adelaideCerkev_2016

Slovenski misijon Svete Druzine Adelaide -
Slovenian Mission Adelaide

51 Young Avenue, West Hindmarsh SA 5007
Poštni naslov: PO Box 156
WELLAND SA 5007

 

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew,
Melbourne
Misijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideMisli - revijaMisli ARHIV

p. David Šrumpf OFM, Mobitel: 0497 097 783
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
Pater Ciril A. BoŽIČ OFM, OAM
Marija AnŽIČ, laiška misijonarkaArhiv dogodkov 2014Arhiv oznanil 2015Arhiv oznanil 2016

 

OZNANILA 2016

25. december 2016
GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ

M A Š N I   N A M E N I :

 

SVETI VEČER, 24. december 2016, ob 9:00 zvečer:
Za + moža Vilijema Wetzel – obl. (Francka Wetzel z družino)
Za + starše Franca in Rozo Kaluža, brata Jožeta in njegovo ženo Danico,
moža Steliota in njegovo prvo ženo Francko ter sestri Zinko in Tončko
(Ana Likar)
Za + Evo Kopciuch – obl. (Janina Boczkowski)


Prvo berilo:
Sin nam je dan
Odpev: DANES SE NAM JE RODIL ODREŠENIK
Drugo berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost
Evangelij: Danes se vam je rodil Odrešenik


GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ, 25. december 2016, ob 10:00 dop.:

Za + starše Pahor in Ivančič (Marija Pahor z družino)
Za + iz družin Jordan in Kostaš (Tončka Kostaš)
Za + starše (Franc Lavrenčič)
Za + iz družin Hrvatin, Klenar, Štenberger, Rozman, Majcen, Vuzem,
Thelma in Viktorja Mekiša (Lojze in Olga Hrvatin)
Za zdravje (Tončka Kostaš)


Prvo berilo:
Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje
Odpev: VSA ZEMLJA JE VIDELA BOŽJE ODREŠENJE
Drugo berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu
Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami


SVETI ŠTEFAN, 26. december 2016, ob 10:00 dopoldan:

Za + Štefana Ivančiča (Lenka Ivančič z družino)
Za + očeta Stanislava Franka – obl. (Alenčica Read z družino)
Za + brata Petra Šajna – obl. (Ivanka Kresevič z družino)


Berilo:
Vidim nebesa odprta
Odpev: GOSPOD, V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO
Evangelij: Božji Duh bo v vas govoril


PRAZNIK SVETE DRUŽINE, petek 30. deceber 2016 ob 10:00 dop.:

Za vse žive in pokojne člane naše slovenske skupnosti v Južni Avstraliji


BOG POVRNI
Ivanu Legiša, Matiju Polajžerju, Branku Kreseviču ter Branku in Albini Kalc, ki sta pripeljala tudi vnukinji Chelsea in Mio, da so postavili jaslice in božična drevesca v cerkvi in dvoranci. Hvala Ivanki in Danilu Kreseviču, ki sta očistila in uredila cerkev, pripravila oltar in okrasila dvoranco, Angeli Dodič za praznično okrasitev ter Nadi Čargo za šopek na oltarju. Bog povrni tudi vsem sodelavcem pri bogoslužju!

Slovenski radijski program na radiju 5EBI FM
(103.1 Mhz) je vsako sredo zvečer ob 7. uri in vsako nedeljo ob 2. uri popoldne. Nekatera obvestila (recimo o pogrebih) pridejo do vas pravočasno samo preko radija. Hvala Rosemary Poklar, Vidi Končina in vsem drugim, ki pripravljate program. Danes popoldne bo na sporedu božična oddaja.

Jutri praznujemo praznik sv. Štefana
, prvega mučenca. V Sloveniji je ta dan tudi državni praznik samostojnosti in enotnosti v spomin na razgla-sitev izidov plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki je bil 23. decembra 1990. Plebiscita se je udeležilo skoraj 89 % prebivalcev Slo-venije, 95 % teh, ki smo se ga udeležili, je odgovorilo pritrdilno na vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«

Božična osmina
je osemdnevno praznovanje božičnega praznika in traja do 1. januarja, praznika Marije, Božje Matere oz. novega leta. Ko pričenjamo novo koledarsko leto, še posebej prosimo in želimo, da bi bil Jezus »Bog z nami« vse prihodnje leto, da bi blagoslavljal naše delo in življenje. V Cerkvi obeležujemo ta dan tudi kot svetovni dan miru.

Praznik Svete Družine
je na nedeljo med božičem in novim letom. Ker sta letos oba praznika na nedeljo, praznujemo praznik v petek, 30. decembra. Ker je Sveta Družina zavetnica naše cerkve in misijona, vas na ta dan vabim k maši ob 10. uri. Slovesneje bomo lahko praznik praznovali spet prihodnjo leto, ko bo na nedeljo. Sveta Družina – Varuj nas!


Praznik Svetih Treh kraljev oz. praznik Gospodovega razglašenja je tradicionalno 6. januarja, kot smo ga praznovali in ga še danes praznujejo v mnogih deželah, tudi v Sloveniji. V Avstraliji je praznik prenesen na nedeljo, da ga lahko praznuje širša skupnost, tudi tisti, ki med tednom ne morejo v cerkev. Mi ga bomo praznovali obakrat: v petek, 6. januarja, ki je tudi prvi petek v mesecu, in v nedeljo 8. januarja. V petek bomo po maši blagoslovili »trikraljevsko vodo«.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:

Sveti večer, 24. decembra – zgodnja polnočnica ob 9. uri zvečer

Božič, nedelja 25. decembra – ob 10:00 dop.


Sveti Štefan – dan samostojnosti in enotnosti Slovenije,
26. december – ob 10:00 dop.


Praznik Svete Družine, petek 30. decembra – ob 10:00 dop.

Novo leto, nedelja 1. januarja 2017 – ob 10:00 dop.
Gospodovo razglašenje (Sveti Trije kralji), petek, 6. januarja –
ob 10:00 dop.

Nedelja, 8. januar, praznovanje Gospodovega razglašenja –

     ob 10:00 dop.
V nedeljo 22. januarja ne bo maše!
Nedelja, 29. januar – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. februar – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. februarja – obisk duhovniškega OKTETA »OREMUS«    iz Slovenije – ob 10:00 dop.


BOŽJI NAM JE ROJEN SIN!
Naj ta vesela pesem odmeva v naših srcih in v našem življenju, da bo praznovanje božiènih praznikov lepo, prijetno in blagoslovljeno.
»Bog z nami« naj Vas s svojim blagoslovom spremlja vse novo leto,
Vam daje zdravja, poguma in miru!
p. David, p. Ciril, p. Darko, Marija

  

18. december 2016   
4. ADVENTNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

4. ADVENTNA NEDELJA, 18. december 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + Jožefa in Štefko Kotnik (Nežika in Matija Polajžer z družino)
Za + Meri Železnik – 8. dan (hčerka Majda z družino)
Za + sestro Marijo Staniša (živela v Nabrežini pri Trstu, umrla 4. 12. 2016
v Izoli stara 84 let (brat Ivan Legiša z družino)
Za + očeta Jožeta Faletiča (Berta in Lojzka)
Za + Valerijo Primc – obl. (Olga Poklar z družino)
Za + Ivanko Hrvatin (Meri Puž z družino)

 

Prvo berilo: Glej, devica bo spočela
Odpev: VSTOPIL BO GOSPOD, KRALJ VELIČASTVA
Drugo berilo: Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin
Evangelij: Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki

 

PETEK, 23. december 2016 ob 10:00 dopoldne:
Po namenu darovalca

 

4. ADVENTNA NEDELJA nas uvaja v zadnji teden priprave na praznik rojstva Božjega Sina. Božični praznik je poln idile, prepro-stosti in prisrčnosti – današnji evangelij pa nam pripoveduje, da vse le ni šlo tako gladko – predstavlja nam situacijo, pred katero se je znašel sveti Jožef: zaljubljena Jožef in Marija, polna načrtov za prihodnost in za družino, ki si jo bosta ustvarila, sedaj pa, »kot strela z jasnega«, Marija pričakuje otroka. Jožef se je pokazal najprej kot usmiljen in odpuščajoč, po obisku angela pa kot popolnoma odprt za Božjo voljo in Božje načrte. Ni samo nemi opazovalec, kaj se dogaja okrog njega, ampak sodelavec v Božjem načrtu odrešenja.

 

Po maši danes bo priložnost za sveto spoved. Sveto spoved lahko opravite tudi kadar koli tudi ob drugih časih in priložnostih – če jo želite opravite pri meni, mi povejte.
Danes se spominjamo tudi 80. rojstnega dneva papeža Frančiška, ki je bil včeraj, 17. decembra. Prosímo, naj ga Gospod še naprej ohranja krepkega in pogumnega v službi Cerkve.

 

Naše bolne in ostarele obiskujem običajno ob začetku meseca, obiskal pa jih bom tudi v teh dneh pred božičem. Obiščem tiste, ki mi povedo, da si mojega obiska želijo. Če veste, da je kdo bolan ali da ne more v cerkev, ga spomnite, naj mi sporoči, da si želi mojega obiska in zakramentov oz. mi to željo sporočite vi.

 

ZGODNJA POLNOČNICA bo v soboto zvečer ob 9. uri. V začetku bomo blagoslovili jaslice in kupce Ježuščka, ki jih boste potem položili v vaše domače jaslice, otroci pod vodstvom Rebeke Baxter pa bodo izvedli krajši božični program.

 

Praznična božična maša bo v nedeljo, na praznik, ob 10. uri.

 

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
Petek 23. decembra – ob 10:00 dop.
Sveti večer, 24. decembra – zgodnja polnočnica ob 9. uri zvečer
Božič, nedelja 25. decembra – ob 10:00 dop.
Sveti Štefan – dan samostojnosti in enotnosti Slovenije,
26. december – ob 10:00 dop.

Praznik Svete Družine, petek 30. decembra – ob 10:00 dop.
Novo leto, nedelja 1. januarja 2017 – ob 10:00 dop.
Gospodovo razglašenje (sveti Trije kralji), petek, 6. januarja –
ob 10:00 dop.
Nedelja, 8. januar, praznovanje Gospodovega razglašenja – ob 10:00 dop.
V nedeljo 22. januarja ne bo maše!
Nedelja, 29. januar – ob 10:00 dop.
Nedelja 5. februar – ob 10:00 dop.
Nedelja 26. februarja – obisk duhovniškega OKTETA »OREMUS«iz Slovenije – ob 10:00 dop.

 

2. ADVENTNA NEDELJA
4. december 2016

M A Š N I   N A M E N I :

2. ADVENTNA NEDELJA, 4. december 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Angelo Klarič – obl. (Meri Puž z družino)
Za + mamo Julijano Borlak – obl. (Emil Borlak)
Za + sestro Ivanko Hrvatin (85) – umrla 11. novembra 2016 v Sloveniji,
živela v vasi Pavlica pri Ilirski Bistrici (sestra Albina Kalc z družino)


Prvo berilo:
Odrešenik bo branil stiskane
Odpev: V NJEGOVIH DNEH BO CVETELA PRAVIČNOST
Drugo berilo: Kristus je odrešenik vseh
Evangelij: Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo


Kot vsako leto, nas tudi v letošnjem adventu danes obišče in nagovori Janez Krstnik. Vabi in kliče nas, da naj se spreobrnemo in tako pripravimo pot Odrešeniku. Spreobrnjenje je naša stalna naloga, ko si prizadevamo za boljše krščansko življenje. Pa to ne pomeni, da je vse v našem življenju slabo – Janez Krstnik nas vabi, da o svojem življenju razmišljamo, se napak in grehov zavedamo in jih poskuša-mo popraviti. Prav zaradi tega smo tudi v adventu povabljeni k zakramentu spovedi, ki ni le zakrament Božjega odpuščanja, ampak mora biti predvsem zakrament našega spreobrnjenja, po katerem bomo postajali boljši.

Danes po maši nas bo obiskal Miklavž, potem pa vas vabimo na BBQ kosilo v našo dvoranco. Po kosilu bo tudi srečelov. Hvala Angeli Dodič in sodelavkam ter sodelavcem, ki ste pripravili kosilo in hvala vsem, ki ste za kosilo prinesli solate in pecivo ter dobitke za srečelov.


Možakarji pečejo danes BBQ na novem žaru, ki sta ga izbrala in nabavila Danilo in Branko Kresevič. Prejšnji žar je odslužil in je bilo na njem peči že nevarno. Žar smo plačali z denarjem od nedeljskih srečanj po maši. Hvala Silvi Šajn, ki organizira, in seveda vsem, ki nedeljo za nedeljo pripravljate pecivo in ga postrežete s kavo ali s čajem. Bog lonaj!

Jutri, v ponedeljek 5. decembra, praznuje svoj 90. rojstni dan upokojeni adelaidski nadškof Leonard Faulkner
. Sveta maša v počastitev njegovega jubileja bo ta dan ob 12:10 v stolnici. Nad škof Faulkner je rad prihajal v našo cerkev, še posebej za praznik Svete Družine, zato vas vabim, da se, če morete, maše v stolnici jutri udeležite.

Mašo bomo imeli spet na 4. ADVENTNO NEDELJO, 18. decem-bra 2016
. Po maši bo priložnost za sveto spoved. Sveto spoved lahko opravite tudi kadar koli tudi ob drugih časih in priložnostih – če jo želite opravite pri meni, mi povejte.

To nedeljo, 4. adventno, se bomo spomnili tudi 80. rojstnega dneva papeža Frančiška, ki je 17. decembra. Kot nas vabi naš nadškof Wilson, se ga spomnimo pri vsaki maši v adventu, ko zanj dodamo posebno prošnjo. Naj ga Gospod še naprej ohranja krepkega in pogumnega v službi Cerkve.

V tednu po 4. adventni nedelji bomo postavili jaslice in cerkev praznično okrasili. Kdor je pripravljen pomagati naj sporoči, da se dogovorimo, kateri dan in čas sta najbolj primerna.

Naše bolne in ostarele
obiskujem običajno ob začetku meseca. Obiščem tiste, ki mi povedo, da si mojega obiska želijo. Če veste, da je kdo bolan ali da ne more v cerkev, ga spomnite, naj mi sporoči, da si želi mojega obiska in zakramentov oz. mi to željo sporočite vi.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
nedelja 18. decembra; petek 23. decembra; sveti večer, 24. decembra ob 9. uri zvečer; božič, nedelja 25. decembra; praznik Svete Družine, petek 30. decem-bra; novo leto, nedelja 1. januarja 2017; Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji), petek, 6. januarja; nedelja, praznik Gospodovega razglašenja, nedelja 8. januar, (22. januarja ne bo maše!), nedelja 29. januarja, nedelja 5. februarja, nedelja 26. februarja – obisk duhovniškega OKTETA »OREMUS« iz Slovenije.

 

PRVA ADVENTNA NEDELJA
27. november 2016

M A Š N I   N A M E N I :

 

1. ADVENTNA NEDELJA, 27. november 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + iz družin Kunčnik in Meglič (Rozika Legiša z družino)
Za + brata Toneta Pevca – 30. dan in za starše Pevec (Anica in Hans
z družino)
Za + iz družin Faletič, Kapelj in Isler (Berta in Lojzka)
Za + mamo Marijo Horvat (sin Simon z družino)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)
Za + moža Jožeta in sina Antona (Anica Zupančič z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + stare starše Topolnik in Kajnih (Angela Dodič z družino)
Za + starše Premrl, moža Viljema ter sestri Slavico in Dano
(Francka Wetzel z družino)
Za + iz družin Čeligoj in Brgoč (Milan in Pavla Čeligoj z družino)


Prvo berilo:
Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva
Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI
Drugo berilo: Naša rešitev je blizu
Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni


PRVI PETEK, 2. december 2016, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca


S PRVO ADVENTNO NEDELJO pričenjamo nov krog bogosluž-nega praznovanja. Adventni čas nas pripravlja na praznovanje božičnega praznika Kristusovega rojstva. Vsako leto znova nam Cerkev daje priložnost in spodbudo, da bi se v hvaležnosti spomnili rojstva Božjega Sina pred več kot 2000 leti in da bi se tako pripravljali na trenutek, ko se bomo »iz oči v oči« srečali z njim po naši telesni. Ti dve vsebini se lepo prepletata tudi v Božji besedi, ki jo prebiramo danes. Bodimo torej pripravljeni!
Na začetku maše bomo blagoslovili adventni venec in v duhu blagoslovili tudi adventne vence in znamenja, ki jih imate po svojih domovih, ki nas vsak dan spominjajo na ta sveti čas priprave.
Prihodnja nedelja je 2. ADVENTNA, ker pa je 6. decembra god sv. Miklavža, je to tudi »Miklavževa« nedelja. Miklavž nas bo obiskal po koncu maše, nato pa vas vabimo v dvoranco na skupno kosilo s srečelovom. Gospodinjam se priporočamo za solate in pecivo. Bog povrni in lepo vabljeni!

Mašo bomo imeli spet na 4. ADVENTNO NEDELJO, 18. decem-bra 2016
. Po maši bo priložnost za sveto spoved. Sveto spoved lahko opravite tudi kadar koli tudi ob drugih časih in priložnostih – če jo želite opravite pri meni, mi povejte.

Naše bolne in ostarele
obiskujem običajno ob začetku meseca. Obiščem tiste, ki mi povedo, da si mojega obiska želijo. Če veste, da je kdo bolan ali da ne more v cerkev, ga spomnite, naj mi sporoči, da si želi mojega obiska in zakramentov oz. mi to željo sporočite vi.

V ponedeljek 5. decembra praznuje svoj 90. rojstni dan upo-kojeni adelaidski nadškof Leonard Faulkner
. Sveta maša v počastitev njegovega jubileja bo ta dan ob 12:10 v stolnici. Nadškof Faulkner je rad prihajal v našo cerkev, še posebej za praznik Svete Družine, zato vas vabim, da se maše udeležite.

80. rojstnega dneva papeža Frančiška, ki je 17. decembra
, se bomo spomnili na četrto adventno nedeljo, zanj pa bomo, kot nas vabi naš nadškof Wilson, molili že ves advent s prošnjo, naj ga Gospod e naprej ohranja krepkega in pogumnega v službi Cerkve.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
petek 2. decembra; nedelja 4. decembra; nedelja 18. decembra; petek 23. decembra; sveti večer, 24. decembra ob 9. uri zvečer; božič – nedelja 25. decembra; praznik Svete Družine – petek 30. decembra; nedelja, novo leto – 1. januarja 2017; Gospodovo razglašenje – petek, 6. januarja; nedelja, praznik Gospodovega razglašenja – 8. januar itd.

 

30. oktober 2016
31. nedelja med letom

M A Š N I   N A M E N I :


31. NEDELJA MED LETOM, 30. oktober 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + starše Ivančič in Pahor (Marija in Jože Pahor z družino)
Za + iz družin Vičič in Kalc (družina Kalc)
Za + sestro Marijo Bezjak – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za + starše Pavla in Marijo Valenčič (sin Franc z družino)
Za + iz družine Kmetič (Vida in Franc Končina z družino)
Za + mamo Karolino Čargo (Nada Čargo in John)
Za + iz družine Ritoc in Pevec (Janez in Marija Ritoc z družino)
V zahvalo in prošnjo za zdravje (Tone Ivančič)


Prvo berilo:
Hvala neskončni Božji dobroti.
Odpev: MOJ BOG IN MOJ KRALJ, HOČEM TE POVELIČEVATI.
Drugo berilo: V kristjanih je Bog poveličan.
Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori.


PRAZNIK VSEH SVETIH, 1. november 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + moža Danila Dodiča ter pokojne iz družin Kajnih in Dodič (Angela
Dodič z družino)
Za + moža Miloja Kovačeviča – obl. (Sonja Kovačevič z družino)
Za + Ano Jenko – 116. rojstni dan ter pokojne iz družin Jenko in Ivančič
(Mario in Ivanka Jenko z družino)
Za + brata Toneta Pevca (78) – umrl 15. oktobra 2016 v Šentjurju pri Celju
(Marija Ritoc z družino)
Za + starše in brata Šajn ter staro mamo Pavlino (Iva Kresevič z družino)
Za + starše Marijo in Ivana Šošterčič ter moža Venca Katerna (Vida Katern
z družino)


Prvo berilo:
Svetih je nad vsako število.
Odpev: TO JE ROD TISTIH, KI IŠČEJO BOGA.
Drugo berilo: Sveti gledajo Boga, kakršen je.
Evangelij: Veliko je plačilo v nebesih.


SPOMIN VERNIH RAJNIH, 2. november 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + teto Štefanijo Poklar – obl. (družini Poklar in Scandrett-Smith)


Prvo berilo:
Bog vabi na gostijo in briše solze.
Odpev: SPOMNI SE, GOSPOD, SVOJEGA USMILJENJA.
Drugo berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja.
Evangelij: Kar ste storili bratom, ste storili meni.


PRVI PETEK, 4. november 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + iz družin Legiša, Kunčnik in Meglič (Ivan in Rozika Legiša z družino)


Danes se bomo pri maši spomnili naših dragih rajnih
. Tistim, ki so pokopani na pokopališčih po Adelaidi boste lahko svečke prižgali na grobovih in tam zanje molili; za druge, ki so pokopani širom Avstralije ali v Sloveniji oz. drugod po svetu, lahko prižgete svečko v cerkvi in opravili bomo tudi molitve, kot se opravljajo na pokopališčih.

Po današnji maši prejela sveti krst ELLA NEŽA GIERLACH. Iskrene čestitke staršema Aniti in Wojteku, bratcu Leonu, botri Urški Guzej in botru Miguelu Neto ter seveda obojim starim staršem, še posebej Matiju in Nežiki Polajžer.

Kot je razvidno iz seznama mašnih namenov, bomo imeli v tem tednu svete maše na praznik vseh svetih (v torek 1. novembra), na dan spomina na naše pokojne (v sredo 2. novembra) in v petek 4. novembra, ki je prvi petek v mesecu novembru. Pridite!

V torek in v sredo bomo pred mašo (ob 9:40) zmolili en del rožnega venca za naše pokojne, po maši pa še enega.


Ne pozabimo, da je daritev svete maše največ in najlepše, kar lahko podarimo našim dragim rajnim.
Prihodnjo nedeljo v Sloveniji praznujejo kot zahvalno nedeljo. Tudi mi se bomo pridružili praznovanju v hvaležnosti Bogu za vse dobro, kar nam prihaja od njega.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
torek 1. novembra (vsi sveti), sreda 2. nov. (verni rajni), petek 4. nov. (prvi petek), nedelja 6. nov., nedelja 27. nov. (1. adventna), petek 2. decembra (prvi petek), nedelja 4. dec. (2. adventna), nedelja 18. dec. (4. adventna), petek 23. dec. – vedno ob 10. uri. PRAZNIKI: 24. dec ob 21:00, božič ob 10:00,…

2. oktober 2016
27. nedelja med letom – FRANČIŠKOVA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

27. NEDELJA MED LETOM – FRANČIŠKOVA NEDELJA, 2. oktober 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + iz družine Končina (Frank in Vida Končina z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)

Prvo berilo: Pravičnega rešuje vera.
Odpev: DANES SVOJIH SRC NE ZAKRKNITE.
Drugo berilo: Vere se ne smemo sramovati.
Evangelij: Prosimo za močno vero.


V torek, 4. oktobra, je praznik svetega očeta Frančiška Asiškega, ustanovitelja manjših bratov oz. frančiškanov. Današnjo nedeljo v frančiškanskih cerkvah praznujemo kot FRANČIŠKOVO NEDELJO, ko se ustavljamo ob liku svetnika, ki nas tudi danes, skoraj 800 let po smrti, še vedno nagovarja – v našem času tudi po papežu Frančišku, ki ne nosi samo njegovega imena, ampak nam prinaša tudi njegovega duha za današnji čas.

Za Frančiškovo nedeljo naš provincial običajno napiše posebno pismo vernikom, ki se zbirate v naših cerkvah. Tako bomo danes prisluhnili odlomkom iz njegovega pisma. Potem ko je p. Stane Zore postal ljubljanski nadškof, je mesto provinciala najprej začasno prevzel p. Marjan Čuden, ki je bil takrat župnik na Viču v Ljubljani. Na provincialnem kapitlju marca letos, ki se ga je v imenu slovenskih frančiškanov v Avstraliji udeležil p. Ciril, je bil p. Marjan na rednih volitvah izvoljen za provinciala. Za svojega namestnika oz. delegata v Avstraliji je imenoval p. Cirila, ki je to službo opravljal tudi že prej. Načrtujemo, da bi nas provincial p. Marjan v maju obiskal v Avstraliji in takrat nas bo gotovo prišel pogledat tudi v Adelaido in se boste lahko z njim tudi osebno srečali.

Ker je danes prva nedeljo v mesecu oktobru, mesecu, ki še posebej vabi verne k molitvi rožnega venca, je danes tudi ROŽNOVENSKA NEDELJA. Hvala Anici Zupančič, ki pred vsako mašo v naši cerkvi vodi molitev rožnega venca. Potrudimo se še posebej v tem mesecu, pridimo morda k maši malo prej in se ji pridružimo, da bo to tudi naša skupna molitev.

23. oktobra je v vsej Katoliški Cerkvi
MISIJONSKA NEDELJA. Ker 23. oktobra nimamo maše v naši cerkvi, se bomo našega misijonskega poslanstva, naših misijonov in misijonarjev spomnili danes. Vsi moramo biti misijonarji, vsi pa ne moremo v misijonske dežele. Tiste, ki delujejo kot misijonarji, podprimo s svojimi molitvami in darovi. Po maši vabimo na MISIJONSKO BBQ KOSILO. Prihodki kosila in srečelova bodo namenjeni misijonom.

Bog povrni za vse darove
, ki jih oddajate v misijonski nabiralnik v cerkvi in Bog povrni Ivanki Kresevič, ki je organizirala današnje kosilo in ki organizira zbiranje darov. Hvala vsem, ki ste prinesli solate, pecivo ali dobitke za tombolo in vsem, ki pomagate!

Nedelja 30. oktobra
je nedelja pred praznikom vseh svetih in pred dnevom spomina na naše rajne. Spomnili se jih bomo pri maši, lahko boste prižgali svečke v njihov spomin, po maši pa bomo opravili molitve, ki jih opravljamo v teh dneh na pokopališču.

Na PRAZNIK VSEH SVETIH, 1. novembra, bomo imeli mašo ob 10. uri in prav tako na DAN SPOMINA NA NAŠE VERNE RAJNE, 2. novembra. Sveta maša bo tudi na prvi petek, 4. novembra.
MAŠE V NAŠI CERKVI: nedelja 30. oktobra, torek 1. novembra (vsi sveti), sreda 2. nov. (verni rajni), petek 4. nov. (prvi petek), nedelja 6. nov., nedelja 27. nov. (1. adventna), petek 2. decembra (prvi petek), nedelja 4. dec. (2. adventna), nedelja 18. dec. (4. adv.), petek 23. dec. – maša je vedno ob 10. uri. PRAZNIKI: sobota 24. dec. (SVETI VEČER) ob 9. uri zvečer, nedelja 25. dec. (BOŽIČ), petek 30. dec. (PRAZNIK SVETE DRUŽINE), nedelja 1. januarja (SVETA BOŽJA MATI MARIJA, NOVO LETO) – vedno ob 10. uri.

ČEPRAV JE 23. OKTOBRA 4. NEDELJA V MESECU, MAŠE V NAŠI CERKVI NE BO
, ker bom v tem času nadomeščal p. Darka v Sydneyju, ki mu želimo lepe dneve dopusta; vrača se 28. oktobra.

26. nedelja med letom,
25. september 2016

M A Š N I   N A M E N I :

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA, 25. september 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + ženo Hedviko in mamo Ivanko Ivančič (Tone Ivančič z družino)
Za + mamo Jožefo Kresevič – obl. (Danilo in Branko Kresevič z družino)
Za + mamo Amalijo Lavrenčič – obl. (Franc Lavrenčič)

Prvo berilo: Božja grožnja lahkomiselnim grešnikom.
Odpev: HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA.
Drugo berilo: Ohranimo zapovedi, dokler Kristus ne pride.
Evangelij: V večnosti ima vse drugačno vrednost.

PETEK, 30. september 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Jožefo Kresevič – obl. (Danilo in Branko Kresevič z družino)

27. NEDELJA MED LETOM – FRANČIŠKOVA NEDELJA, 2. oktober 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + iz družine Končina (Frank in Vida Končina z družino)

Prvo berilo: Pravičnega rešuje vera.
Odpev: DANES SVOJIH SRC NE ZAKRKNITE.
Drugo berilo: Vere se ne smemo sramovati.
Evangelij: Prosimo za močno vero.


Včeraj, 24. septembra, smo Slovenci praznovali praznik blaženega škofa Antona Martina Slomška, današnja nedelja pa je tudi SLOMŠKOVA NEDELJA. Škof Slomšek je prvi Slovenec, ki je bil prištet med blažene, kar se je zgodilo 19. septembra 1999, ko je Maribor obiskal papež Janez Pavel II. in nam tako Slomška postavil za vzor in zgled v zvestobi Bogu, Cerkvi ter našemu slovenskemu jeziku in kulturi. Prav v zvestobi narodnim vrednotam je Slomšek zgled ter spodbuda tudi nam, ki živimo daleč od svoje domovine. Ni naključje, da nosi njegovo ime večina slovenskih šol in številne slovenske župnije ter misijoni po svetu.
Tudi mi se bomo po pridigi priporočili našemu blaženemu rojaku in molili tudi, da bi bil kmalu prištet med svetnike.

4. oktobra je praznik svetega očeta Frančiška Asiškega, ustano-vitelja manjših bratov oz. frančiškanov. Prihodnja nedelja je zato v frančiškanskih cerkvah FRANČIŠKOVA NEDELJA, ko se bomo ustavili ob liku svetnika, ki nas tudi danes, skoraj 800 let po smrti, še vedno nagovarja – v našem času tudi po papežu Frančišku, ki ne nosi samo njegovega imena, ampak nam prinaša tudi njegovega duha za današnji čas.
Ker je to prva nedeljo v mesecu oktobru, mesecu, ki nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca, je to tudi ROŽNOVENSKA NEDELJA. Hvala Anici Zupančič, ki pred vsako mašo v naši cerkvi vodi molitev rožnega venca. Potrudimo se še posebej v tem mesecu in se ji pravočasno pridružimo pri tej naši skupni molitvi.

23. oktobra je v vsej Katoliški Cerkvi
MISIJONSKA NEDELJA. Ker to nedeljo nimamo maše v naši cerkvi, se bomo naših misijonov spomnili prihodnjo nedeljo: najprej pri maši, potem pa vas vabimo v dvoranco na MISIJONSKO BBQ KOSILO – priporočamo se za solate, pecivo in primerne predmete za srečelov. Prihodki kosila in srečelova bodo v celoti namenjeni misijonom.
Bog povrni za vse darove, ki jih oddajate v misijonski nabiralnik v cerkvi in Bog povrni Ivanki Kresevič, ki organizira zbiranje darov in kosilo. Zbrano bomo poslali našim slovenskim misijonarjem.

Nedelja 30. oktobra
je nedelja pred praznikom vseh svetih in pred dnevom spomina na naše rajne. Spomnili se jih bomo pri maši.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
petek 30. septembra, nedelja 2. oktobra, nedelja 30. oktobra, torek 1. novembra (vsi sveti), nedelja 6. novembra, nedelja 27. novembra (1. adventna), petek 2. decembra (prvi petek) nedelja 4. decembra (2. adventna), nedelja 18. decembra (4. adv.), petek 23. decembra – vedno ob 10. uri. Maše bodo tudi na sveti večer, božič, praznik Svete družine in na novo leto.
23. oktobra, čeprav je to 4. nedelja, MAŠE V NAŠI CERKI NE BO, ker bom v tem času nadomeščal p. Darka v Sydneyju.

 

O Z N A N I L A
4. september 2016
23. nedelja med letom

M A Š N I   N A M E N I :

 

23. NEDELJA MED LETOM, 4. september 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + očeta Toneta Šajna – obl. in očeta Antona Kreseviča – obl. (Ivanka in Danilo Kresevič z družino)
Za + Miha Anžiča, očeta pastoralne sodelavke Marije – umrl 30. avgusta 2016, pokopan 2. septembra v Ihanu pri Domžalah
Za + sestro Angelco Božič (87) – umrla 22. avgusta 2016 v Ljubljani (Anica Zupančič z družino)
Za + moža Vilija in očeta Janeza (Francka Wetzel z družino)
Za vse pokojne očete (Anica Rant)
Za srečno pot in vrnitev (Olga in Rosemary Poklar)
Za + Ignaca Ahlina (žena Lottie z družino)
Za + bratranca Jožeta Franka – umrl v Kanadi (Albina Kalc z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš) – maša bo opravljena v Marrian Valley 10. sept.

Prvo berilo: Božji sklepi so nedoumljivi.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE
              OD RODA DO RODA.
Drugo berilo: Kristjan sprejme sužnja za brata.
Evangelij: Odpoved prinaša svobodo.


Današnja, 23. nedelja med letom je tudi prva nedelja v septembru, ko v Avstraliji obeležujemo OČETOVSKI DAN. V hvaležnosti se bomo spomnili naših očetov, ki so naše življenje najprej sami s hvaležnostjo sprejeli iz rok nebeškega Očeta, ki lahko edini ustvarja in daje življenje, in zahvalili se jim bomo za vso dobroto in skrb, ki so nam jo v življenju izkazovali. Očetom, ki so še med nami, bomo izrekli in pokazali našo hvaležnost, tiste pa, ki so se že poslovili od nas, bomo priporočili usmiljenju nebeškega Očeta, ki naj jim njihovo ljubezen povrne z večnimi darovi pri sebi.
Ob koncu maše bomo očete počastili s kratkim programom, po maši pa bomo praznovanje nadaljevali tudi v naši dvoranci. Bog povrni Ivanu Legiša, ki je program pripravil in vsem, ki ste sodelovali.
Slovenski klub bo danes popoldne sicer odprt, ne bo skupnega kosila oz. večerje.

To sredo, 7. septembra, se nas bo deset odpravilo na romanje in izlet v Queensland
, kjer bodo tudi rojaki iz Melbourna in Sydneyja. Ta dan bomo poleteli na Gold Coast in si ogledali mesto, v četrtek bomo obiskali Tweed Heads in Byron Bay, v petek bomo šli na »whale watching« turo in po zalivih Zlate obale, v soboto pa bo romanje v Marian Valley: romarska maša, procesija k slovenski kapelici Marije Pomagaj in srečanje s tamkajšnjimi rojaki pri kosilu. V nedeljo se bomo pri maši in na kosilu pridružili rojakom v klubu Lipa in se v ponedeljek vrnili domov.

V četrtek je
praznik Marijinega rojstva, »mali šmaren« oz. »mala maša«. Z njenim rojstvom se je pričel uresničevati Božji načrt odrešenja, saj je bila rojena žena, po kateri je na svet prišel Božji Sin Jezus Kristus.

V septembru poteka
»CATHOLIC CHARITIES APPEAL«, letos pod geslom »A little giving goes a long way – majhen dar lahko naredi veliko«. Kuverte so v veži cerkve na mizici in jih lahko oddate meni ali jih pošljete sami na Karitas. Podprimo delo te naše organizaciji, ki hoče biti znamenje Božje ljubezni do tistih, ki našo dobroto najbolj potrebujejo!

Naslednje kosilo v naši dvoranci bo
2. oktobra – to bo tako imenovano MISIJONSKO KOSILO, saj bomo izkupiček namenili misijonom. V oktobru je namreč tudi misijonska nedelja.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
nedelja 25. septembra, petek 30. septembra, nedelja 2. oktobra, nedelja 30. oktobra, torek 1. novembra (vsi sveti), nedelja 6. novembra, nedelja 27. novembra (1. adventna), nedelja 4. decembra (2. adventna),… – vedno ob 10. uri.
Svete maše 23. oktobra, čeprav je to 4. nedelja v mesecu, NE BO, ker bom v tem času nadomeščal p. Darka v Sydneyju.

 

7. avgust 2016
19. nedelja med letom

Mašni nameni


19. NEDELJA MED LETOM, 7. avgust 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + brata Viktorja Kreseviča – umrl v Belgiji 20. julija 2016, star 79 let (Danilo in Branko Kresevič z družinami)
Za + mamo Terezijo Boštjančič – obl. (Olga Poklar z družino)
Za + p. Janeza Tretjaka – obl. (Berta in Lojzka)
Za + Danila Puža – obl. in Danico Kaluža (Meri Puž z družino)
Za + Antonijo in Andreja Čeligoj ter Antonijo in Ivana Brgoč (Milan in Pavla Čeligoj z družino)
Za + starše Srečka in Ivanko Bole in stare starše (Justina Bole-Schneider z družino)
Za + sestro Viktorijo in Josipa Kac (Tončka Kostaš)

Prvo berilo: Božja dela kličejo k zaupanju.
Odpev: BLAGOR NARODU, KI IMA BOGA ZA GOSPODA.
Drugo berilo: Pravični so vedno Bogu zaupali.
Evangelij: Vedno moramo biti pripravljeni.

»Ne boj se, mala čreda« – tako nas Jezus nagovarja v evangeliju današnje, 19. NEDELJE MED LETOM. Nadaljuje s spodbudo, naj bomo vedno pripravljeni na srečanje z Bogom, gospodarjem našega življenja in naj bomo veseli, da vemo, kaj Gospodar od nas pričakuje. Če bomo ravnali po svojih najboljših močeh in sposobnostih, po spoznanju, ki ga imamo, če bomo ravnali iskreno »po vesti«, potem se nimamo ničesar bati. Vsak od nas pa ima svojo mero spoznanja in sposobnosti, zato nimamo pravice nikogar obsojati – samo Bog je tisti, ki ve, koliko je komu dano in bo edini lahko pravično razsodil.

15. avgusta, na praznik vnebovzetja Device Marije, obnavljamo
posvetitev slovenskega naroda Mariji, Kraljici Slovencev, ki nam deli svoje milosti še posebej v našem narodnem svetišču na Brezjah. Ker takrat ne bomo skupaj v naši cerkvi, bomo zmolili posvetilno molitev danes pred blagoslovom in zaključno pesmijo.

Po maši vas vabimo
v dvoranco na skupno kosilo. Hvala Angeli Dodič in njenim sodelavkam, ki so nam ga pripravile in hvala vsem, ki ste prinesli solate in pecivo.

Naslednje kosilo bo
2. oktobra – to bo tako imenovano MISIJONSKO KOSILO, saj bomo izkupiček namenili misijonom. V oktobru je namreč tudi misijonska nedelja.

Jutri, v ponedeljek 8. avgusta, je
praznik sv. Marije MacKillop. Svoje redovno življenje in delovanje na področju šolstva je pričela v Penoli, ki spada v našo, adelaidsko nadškofijo.

V torek bo v Avstraliji
popis prebivalstva, ki se odvija vsakih pet let. Ponosno napišimo, da smo po narodnosti Slovenci, da doma govorimo slovensko in da smo katoličani (Catholic)!

NEDELJA MIGRANTOV IN IZSELJENCEV
je letos 28. avgusta. Poteka pod geslom MIGRANTI IN BEGUNCI SO ZA NAS IZZIV – ODGOVORIMO Z EVANGELIJEM USMILJENJA. Posebna maša bo v cerkvi sv. Patrika na Grote Street to nedeljo ob 2:30 popoldne.

4. septembra bomo praznovali
očetovski dan. Očetov in starih očetov se bomo spomnili pri maši, počastili jih bomo s krajšim programom, potem bomo pa popraznovali še v naši dvoranci.

7. septembra se nas bo deset odpravilo na romanje v Queensland.
Romarska maša, procesija in srečanje s tamkajšnjimi rojaki bo v soboto, 10. septembra v Marrian Valley, kjer je tudi slovenska kapelica Marije Pomagaj. V nedeljo se bomo pri maši in na kosilu pridružili rojakom na Gold Coast in se v ponedeljek vrnili domov.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
nedelja 28. avgusta, petek 2. septembra, nedelja 4. septembra, nedelja 25. septembra, petek 30. septembra, nedelja 2. oktobra, nedelja 30. oktobra… – vedno ob 10. uri. Svete maše 23. oktobra, čeprav je to 4. nedelja v mesecu, NE BO, ker bom v tem času nadomeščal p. Darka v Sydneyju.

31. julij 2016
18. nedelja med letom

Mašni nameni

 

18. NEDELJA MED LETOM, 31. julij 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + p. Janeza Tretjaka – obl. (Ivan in Rozika Legiša z družino)
Za + Vladota Rutarja – umrl 7. junija 2016 v Dolju pri Tolminu (svakinji Berta in Lojzka)
Za + mamo Frančiško Kajnih – obl. (Angela Dodič z družino)
Za + Jožeta in Štefko Kotnik ter Ivana Luterja (družina Ritoc)
Za + Marinota, Ninota in Viktorja Likarja, dva brata Viktorja in Jožeta Kaluža ter dve sestri Zinko in Tončko (Ana in Steljo Likar z družino)

Prvo berilo: Bogastvo je minljivo.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE OD RODA DO RODA.
Drugo berilo: Prizadevajmo si za novo življenje.
Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo.


PETEK, 5. avgust 2016 (PRVI PETEK), ob 10:00 dopoldne:

Za + sestro Martino Radešček – umrla maja 2016 (Anica Zupančič z družino)

Božja beseda današnje 18. NEDELJE MED LETOM nas hoče opozoriti in spomniti našega odnosa do zemeljskih dobrin in imetja. Bog nas je sicer ustvaril kot materialna bitja in človeku tudi izročil ves materialen svet, ki ga je ustvaril – a ne kot cilj našega življenja, ampak kot sredstvo, da lahko živimo in da živimo v odgovornosti in ljubezni do Boga in do svojih bližnjih. Kot kristjani moramo v ospredje postaviti to, kar smo, ne tega, kar imamo, saj lahko velikokrat izkusimo, kako nas lahko to, kar imamo (ali tudi to, česar nimamo, pa mislimo, da bi morali imeti) globoko razočara.

Danes je v Slovenskem klubu najprej BBQ kosilo
in potem tudi večerja. Po našem srečanju v dvoranci se lahko zato odpravimo v klub in preživimo popoldne v družbi rojakov in prijateljev.
V Krakovu na Poljskem se danes zaključuje SVETOVNI DAN MLADIH, ki je potekal pod geslom »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7). Srečanje se odvija v kraju, kjer je kot nadškof deloval sv. Janez Pavel II. Takšno svetovno srečanje mladih pripravijo vsaki dve ali vsake tri leta in gotovo se spomnite, da je bilo leta 2008 v Sydneyju. Udeležujejo se ga mladi iz Avstralije ter nekaj več kot 500 mladih iz Slovenije. Srečanje se bo zaključilo danes s slovensko mašo papeža Frančiška.

V torek je praznik Marije Angelske v Porcijunkuli. Pred 800 leti je sv. Frančišek Asiški od papeža izprosil poseben »porcijunkulski odpustek«, ki je danes razširjen tudi na vse druge cerkve. Prejme ga vsak, ki obišče cerkev, opravi sveto spoved, izpove vero in moli po namenu svetega očeta očenaš in zdravamarijo.

15. avgusta je praznik VNEBOVZETJA DEVICE MARIJE
, ko bomo obnovili posvetitev Slovenskega
naroda Mariji. Mi bomo zmolili posvetilno molitev v nedeljo 7. avgusta.

NEDELJA MIGRANTOV IN IZSELJENCEV
je zadnja nedelja v avgustu, letos 28. avgusta. Potekala bo pod geslom MIGRANTI IN BEGUNCI SO ZA NAS IZZIV – ODGOVORIMO Z EVANGELIJEM USMILJENJA. Posebna škofova maša bo 28. 8. popoldne.

ROMANJE V QUEENSLAND
: polet na Gold Coast v sredo, 7. septembra, v četrtek izlet, v petek prosto, v soboto romanje v Marrian Valley, v nedeljo maša in kosilo z rojaki, v ponedeljek vrnitev domov. Cena: pribl. 800$ v Queenslandu plus cena letalske vozovnice. Tisti, ki se odločite, se morate odločiti še danes in mi prinesti 500$ za letalske vozovnice, ki jih moram rezervirati in plačati v prihodnjih dneh. Preostanek plačate zadnjo nedeljo avgusta.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
petek 29. julija, nedelja 31. julija, petek 5. avgusta, nedelja 7. avgusta, nedelja 28. avgusta, petek 2. septembra, nedelja 4. septembra, nedelja 25. septembra, petek 30. septembra, nedelja 2. oktobra, nedelja 30. oktobra… – vedno ob 10. uri. Svete maše 23. oktobra, čeprav je to 4. nedelja v mesecu, NE BO, ker bom v tem času nadomeščal p. Darka v Sydneyju.

24. julij 2016
17. nedelja med letom

Mašni nameni

 

17. NEDELJA MED LETOM, 24. julij 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Ilono Macsai (sin John z družino)
Za + Ano Brand in druge pokojne člane slovenske skupnosti v Adelaidi (Anica Rant z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)


Prvo berilo:
Abraham vztrajno prosi za grešno Sodomo.
Odpev: GOSPOD, NA DAN, KO SEM KLICAL, SI ME USLIŠAL.
Drugo berilo: Kristus nam je dal novo življenje.
Evangelij: Jezus obljublja uslišanje vztrajne molitve.


PETEK, 29. julij 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + p. Janeza Tretjaka in p. Filipa Feryana – obl. (slovenska skupnost).


18. NEDELJA MED LETOM, 31. julij 2016, ob 10:00 dopoldne:

Za + p. Janeza Tretjaka (Ivan in Rozika Legiša z družino)


Prvo berilo:
Bogastvo je minljivo.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE
OD RODA DO RODA.

Drugo berilo: Prizadevajmo si za novo življenje.
Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo.


PETEK, 5. avgust 2016 (PRVI PETEK), ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca


Današnja, 17. NEDELJA MED LETOM, nas v Božji besedi spodbuja k iskreni in zaupni molitvi. Za zgled nam daje starozaveznega očaka Abrahama, ko prosi za grešno Sodomo, Jezus pa nas uči molitve Očenaša, ki mora biti za zgled vsake molitve: moliti moramo z vero in zaupanjem; prositi moramo za zemeljske dobrine, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje, prositi pa moramo tudi za duhovne dobrine; vedeti pa moramo, da se je potrebno za to, kar prosimo Nebeškega Očeta, truditi najprej sami in to »privoščiti« drugim.

2. avgusta je praznik »PORCIJUNKULA«, ki ga še posebej slovesno praznujemo v cerkvah, kjer delujemo Frančiškovi bratje. To je praznik majhne Marijine cerkvice, kjer je Frančišek zbral prve brate in tako poimenoval ta košček sveta (porcijunkula pomeni delček). Od papeža Honorija III. je leta 2016 izprosil, da prejme popolni odpustek vsak, ki bo na dan posvečenja in vsako leto 2. avgusta obiskal to cerkvico, opravil spoved, prejel obhajilo in molil. Tako je ta cerkvica postala četrti najsvetejši krščanski kraj, za Sveto deželo, Rimom in Kompostelo. Pozneje so papeži ta »privilegij« razširili tudi na druge frančiškanske cerkve in kasneje na vse župnijske cerkve. Letos praznujemo 800-letnico tega »porcijunkulskega odpustka«.

15. avgusta je praznik VNEBOVZETJA DEVICE MARIJE
, ko bomo obnovili posvetitev Slovenskega naroda Mariji. Posvetilno molitev bomo zmolili v nedeljo 7. avgusta.

NEDELJA MIGRANTOV IN IZSELJENCEV
je zadnja nedelja v avgustu, letos 28. avgusta. Potekala bo pod geslom MIGRANTI IN BEGUNCI SO ZA NAS IZZIV – ODGOVORIMO Z EVANGELIJEM USMILJENJA. Posebna maša bo v stolnici 28. 8. popoldne.

Pretekli teden je umrla Danica Kaluža. O pogrebu bomo obvestili,– poslušajte slovensko radijsko oddajo na radiju 5EBI (103,1 FM) v sredo ob 7. uri zvečer (in seveda tudi ob nedeljah ob 2. uri pop.).

ROMANJE V QUEENSLAND
: polet na Gold Coast v sredo, 7. septembra, v četrtek izlet, v petek prosto, v soboto romanje v Marrian Valley, v nedeljo maša in kosilo z rojaki, v ponedeljek vrnitev domov. Letalske vozovnice je potrebno plačati takoj, zato moramo imeti zanesljive prijave v naslednjih nekaj dnevih. Dokončna cena bo znana, ko bomo vedeli za cene vozovnic. Prijavite se Ivi Kresevič.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
petek 29. julija, nedelja 31. julija, petek 5. avgusta, nedelja 7. avgusta, nedelja 28. avgusta, petek 2. septembra, nedelja 4. septembra, nedelja 25. septembra, petek 30. septembra, nedelja 2. oktobra… – vedno ob 10. uri.

 

26. junij 2016   13. NEDELJA MED LETOM
  3. julij 2016 14. NEDELJA MED LETOM

 

13. NEDELJA MED LETOM, 26. junij 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Marijo Osovnikar – obl., očeta Rudolfa, brate Franca, Adolfa
in Vinka ter sestro Tončko (Zinka Kolman z družino)
Za + Franca Končina in vse pobite v Sloveniji po vojni (Franc in Vida
Končina z družino)
Za + Marjano Rošker – obl. (Rosemary Poklar)
Za + ženo Amalijo Pavlič – obl., starše Marijo in Ivana, brata Albina in
Pavla ter sestro Marto (Rafael Pavlič z družino)
Za + moža Albina, Marijo Rihtar in vse iz družino Putinja (Roza Kozlovič
z družino
Za + sina Davida Milošiča, starše Martina in Marijo, brata Štefana in
Franca Ivančič ter Franca Šnofl (Marija Milošič z družino)

Prvo berilo: Elizej postane učenec preroka Elija
Odpev: GOSPOD, TI SI DELEŽ MOJE DEDIŠČINE
Drugo berilo: Kristus nas je poklical k svobodi
Evangelij: Jezusove zahteve do učencev


14. NEDELJA MED LETOM, 3. julij 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Cecilijo in očeta Štefana Kolmana, brata Toneta Zrim, strica
Janeza Kolmana in sestro Angelo Intihar (Štefan Kolman z družino)
Za + p. Janeza Tretjaka (Angela Dodič z družino)

Prvo berilo: Bog daje mir svojim izvoljenim
Odpev: VZKLIKAJTE BOGU VSI NA ZEMLJI
Drugo berilo: Kristus je zaznamoval Pavla
Evangelij: Kristusovi učenci prinašajo mir


Včeraj, 25. junija, je Slovenija praznovala 25. letnico samostojnosti in neodvisnosti, za katero smo se slovenski državljani odloči-li na referendumu 23. decembra 1990.
Tudi Slovenci, ki živimo v Avstraliji, smo veseli, da je dežela našega otroštva in naše mladosti ali naših staršev oz. starih staršev, sedaj neodvisna, svobodna in demokratična država. Želimo ji vse najlepše in vse najboljše in jo priporočamo v varstvo Marije Pomagaj, ki Slovencem kraljuje na Brezjah in je hkrati zavetnica tudi naše nove domovina Avstralije.
Naj varuje in prosi za obe naši domovini!
Pri maši danes bomo še posebej molili za Slovenijo, prebrali pa bomo tudi pastirsko pismo, ki so ga škofje napisali za to priložnost.

Praznovanje bo popestrila melbournska rojakinja Katarina Vrisk, ki bo predstavila svoje obsežno delo Anthology of Slovenian-Austra-lian Musicians (Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov). Predstavitev bo po maši, popoldne ob 3:30 pa v Slovenskem klubu.

Prihodnjo nedeljo imamo v Kew »žegnanje«, saj bomo praznovali zavetnika cerkve in misijona, sveta brata Cirila in Metoda (godujeta 5. julija). To nedeljo bo za vas maševal p. Darko iz Sydneyja.

V nedeljo 3. julija bomo imeli BBQ kosilo.
Priporočamo se za solate, pecivo in dobitke za tombolo.


20. junija je nenadoma na svojem domu umrla ANA BRAND, ki bi 25. julija praznovala 90. rojstni dan.
Konec maja smo se ji zahvalili za skrb za okolico naše cerkve in hiše – sedaj prosimo Gospoda, naj ji on povrne z večnimi darovi. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 27. junija: ob 10.00 rožni venec, 10:30 pogrebna maša in pogreb na pokopališču Cheltenham. Naj počiva v miru!

PROGRAM ROMANJA V MARIAN VALLEY v Queensland bo koncem julija pripravila Marija Anžič. Kdor bi želel potovati, naj se prijavi v zadnjem tednu julija 2016, saj bo potrebno takoj plačati povratno letalsko vozovnico za Gold Coast. Romarski dan v Marian Valley je sobota 10. septembra 2016. Odpotovali bi v sredo 7. sep-tembra in se vrnili v ponedeljek 12. septembra 2016.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI: nedelja 3. julija, nedelja 24. julija, petek 29. julija, nedelja 31. julija, petek 5. avgusta, nedelja 7. avgusta, nedelja 28. avgusta, petek 2. septembra, nedelja 4. septembra, nedelja 25. septembra,… – vedno ob 10. uri.

 10. NEDELJA MED LETOM
5. junij 2016

Mašni nameni

10. NEDELJA MED LETOM, 5. junij 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + teto Milko Jovanovič – obl. (Rosemary Poklar)
Za + sorodnika Branka Kreseviča – umrl 1. 6. v Račicah (Branko in Danilo
Kresevič z družinami)
Za + ženo Magdo Kodele (Nikolaj Kodele z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + p. Janeza Tretjaka (Anica Zupančič z družino) – opr. 3. junija

Prvo berilo: Bog na Elijevo molitev oživi dečka
Odpev: GOSPOD, SLAVIL TE BOM, KER SI ME REŠIL
Drugo berilo: Bog je izbral Pavla za apostola
Evangelij: Jezus oživi mladeniča iz Naima


MESEC JUNIJ JE POSVEČEN POBOŽNOSTI DO JEZUSOVEGA SRCA,
v petek, ki je bil tudi prvi petek v mesecu, pa smo praznovali tudi poseben praznik Srca Jezusovega, ki je zadnji praznik v krogu velikonočnega praznovanja. Prazniki, ki jih praznujemo skozi cer-kveno leto, se navezujejo na dogodke iz Jezusovega življenja (Go-spodovo oznanjenje, božič,…), njegovega trpljenja (cvetna nedelja, veliki teden), ali njegovega poveličanja (velika noč, vnebohod,…). Praznik Srca Jezusovega pa (podobno kot praznik Svete Trojice ali Svetega Rešnjega Telesa in Krvi) spada med praznike, ki jih pra-znujemo »iz pobožnosti«. Kot je srce simbol in znamenje ljubezni, hočemo Jezusu pokazati hvaležnost za njegovo dobroto in ljubezen, ki nam jo je izkazal s svojim prihodom na svet, s svojim trpljenjem in s svojo smrtjo (ko je na križu vojak s sulico prebodel Jezusovo srce in se tako prepričal, da je res mrtev).

Praznik Jezusove Božje ljubezni naj nas spodbudi, da se bomo te ljubezni zavedali in da bomo zanjo hvaležni. Z vero v Božjo ljubezen bomo lažje sprejemali tudi težke in žalostne trenutke našega življe-nja, ko nas zadeneta trpljenje in žalost. In če se bomo živo zavedali Božje ljubezni, nas bo to vedno spodbujali, da bomo tudi mi, ne samo Bogu ljubezen »vračali«, ampak jo razdajali svojim bližnjim.
Ko se bomo spet zbrali k maši v naši cerkvi 26. junija, bomo skupaj praznovali dan slovenske državnosti. Letos mineva 25 let, odkar je Slovenija razglasila samostojnost in neodvisnost od dotedanje države Jugoslavije. Bogu se bomo zahvalili, še bolj pa ga bomo prosili njegovega blagoslova za naprej.

Praznovanje bo popestrila melbournska rojakinja Katarina Vrisk, ki bo to nedeljo, 26. junija, predstavila svoje obsežno delo Anthology of Slovenian Australian Musicians (Antologija slovensko-avst-ralskih glasbenikov). Med zgodbami naših rojakov, ki so v Avstraliji uresničili svoj glasbeni talent, je tudi nekaj zgodb iz Adelaide, ter mnoge zgodbe ljudi z drugih koncev Avstralije, ki jih poznate. Predstavitev bo po maši, popoldne pa v Slovenskem klubu.

Ker odhaja p. Ciril v juniju na dopust, bova v tem času ob pomoči avstralskih frančiškanov skrbela za vsa naša tri verska središča s p. Darkom. Ker bomo 3. julija v Melbournu slavili zavetnika cerkve in misijona, sv. brata Cirila in Metoda ter tako imeli »žegnanje«, bo prvo nedeljo v juliju med vami za mašo p. Darko.

To nedeljo, 3. julija, bomo imeli tudi BBQ kosilo. Priporočamo se za solate, pecivo in dobitke za tombolo.

PROGRAM ROMANJA V MARIAN VALLEY
v Queensland bo koncem julija pripravila Marija Anžič. Kdor bi želel potovati, naj se prijavi v zadnjem tednu julija 2016, saj bo potrebno takoj plačati povratno letalsko vozovnico za Gold Coast. Romarski dan v Marian Valley je sobota 10. septembra 2016. Odpotovali bi v sredo 7. sep-tembra in se vrnili v ponedeljek 12. septembra 2016.

SVETE MAŠE V NAŠI CERKVI:
nedelja 26. junija, nedelja 3. julija, nedelja 24. julija, petek 29. julija, nedelja 31. julija, petek 5. avgusta, nedelja 7. avgusta, nedelja 28. avgusta, petek 2. septembra, nedelja 4. septembra, nedelja 25. septembra,… – vedno ob 10. uri.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
29. maj 2016

Mašni nameni

SVETO REŠNJE TELO IN KRI, 29. maj 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + Petra Ranta in družino Rant (Anica Rant z družino)
Za + iz družin Lipovac in Persico (Anica Rant z družino)
Za + Ivana Kovačiča – obl. (Nada Čargo)
Za + moža Franca Šnofl, starše Martina in Marijo Ivančič – obl., Davida Milošiča – obl., Petra Foleya – obl. ter brata Štefana in Franca (Rozika Šnofl z družino)
Za + Josipa in Marijo Katz (Tončka Kostaš)
Za + p. Janeza Tretjaka (Ana in Steljo Likar)

Prvo berilo: Melkizidek daruje kruh in vino
Odpev: TI SI DUHOVNIK NA VEKE PO MELKIZEDEKOVEM REDU
Drugo berilo: Kadar jemo kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo Gospodovo smrt
Evangelij: Vsi so jedli in se nasitili


PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA (prvi petek), 3. junija ob 10:00 dop.:

Po namenu darovalca


PRAZNIK PRESVETEGA REŠNJE TELESA IN PRESVETE REŠNJE KRVI
, kot je celotno ime današnjega praznika, nas hoče spomniti in opozoriti na Jezusovo stalno prisotnost med nami. Pri zadnji večerji nam je zagotovil to prisotnost vedno, ko smo zbrani v njegovem imenu. Na današnji praznik se mu za ta zakrament evharistije še posebej zahvaljujemo in ga prosimo, naj nas spremlja s svojim blagoslovom v našem osebnem življenju, naj blagoslavlja naše delo in vsa naša prizadevanja, naše družine in naše skupnosti ter naš svet. Na severni polovici sveta ta praznik praznujejo spomladi in kmetje so še posebej prosili za rodovitnost zemlje. V procesiji so zato ponesli Najsvetejše preko travnikov in polj – in tako so se tudi lažje zavedali, da je Bog res z njimi tudi v njihovih vsakodnevnih prizadevanjih in trudih. »Mati zemlja« nas tudi danes hrani, zato je prav, da tudi mi Bogu izkazujemo hvaležnost in ga prosimo blagoslova – tudi s »telovsko« procesijo danes po maši.

Bog povrni vsem, ki ste za današnjo procesijo pripravili oltarje: Angela Dodič, Ivanka Kresevič
in Anica Zupančič in vsem, ki ste pri procesiji pomagali.

Po maši in po procesiji se bodo danes zbrali v dvoranci k skupnemu kosilu. Hvala Ivanki Kresevič in njenim sodelavkam, ki ste nam ga pripravili. Bog lonaj!

Ta teden sta prvi petek in prva sobota
, ker je pa to tudi petek po nedelji Svetega Rešnjega telesa, praznujemo praznik Srca Jezusovega. Vabim vas k maši, ob koncu maše pa bomo zmolili litanije Srca Jezusovega. V soboto, ki je tudi prva sobota v mesecu, je praznik Marijinega srca.
Ko pridemo do naše cerkve nas že od zunaj pozdravi lepo urejena okolica z rožami in okrasnim grmovjem. Leta in leta je za urejenost in lepoto okolico cerkve ter hiše skrbela ANA BRAND. Zaradi zdravstvenih težav pravi, da tega ne bo več zmogla. Ana, Bog Vam povrni za to vašo skrb! Tisti, ki smo vas videvali in srečevali ob cerkvi med tednom vemo, kolikokrat na teden in koliko časa ste posvetili temu delu. Žal nam je, da tega ne boste zmogli več – a še bolj smo Vam hvaležni za vse, kar ste s takšno skrbjo in ljubeznijo naredili. Bog Vam povrni – da bi se še dolgo srečevali v naši cerkvi in dvoranci.


Okolica pa bo seveda še naprej potrebovala skrb. Če bi bil kdo pripravljen sprejeti skrb za zalivanje in/ali urejanje, ga prosim, da se oglasi. Bomo pomagali!
Ta teden bom obiskal naše bolnike. Če veste ali izveste, da je kdo bolan ali da ne more v cerkev, ga vprašajte, če si želi obisk duhovnika. Sporočite mi in z veseljem ga bom obiskal in mu prinesel zakramente, kot bo želel.

 

 

 6. VELIKONOČNA NEDELJA
1. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 1. maj 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + mamo Marijo Šošterčič in mamo Alenko Katern (Vida Katern z druž.)
Za + mamo Marijano Frank – obl. (Alenčica Read z družino)
Za + mamo Angelo Klarič in staro mamo Jožefo Hrvatin (Meri Puž z druž.)
Za + moža Jožefa – obl. in sina Antona Zupančič (Anica Zupančič z druž.)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + dvojne starše Jordan in Kostaš (Tončka Kostaš)
Za + Ivanko Bole (Pavla in Milan Čeligoj z druž.)
Za + dvojne starše Premrl in Wetzel (Francka Wetzel z druž.)
Za + mamo Marijo, hčerko Silvo in Gustla Švarca (Ana Brand)

Prvo berilo: Sveti Duh odloča po apostolih
Odpev: O BOG, SLAVIJO NAJ TE VSA LJUDSTVA
Drugo berilo: Sijaj nebeškega Jeruzalema
Evangelij: Sveti Duh nas uči evangelij


MATERINSKI DAN
, ki ga v naši skupnosti praznujemo danes (dejansko je na koledarju drugo nedeljo v maju, letos 8. maja) je priložnost, da počastimo naše matere. Pokojnih se bomo spomnili v upanju, da v nebeškem kraljestvu že uživajo Božjo ljubezen, ki so jo na zemlji prejemale in nam jo razdajale. Gotovo so naše mame tiste, ki so nas na zemlji imele najbolj rade – sedaj nas s to svojo mate-rinsko ljubeznijo, ki je tudi Božje, nebeška, gotovo še vedno sprem-ljajo. Živim pa bomo lahko svojo hvaležnost pokazali tudi sami…

Bog povrni Ivanu Legiša, ki je pripravil program v počastitev našim materam, vsem, ki ste pri programu sodelovali ter vsem, ki ste pripravili praznovanje v dvoranci. Bog lonaj in Bog živi naše matere!

Danes, 1. maja, pričenjamo tudi s šmarnično pobožnostjo. Slovenski katehetski urad je pripravil šmarnice o sv. Tereziji Deteta Jezusa in o sv. p. Piju. Ker gre za zgodbe, ki bi jih morali brati v celoti, vseh 31 zgodb, bomo mi raje poslušali o brezjanski Mariji Pomagaj, odlomke iz knjige Po Mariji podarjene milosti (Pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij), ki so jo na Brezjah izdali ob 200-letnici podobe Marije Pomagaj, ko smo avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije pomagaj, ki sedaj pozdravlja romarje prav ob prihodu pred brez-jansko baziliko. Ob začetku šmarnic bomo danes zapeli litanije Matere Božje

24. maja je praznik Marije Pomagaj
. Na predvečer praznika je tako imenovan večer slovenskih narodnih izročil, ko na pobudo ameriških Slovencev slovenski rojaki po vsem svetu že od leta 1976 prižigajo sveče in molijo v dober namen. Slovenci v domovini se na ta dan zberejo pri Mariji Pomagaj in se priporočajo Njej, ki varuje slovenski narod, rojake in slovenska izročila po svetu.
V Marijinem mesecu maju je vsako leto tudi Marijanska procesija. Ta bo v nedeljo 15. maja. Ob 1:30 popoldne bo zbiranje v Pilgrim Peace Park, ob 2. uri pa bo procesija. Ker je to druga nedelja v mesecu, me ne bo v Adelaidi, vabim pa vas, da se z našim bande-rom Marije Pomagaj, Kraljice Slovencev, procesije v čim večjem številu udeležite. Marija Pomagaj je tudi zavetnica Avstralije.

26. maja je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi in v naši cerkvi bomo imeli sveto mašo. V nedeljo 29. maja bomo imeli telovsko procesijo. Prosim pripravite oltarje po ustaljeni navadi.

V mesecu maju se zaključuje velikonočni čas s prazniki, ki so po-vezani z veliko nočjo: 5. maja je Gospodov vnebohod, 15. maja praznik prihoda Svetega Duha, binkošti, naslednji dan, 16. maja, praznik Marije, Matere Cerkve, 22. maja je praznik Svete Trojice, 26. maja je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi, 3. junija pa je praznik Srca Jezusovega, – ves mesec junij je posvečen češčenju Jezusovega srca.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
v nedeljo 22. maja (praznik Svete Trojice); v četrtek 26. maja (praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Re-šnje Krvi); v nedeljo 29. maja (telovska procesija); v petek 3. junija (praznik Srca Jezusovega); v nedeljo 5. junija; v nedeljo 26. junija (počastitev dneva državnosti Republike Slovenije)…

 5. VELIKONOČNA NEDELJA
24. april 2016

M A Š N I   N A M E N I :

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24. april 2016, ob 10:00 dopoldne:
Za + Ivanko Bole – 8. dan (hčerka Justina z družino)
Za + Lojzeta Poklarja – 30. dan (žena Olga z družino)
Za + Rudija Mezek (žena Jana z družino)
Za + Štefana Ivančiča – obl. (žena Lenka z družino)
Za + Marijo Faletič in vse njene pokojne (Berta in Lojzka z družinami)
Za + brata Viktorja Kunčnika – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za zdravje (Zinka in Štefan Kolman)

Prvo berilo: Pavel utrjuje v veri prve učence
Odpev: MOJ BOG IN MOJ KRALJ, HOČEM TE POVELIČEVATI
Drugo berilo: Veselje v nebeškem Jeruzalemu
Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni


SOBOTA, 30. april 2016 ob 10:00 dopoldne:

Za + mamo Julijano Šajn (Ivanka Kresevič z družino)
Za + Lojzeta Pungerčarja (Anica Zupančič z družino)


Nedelje do praznika Jezusovega vnebohoda, 40 dni po veliki noči (letos bo to v četrtek 5. maja) oz. do praznika binkošti, še deset dni pozneje (letos 15. maja), imenujemo »velikonočne nedelje« in ves ta čas »velikonočni čas«. Prva berila v tem času so vzeta iz novozavezne knjige, ki časovno in tudi v svetem pismu sledi štirim evangelijem – pripoveduje namreč o času takoj po Jezusovem vne-bohodu, kako so apostoli pričeli uresničevati Jezusovo naročilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu.« Srčnost in pogum, s katerim so oznanjali resnico o Jezusovem vsta-jenju za nas znamenje njihovega trdnega prepričanja, da Jezus živi. Tako lepo in veselo novico so prinašali drugim ne samo zaradi Jezusovega naročila, ampak tudi iz lastnega prepričanja, da nekaj tako lepega in čudovitega, ne smejo zadržati samo zase.

Velikonočni prazniki in ves velikonočni čas nas hoče spomniti in opogumiti, da bi si tudi mi še bolj utrdili vero v vstajenje in večno življenje – pa tudi, da bi to veselo oznanilo bili vedno pripravljeni deliti z drugimi: včasih tudi z besedami, vedno pa z dejanji in z vsem našim življenjem.

Ker bom v petek odsoten, bomo imeli sveto mašo ta teden namesto v petek, v soboto ob 10. uri.

Prihodnjo nedeljo je začetek Marijinega meseca maja, ki ga za-znamuje predvsem pobožnost šmarnic. V naši cerkvi jo bomo imeli vedno, ko je maša, za začetek pa bomo 1. maja zapeli tudi litanije Matere Božje.

V Marijinem mesecu maju je vsako leto tudi Marijanska procesija. Ta bo v nedeljo 15. maja. Ob 1:30 popoldne se bo pričelo zbiranje v Pilgrim Peace Park, ob 2. uri pa bo procesija. Vabljeni!
1. maja bomo praznovali tudi materinski dan, ki je sicer na drugo nedeljo v maju, letos 8. maja. S hvaležnostjo se bomo spomnili vseh naših mater: pokojnim bomo namenili naše molitve, živim pa kratek program, dobre želje in pogostitev v dvoranci.

V mesecu maju se zaključuje velikonočni čas z več prazniki, ki so povezani z veliko nočjo: 5. maja je Gospodov vnebohod, 15. maja praznik prihoda Svetega Duha ali binkošti, naslednji dan, 16. maja, praznik Marije, Matere Cerkve, 22. maja je praznik Svete Trojice, 26. maja je praznik Svetega Rešnjega telesa in Svete Rešnje Krvi, 3. junija pa je praznik Srca Jezusovega, kot je ves mesec junij posvečen češčenju Jezusovega srca.

MAŠE V NAŠI CERKVI:
v soboto 30. aprila; v nedeljo 1. maja; v nedeljo 22. maja (praznik Svete Trojice); v četrtek 26. maja (praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi); v nedeljo 29. maja (telovska procesija); v petek 3. junija (praznik Srca Jezusovega); v nedeljo 5. junija; v nedeljo 26. junija (počastitev dneva državnosti Republike Slovenije)…

 

3. april 2016 
BELA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :


BELA NEDELJA, 3. april, ob 10:00 dopoldne:

Za + Jožefa Jamnika – 1. obl. (žena Cvetka z družino)
Za + sestri Ivanko in Francko Brgoč (Pavla in Milan Čeligoj)
Po namenu Franca Lavrenčiča

Prvo berilo: Število kristjanov raste
Odpev: ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER
Drugo berilo: Vstali Kristus živi vekomaj


Nedelja po veliki noči je že od starokrščanskih časov, to je iz časov prve Cerkve, imenovana tudi BELA NEDELJA. Pri velikonočni vigiliji so katehumeni prejeli zakrament svetega krsta, po krstu pa so jih odeli v bela oblačila in v teh belih oblačilih (tudi danes jih po krstu prejmejo katehumeni, kot znamenje pa jih nadevamo pri krstu tudi otrokom), so se ves teden udeleževali bogoslužja. Simbolizirajo no-tranjo čistost, saj krst izbriše novokrščencu vse osebne grehe. Na nedeljo po veliki noči so ta bela oblačila slekli in bili dokončno pridruženi občestvu vernikov.
Sveti papež Janez Pavel II. je 30. aprila leta 2000, na belo nedeljo, razglasil za svetnico poljsko redovnico s. Favstino Kowalsko in ob tej priložnosti določil, da se nedelja po veliki noči imenuje tudi NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, kot naj bi Jezus v privatnih razodet-jih naročil sestri Favstini. V Božje usmiljenje pa so kristjani seveda verovali že ves čas, saj nam je svojo Božjo ljubezen in Božje usmi-ljenje zagotovil že sam Jezus Kristus. Največji izraz njegovega usmi-ljenja je gotovo to, da tudi nas preko smrti vodi v vstajenje.
Letos pa to nedeljo še posebej povezujemo z jubilejnim letom usmiljenja, ki se je pričelo na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, 8. decembra, lani. Geslo tega leta usmiljenja je: USMILJENI KAKOR OČE – po Jezusovem naročilu, ki ga je zapisal evangelist Luka (6,36), da naj bomo usmiljeni, kot je usmiljen naš Nebeški Oče.
Ko se tolikokrat in tako radi v svojih molitvah in prošnjah zatekamo k Božjemu usmiljenju, ne smemo pozabiti, da moramo to, za kar moli-mo in prosimo našega Nebeškega Očeta, najprej uresničiti mi sami. Samo če se bomo tega iskreno zavedali, bo to leto usmiljenja pustilo v našem življenju svoje sadove.

25. marca je bil praznik Gospodovega oznanjenja
, ki je hkrati praznik Marijinega Božjega materinstva in zato ga marsikje pra-znujejo ko materinski dan. Ker je bil to veliki petek, ga seveda nismo praznovali in praznik je bil prestavljen na ponedeljek, 4. aprila. Vse najboljše materam – pokojni pa večno plačilo!

Ob koncu postnega časa se je zaključila akcija avstralske Karitas, “Project Compassion”. V 32 šparovčkih, smo nabrali 855,35 dolar-jev. »Bog povrni!« v imenu tistih, ki bodo vaše dobrote deležni.

V nedeljo 1. maja pričnemo s šmarnično pobožnostjo, ki jo bomo imeli v maju vedno, ko bo sveta maša. Letošnje šmarnično branje za odrasle nosi naslov Ljubim te, Terezija in niza zgodbe iz življenja sv. Terezije Deteta Jezusa; šmarnice za otroke pa nosijo naslov Pater, ki je gledal Jezusa in pripovedujejo o življenju sv. p. Pija.

V Marijinem mesecu maju pa je vsako leto tudi Marijanska procesija. Ta bo v nedeljo 15. maja. Ob 1:30 popoldne se bo pričelo zbiranje v Pilgrim Peace Park, ob 2. uri pa bo procesija. Vabljeni!
Kot smo že pisali, se je p. Ciril udeležil kapitlja naše Slovenske frančiškanske province. Po pošti smo bratje za provinciala izvolili p. Marjana Čudna, (to službo je že opravljal, odkar je bil p. Stane imenovan za nadškofa). Na samem kapitlju pa so izvolili: vikar je postal p. Robert Bahčič, svetovalci pa patri Ambrož Mušič, Bernard Goličnik, Niko Žvokelj, Pavle Jakob in Simon Peter Berlec. Čestitke!

MAŠE PRI NAS:
v nedeljo 24. aprila, v petek 29. aprila, v nedeljo 1. maja, v nedeljo 22. maja (Sv. Trojica), v petek 27. maja, v nedeljo 29. maja (telovo – procesija), v petek 3. junija, v nedeljo 5. junija

27. marec 2016  
VELIKONOČNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :


VELIKONOČNA VIGILIJA, 26. marec, ob 6:00 zvečer:

Za žive in pokojne člane slovenske skupnosti v Južni Avstraliji

Prvo berilo: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je prav dobro
Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE
Drugo berilo: Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja
Odpev: PEL BOM GOSPODU, KER JE SILNO VZVIŠEN
Tretje berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Odpev: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI
Četrto berilo: Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje
Odpev: ALELUJA!


VELIKONOČNA NEDELJA, 27. marec, ob 10:00 dopoldne:

Za + Štefana Ivančiča (žena Lenka z družino)
Za + dvojne starše Likar in Kaluža (Ana in Steljo Likar z družino)
Za + starše Lavrenčič (Frank Lavrenčič)
Za + Josipa in Marijo Katz (Tončka Kostaš)
Za + brata Sandra in Viktorijo Čeligoj, brata Marjota Čeligoja
ter sestro Zoro in Marjota Višnjevec (Milan in Pavla Čeligoj)

Prvo berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili
Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NAREDIL
Drugo berilo: Iščite kar je zgoraj, kjer je Kristus
Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih


PETEK (PRVI PETEK), 1. april, ob 10:00 dopoldne:

Po namenu darovalca

VELIKA NOČ, praznik Kristusovega vstajenja
je največji praznik naše vere, saj praznujemo, podoživljamo in utrjujemo svojo vero v največji Kristusov čudež, ko je vstal od mrtvih, vero v največjo resnico našega verovanja, da je Kristus premagal trpljenje, premagal smrt in zlo ter vstal od mrtvih. V vsakdanjem življenju tolikokrat čutimo, kako hodimo z njim po poti križa in vstajenja- A po štirinajsti postaji, ko so Jezusa položili v grob, se njegova pot ne konča. Zarja velikonočnega jutra je že na obzorju, zarja, ki se je moramo zavedati in se je, vsemu trpljenju in zlu navkljub,

V teh dneh sem obiskal naše bolnike, skupno trinajst. Ponesel sem jim tudi butarice ali palmove vejice, ki smo jih blagoslovili na cvetno nedeljo, za kar so bili hvaležni, saj so vsaj na tak način povezani z našo skupnostjo in z našo cerkvijo.

Od nas se je poslovil Lojze Poklar. Čeprav smo spremljali njegovo bolezen, nismo pričakovali, da ga bo Bog poklical k sebi tako kmalu. Umrl je na veliki četrtek, na dan postavitve Evharistije, obhajila, ki ga bli vedno nadvse vesel, na zadnje sem mu ga prinesel še na cvetno nedeljo. Sožalje ženi Olgi, hčerkama Rosemary in Silvani, sinu Franku, zetu Davidu ter vnukinji Isabelli in vnukoma Luku in Joelu.
Pogreb bo v četrtek, 31. marca: ob 9:30 bo priložnost za pokropi-tev, ob 10:30 pa pogrebna sveta maša ter pogreb.

Jutri, na velikonočni ponedeljek, v naši cerkvi ne bo svete maše.
Sveta maša bo spet v petek, 1. aprila ter seveda prihodnjo nedeljo, ki je bela nedelja. Papež Janez Pavel II. je to nedeljo posve-til tudi Božjemu usmiljenju.

Na veliko soboto, 26. marca, je prejel sveti krst William Joseph Meyer
. Čestitke staršema Elizabeti (Pistor) in Josephu, starim staršem in pra-starim staršem Pistorjevim in Jenkotovim, kot tudi Josephovim staršem in domačim v ZDA.

HVALA VSEM
, ki ste v teh dneh prihajali k bogoslužju v našo cerkev, še posebej Angeli Dodič in Ivanki Kresevič, ki sta ob pomoči Danila Kreseviča. Alde Batista in Nade Čargo poskrbeli, da je bila cerkev očiščena, lepo okrašena in pripravljena za bogoslužje. Ana Brand pa poskrbi, da je naša cerkev tudi od zunaj vedno »okrašena«, kot da je cvetna ali velikonočna nedelja. Hvala seveda tudi bralcem, pevcem, ministrantu in ministranki za sodelovanje pri bogoslužju. Bog lonaj!

Dragi rojaki in prijatelji,

»če ste vstali s Kristusom iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici« (Kol 3,1).
Ob praznovanju Kristusovega vstajenja Vam želimo, da bi vaš pogled navzgor vedno uzrl usmiljen obraz Očeta, ki nam daje moči za nov korak, s katerim bomo Njegovo in svoje usmiljenje prinašali svojim bližnjim.

VESELO ALELUJO!

p. David      p. Ciril      Marija Anžič      p. Darko

PESEM SLEDNICA

Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.

Smrt in življenje
sta se borila v preèudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.

Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtiè in povôje.

Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

 

20. marec 2016  
CVETNA NEDELJA

M A Š N I   N A M E N I :

PRAZNIK SV. JOŽEFA, 19. marec, ob 10:00 dop.:
Za + Jožefo Kresevič (sin Branko Kresevič)
Za + Danila Dodiča (žena Angela Dodič z družino)


CVETNA NEDELJA, 20. marec, ob 10:00 dop.:

Za + Jožefo Kresevič (sin Danilo Kresevič z družino)
Za + Jožefa Kapelj (žena Berta in svakinja Lojzka z družinami)
V prošnjo za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + Hedviko Ivančič (mož Tone z družino)
Za + Ivanko Ivančič (sin Tone z družino)

Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil
Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku


Z DANAŠNJO CVETNO NEDELJO
vstopamo v veliki teden Kristu-sovega trpljenja in smrti. Danes Jezusa pospremimo v Jeruzalem, kot so ga pospremili Jeruzalemčani le nekaj dni pred tem – a z bolj iskrenimi srci in vzkliki. Na veliki petek ne bomo vzklikali: »Križaj ga, križaj ga!«, kot so vzklikali Jezusovi rojaki in zanj zahtevali smrti. Ob bolečini Jezusovega trpljenja bomo v svojih srcih poživljali droben ogenj upanja na vstajenje in večno življenje – ne samo Kristusa, ampak po naši smrti tudi našega.

VELIKI TEDEN
je gotovo najmočnejši čas vsega cerkvenega leta. Križ ni bil konec Jezusove zgodbe in trenutek naše smrti tudi ne bo konec naše – za velikim petkom pride vedno VELIKA NOČ...
Hvala Ivanki Kresevič, ki je organizirala izdelovanje butaric in jih tudi sama največ naredila. Hvala Danilu Kreseviču, ki je pripravil oljčne vejice. Nekaj butaric in vejic bomo odnesli tudi našim bolnikov po domovih in domovih za ostarele. Če poznate koga, ki ne more več v cerkev, mu pomagajte in ga spodbudite, da me on sam ali njegovi domači pokličejo za velikonočni obisk.

BOGOSLUŽJE VELIKEGA TEDNA


20. marec: CVETNA NEDELJA
spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem.
Za cerkvijo se bomo zbrali k blagoslovu zelenja in v procesiji odšli v cerkev, kjer bomo med mašo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Luka.

21. marec: KRIZMENA MAŠA
V adelaidski stolnici bo ob 6. uri zvečer. Nadškof Philip Wilson bo blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo. Duhovniki bomo somaševali in obnovili svoje duhovniške zaobljube.

24. marec: VELIKI ČETRTEK
spomin Jezusove zadnje večerje
Pri zadnji večerji je dal Jezus novo zapoved ljubezni, učencem umil noge in nam podaril spomin svojega telesa in krvi – evharistijo.
Sveta maša bo ob 6. uri zvečer, maši sledi molitvena ura.

25. marec: VELIKI PETEK

spomin Kristusovega trpljenja in njegove smrti
K obredom velikega petka se bomo zbrali ob 3. uri popoldan. Darovi so namenjeni sveti deželi. Obredom sledi molitvena ura.
To je tudi dan strogega posta, ko se zdržimo mesnih jedi in se (tisti, ki smo stari od 18 do 60 let) samo enkrat do sitega najemo.

26. marec: VELIKA SOBOTA

Jezus leži v tišini groba

Velikonočna jedila bomo blagoslovili ob 3. uri popoldan
(in po vseh prazničnih mašah),
k velikonočni vigiliji pa se bomo zbrali ob 6. uri zvečer.

27. marec: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA
Vstajenjska procesija bo ob 10. uri, sledi praznična sveta maša.
SPOVEDOVANJE bo na veliki četrtek in petek med molitveno uro.

6. marec 2016
4. POSTNA NEDELJA

 

M A Š N I   N A M E N I :


4. POSTNA NEDELJA, 6. marec, ob 10:00 dop.:

Za + Franca Šnofla – obl. (žena Rozika z družino)

Prvo berilo: Izraelci obhajajo veliko noč
Odpev: OKUSITE IN POGLEJTE, KAKO JE GOSPOD DOBER
Drugo berilo: Kristus nas je spravil z Očetom
Evangelij: Izgubljeni sin se vrne k očetu

POSTNI ČAS se je prevesil v svojo drugo polovico – priložnost, da pregledamo, kakšne sadove je postni čas v našem življenju že rodil.

Letošnji postni čas pa zaznamuje tudi »leto usmiljenja«, ki ga je razglasil papež Frančišek. Ob besedi »usmiljenje« se največkrat spomnimo na Božje usmiljenje, ki ga tolikokrat prosimo in vanj upamo. V današnji priliki Jezus Nebeškega Očeta še posebej lepo predstavi kot tistega, ki nas je vedno pripravljen sprejeti z odrtimi rokami in z veseljem, pa naj pademo še tako globoko. Odločilno je le tisto iskreno – mora biti pa res iskreno – spoznanje in priznanje: »Oče grešil sem zoper nebo in pred teboj.«

To leto pa ni samo leto Božjega usmiljenja, ampak mora biti tudi leto našega usmiljenja. Vedno, ko molimo očenaš ponavljamo: Odpusti nam, naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Naj nas post spodbudi, da bomo tudi mi bolj usmiljeni do naših bližnjih.
Še vedno smo povabljeni, da sadove naše odpovedi darujemo tistim, ki so naše pomoči potrebni, v okviru postne akcije Avstralske Karitas »Project Compassion«. Geslo letošnje akcije je: »Learning more, creating change«. Tisti, ki še niste, pri vratih vzemite šparovčke.

DANES BO PO MAŠI V DVORANCI BBQ KOSILO IN SREČANJE Z VELEPOSLANICO REPUBLIKE SLOVENIJE


Glede predstavitve knjige Anthology of Slovenian Australian Musicians (Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov) je prišlo do malega nesporazuma. Datum predstavitve bomo sporočili.

Danes med nami pozdravljamo gospo Heleno Drnovšek Zorko, veleposlanico Republike Slovenije iz Canberre. Ga. veleposlanica se bo v spremstvu častnega konzula za Južno Avstralijo, g. Adrijana Vatovca, po maši srečala z našo skupnostjo v dvoranci, ob 5. uri pa bo srečanje v Slovenskem klubu.

V ponedeljek in v torek bo imela uradna srečanja z južno avstralskimi političnimi predstavniki.

Po maši na praznik sv. Jožefa (19. marca ob 10. uri) bomo v dvoranci pod vodstvom Ivanke Kresevič izdelovali butarice za cvetno nedeljo, ki bo naslednji dan. Pridite, pomagajte ali se naučite!

MAŠE V NAŠI CERKVI – ob 10. uri dopoldan
(razen v vel. tednu):

19. marec:   Praznik sv. Jožefa, moža Marije. V naši cerkvi se bomo zbrali k sv. maši. Po maši bomo izdelovali butarice.

20. marec:   cvetna nedelja, spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Za cerkvijo se bomo zbrali k blago-slovu zelenja in v procesiji odšli v cerkev, kjer bomo med mašo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju.

21. marec:   krizmena maša v adelaidski stolnici ob 6. uri zvečer. Nadškof bo blagoslovil oz. posvetil ter razdelil sveta olja.

24. marec:   veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Sveta maša bo ob 6. uri zvečer, maši sledi molitvena ura.

25. marec:   veliki petek, spomin Kristusovega trpljenja. K obre-dom velikega petka se bomo zbrali ob 3. uri popoldan. Obredom sledi molitvena ura.

26. marec:   velika sobota, Jezus leži v grobu. Velikonočna jedila bomo blagoslovili ob 3. uri popoldne (in po vseh prazničnih mašah), k velikonočni vigiliji pa se bomo zbrali ob 6. uri zvečer.

27. marec:   velika noč, praznik Kristusovega vstajenja. Procesija bo ob 10. uri, sledi praznična sveta maša.

SPOVEDOVANJE
bo na veliki četrtek in petek med molitveno uro.

28. februar 2016 
3. POSTNA NEDELJA

 

M A Š N I   N A M E N I :

3. POSTNA NEDELJA, 28. februar, ob 10:00 dop.:
Za + mamo Genovefo Kunčnik – obl. (Rozika Legiša z družino)
Za + Mary Benc – obl. (družina Poklar)
Za zdravje (Tončka Kostaš)
Za + sestro Pavlo Kaučič FBS – u. 16. februarja 2016 v Domu pri
Sv. Lenartu, stara 79 let (rojakinja Angela Dodič z družino)


Prvo berilo: Bog pošlje Mojzesa
Odpev: GOSPOD JE MILOSTLJIV IN USMILJEN
Drugo berilo: Ne zanašajmo se na svojo izvolitev
Evangelij: Pokora odvzame Božjo kazen


PRVI PETEK, 4. marec, ob 10:00 dop.:

Po namenu darovalca.


POSTNI ČAS
nas vabi k več molitve, telesni odpovedi in k delom lju-bezni do bližnjega. To je povabilo za vsakega od nas, kot skupnost pa bomo v postnem času pred mašami (tako ob nedeljah, kot ob petkih) molili križev pot, sadove naše odpovedi pa bomo darovali za pomoči potrebne v okviru postne akcije Avstralske Karitas »Project Compassion«. Geslo letošnje akcije je: »Learning more, creating change«. Tisti, ki še niste, pri vratih vzemite šparovčke.

Prejšnjo nedeljo sem bil NA OBISKU PRI ROJAKIH V PERTHU. Obiska so bili veseli, kljub temu, da najprej rekli: »Saj nas ni veliko, pa smo mislili, da se vam ne izplača hoditi sem za teh nekaj ljudi,«. Pa mislim, da prav zato še bolj zaslužijo naše pozornosti. Najprej smo imeli mašo v cerkvi v Osborne Parku, po maši pa smo se srečali še v Slovenskem klubu. Naslednji dan, v ponedeljek, sem obiskal bolne in ostarele, ki so bili obiska še posebej veseli. Pertski Slovenci lepo pozdravljajo rojake v Adelaidi.

PRIHODNJO NEDELJO
bomo imeli v naši skupnosti dvojni obisk: Obiskala nas bo veleposlanica Republike Slovenije iz Canberre, ga. Helena Drnovšek Zorko. Po maši se bo srečala z nami v dvoranci, ob 5. uri popoldne pa bo v Slovenskem klubu.
To nedeljo bo z nami tudi naša melbournska rojakinja Katarina Vrisk, ki bo predstavila svoje obsežno delo Anthology of Sloveni-an Australian Musicians (Antologija slovensko-avstralskih glas-benikov). Med zgodbami naših rojakov, ki so v Avstraliji uresničili svoj glasbeni talent, je tudi nekaj zgodb iz Adelaide, ter mnoge zgodbe ljudi z drugih koncev Avstralije, ki jih poznate. Predstavitev bo po maši v dvoranci, popoldne pa v Slovenskem klubu.

MAŠE V NAŠI CERKVI – ob 10. uri dopoldne
(razen v vel. tednu):
4. marec:     Prvi petek v marcu. Maša in križev pot.
6. marec:     4. postna nedelja. Pred mašo bomo zmolili križev pot, po maši bo v dvoranci srečanje in predstavitev knjige.
19. marec:   Praznik sv. Jožefa, moža Marije. V naši cerkvi se bomo zbrali k sv. maši.
20. marec:   cvetna nedelja, spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Za cerkvijo se bomo zbrali k blago-slovu zelenja in v procesiji odšli v cerkev, kjer bomo med mašo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju.
24. marec:   veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. Sveta maša bo ob 6. uri zvečer, maši sledi molitvena ura.
25. marec:   veliki petek, spomin Kristusovega trpljenja. K obre-dom velikega petka se bomo zbrali ob 3. uri popoldan. Obredom sledi molitvena ura.
26. marec:   velika sobota, Jezus leži v grobu. Velikonočna jedila bomo blagoslovili ob 3. uri popoldne, k velikonočni vigiliji pa se bomo zbrali ob 6. uri zvečer.
27. marec:   velika noč, praznik Kristusovega vstajenja. Procesija bo ob 10. uri, sledi praznična sveta maša.

SPOVEDOVANJE
bo na veliki četrtek in petek med molitveno uro.

31. januar 2016 
4. NEDELJA MED LETOM

Nadškof P. STANE ZORE,
DOBRODOŠLI MED NAMI V ADELAIDI!


OZNANILA:

HVALA in BOG POVRNI vsem, ki ste pomagali pri pripravi današnje slovesnosti, pri slovesnosti sami in vsem, ki ste se je udeležili. Sedaj po maši ste povabljeni v dvoranco na srečanje z nadškofi in na kosilo. Bog povrni tistim, ki ste ga pripravili in pomagali.

V TOREK JE PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA ALI SVEČNICA
. Pri nas ta dan ne bo svete maše, ker spremljam p. nadškofa in njegovega brata Francija v Melbourne, od koder se bosta jutri zvečer vrnila v Slovenijo.

SVETE MAŠE v naši cerkvi bodo spet v petek,
5. februarja, potem naslednjo nedeljo,
7. februarja, na pepelnično sredo,
10. februarja,
v nedeljo 28. februarja (3. postna),
v nedeljo 5. marca (4. postna),
nedelja 20. marca (cvetna), veliki teden, velika noč.

JEZUS V SRCU BO PREBIVAL, - LUČ NEBEŠKO V NJEM RAZLIVAL, - VESELIMO SE GA VSI -
KAKOR LJUBI ANGELI - -:JEZUS BO SRCE NAM VODIL...

JEZUS NAŠE JE VESELJE, - JEZUS NAŠE SRČNE ŽELJE, - O, ZARES SMO SREČNI VSI -
KAKOR LJUBI ANGELI. - -:JEZUS BO SRCE NAM VODIL...

KRALJ NEBA JE NA OLTARJU, - NEŽNO K SEBI VABI ME. - Z MILOSTJO ME BO OSREČIL, - DAL MI BO ZAKLADE VSE.

BOŽJA MATI, ZVEZDA ZLATA, - V DUŠI SVETLO LUČ PRIŽGI, - KI BO ZA BOGA PLAMTELA - VSAK TRENUTEK MOJIH DNI.

JEZUS, KRALJ, V SRCE MI PRIDI – DOBROHOTNO V NJEM KRALJUJ, - VODI MISLI IN BESEDE, - VSA DEJANJA NAVDIHUJ!

PRED BLAGOSLOVOM:
HVALA VEČNEMU BOGU! - VSE STVARI GA ZDAJ MOLITE! - STVARNIKU, DOBROTNIKU,
VEČNO SLAVO ZADONITE! - ÷ZBORI ANGELSKI POJO, - HVALI ZEMLJA IN NEBO.

HVALJEN TROEDINI BOG, - OČE, SIN IN DUH PRESVETI! - IZ PREGREHE VSEH NADLOG
HOTEL SI NAŠ ROD OTETI. - ÷JEZUS, NAŠ ODREŠENIK, - V SMRTI MILOSTNI SODNIK!

ZAKLJUČEK:
MARIJA SKOZ' ŽIVLJENJE, - VODITI SREČNO ZNAŠ; - TI PELJI SKOZ' TRPLJENJE - ŽIVLJENJA ČOLNIČ NAŠ. - TI KRMI GA V VALOVIH, - TI BRANI GA V VETROVIH: - MARIJA, MARIJA, HITI NA POMOČ!

SIROTO ZAPUŠČENO - TU REVŠČINA TEŽI, - TAM DUŠO ZADOLŽENO - PEKOČA VEST MORI. - BOLNIK TU OMEDLJUJE, - GLEJ, K TEBI VSE VZDIHUJE: - MARIJA, MARIJA, HITI NA POMOČ!

POSLUŠAJ NAŠE KLICE,  - IZPROSI NAM MODROST, - DA IŠČEMO PRAVICE, - SKRBIMO ZA SVETOST. - DA BI BOGA LJUBILI - IN TEBE PRAV ČASTILI: - MARIJA, MARIJA, HITI NA POMOČ!

UVOD:
SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ! - VSE ŽE SPI, JE POLNOČ, - LE DEVICA Z JOŽEFOM TAM -
V HLEVCU VAR'JE DETECE NAM. - SPAVAJ, DETE SLADKO, - SPAVAJ, DETE SLADKO.

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ! - PRIŠLA JE NAM POMOČ, - DETE BOŽJE V JASLIH LEŽI, -
GREŠNI ZEMLJI RADOST DELI; - ROJEN JE REŠENIK, - ROJEN JE REŠENIK.

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ! - RADOSTNO PEVAJOČ - ANGELI GOSPODA SLAVE, -
MIR LJUDEM NA ZEMLJI ŽELE: - ČLOVEK, ZDAJ SI OTET, - ČLOVEK, ZDAJ SI OTET.


M A Š N I   N A M E N I :

4. NEDELJA MED LETOM, 31. januar, ob 10:00 dop.:
Za žive in pokojne patre, ki so delovali v Južni Avstraliji, dobrotnike in graditelje
cerkve ter člane slovenske skupnosti
Za + p. Janeza Tretjaka (družina Danilo in Iva Kresevič)
Za + iz družin Kalc in Vičič (Branko in Albina Kalc z družino)
Za + Franca Princa – umrl decembra 2015 v Kanadi (Branko in Albina Kalc z družino)
Za + brate Marinota, Ninota, Viktorja in Jožeta Kaluža ter sestri
Tončko in Zinko (Ana in Steljo Likar)
Za + očeta Franca Kajniha – obl. in mamo Frančiko (Angela Dodič z druž.)
Za srečna potovanja in poti vnukinj ter njihovih družin (Ivanka Pahor)
Za + starše Jožefa in Marijo Jordan (Tončka Kostaš)t

 

SLAVA:
KAJ SE VAM ZDI, PASTIRČKI VI, - AL’ STE KAJ SLIŠALI? - OJ SREČNI ČAS: VESELI GLAS - Z NEBES DONI DO NAS. - »BOGU NAJ ČAST V VIŠAVAH BO,« - TAKO , ČUJ ANGELCI POJO, - »IN MIR NAJ DOBRIM BO LJUDEM - PO ŠIRNEM SVETU VSEM!«

ZA GLASOM TEM JAZ HITRO GREM - TJA V MESTO BETLEHEM. - KAR VIDEL TAM IN ČUL BOM SAM, - NAZNANIM, BRATJE, VAM. - A GLEJTE NOČ, KAKO ŽARI, - KAKO ŽARI OPOLNOČI! - VELIKO ČUDO SE GODI: - MESIJA SE RODI!

NAJ BO POVSOD TVOJ ROJSTNI GOD - POČEŠČEN, O GOSPOD! - POČEŠČEN TI, KI PRIŠEL SI - ODREŠIT VSE LJUDI! - TAKO NAM TU ŽIVETI DAJ, - DA PRIDEMO KDAJ V SVETI RAJ, - TAM HVALO PELI BOLJ KOT ZDAJ - TI BOMO VEKOMAJ!

FIRST READING:
A reading from the book of the prophet Jeremiah.
The word of the LORD came to me, saying: Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you. But do you gird your loins; stand up and tell them all that I command you. Be not crushed on their account, as though I wo1uld leave you crushed before them; for it is I this day who have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall of brass, against the whole land: against Judah’s kings and princes, against its priests and people. They will fight against you but not prevail over you, for I am with you to deliver you, says the LORD. – The word of the Lord.

Odpev: MOJA USTA BODO OZNANJALA TVOJE ODREŠENJE

DRUGO BERILO: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
Bratje in sestre, ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor me Bog pozna. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. - Božja beseda.

EVANGELIJ: Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarépto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizęja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

DAROVANJE:
SPREJMI, BOG, DARITEV TO, - KI JO DVIGAMO V NEBO. - ÷VSI ODRASLI, VSA MLADINA, - VSE NAJ TVOJE BO, VSE NAJ TVOJE BO.

TEBI, TEBI, O GOSPOD, - PRIPOROČAMO NAŠ ROD. - ÷BLAGOSLOVI VSE DOMAČE, - VARUJ NAS NEZGOD, VARUJ NAS NEZGOD.

SRC MLADOSTNIH SONČNI ŽAR - SPREJMI PO MARIJI V DAR. - ÷VSA HOTENJA, VSA STREMLJENJA, - TI RAVNAJ KRMAR, TI RAVNAJ KRMAR.


SVET:

SVETI, SVETI, SVETI BOG! - VSE JE POLNO TVOJE SLAVE. - TEBE MOLI ZEMLJE KROG, -
MOLIJO NEBES VIŠAVE. - ÷VSI SVETNIKI TE ČASTE, - VSI PRAVIČNI TE SLAVE.


OBHAJILO:

JEZUS HOČE V SRCE PRITI, - TRDNO Z NAMI SE SKLENITI, - BODIMO NEDOLŽNI MI -
KAKOR LJUBI ANGELI. - -:JEZUS BO SRCE NAM VODIL - IN BO Z NAMI VEDNO HODIL, -
ČE NEDOLŽNI BOMO MI, - KAKOR LJUBI ANGELI.

24. januar 2016
3. NEDELJA MED LETOM

M A Š N I   N A M E N I :

 

3. NEDELJA MED LETOM, 24. januar, ob 10:00 dop.:
Za + moža Venca Katerna (žena Vida z družino)
Za + Josipa in Marijo Kac (Tončka Kostaš)
Za + Pepija Gologranca – brat pok. Ivana Gologranca, umrl. 16. januarja v
Šentjurju pri Celju, star 75 let (Albina Komar z družino)

Prvo berilo: Zbrano ljudstvo razume postavo, ko se bere
Odpev: GOSPOD, TVOJE BESEDE SO DUH IN ŽIVLJENJE
Drugo berilo: Vsi smo Kristusovo telo in med seboj udje
Evangelij: Pismo se izpolnjuje na Jezusu

OSEM DNI pred praznikom spreobrnitve apostola Pavla (25. januar) poteka MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV. Leto-šnja molitvena osmina poteka pod geslom: POKLICANI SMO, DA OZNANJAMO SLAVNA BOŽJA DELA. Naj bo naše življenje res takšno, da bodo drugi, ki morda niti niso verni, začutili bližino in delo-vanje tistega, ki nas vse presega – mi bomo rekli: Božjo bližino in ljubezen.

P. STANE ZORE, ljubljanski nadškof in metropolit, je v sprem-stvu svojega brata Francija že preživel prvih deset dni v Avstraliji. V času svojega bivanja v Kew smo si skupaj ogledali Melbourne in okolico ter poromali v Ta'Pinu in na grob p. Bazilija, 17. januarja pa smo somaševali v naši cerkvi v Kew in se potem srečali pri skupnem kosilu v dvorani. Med tednom smo se odpravili proti Canberri in s p. nadškofom »spotoma« osvojili še najvišji vrh Avstralije, Mount Kosciuszko. V Canberri smo se srečali s slovensko veleposlanico Heleno Drnovšek Zorko, z nuncijem Adolfom Titom Yllana in obhajali mašo skupaj s tamkajšnjo slovensko skupnostjo. Po maši smo imeli v Slovenskem klubu skupno večerjo.

S p. Darkom so v petek odpotovali proti Sydneyju, kjer bo p. nadškof blagoslovil nov del slovenskega pokopališča ter v nedeljo maševal v naših cerkvah v Merrylandsu in v Wollongongu. Ob tej priložnosti bo podelil ODLIČJE SVETEGA CIRILA IN METODA Alfredu in Jeni Brežnik ter Dušanu in Saši Lajovic. Do sedaj je bil, ob slovenskih frančiškanih, edini nosilec tega najvišjega slovenskega cerkvenega odlikovanja naš Ivan Zagorc. Odlikovancem iskreno čestitamo!

Med tednom se jim bom pridružil na Zlati obali, kjer bomo maševali za tamkajšnjo slovensko skupnost v Marian Valley, v petek 29. januarja pa pridemo v Adelaido. Še tisti večer se bomo srečali z našim nadškofom Philipom Wilsonom, ki se nam bo v nedeljo skupaj z generalnim vikarjem Philipom Marshallom tudi prdružil pri sveti maši. PO MAŠI SMO POVABLJENI V NAŠO DVORAN-CO NA SEČANJE Z NADŠKOFOMA IN NA KOSILO.

BOG POVRNI vsem, ki ste kar koli in na kakršen koli način pripo-mogli, ali boste še pripomogli, da obisk in slovesnosti lepo potekajo. Hvala gospe, ki ne želi biti imenovana, za dar 250 $ za kosilo. Bog lonaj!

Obisk p. nadškofa je tudi priložnost, da uredimo kakšne stvari, tako v hiši, kjer bo stanoval, kot tudi v cerkvi, za katero seveda tudi sproti skrbimo, za kar sem tistim, ki sodelujete, še posebej hvaležen. Tako smo, kot ste gotovo že opazili, naredili novo podlago za križ in Kri-stusa s sv. Frančiškom. Verjetno je to največ, kar se da narediti, da bosta Križani in Frančišek bolj vidna. Delo je opravil Tomo Leš, njegov sin Daniel pa je stvari postavil na svoje mesto. Stroške sta pokrila Oto in Tereza Trošt. Bog vam povrni!

Bog pa povrni tudi Vinku Lipovcu, ki je »preoblekel« stole v prez-biteriju z blagom, ki se lepo ujema s preprogo.
MAŠE V NAŠI CERKVI – ob 10. uri dopoldne:
31. jan.: obisk nadškofa p. Staneta       6. marec: 4. postna nedelja
7. febr.: 5. nedelja med letom                     20. marec: cvetna nedelja
10. febr.: pepelnica                                      24. marec→: veliki teden
28. febr.: 3. postna nedelja                         27. marec: velika noč

 

 1. – 3. januar 2016
NOVO LETO – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

M A Š N I   N A M E N I :

M A Š N I   N A M E N I :


MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO, 1. januar, ob 10:00 dop.:

Za + očeta Franca Poklarja (Lojze Poklar z družino)

Prvo berilo: Blagoslov v Božjem imenu
Odpev: O BOG, IZKAŽI NAM MISLOST IN NAS BLAGOSLÔVI!
Drugo berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete;
po osmih dneh so mu dali ime Jezus


GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI,
     3. januar, ob 10:00 dopoldne:
Za + Marijo Pevec – obl. in starše Jožefa in Marijo Ritoc
(Janez in Marija Ritoc z družino)
V prošnjo za zdravje (Tončka Kostaš)

Prvo berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube
Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju


OSEMDNEVNO PRAZNOVANJE BOŽIČNEGA PRAZNIKA JEZUSOVEGA ROJSTVA
se zaključuje na dan novega leta, ko v cerkvi slavimo praznik MARIJE, BOŽJE MATERE. Bogu se zahvaljujemo za vse dobro preteklega leta in se mu priporočamo, da nas tudi v novem letu spremlja s svojim blagoslovom. V Katoliški Cerkvi ta dan obeležujemo SVETOVNI DAN MIRU. Poslanica, ki jo je za ta dan napisal papež Frančišek nosi naslov Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. Bodimo zavzeti prinašalci Božjega in svojega miru!

Slovenske skupnosti v Avstraliji se pripravljamo na OBISK LJUBLJANSKEGA NADŠKOFA P. STANISLAVA ZORETA.


Nadškof p. Stane
bo prispel na melbournsko letališče v zgod-njih jutranjih urah v petek 15. januarja. Spremljal ga bo njegov brat Franci, ki živi z družino v Kamniku.

V soboto 16. januarja bo obiskal grob p. Bazilija na pokopališču Keilor, kjer bo molil za vse pokojne slovenske rojake v Avstraliji, in poromal v Ta'Pinu. V nedeljo bo maševal v naši cerkvi v Kew.

V četrtek 21. januarja bo obiskal nunciaturo (predstavništvo sve-tega sedeža in Vatikana) v Canberri in zvečer maševal za tamkaj-šnjo slovensko skupnost.

V soboto 23. januarja bo blagoslovil nov del slovenskega poko-pališča v Rookwoodu pri Sydneyju,

v nedeljo pa bo dopoldne maše-val za skupnost v Merrylandsu ter popoldne v Wollongongu.

V sredo 27. januarja bo maševal v Marian Valley pri Brisbanu (Canungra) za rojake iz Qeenslanda.

V petek 29. januarja prispe nadškof p. Stane v Adelaido, kjer se bo še isti dan srečal z adelaidskim nadškofom, v nedeljo 31. januarja pa bo maševal in nas nagovoril v naši cerkvi. Sledilo bo srečanje z njim in kosilo v dvoranci. Zvečer se vrača v Melbourne in naslednji dan v Slovenijo.

 

Revija MISLI vstopa v 65. leto svojega izhajanja. Čestitke uredni-koma p. Cirilu in naši pastoralni sodelavki Mariji z zahvalo za ves njun trud in vztrajnost. Naj jima Nebeški Oče še naprej daje moči in idej, tistim, ki kaj za Misli napišemo vztrajnosti in vestnosti, vam pa, da bi vas napisano obogatilo in razvedrilo. Tisti, ki Misli morda nimate naročenih, jih lahko naročite pri meni, naročniki pa lahko obnovite naročnino za 2016. Naročnina je 60 dolarjev.

MAŠE V NAŠI CERKVI – vedno ob 10. uri dopoldne:

1. jan. 2016: novo leto                                 10. jan.: pepelnica
3. jan.: Gosp. razglašenje, sv. trije kralji    28. febr.: 3. postna nedelja
24. jan.: 3 nedelja med letom                     6. marec: 4. postna nedelja
31. jan.: obisk nadškofa p. Staneta       20. marec: cvetna nedelja
7. febr.: 5. ned. med letom                          Sledi veliki teden in vel. noč


 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Priznanja za
dolgoletno delo
skof posvetilo
Slovenski katoliški misijon
v Adelaidi je prejel ob srebrnem jubileju blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oceta