilo me bo, če tukajšnja prošnja ne bo zaman in se bomo ob letu ponašali z bogato letino, – v veselje nas vseh.

Z upanjem, da bo seme padlo na rodovitna tla, vse lepo pozdravljam!

Red. prof., dr. Marija Stanonik,
Inštitut za slovensko narodopisje,
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti  in umetnosti ZRC SAZU)
marija.stanonik@zrc-sazu.si

Redni profesor,
dr. Marija Stanonik,
Inštitut za slovensko narodopisje,
ZRC SAZU LJUBLJANA
Email