arhiv Sydney
Historical Archives for Slovenian Australians – NSW ( HASA )

POŠTNI NASLOV: PO Box 280, Merrylands NSW 2160
311 Merrylands Rd , MerrylandsNSW 2160
Telefon (02)9637-7147 Fax ( 02) 9682-7692

KNJIGA SADOVI SLOVENSKE DEDIŠČINEOH, TI PRESNETI SPOMIN
.Kaj predstavlja ta slika? Kje? Kdaj? Koga poznate? Imate kake osebne spomine na ta dogodek?

HASA V LETO 2007

Za nami so prazniki, božična in novoletna praznovanja. V kratkem odmoru smo si poizkušali nabrati novih moči in poguma za delo, ki je pred nami in katerega smo si zadali, ko smo v Sydneyu ustanovili Historični arhiv za slovenske Avstralce – HASA. V naslednjih objavah vas bomo poizskušali seznanjati kaj in kako delamo pri arhivih in kake so naše želje in cilji za dobočnost.

Danes se bomo prvo ustavili pri vsprašalniku, katerega upamo, ste si že ogledali. Oba vprašalnika, slovenski in angleški, vsebujeta ista vprašanja in sta nekaka osnova, kjer bi naj posameznik dal tiste najnujnejše podatki o sebi. Namen sodelavcev HASE je, da se po izpolnitvi tega osnovnega dokumenta, zbiranje gradiva nadaljuje z osebnim razgovorom, kateri bi naj bil elektronsko posnet na disk in vložen z drugim gradivom v mapo posameznika. Zakaj elektronski posnetek? Vsi, ki smo si zaužili pretrese in sadove preselitve iz enega konca sveta na drugi konec, smo doživeli marsikaj hudega, zanimivega, smešnega, žalostnega, tudi veselega – in vse to je del naše zgodovine. Govorna beseda je tudi zgodovina.

Vaše sodelovnje pri izpolnitvi tega vprašalnika in nadaljnega pogovora je povsem prostovoljno. Če vam neko vprašanje ni všeč, odgovorite le tisto, kar sami želite. Vsekakor pa bo kakršno koli sodelovanje z vaše strani izrednega pomena pri zbiranju arhivskega gradiva. Več bo podatkov in informacij, točnejša in popolnejša bo naša zgodovina za naše zanamce. Arhiv vedno ostaja last Slovencev, ker je samostojna organizacija, ki ni pod vplivom nobene druge organizacije, ustanove ali posameznikov. Vso delo pri arhivu opravljajo prostovoljci brezplačno.

Naj še omenimo, da je vso zbrano gradivo po prejemu vloženo v imensko označene mape in škatle, katere so shranjene v posebnih omarah v zaklenjeni arhivski sobi. Dostop do gradiva imajo samo osebe, ki so zadolžene, da sortirajo, popišejo in vložijo gradivo na pravo mesto. Kot je zapisano na 8. strani vprašalnika, če nekdo (zgodovinarji, raziskovalci, etnologi), ki bi želel objaviti osebne podatke, mora prvo predstaviti arhivskim sodelavcem podpisan dokument, da vi, ali pa v slučaju vaše smrti, vaši ožji sorodniki, to dovolite ali dovolijo.

Vprašalnik lahko posnamete iz računalnika/ kliknite na link HASA vprašalnik/ in izpoljenega vrnete HASI po pošti ali pa pokličite po telefonu 02 4954 8619 ali 02 9609 6057 in se bomo dogovorili za osebno srečanje. Ne pozabite na vaš podpis in datum (stran 8). Osebna pisava je tudi del posameznikove zgodovine.

HASA OPEN CeremonyHASA QUESTIONNAIRE

3. REDNI LETNI OBČNI ZBOR HASA-NSWHASA VPRAŠALNIK