logoTopSticiscekewBaragovDomCerkev
SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV. CIRILA IN METODA, MELBOURNE - KEW
SLOVENIAN CATHOLIC MISSION Sts. CYRIL AND METHODIUS, MELBOURNE - KEW
19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101, Australia
Poštni naslov - postal address: PO Box 197 KEW VIC 3101, Australia
Tel.: 03 9853 7787; International Phone + 61 3 9853 7787

Naslovna stran Stičišča
Home Slovenian Network
Društva in organizacije v AvstralijiMisijon Kew, MelbourneMisijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideMisli ARHIV

Pater Ciril A. Božič OFM, OAM
p. David Šrumpf OFM
Marija Anžič, laiška misijonarka, urednica Misli

OZNANILA
2016

GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ 2016
nedelja, 25. december 2016

M A Š N I   N A M E N I:

SVETI VEČER, sobota, 24. december 2016, ob 9.00 zvečer: Za vse žive in pokojne člane občestva; za +Ivana Horvata (Tilka in Ivan Horvat z družino); za vse pokojne Rotar in Rokavec (Janez in Marija Rotar z družino).
SPOMINI: Za +mamo Marijo Repolusk /+23.10.2016 v vasi Črnci pri Gornji Radgoni (Branko Repolusk z družino)/344/; za +brata Borisa Brecelj /+29.11.2016 v mestu Vancouver v Kanadi, star 65 let (sestra Jadranka z Brankom Repolusk)/345/; za +očeta Matija Cimerman ter vse pokojne Cimerman, Markič in Rosi (Lojze in Anica Markič z družino)/346/; za +sestro Franjo Koren roj. Plavček /umrla decembra 2016 v mestu Lugano v Švici, stara 81 let/(Anica Jernejčič z družino)/347/.

BOŽIČ, nedelja, 25. december 2016:
ob 8.00 zjutraj: Za +starše Pavlo in Pavleta Martelak (Feliks in Metka Grandovec); za +Janeza Vidoviča, +starše Buček in Vidovič (Hilda Vidovič z družino).
ob 10.00 dopoldne: Za +Ivana Horvata (žena Ana z družino); za +starše Frančiško in Mihaela Anžič (Marija); za +očeta Alojza Božiča in +sorodnike.

Prvo berilo - polnočnica: Sin nam je dan.
Odpev: DANES SE NAM JE RODIL ODREŠENIK.
Drugo berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost.
Evangelij: Danes se vam je rodil Odrešenik.

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, nedelja, 25. decembra 2016: Zorna maša ob 8. uri zjutraj z ljudskim petjem, praznična dnevna maša ob 10. uri dopoldne.

SVETI ŠTEFAN, ponedeljek, 26. decembra, slovenski praznik dan samostojnosti in enotnosti: Praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne v KEW ter ob 6. uri zvečer v MORWELLU.

SILVESTROVO, sobota, 31. decembra 2016: Zahvalna sveta maša Bogu v zahvalo po Mariji Pomagaj za vse milosti leta 2016 bo v Kew ob 10. uri dopoldne.

Ob sklepu leta tudi NAŠA ZAHVALA vsem sodelavcem in dobrotnikom našega slovenskega misijona in revije Misli. Hvala in Bog povrni! Naša zahvala za Vas je lahko le v molitveni hvaležnosti ter v daritvi svete maše za vse žive in pokojne.

NEDELJA, 1. JANUAR 2017: NOVO LETO 2017, PRAZNIK MARIJE SVETE BOŽJE MATERE, svetovni dan miru: Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo! Tako smo tudi mi povabljeni v našo cerkev sv. bratov Cirila in Metoda ob 10. uri dopoldne, da s Kristusovo in našo daritvijo sprejmemo dar novega leta 2017, za katerega ne vemo, kaj nam prinaša, z zaupanjem pa vse izročamo v Božje roke in iz njih tudi vse hvaležno prejemamo.

NEDELJA, 8. januar 2017: RAZGLAŠENJE GOSPODOVO – SVETI TRIJE KRALJI: V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 popoldne ter v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

Blagoslovljene božične praznike, ko se ponovno še globlje zavemo in zaživimo, da je Emanuel – Bog z nami vse dni! Bog živi!
p. Ciril, p. David, Marija Anžič, p. Viljem, p. Boris in sodelavci

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ! Vse že spi, je polnoč,
le Devica z Jožefom tam v hlevcu var'je Detece nam.
Spavaj, Dete sladko, spavaj, Dete sladko.
Sveta noč, blažena noč! Prišla je nam pomoč,
Dete Božje v jaslih leži, grešni zemlji radost deli;
rojen je Rešenik, rojen je Rešenik.
Sveta noč, blažena noč! Radostno pevajoč
angeli Gospoda slave, mir ljudem na zemlji žele:
človek, zdaj si otet, človek, zdaj si otet.

SILENT NIGHT! HOLY NIGHT!
All is calm all is bright, round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild.
Sleep in heavenly peace! Sleep in heavenly peace!  

BOŽJI NAM JE ROJEN SIN, O RADUJMO SE!
K nam je prišel iz višin, veselimo se!
ODPEV: Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve,
božji nam je rojen sin!
Davno že prerokovan, o radujmo se!
Beli je zagledal dan, veselimo se! Odpev.
Bog se učlovečil je, o radujmo se!
Da bi nas odrešil vse, veselimo se! Odpev.

ANGELSKO PETJE se sliši v višavi; Gloria, slava Bogu se glasi.
Mir se oznanja ljudem po širjavi, mili Zveličar nocoj se rodi.
Odpev: Bodi češčeno, o Dete preblago;
                  samo ljubezen do nas te rodi. (ponovimo)

Radost oznanjam, nikar se ne bojte! Čudo neskončno nocoj se godi:
Rojen zveličar je; molit ga pojte, v jaslicah revnih na slamci leži.  ODPEV.

Rajska novica pastirje prevzame, k jaslicam naglo vsi skupaj hite.
Najdeno detece srca jim vname, v dar mu podajo spokojno srce. ODPEV.

KAJ SE VAM ZDI, PASTIRCI VI, al’ ste kaj slišali?
Veseli glas gre dol do nas, z nebes veseli glas.
ODPEV: Gloria in excelsis Deo, tako angelci pojejo.
Lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo.

Tja pojdite in molite Zveličarja Boga.
Kot angelci zapojte vsi, kar glas moči ima. ODPEV.

Svet Jožef in Marija pa sta srečna sveti čas,
z nam molita in hvalita, prepevata na glas. ODPEV.

Češčen povsod tvoj rojstni god, o Jezus, naš Gospod!
Počeščen ti, ki prišel si odrešit vse ljudi. ODPEV.
 
GLEJ ZVEZDICE BOŽJE migljajo lepo, odprto široko je sveto nebo.
Duhovi nebeški se z raja vrste, prepevajo slavo, na zemljo hite.

Obljuba pradavna postala je res, Zveličar je rojen ljudem iz nebes.
Pri ubogih pastircih na slami leži, si revščino izvoli, ponižnost uči.

O srečne dušice, ki njega dobe, z nebeško tolažbo jim polni srce;
Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrijmo mu rane srca.

4. ADVENTNA NEDELJA
18. december 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dopoldne: Za +starše Nuncija in Saksida (druž. Saksida); za pokojne iz družin Brne in Poklar (Tone in Marija Brne z druž.).
SPOMINI: Za +Mariota Logar – 3. obl. (žena Julijana)/333/; za pokojne iz družin Kotnik in Kordiš (Janez in Francka Kotnik z druž.)/334/; za +Jožeta Žugiča (Marija z druž.)/335/; za +Emila Fatovića (žena Slava Fatović ter sinova Roger in Robert z družinama)/336/; za +starše Matičič in vse pokojne (Gabrijela Burgar z druž.)/337/; za +starše in vse ostale Frank in Mahne (Zorka Durut z druž.)/338/; za +bratranca Stanislava Šenkinca /+6.12.2016, Bač pri Knežaku, str 89 let/(Tone Brumen z druž.)/339/; za +ženo Gerdo Krajnc (Lojze Krajnc z druž.)/340/; za +brata Antona in +strica Franca – ob rojstnem dnevu (Srečko in Majda Brožič z druž.)/341/; za +Agato Frančić (Frank Frančić z druž.)/342/; za +očeta Radota Škofica – 30. obl. (hčerka Janika Rutherford z druž.)/343/.

Prvo berilo: Glej, devica bo spočela.
Odpev: VSTOPIL BO GOSPOD, KRALJ VELIČASTVA.
Drugo berilo: Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin.
Evangelij: Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki.

Zdaj razsvetljena je noč, tema pregrešna je proč;
s srca Marije vsakemu sije milost in Božja pomoč.
Angel poslan iz nebes Božjo prinaša ji vest:
bodi češčena blažena žena, mati boš Kralja nebes.
Nič se, Marija, ne boj! Vedno Gospod je s teboj.
Ti si odbrana in blagrovana: Jezus bo pravi sin Tvoj.
Jutranja zarja žari, zvezda za zvezdo bledi.
Vse te pozdravlja in te proslavlja, zgodnja danica si ti.

SVETI KRST: Včeraj je bila krščena v naši cerkvi ADHNA TONI RUTAR. Čestitke družini, botrom in starim staršem.

Danes je 4. adventna nedelja, tretji dan božične devetdnevnice: Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!
 
DRUŽINSKO KOSILO so danes pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič. Hvala njim in vsem skupinam, ki so nam to omogočile letos vsako tretjo nedeljo v mesecu.

V teh dneh adventa obiskujemo bolne in osamljene po domovih, bolnišnicah ali v domovih starejših. S prejemom zakramentov spovedi, maziljenja in svetega obhajila sta advent in obhajanje božičnih praznikov popolna.

BOŽIČNE voščilnice, Družinsko pratiko in Marijanske koledarje si lahko oskrbite v Baragovi knjižnici pred ali po sveti maši. Prav tako si lahko izposodite knjige za branje.

SLOVENSKI PROGRAM NA RADIU: Slovenska ura na Radiu 3 ZZZ, na frekvenci FM 92.3, je vsako sredo od 7. do 8. ure zvečer. Naš božični del programa bo prihodnjo sredo, 21. decembra. Slovenski program na Radiu SBS, digitalni Radio SBS 3, je vsak petek od 5. do 6. ure zvečer.

SVETI VEČER, prihodnja sobota, 24. decembra 2016: ob 9. uri zvečer bomo imeli na dvorišču pred jaslicami v lurški votlini slovesno božično slavje s sveto mašo božične noči. Učenci Slomškove šole bodo zopet živi 'betlehemski pastirčki'. Zborovsko in ljudsko petje bo napolnilo sveti prostor pod milim nebom, zato je naša polnočnica zares nekaj posebnega v veličastni 'katedrali' pod zvezdnatim nebom.

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, nedelja danes teden, 25. decembra 2016: Zorna maša bo ob 8. uri zjutraj z ljudskim petjem, praznična dnevna maša bo ob 10. uri dopoldne.

SVETI ŠTEFAN, ponedeljek, 26. decembra, slovenski praznik dan samostojnosti in enotnosti: Praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne v KEW ter ob 6. uri zvečer v MORWELLU.

Dobrodošlico želimo p. Borisu Markežu, gvardijanu samostana v Kopru, in ostalim rojakom iz Slovenije, ki so ta čas na obisku v Avstraliji.

Bog povrni dobrotnikom in sodelavcem!

Blagoslovljen advent in vesele božične praznike, ko se ponovno še globlje zavemo, da je Emanuel – Bog z nami vse dni!

3. ADVENTNA NEDELJA
11. december 2016

M A Š N I   N A M E N I:

TA PINU, sobota, 10. decembra 2016, ob 9.45 dop.:
Za +starše Franca in Otilijo Kežmah, +mamo Terezijo Fekonja in vse pokojne iz družin Kežmah in Fekonja (Franc in Rezika Fekonja z druž.); za +Ivana in Albino Čeligoj – ob roj. dnevu (Angelca in Jože Veedetz); za +Jakoba Rajec – 6. obl. (Franc in Marija Car z druž.).

3. ADVENTNA NEDELJA, 11. december 2016
KEW ob 9.00 dopoldne: Za +očeta Franca in mamo Jožefo ter brata Vinkota Uljančič (Majda Brožič z druž.). SPOMINI: Za +Emila Fatovića – 1. obl. (žena Slava z druž.)/326/; za +mamo Marijo Barba – 7. obl. (otroci z družinami)/327/; za +očeta Antona Hvalica (Romeo in Katica Hvalica z druž.)/328/; za +Janeza in Marijo Dolenc (hčerka Dorothy Gregorič z druž. in Helena Leber z druž.)/329/; za +Slaveta Šenkinca /umrl 6.12.2016 v Baču, star 89 let/(Kristina Vičič z druž.)/330/.

GEELONG ob 12.15 pop.: Za +starše Franca in Ivano Majnik (Lidija Čušin).

ST. ALBANS ob 5.00 pop.: Za +moža Štefana Zvera in +mamo Marijo Korošec (Angelca Zver z druž.). SPOMINI: Za +hčerko Susi Smrdelj r. Baligač /+26.12.2015/ (Štefan Baligač z druž.)/331/; za +Dušana Iskra /+30.11.2016 v bolnišnici v Ljubljani, doma iz Ilirske Bistrice, star 70 let/(brata Tone in Frank Iskra z družinama)/332/.

Prvo berilo: Bog sam prihaja, da nas reši.
Odpev: GOSPOD, PRIDI, DA NAS REŠIŠ!
Drugo berilo: Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu.
Evangelij: Janez Krstnik sprašuje o Kristusu.

VI, OBLAKI, GA ROSITE ali zemlja naj ga da!
Ve, nebesa, ga pošljite skor Zveličarja sveta!
Milo so ljudje zdihvali, v grehih in temi ječali:
Bog je bil zemljo preklel, greh ljudem nebesa vzel.

Oče večni se usmili zemlje bridkih bolečin;
da bi se ljudje rešili, se ponudi Božji Sin.
Angel počasti Devico, prvo v čednosti kraljico,
vse izpolni nje srce, kar Gospod ji zapove.

Zgodba sveta in vesela je odprla vsem nebo.
Glej, Devica je spočela, Večni je sprejel telo.
Pred Gospoda pokleknimo, se za milost zahvalimo!
Blagor tebi, revni svet, greha kmalu boš otet.

Z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO bomo začeli prihodnji petek, 16. decembra. Pred sveto mašo ob 10. uri dopoldne bo priložnost za sveto spoved. Prihodnji petek, 16. decembra, še posebej vabimo v cerkev STAREJŠE IN BOLNE, ki še zmorete to pot. Med sveto mašo bomo podelili zakrament svetega maziljenja. Z veseljem obiskujemo v dneh adventa bolne in osamljene po domovih, bolnišnicah ali v domovih starejših. Pravočasno nam sporočite svojo željo ali po telefonu ali po kakšnem dobrem človeku, ki mu zaupate in vam pomaga. S prejemom zakramentov spovedi, maziljenja in svetega obhajila bosta advent in obhajanje božičnih praznikov popolna.

ALTONA NORTH: Spovedovanje bo prihodnji petek od 16.30 do 18.00.

BOŽIČNE voščilnice in Družinsko pratiko si lahko oskrbite v Baragovi knjižnici ob nedeljah pred ali po sveti maši.

DRUŽINSKO KOSILO bo prihodnjo nedeljo, 18. decembra. Pripravile ga bodo članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič.

SLOVENSKI PROGRAM NA RADIU: Slovenska ura na Radiu 3 ZZZ, na frekvenci FM 92.3, je vsako sredo od 7. do 8. ure zvečer. Naš božični del programa bo v sredo, 21. decembra. Slovenski program na Radiu SBS, digitalni Radio SBS 3, je vsak petek od 5. do 6. ure zvečer.

SVETI VEČER, sobota, 24. decembra 2016: ob 9. uri zvečer bomo imeli na dvorišču pred jaslicami v lurški votlini slovesno božično slavje s sveto mašo božične noči. Učenci Slomškove šole bodo zopet živi 'betlehemski pastirčki'. Zborovsko in ljudsko petje bo napolnilo sveti prostor pod milim nebom, zato je naša polnočnica zares nekaj posebnega v veličastni 'katedrali' pod zvezdnatim nebom.

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, nedelja, 25. decembra 2016: Zorna maša bo ob 8. uri zjutraj z ljudskim petjem, praznična dnevna maša bo ob 10. uri dopoldne.

SVETI ŠTEFAN, ponedeljek, 26. decembra, slovenski praznik dan samostojnosti in enotnosti: Praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne v KEW ter ob 6. uri zvečer v MORWELLU.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

Blagoslovljen advent in vesele božične praznike, ko se ponovno še globlje zavemo, da je Emanuel – Bog z nami vse dni! Bog živi

2. ADVENTNA NEDELJA
4. december 2016

M A Š N I   N A M E N I:
KEW ob 10.00 dopoldne: Za +moža Antona Ludvika (Frančiška z druž.).
SPOMINI: Za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.)/436/; za +Stojana Brne – ob rojstnem dnevu (prijatelji)/315/; za +starše Ivana in Albino Čeligoj (hčerka Betty)/316/; za +starše Marijo in Matija Cimerman in +Stankota Cimermana (Stella Rob in Anica Markič z družinama)/317/; za +Emila Fatovića (žena Slava ter sinova Roger in Robert z družinama)/324/; za +Franca Goličnika /+24.11.2016/, brat našega patra Bernarda /325/; za +Zorka Abrama (žena Milena ter sinova David in Albert z družinama)/pogrebna maša je bila 2.12.2016/; v zahvalo – ob 60-letnici prihoda v Avstralijo in za življenje tukaj (Anita Pleško z druž.)/sv. maša bo 9.12.2016 ob 10.00/.

TA PINU, sobota, 10. decembra 2016, ob 9.45 dop.: Za +starše Franca in Otilijo Kežmah, +mamo Terezijo Fekonja in vse pokojne iz družin Kežmah in Fekonja (Franc in Rezika Fekonja z druž.).

Prvo berilo: Odrešenik bo branil stiskane.
Odpev: V NJEGOVIH DNEH BO CVETELA PRAVIČNOST.
Drugo berilo: Kristus je odrešenik vseh.
Evangelij: Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo.

POSLAN Z NEBES JE ANGEL na širni grešni svet
k brezmadežni Devici tja v mesto Nazaret.
Devici tej presveti, Marija je ime; iz Davidove hiše je Jožef ženin nje.

K Mariji angel pride, tako ji govori: “Pozdravljena, Marija, vsa polna milosti!”
Marija se prestraši pozdrava Božjega in v srcu premišljuje besede angela.

Mariji angel reče: “Nikar se ti ne boj! Ker milost si dobila, Gospod je Bog
s teboj”.  Kot čista rosa pade z višine na zemljo, tako se ti bo Dete rodilo čudežno.

Danes je z obiskom MIKLAVŽA tudi sklep šolskega leta Slomškove šole. Iskrena zahvala učiteljici Julie Kure Bogovič, ravnateljici Veronici Smrdel ter staršem in starim staršem učencev. Vpis v šolo za novo šolsko leto bo prvo nedeljo v februarju, 5. februarja 2017.

Praznik BREZMADEŽNE bo prihodnji četrtek, 8. decembra. Praznična sveta maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne.

ADVENTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli prihodnjo soboto, 10. decembra 2016. Avtobus bo odpeljal izpred cerkve v Kew ob 8. uri zjutraj. Ob 9.15 se bomo zbrali pri naši kapelici in nato imeli ob 9.45 dopoldne sveto mašo v cerkvi na vrhu hriba. Po maši se bomo odpeljali na Slovensko društvo St. Albans, kjer bo Miklavževo kosilo in slavje – prašiček na ražnju ter ostale dobrote v dobrem razpoloženju obljublja predsednik društva Slavko Blatnik. Cena avtobusnega prevoza je $25 na osebo, cena kosila je $15.

Prihodnja nedelja bo druga v mesecu – 3. adventna nedelja: V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 popoldne ter v ST. ALBANSU ob 5. uri popoldne. V KEW bodo imeli prihodnjo nedeljo ob 12.30 popoldne sveto mašo Slovaki. Po maši bo koncert skupine 'Silver Strings' iz Bratislave ter nato kosilo v dvorani.
Naše DRUŽINSKO KOSILO bo v nedeljo, 18. decembra. Kosilo bodo pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič.

Z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO bomo začeli v petek, 16. decembra. Pred sveto mašo bo priložnost za sveto spoved. V adventnem času bo pri nas večkrat spovedoval tudi pater Viljem Lovše. V petek, 16. decembra, še posebej vabimo v cerkev STAREJŠE IN BOLNE, ki še zmorejo to pot. Med sveto mašo bomo podelili zakrament svetega maziljenja. Z veseljem bomo v dneh adventa obiskali vse bolne in osamljene po domovih, bolnišnicah ali v domovih starejših, ki bodo izrazili to željo. Pravočasno nam sporočite ali po telefonu ali po kakšnem dobrem človeku, ki mu zaupate in vam pomaga.

BOŽIČNE VOŠČILNICE si lahko oskrbite v Baragovi knjižnici ob nedeljah pred ali po sveti maši. Postregla Vas bo gospa Zora Kirn.

POGREB: ZORKO ABRAM je umrl v soboto, 26.11.2016, v Waverley Valley Nursing Home. Rojen je bil 18.02.1937 v vasi Škrbina pri Komnu. Pogrebno mašo sta obhajala domači župnik in p. Ciril  pretekli petek, 2. decembra 2016, v cerkvi Good Shepherd v Wheelers Hill. Pokopan je na pokopališču Springvale. Sožalje ženi Mileni ter sinovoma Davidu in Albertu z družinama, bratu Stojanu v Sloveniji ter ostalim sorodnikom.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

PRVA ADVENTNA NEDELJA
27. november 2016

M A Š N I   N A M E N I:
KEW ob 10.00 dopoldne: Za +Ivana Horvata – 6. obl. (žena Ana z druž.); za +Antona Štefančič, +Antona Vrh in +Damijana Vuga (Srečko in Majda Brožič z druž.). SPOMINI: Za +Trnovskega župnika Viktorja Brceta (Srečko in Majda Brožič z druž.)/320/; za +starše Jožeta in Marijo ter brata Viktorja Strle in vse pokojne iz družine Kalister (Pavla Kalister z druž.)/321/; za +Emila Fatovića – 1. obl., +starše Kristino in Ludvika Brožič in +starše Milko in Mariota Fatović (Slava Fatović z druž.)/322/; za  pokojna brata Jožeta in Ivana Brožič v Kanadi, +sestro Marijo v Ilirski Bistrici ter +brata Antona v Melbournu (sestra Slava Fatović z druž.)/323/; za +sestrično Ivano in njenega +moža Danilota Masič ter za njune sinove (Frančiška Šajn z druž.)/sv. maša bo v soboto, 3.12.2016, ob 10.00/.

WODONGA, ST AUGUSTINE'S ob 7.00 zvečer: Po namenu darovalcev.

Prvo berilo: Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva.
Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.
Drugo berilo: Naša rešitev je blizu.
Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni.

Vi, oblaki, ga rosite ali zemlja naj ga da!
Ve, nebesa, ga pošljite skor Zveličarja sveta!
Milo so ljudje zdihvali, v grehih in temi ječali:
Bog je bil zemljo preklel, greh ljudem nebesa vzel.

Oče večni se usmili zemlje bridkih bolečin;
da bi se ljudje rešili, se ponudi Božji Sin.
Angel počasti Devico, prvo v čednosti kraljico,
vse izpolni nje srce, kar Gospod ji zapove.

Zgodba sveta in vesela je odprla vsem nebo.
Glej, Devica je spočela, Večni je sprejel telo.
Pred Gospoda pokleknimo, se za milost zahvalimo!
Blagor tebi, revni svet, greha kmalu boš otet.

ČAS ADVENTA pričenjamo danes s prvo adventno nedeljo. Štirje adventni tedni nam pomagajo v naši duhovni pripravi na praznovanje Jezusovega rojstva. Z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO bomo začeli v petek, 16. decembra. Pred sveto mašo bo priložnost za sveto spoved. V adventnem času bo pri nas večkrat spovedoval tudi pater Viljem Lovše. V petek, 16. decembra, še posebej vabimo v cerkev STAREJŠE IN BOLNE, ki še zmorejo to pot. Med sveto mašo bomo podelili zakrament svetega maziljenja. Z veseljem bomo v dneh adventa obiskali vse bolne in osamljene po domovih, bolnišnicah ali v domovih starejših, ki bodo izrazili to željo. Pravočasno nam sporočite ali po telefonu ali po kakšnem dobrem človeku, ki mu zaupate in vam pomaga.

ALBURY – WODONGA: Molitve za pokojne bodo na pokopališču v Wodongi danes ob 6. uri zvečer. Ob 7. uri zvečer bo sveta maša v cerkvi St. Augustine's, 55 High Street, Wodonga.

V tem tednu sta PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA. Vsak petek je po maši molitvena ura, ki jo oblikuje molitvena skupina, sledi druženje.

Sklep šolskega leta Slomškove šole in obisk MIKLAVŽA bo prihodnjo nedeljo, 4. decembra.

BOŽIČNE VOŠČILNICE si lahko oskrbite v Baragovi knjižnici ob nedeljah pred ali po sveti maši. Postregla Vas bo gospa Zora Kirn.

Praznik BREZMADEŽNE bo v četrtek, 8. decembra. Praznična sveta maša bo ob 10. uri dopoldne.

ADVENTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 10. decembra 2016. Avtobus bo odpeljal izpred cerkve v Kew ob 8. uri zjutraj. Ob 9.15 se bomo zbrali pri naši kapelici in nato imeli ob 9.45 dopoldne sveto mašo v cerkvi na vrhu hriba. Po maši se bomo odpeljali na Slovensko društvo St. Albans, kjer bo Miklavževo kosilo in slavje – prašiček na ražnju ter ostale dobrote v dobrem razpoloženju obljublja predsednik društva Slavko Blatnik. Prijave za romanje sprejemata Frančiška Šajn - telefon 9853 1946 in Zora Kirn – 9850 8767. Cena avtobusnega prevoza je $25 na osebo. Ker je avtobus že polno zaseden, sprejemajo prijave le za čakalno listo, če bo kdo odpovedal.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

KRISTUS KRALJ
nedelja, 20. novembra 2016

M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne:
Za +Sabino Lončarević (starša Ivanka in Ivan Domajnko z druž. ter Angelca in Jože Veedetz); za +očeta Janeza Vidoviča in stare starše Belšak in Zabret (Angelca Povh z druž.).
SPOMINI: Za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.)/435/; za +Franjota Kinkela (žena Ivanka Kinkela in sin Vilim z druž.)/284/; za +starše Brne in Poklar (Marija in Tone Brne z durž.)/308/; za +sestro Tino Juretič (Marija in Tone Brne z druž.)/309/; za +starše Cestnik (Matija Cestnik z druž.)/310/; za +sestro Metko McKean in +prijateljico Krishno Costa – obl. (Janika Rutherford z druž.)/318/; za +Angelo Škofic in +Metko McKean (organisti in pevci) ter za vse žive in pokojne člane našega cerkvenega pevskega zbora – ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe /319/; za vse pokojne iz družin Smrdel, Miklič, Roberts in Harthen (Anica Smrdel z druž.)/sv. maša bo 25.11.2016/; za +moža Jožeta ter +starše in ostale iz družin Šajn (Frančiška Šajn z druž.)/sv. maša bo 26.11.2016/; za +starše Štefana in Marijo Boelčkey (sin Les Boelčkey ter hčerki Evica in Anica z družinami)/sv. maša bo 26.11.2016/.

Prvo berilo: David maziljen za kralja Izraelcev.
Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.
Drugo berilo: Kristjani živimo v Kristusovem kraljestvu.
Evangelij: Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo.

        KRISTUS, KRALJ VSEH VEČNIH ČASOV, kralj sveta in kralj neba!
        Himne večnih slavospevov večnega slave Boga.
        Kristus, vsemu gospoduješ, Kristus večno ti kraljuješ:
        Vladaj, Kristus Kralj, vladaj Kristus Kralj!

Kristus, kralj ti veličastva, kralj moči in kralj časti,
kar živi, naj tebe  hvali, tebe moli in slavi.
Tvojo čast naj vsem oznanja, tvoji moči naj se klanja:
Vladaj, Kristus Kralj, vladaj Kristus Kralj!

        Kristus, kralj ljubezni večne, kralj miru, kralj milosti,
        naj ves grešni rod Adamov se kot kralju klanja ti!
        Klanja v bridkem se kesanju, klanja v blaženem spoznanju:
        Vladaj, Kristus Kralj, vladaj Kristus Kralj!

DANES je praznik KRISTUSA KRALJA, sklep letošnjega cerkvenega leta in sklep izrednega svetega leta usmiljenja. Včeraj smo slovesno sklenili izredno sveto leto v cerkvi St. Brigid's Catholic Church v North Fitzroy, danes pa bo nadškof dr. Denis Hart zaprl sveta vrata v katedrali sv. Patrika v Melbournu.

Po sveti maši bo danes v dvorani DRUŽINSKO KOSILO, ki so ga pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič. Zahvala njim ter sodelavkam in sodelavcem in Bog požegnaj vsem, ki ga boste deležni!

Učenci Slomškove šole in njihovi starši imajo danes izlet v Geelong Adventure Park. Sklep šolskega leta in MIKLAVŽ bo v nedeljo, 4. decembra.

PRIHODNJA NEDELJA BO PRVA ADVENTNA NEDELJA, začetek novega cerkvenega leta.

ALBURY – WODONGA: Molitve za pokojne bodo na pokopališču v Wodongi prihodnjo nedeljo, 27. novembra, ob 6. uri zvečer. Ob 7. uri zvečer bo sveta maša v cerkvi St. Augustine's, 55 High Street, Wodonga.

ADVENTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 10. decembra 2016. Avtobus bo odpeljal izpred cerkve v Kew ob 8. uri zjutraj. Ob 9.15 se bomo zbrali pri naši kapelici in nato imeli ob 9.45 dopoldne sveto mašo v cerkvi na vrhu hriba. Po maši se bomo odpeljali na Slovensko društvo St. Albans, kjer bo Miklavževo kosilo in slavje – prašiček na ražnju ter ostale dobrote v dobrem razpoloženju. Prijave za romanje sprejemata Frančiška Šajn - telefon 9853 1946 in Zora Kirn – 9850 8767. Cena avtobusnega prevoza je $28 na osebo.

BOŽIČNE VOŠČILNICE si lahko oskrbite v Baragovi knjižnici ob nedeljah pred ali po sveti maši.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

33. NEDELJA MED LETOM
13. november 2016

M A Š N I   N A M E N I:
KEW ob 9.00 dopoldne: Za vse pokojne iz družin Penca, Lužar in Skubla (Majda Skubla z druž.)/273, 274, 275/.

GEELONG ob 11.30 dop.: Za vse pokojne občestva iz Geelonga.
SPOMINI: Za verne duše v vicah (Ema Bole Kosmina z druž.)/279/; za +sestro Ivo Blaško in za vse pokojne iz družin Bole, Blaško in Šinkovec (Ivan in Lidia Bole z druž.)/280/; za +starše Ivana in Ivano ter brata Jankota Oražem (Ivanka Bole z druž.)/281/; za +starše Julijano in Aleksandra Gubič ter +stare starše Mihaela in Rozalijo Gubič (Milan in Fiona Gubič z druž.)/312/.

ST. ALBANS ob 5.00 pop.: Za +Alojza Brne – 2. obl. (Olga Brne z druž.).
SPOMINI: Za +moža Rudija Iskra (žena Ema Iskra z druž.)/282/; za +Alojza Valenčiča – 5. obl. (žena Marija in hčerki Anni in Maida)/283/; za pokojne iz družin Iskra in Jaksetič (Emilija Jaksetič z druž.)/307/; za +starše Karolino in Ivana Gerbec, +starše Ludvika in Antonijo Ogrizek, +starše Bylsma ter Gunton (družine Ogrizek, Bylsma in Gunton)/313/; za +moža Antona Volka – 5. obl., in pokojne iz družin Gustinčič in Volk (Hermina Volk z druž.)/314/.

Prvo berilo: Pravičnim zasije sonce pravičnosti.
Odpev: GOSPOD PRIHAJA SODIT ZEMLJO S PRAVIČNOSTJO.
Drugo berilo: Kdor noče delati, naj tudi ne je.
Evangelij: Stanovitno čakajmo Kristusov prihod.

V NEBESIH SEM DOMA, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.
          V nebesih sem doma, od tega ne sveta,
          nebes se veselim, tja priti si želim.
V nebesih sem doma, kjer družba angelska
se večno veseli, si mene tja želi.
          V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,
          tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.

SVETI KRST: JAKE MATEO SPITERI bo danes prejel sv. krst. Čestitke staršem, botrom ter starim staršem Kohek in Spiteri.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Nikolaj Tavelić, v torek sv. Albert Veliki, v sredo sv. Marjeta, v četrtek sv. Elizabeta Ogrska, v petek sv. Filipina, v soboto sv. Matilda.

PRIHODNJO NEDELJO, 20. novembra, je praznik KRISTUSA KRALJA, sklep letošnjega cerkvenega leta in sklep izrednega svetega leta usmiljenja. Vabljeni smo k slovesnemu sklepu izrednega svetega leta v cerkev St. Brigid's Catholic Church, 378 Nicholson Street, North Fitzroy v soboto, 19. novembra 2016: Ob 5. uri popoldne bo skupna priprava na spoved ter nato spovedovanje, ob 6. uri bodo različne narodnosti pripravile češčenje Najsvetejšega, ob 7. uri bo slovesna škofova maša (pomožni škof dr. Mark Edwards) ob somaševanju izseljenskih duhovnikov. Po maši bo druženje na prostoru ob cerkvi.

Prihodnjo nedeljo bo po sveti maši pouk SLOMŠKOVE ŠOLE in v dvorani DRUŽINSKO KOSILO, ki ga bodo pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič. Sklep šolskega leta in MIKLAVŽ bo v nedeljo, 4. decembra.

ADVENTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 10. decembra 2016. Če bo dovolj prijavljenih, bomo najeli avtobus.

BOŽIČNE VOŠČILNICE si lahko že oskrbite v Baragovi knjižnici.

POGREB: RUDI HORVAT je umrl 20.10.2016 v bolnišnici v Geelongu. Rojen je bil 01.08.1932 v Vidoncih v Prekmurju. Pokopan je v Geelongu. Za njim žalujejo žena Štefka, otroci Sylvia, Rudi, Ljubica, Sonja in Chris, 6 vnukinj in 1 vnuk ter sestra Helena Hilla v Geelongu.

PAVEL KRUH je umrl 05.11.2016 v Cobden Nursing Home v kraju Cobden VIC. Rojen je bil 29.06.1923 v Zagorju pri Pivki. Pogrebno slovo bo v ponedeljek, 14. novembra 2016, ob 11. uri dopoldne v cerkvi Rosana Christian Church, Tyrone Avenue, McLeod. Pokopan bo v torek v grob pokojne žene Slavke (umrla aprila 2014) na pokopališču Scotts Creek Cemetery blizu kraja Timboon v Viktoriji. Sožalje sinu Andreju z ženo Miriam, bratu Tonetu z ženo Joži ter svakinji Jelki Kariž.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
 6. november 2016

M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne: Za +sina Ivana Horvata, vse +Horvat in Žalik (Tilka in Ivan Horvat z druž.); za +p. Bazilija in vse naše rajne.
SPOMINI: Za +Terezo Slavec (Mary in Branko Žele ter Anita Fistrič z druž.)/121/; za +Suzi Rozman in vse pokojne Rozman (Jože Rozman)/122/; za +Kristino Horvat (Phill McClure)/263/; za pokojne iz družin Potepan in Grilj (Majda in Jože Grilj z druž.)/264/; za +ženo Marijo Brenčič – ob rojstnem dnevu (Bernard Brenčič z druž.)/293/; za vse pokojne iz družin Hvalica, Trinko, Pečenko in Tomazetič ter za +brata Antona Trinko – umrl 28.11.2006/(druž. Hvalica)/294-298/; za +Franca Žele in vse pokojne iz družin Žele (Slava Žele)/299/; za +očeta Cirila Čampelj – 25. obl. prav danes (Helena Trinnick, Julia in Ciril Čampelj z družinami)/300/; za vse verne duše v vicah (Milka in Jože Brožič z druž.)/301/; za vse pokojne iz družin Bratina, Cek in Mervič (Ana Maria Cek in Alex Bratina z družinama)/302/; za vse pokojne iz druž. Manzzoni (Katica in Romeo Hvalica z druž./303/; za +brata Alojza Brožiča /+31.10.2016 v Izoli, star 79 let/(Srečko Brožič z druž.)/sv. maša je bila 1.11.2016/; za zdravje Gregorja Ferraro in za +strica Giovannija Ferraro – 4. obl. (Barbara Brožič in Edwardo Bonnici z druž.)/304/; za +Edija Kocjančiča – 2. obl. (žena Karen, sin Daniel in hčerka Amy, starša Kristina in Albin Kocjančič, sestra Margareth z druž. ter Slavka in Jože)/305/; za +starše Kocjančič, +Marijo, +Angela ter +Uršo (Albin in Kristina Kocjančič)/306/.

Prvo berilo: Makabejski bratje so verovali v večno življenje.
Odpev: GOSPOD, VARUJ ME KAKOR ZENICO V OČESU.
Drugo berilo: Bog naj nas utrdi v dobrem.
Evangelij: Bog daje večno življenje.

V NEBESIH SEM DOMA, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.
          V nebesih sem doma, od tega ne sveta,
          nebes se veselim, tja priti si želim.
V nebesih sem doma, kjer družba angelska
se večno veseli, si mene tja želi.
          V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,
          tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.

DANES bomo po sv. maši v Kew pohiteli na pokopališče Keilor, kjer bomo ob 12. uri v mavzoleju skupaj molili za naše pokojne. Včeraj je bila tam ob 11. uri dopoldne sveta maša v dvorani Ultima Reception Centre. Popoldne ob 5. uri bodo danes molitve v Slovenskem društvu Melbourne, Eltham, za pokojne člane in prijatelje. Molitve na pokopališču Heidelberg bodo v soboto, 12. novembra, ob 11.30 dopoldne.

CERKEV naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Očenaš).

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Ernest in sv. Engelbert, v torek sv. Bogomir, v sredo je spomin posvetitve lateranske bazilike, v četrtek sv. Leon Veliki, v petek sv. Martin in sv. Bartolomej, v soboto sv. Jozafat in sv. Emilijan (Milan).

Prihodnja nedelja, 13. novembra 2016: V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU bo sveta maša v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar ob 11.30 dopoldne ter nato molitve za pokojne pred kapelico Marije Pomagaj.
Ob 5. uri popoldne bo sveta maša v ST. ALBANSU. Molitve za pokojne smo imeli ob kapelici društva včeraj.

V nedeljo, 20. novembra, je praznik KRISTUSA KRALJA, sklep letošnjega cerkvenega leta in sklep izrednega svetega leta usmiljenja.
Vabljeni smo k slovesnemu sklepu izrednega svetega leta v cerkev St. Brigid's Catholic Church, 378 Nicholson Street, North Fitzroy v soboto, 19. novembra 2016: Ob 5. uri popoldne bo skupna priprava na spoved ter nato spovedovanje, ob 6. uri bodo različne narodnosti pripravile češčenje Najsvetejšega, ob 7. uri bo slovesna škofova maša (pomožni škof dr. Mark Edwards) ob somaševanju izseljenskih duhovnikov. Po maši bo druženje na prostoru ob cerkvi.

POGREB
JOSEPHINA AHMETOVIĆ roj. ŽUREJ je umrla 30.10.2016 v Austin Hospital v Heidelbergu. Rojena je bila 11.01.1937 v Celju. Pogrebno slovo bo v četrtek, 10. novembra 2016, ob 10. uri dopoldne v kapeli Crick Chapel, Fawkner Cemetery. Pokopana bo na pokopališču Northern Memorial Park v Glenroyu. Sožalje možu Demalu in družini.

ANDREJ KRUH je umrl 05.11.2016 v Cobden Nursing Home v kraju Cobden VIC. Rojen je bil 29.06.1923 v Zagorju pri Pivki. Pokopan bo v grob pokojne žene Slavke /umrla aprila 2014/ na pokopališču Scotts Creek Cemetery. Sožalje sinu Andreju z ženo Miriam, bratu Tonetu z ženo Joži ter svakinji Jelki Kariž.

Gospod, daj vsem našim rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

31. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA
30. oktober 2016
M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne: Za +Janeza Vidoviča, +starše Buček in Vidovič (Hilda Vidovič z druž.); za +moža Edija Lečnika – ob rojstnem dnevu (Angelca z druž.)/120/; za +očeta Franca Trbanc in vse +Trbanc (Peter Trbanc z družino)/262/.
SPOMINI: Za +Marijo Oppelt Oppelli (Zora Kirn z druž.)/278/; za vse pokojne iz družin Rozman in Jerič ter za +teti Kristino Vidrih in Julko Anžič (Iva in Lojze Jerič z druž.)/289/; za +starše Marcelo in Silvestra Bole (hčerka Danila Štolfa z možem Jožetom in druž.)/290/; za vse žive in pokojne iz družin Brožič in Štefančič ter za vse žive in pokojne iz obeh družin (Milka in Jože Brožič z druž.)/291/; za +teto Fanico Mladovan /+27.10.2016 v Trevisu v Italiji, stara 87 let/(Ana Maria Cek in Alex Bratina z družinama)/292/.

VSI SVETI, torek, 1. novembra 2016, ob 10.00 dopoldne: Za +Ivana Horvata ter vse pokojne iz družin Horvat in Svetec (Ana Horvat z druž.).

Prvo berilo: Hvala neskončni Božji dobroti.
Odpev: MOJ BOG IN MOJ KRALJ, HOČEM TE POVELIČEVATI.
Drugo berilo: V kristjanih je Bog poveličan.
Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori.

KRALJICA VENCA ROŽNEGA, naj celi svet ti hvalo da.
Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad.
         Kraljica venca rožnega, ima v naročju Jezusa,
         pa v rokah rožni ven’c drži, želi, da molimo ga vsi.
Molitev lepa za vsak dan le moli rad jo, o kristjan!
Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš.
         Ko zapustijo te moči in ko ti odreko oči,
         svet rožni venec še lahko boš molil vdano in lepo.
Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost vsakikrat;
Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.

DANES sklepamo rožnovensko pobožnost, toda molitev rožnega venca nas vabi še naprej kot osebna molitev, kot družinska molitev in občestvena molitev. V mesecu novembru jo bomo darovali še posebej za naše pokojne starše, sorodnike, prijatelje, dobrotnike, znance.

SVETI KRST: MIA Concetta PLESNIČAR bo danes po maši prejela zakrament sv. krsta. Čestitamo staršem, botrom in starim staršem.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Bolfenk, v torek je slovesni praznik VSEH SVETIH, v sredo je spomin vseh vernih rajnih, v četrtek sv. Viktorin Ptujski, v petek sv. Karel Boromejski, v soboto sv. Zaharija in sv. Elizabeta. Nedelja, 6. novembra 2016, bo 32. nedelja med letom - ZAHVALNA NEDELJA. Dvajset minut pred mašo bomo skupno molili rožni venec za vse pokojne.

PRAZNIK VSEH SVETIH bo v torek, 1. novembra. Praznična sveta maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne. Pred mašo bomo molili rožni venec, po maši pa bodo ob 11.30 molitve na pokopališču v KEW.

PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta v tem tednu. V soboto v Kew ne bo svete maše, ker bo ob 11. uri dopoldne sv. maša na pokopališču KEILOR, ob 12.45 pa bodo molitve pred kapelico Slovenskega društva ST. ALBANS za pokojne člane in prijatelje.

PRIHODNJO NEDELJO, 6. novembra 2016, bo ob 10. uri sveta maša v KEW. MOLITVE za pokojne bodo v mavzoleju KEILOR prihodnjo nedeljo ob 12. uri (opoldne). Slovenski klub Jadran vabi potem na kosilo. Prijave sprejema predsednica Romana Žetko, telefon 9338 4018. Popoldne ob 5. uri bodo molitve v Slovenskem društvu Melbourne Eltham za pokojne člane in prijatelje.

CERKEV naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Očenaš).

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA
23. oktober 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dopoldne: Za +mamo Albino Prosenik (Angela in Frenk Plesničar z druž.); za +mamo Nado Slavec – 4. obl. (Alexander z druž.)/118/.
SPOMINI: Za +Janeza Glivarja (Anica in Tania)/119/; za +mamo Marijo Marinčič – 29. obl. in vse pokojne Marinčič (Vida Valenčič z druž.)/259/; za +moža Toneta Pleško – 43. obl. (Anita Pleško z druž.)/260/; za +Marijo Dolenc (druž. Cestnik)/285/; v dober namen (Milan Lazar iz Coober Pedyja)/286/; za +dr. Ling Ching Tee (žena dr. Tatjana Tee roj. Colja z druž.)/287/; za +svaka Arnalda Jarc-a /+17.10.2016 v Tržiču pri Trstu – Monfalcone, rojen leta 1940 v Doberdobu/(Jože, Lojze in Mario Štolfa z družinami)/288/; za vse žive in pokojne Grandovec in Martelak (Feliks in Metka Grandovec)/sv. maša bo 28.10.2016 ob 10.00/. SLOVENSKO DRUŠTVO PLANICA

SPRINGVALE ob 2.30 popoldne:

Za pokojne člane in prijatelje SD Planica; za +brata Alojza Tomažina – 15. obl., +starše Franca in Marijo ter +sestro Justino (Franc Tomažin z druž.); za +starše Mervar in Ribizel (Ivan in Ani Mervar)/261/.

Prvo berilo: Bog uslišuje prošnje ponižnega.
Odpev: SIROMAK JE KLICAL IN GOSPOD GA JE SLIŠAL.
Drugo berilo: Kristusova nagrada za Pavlovo zvestobo.
Evangelij: Bog odpušča skesanemu grešniku.

MARIJO ČASTIMO, pred njo pokleknimo
in njej se zročimo, zapojmo na glas:
ODPEV: Mogočna Kraljica presvet'ga Srca,
bod' nam pomočnica, o prosi za nas!
Poglej nas sirote, o Mati dobrote,
in reši nas zmote, to prosimo te: ODPEV.
Da greh zapustimo in se spokorimo,
      te prav počastimo, pomagaj nam ti: ODPEV.

DANES praznujemo po vsem svetu MISIJONSKO NEDELJO. Papež Frančišek ji je dal geslo v duhu izrednega svetega leta 'Samo, če smo »usmiljeni kakor Oče«, smo misijonarji'. Molitev in dobrota povežeta danes vernike vsega sveta v bogati solidarnosti dajanja in prejemanja in s tem utrjujeta v bratski skupnosti vse otroke nebeškega Očeta. Današnjo misijonsko nabirko bomo namenili našim slovenskim misijonarjem. Hvala tudi v njihovem imenu za Vašo velikodušnost.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo danes ob 2.30 popoldne. MOLITVE na pokopališču SPRINGVALE (vogal Eight Avenue & Seventh Road) bodo danes ob  4.30 popoldne.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Anton Claret, v torek sv. Darinka, sredo sv. Lucijan in sv. Marcijan, v četrtek sv. Sabina, v petek sv. Simon in sv. Juda Tadej, v soboto sv. Narcis. Nedelja, 30. oktobra 2016, bo 31. nedelja med letom.

PRAZNIK VSEH SVETIH bo v torek, 1. novembra. Praznična sveta maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne. Pred mašo bomo molili rožni venec, po maši pa bodo ob 11.30 molitve na pokopališču v Kew.

Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, ob 12.45 pa molitve pred kapelico Slovenskega društva ST. ALBANS za pokojne člane in prijatelje.

MOLITVE za pokojne bodo v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne). Slovenski klub Jadran vabi potem na kosilo. Prijave sprejema predsednica Romana Žetko, telefon 9338 4018. Popoldne ob 5. uri bodo molitve v Slovenskem društvu Melbourne Eltham za pokojne člane in prijatelje.

IGRA: Igralska skupina nam je ob vodstvu Drage Gelt OAM pripravila veseloigro Joško in Micka avtorja Vinka Möderndorferja. Premierna uprizoritev je danes ob 11.30 dopoldne (po sveti maši) v naši dvorani pod cerkvijo. Vstopnina $10. Vabljeni! Prihodnjo nedeljo, 30. oktobra 2016, bodo nastopili ob 2. uri popoldne v dvorani Slovenskega kluba Jadran, kjer so pred kratkim praznovali 45. obletnico delovanja kluba.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

29. NEDELJA MED LETOM
16. oktober 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dopoldne: Za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.); za +Poklar in Brne ter v zahvalo (Tone in Marija Brne z druž.)/255/.
SPOMINI: Za +moža Franca Žužek in vse +iz družin Žužek in Glažar (Olga Žužek z druž.)/256/; za +Ivo Štrovs /umrla avgusta 2016 v Melbournu/(druž. Cestnik)/257/; za +starše Miklavec in Vičič (Kristina Vičič z druž.)/258/; za +moža Frenka Brne in brata Celestina (Karmela Brne z druž.)/276/; za vse +Kirn in Marinčič (Zora Kirn z druž.)/277/; za +Maksa Koržeta – ob rojstnem dnevu (Anica Smrdel z druž.)/sv. maša je bila 14.10.2016/; za +Janeza Bornšek, pokopan v Sloveniji/(Anica Smrdel z druž.)/sv. maša bo v petek, 21.10.2016, ob 10.00/; za vse naše letošnje zakonske jubilante in Bogu v zahvalo ob 48. obletnici blagoslovitve naše cerkve v čast svetima bratoma Cirilu in Metodu.

Prvo berilo: Mojzes – zgled vztrajne molitve.
Odpev: MOJA POMOČ PRIHAJA OD GOSPODA.
Drugo berilo: Pripravljenost za dobra dela.
Evangelij: Bog pomaga do pravice.

MARIJA SKOZ' ŽIVLJENJE, voditi srečno znaš
ti pelji skoz' trpljenje življenja čolnič naš.
Ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

Siroto zapuščeno tu revščina teži,
tam dušo zadolženo pekoča vest mori.
Bolnik tu omedljuje, glej, k tebi vse vzdihuje:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

Poslušaj naše klice, izprosi nam modrost,
da iščemo pravice, skrbimo za svetost.
Da bi Boga ljubili in tebe prav častili:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: Mesec oktober nas ponovno vabi k skupni molitvi rožnega venca – vsako nedeljo 20 minut pred sveto mašo. Vabljeni k skupni molitvi!

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Ignacij Antiohijski, v torek sv. evangelist Luka, v sredo sv. Pavel od Križa, v četrtek sv. Vendelin in sv. Irena, v petek sv. Uršula, v soboto sv. Janez Pavel II. Nedelja, 23. oktobra 2016, bo 30. nedelja med letom – MISIJONSKA NEDELJA. Zbrane darove bomo namenili za misijone.

ČESTITKE VSEM LETOŠNJIH ZAKONSKIM JUBILANTOM!
Danes obhajamo tudi 48. obletnico blagoslovitve naše cerkve. Po maši bo v dvorani DRUŽINSKO KOSILO, ki ga je pripravila skupina ob vodstvu Majde Brožič. Hvala Majdi in sodelavkam ter Bog požegnaj vsem! SLOMŠKOVA ŠOLA ima danes pouk; učenci bodo prihodnjo soboto, 22. oktobra popoldne nastopili s folklornimi plesi na prireditvi Oktoberfest na Slovenskem društvu Melbourne.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo prihodnjo nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 2.30 popoldne ter ob 4.30 popoldne molitve na pokopališču SPRINGVALE. Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, ob 12.45 pa molitve pred kapelico Slovenskega društva ST. ALBANS.

PRAZNIK VSEH SVETIH bo v torek, 1. novembra. Praznična sveta maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne. Pred mašo bomo molili rožni venec, po maši pa bodo ob 11.30 molitve na pokopališču v Kew.

MOLITVE za pokojne bodo v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne). Popoldne ob 5. uri bodo molitve v Slovenskem društvu Melbourne Eltham za pokojne člane in prijatelje.

IGRA: Igralska skupina nam ob vodstvu Drage Gelt OAM pripravlja veseloigro Joško in Micka avtorja Vinka Möderndorferja. Premierna uprizoritev bo prihodno nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 11.30 dopoldne (po sveti maši) v naši dvorani pod cerkvijo. Vabljeni!

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

28. NEDELJA MED LETOM
9. oktober 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 9.00 dopoldne: Za +moža Ivana Zupana – 15. obl. (Melita z druž.).
SPOMINI: Za +sestro Silvo Ceglar – 1. obl. in +starše Tončič (Vida in Franjo Kravos)/252/.

GEELONG ob 12.15 pop.: Za +hčerko Martino – 27. obl., +moža Martina in za +Ivana Tobakoviča (Olga Črtalič z druž.); za +starše Alojza in Marijo Bole ter moža Vladota Kosmina (Ema Bole Kosmina z druž.)/253/.
SPOMINI: Za +Ludvika in Pavlo Gombač in staro mamo Pavlino Vičič (Peter in Renata Gombač)/271//; za vse pokojne iz druž. Valenčič (Marija in Nino Valenčič)/272/.
Prihodnji mesec, v nedeljo, 13. novembra, bo sveta maša ob 11.30 dopoldne v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu ter molitve za pokojne pred kapelico Marije Pomagaj.

ST ALBANS ob 5.00 pop.: Za +starše Jožefa in Barbaro Dominko (Lojze Dominko z druž.) ter za +starše Jožefa in Ano Sobočan (Anka Dominko z druž.).
SPOMINI: Za +Cvetkota Gosarja (Ivanka Gosar)/117/; za +starše Štefana in Ano Baligač (sin Štefan z druž.)/254/.

Prvo berilo: Hvaležnost poganskega uradnika.
Odpev: GOSPOD JE DAL SPOZNATI SVOJE ODREŠENJE.
Drugo berilo: S Kristusom bomo deležni slave.
Evangelij: Pohvala hvaležnega ozdravljenca.

KRALJICA VENCA ROŽNEGA, naj celi svet ti hvalo da.
Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad.
         Kraljica venca rožnega, ima v naročju Jezusa,
         pa v rokah rožni ven’c drži, želi, da molimo ga vsi.
Molitev lepa za vsak dan le moli rad jo, o kristjan!
Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš.
         Ko zapustijo te moči in ko ti odreko oči,
         svet rožni venec še lahko boš molil vdano in lepo.
Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost vsakikrat;
Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: Mesec oktober nas ponovno vabi k skupni molitvi rožnega venca – vsako nedeljo 20 minut pred sveto mašo. Vabljeni k skupni molitvi!

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Danijel (Danilo), v torek sv. Filip, v sredo sv. Maksimilijan Celjski, v četrtek sv. Koloman, v petek sv. Kalist, v soboto sv. Terezija Avilska. Nedelja, 16. oktobra 2016, bo 29. nedelja med letom.

PRAZNOVANJE LETOŠNJIH ZAKONSKIH JUBILANTOV bo prihodnjo nedeljo, 16. oktobra 2016, pri nedeljski sveti maši, ko bomo obhajali tudi 48. obletnico blagoslovitve naše cerkve. Vabimo jubilante, da se priglasijo za to praznovanje. V dvorani bo DRUŽINSKO KOSILO, ki ga bo pripravila skupina ob vodstvu Majde Brožič.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 2.30 popoldne ter ob 4.30 popoldne molitve na pokopališču Springvale. Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, naše molitve za pokojne pa v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne).

IGRA: Igralska skupina nam ob vodstvu Drage Gelt OAM pripravlja veseloigro Joško in Micka avtorja Vinka Möderndorferja. Premierna uprizoritev bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 11.30 dopoldne (po sveti maši) v naši dvorani pod cerkvijo. Vabljeni!

POGREB: SVETKO KRIŽMANČIČ je umrl 18. septembra 2016 v Caritas Christi Hospice v Kew, star 94 let. Rojen je bil oktobra 1922 v Bazovici pri Trstu. Njegova žena Štefanija je umrla 02.06.2006 v Alfred Hospital v Melbournu. Svetkov pogreb ureja njegov pravni zastopnik.
CHING LING TEE je umrl med obiskom svoje domovine Malezije pretekli torek, 4. oktobra 2016. Rojen je bil 10. oktobra 1942 v Maleziji. Zadnja leta je bolehal za rakom in je hotel še obiskati svoje domače. V svoji domovini Maleziji je umrl. Ching je mož zobozdravnice dr. Tatjane Colja, hčerke prvega slovenskega zdravnika v Avstraliji, dr. Mihaela Colja. Mnogi rojaki iz Sydneya se ga dobro spominjajo. Pogrebna maša bo v torek, 11. oktobra 2016, ob 2. uri popoldne v cerkvi Mother of God v East Ivanhoe. Pokopan bo na pokopališču Fawkner. Sožalje ženi Tatjani in družini.

DELO: Prostovoljci Franjo Kravos, Peter Lenarčič, Tone Urbas in Stane Ogulin so pretekli četrtek v prijaznem pomladnem dnevu prebarvali železno ograjo na stopnišču cerkve in ob klančini ter zunanje železne nosilne traverze strehe, Štefan Cek je z belo barvo označil stopnice vhoda v dvorano. Hvala!

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

FRANČIŠKOVA IN ROŽNOVENSKA NEDELJA
2. oktober 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dopoldne: Za +Ivanko Povh (Angelca Povh z druž.).
SPOMINI: V čast Materi Božji za zdravje brata Martina Špoljar (Pepca in Albert Novak)/265/; za +Miha Anžiča (Franka Saksida in Milena Birsa z družinama)/266, 267/; za zdravje (Marija Jelovčan)/268/; za +brata Franca Gomizel /+18.6.2016, star 92 let in +sestro Gizelo Bole /+26.6.2016, stara 93 let/(Dragica in Virgil Gomizel)/269/; za +Franca Gomizel /namesto cvetja na grob/(Danila in Jože Štolfa)/270/.

Prvo berilo: Frančišek je kakor sonce svetil v Božji hiši.
Odpev: GOSPOD, TI SI MOJ DELEŽ IN MOJE VESELJE.
Drugo berilo: S Kristusom je meni svet križan in jaz svetu.
Evangelij: Mali umevajo Božje razodetje.

KRALJICA VENCA ROŽNEGA, naj celi svet ti hvalo da.
Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad.
         Kraljica venca rožnega, ima v naročju Jezusa,
         pa v rokah rožni ven’c drži, želi, da molimo ga vsi.
Molitev lepa za vsak dan le moli rad jo, o kristjan!
Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš.
         Ko zapustijo te moči in ko ti odreko oči,
         svet rožni venec še lahko boš molil vdano in lepo.
Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost vsakikrat;
Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.

Današnjo nedeljo obhajamo kot FRANČIŠKOVO IN ROŽNOVENSKO NEDELJO. V torek, 4. oktobra, je praznik našega sv. očeta Frančiška Asiškega, v petek pa praznujemo Rožnovensko Mater Božjo. Ob prazniku sv. Frančiška nam vsako leto napiše pismo slovenski provincialni minister. Danes bomo prisluhnili pismu. Letos je bil koncem marca izvoljen za to službo za naslednjih šest let pater Marjan Čuden. Povabili smo ga, da nas obišče prihodnje leto v maju.

Prisrčen pozdrav in dobrodošlica jezuitskemu patru VILIJU LOVŠETU, ki je pretekli petek zvečer prispel iz Ljubljane v Melbourne, kjer bo prihodnjih deset mesecev na študiju v jezuitskem samostanu v Kew. Prvi mesec uvajanja bo preživel med nami v našem misijonu in tako bomo imeli kar nekaj priložnosti za srečanja z njim. Rad bo v tem času tudi priskočil na pomoč.
Pater DARKO Žnidaršič danes zvečer odpotuje iz Sydneya v Slovenijo in potem s skupino rojakov in murskosoboškim škofom dr. Petrom Štumpfom v Argentino. Vrne se koncem meseca. V tem času ga bo v Merrylandsu pri sv. Rafaelu nadomeščal pater DAVID Šrumpf.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: Mesec oktober nas ponovno vabi k skupni molitvi rožnega venca. Molitvena skupina bo vodila molitev 20 minut pred svetimi mašami ob petkih, sobotah in nedeljah. Vabljeni k skupni molitvi!

PRVI PETEK in SOBOTA PO PRVEM PETKU: Sveta maša s pobožnostjo v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu bo ob 10. uri dopoldne.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje sv. Frančišek Borgia, v torek je praznik sv. FRANČIŠKA ASIŠKEGA – redovnega ustanovitelja, v sredo sv. Flora (Cvetka) in sv. Faustina Kowalska, v četrtek sv. Bruno, v petek Rožnovenska Mati Božja, v soboto sv. Benedikta in sv. Pelagija. Nedelja, 9. oktobra 2016, bo 28. nedelja med letom, druga v mesecu oktobru. V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 ter v ST ALBANSU ob 17.00.

PRAZNOVANJE LETOŠNJIH ZAKONSKIH JUBILANTOV bo tretjo nedeljo v oktobru, 16. oktobra 2016, pri nedeljski sveti maši, ko bomo obhajali tudi 48. obletnico blagoslovitve naše cerkve. Vabimo jubilante, da se priglasijo za to praznovanje.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 2.30 popoldne ter ob 4.30 popoldne molitve na pokopališču Springvale. Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, naše molitve za pokojne pa v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne).

IGRA: Igralska skupina nam ob vodstvu Drage Gelt OAM pripravlja veseloigro Joško in Micka avtorja Vinka Möderndorferja. Premierna uprizoritev bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 11.30 dopoldne (po sveti maši) v naši dvorani pod cerkvijo. Vabljeni!

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

26. NEDEJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA
25. september 2016

M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne: Z pokojno Nelko Valenčič in njenega moža Stankota ter +starše Tončič (Vida in Franjo Kravos).
SPOMINI: Za +sestro Metko McKean – ob rojstnem dnevu (Janika Rutherford z druž.)/245/; za +Leopolda Požar (Gabrijela Burgar z druž.)/246/; za +moža Dragota Logonder – 1. obl. in +mamo Marijo Beršič (Marija Logonder z druž.)/247/; za +Romana in vse pokojne iz druž. Loche (druž. Saksida)/248/; za +Miha Anžiča (pevci)/249/; za +brata Franceta Rotarja /+18.9.2016 v Moravčah, star 83 let/(Janez Rotar z druž.)/250/; za +Slavka Ipavec – ob rojstnem dnevu in godu (žena Irma)/251/.

Prvo berilo: Božja grožnja lahkomiselnim grešnikom.
Odpev: HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA.
Drugo berilo: Ohranimo zapovedi, dokler Kristus ne pride.
Evangelij: V večnosti ima vse drugačno vrednost.

V NEBESIH SEM DOMA, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.

          V nebesih sem doma, od tega ne sveta,
           nebes se veselim, tja priti si želim.

V nebesih sem doma, kjer družba angelska
se večno veseli, si mene tja želi.

          V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,
           tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.

DANES je 26. nedelja med letom, SLOMŠKOVA NEDELJA. Blaženi Anton Martin Slomšek je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, zavetnik kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, zavetnik nove evangelizacije.

POROKA: SEAN IVAN GERARD SKOK in SARAH ATHENA NAMOUR sta včeraj sklenila zakonsko zvezo. Čestitamo!

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek godujeta Kozma in Damijan, v torek Vincencij Pavelski, v sredo Venčeslav in Ljubica, v četrtek nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael, v petek Hieronim, v soboto Terezija Deteta Jezusa. Nedelja, 2. oktobra 2016, bo 27. nedelja med letom – ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA V OKTOBRU: Mesec oktober nas ponovno vabi k skupni molitvi rožnega venca. Molitvena skupina bo vodila molitev 20 minut pred svetimi mašami ob petkih, sobotah in nedeljah. Vabljeni k skupni molitvi!

PRAZNOVANJE LETOŠNJIH ZAKONSKIH JUBILANTOV bo tretjo nedeljo v oktobru, 16. oktobra 2016, pri nedeljski sveti maši, ko bomo obhajali tudi 48. obletnico blagoslovitve naše cerkve. Vabimo jubilante, da se priglasijo za to praznovanje.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 2.30 popoldne ter ob 4.30 popoldne molitve na pokopališču Springvale. Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, naše molitve za pokojne pa v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne).

IGRA: Igralska skupina nam ob vodstvu Drage Gelt OAM pripravlja veseloigro Joško in Micka avtorja Vinka Möderndorferja. Premierna uprizoritev bo v soboto, 22. oktobra 2016, ob 11.30 dopoldne v naši dvorani pod cerkvijo ter ponovitev v nedeljo, 23. oktobra, ob 11.30 dopoldne (po sveti maši). Vabljeni!

POGREBI: GIUSEPPE SIROTIĆ je umrl 21. septembra 2016 v bolnišnici St. Vincent's Hospital v Melbournu. Rojen je bil 2. februarja 1930 v kraju Marčenegla blizu Buzeta v hrvaški Istri. Pogrebna maša bo v naši cerkvi v Kew v torek, 27. septembra, ob 1.00 popoldne. Pokop bo ob treh popoldne v mavzoleju na pokopališču Springvale. Sožalje ženi Angeli, hčerki Renati Miklavec in sinu Davidu ter njunima družinama ter sorodnikom treh pokojnih bratov v Istri.

MARIJA DOLENC rojena ŠTURM
je umrla 21. septembra 2016 v bolnišnici Austin Hospital v Heidelbergu. Rojena je bila 18. novembra 1924 v Senožečah. Pogrebna maša bo v naši cerkvi v Kew v četrtek, 29. septembra 2016, ob 10.30 dopoldne. Pokopana bo v grob pokojnega moža Janeza na pokopališču Eltham Cemetery. Sožalje hčerki Dorothy Gregorič in družini ter nečakinji Heleni Leber in družini ter ostalim sorodnikom.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

25. NEDELJA MED LETOM
18. september 2016

M A Š N I   N A M E N I:
KEW ob 10.00 dopoldne: Za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.); v zahvalo (Tone in Marija Brne z druž.).
SPOMINI: Za +starše Milko in Eligija Šerek (Sylvia Rogers z druž./239/; za +ženo Pepco Mikuš (Tone Mikuš z druž.)/240/; za +Miha Anžiča (Tone Mikuš z druž.)/241/; za +Miha Anžiča (Molitvena skupina)/242 – sv. maša bo v petek, 23. septembra, ob 10.00/; za +Janeza Burgarja (Gabrijela Burgar z druž.)/243/; v poseben namen (Janika in Russell Rutherford z druž.)/244/.

Prvo berilo: Božja grožnja goljufom.
Odpev: HVALITE GOSPODA, KER DVIGA SLABOTNEGA.
Drugo berilo: Moliti je treba za vse ljudi.
Evangelij: Izbira med Bogom in bogastvom.

KRALJEVO ZNAMNJE KRIŽ STOJI, bandero glej vihrati,
na križu Jezus nas uči srčno se vojskovati.

ODPEV: O sveti križ, življenja luč! O sveti križ, nebeški ključ!
Ponižno te častimo, zvestobo obljubimo.

Zveličar s križem vabi nas zvesto za njim hoditi,
svoj križ sprejeti slednji čas in ga za njim nositi. ODPEV.

O križ na smrtni postelji, prijatelj naš edini,
na grobu pot nam kažeš ti k nebeški domovini. ODPEV.

Pozdrav in dobrodošlica vsem, ki ste se danes zbrali k sveti maši. Poseben pozdrav pa naj velja veleposlanici Republike Slovenije v Avstraliji, gospe Heleni Drnovšek Zorko, ki je danes med nami in se bo po kosilu udeležila sestanka s predsedniki slovenskih društev, vodstvom Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) in Slovenskega socialnega in informacijskega urada.
DANES je 25. nedelja med letom, v Sloveniji (v nadškofiji Ljubljana ter v škofijah Novo mesto in Koper) tudi nedelja svetniških kandidatov: Friderik Baraga, Janez Frančišek Gnidovec, Anton Vovk, Andrej Majcen, Anton Strle.
Po sveti maši bo pouk SLOMŠKOVE ŠOLE, v dvorani pa DRUŽINSKO KOSILO, ki ga je pripravila skupina ob vodstvu Angelce Povh. Zahvala njim in vsem, ki boste pomagali pri postrežbi ter Bog požegnaj vsem!

KONZULARNE URE bodo prihodnji petek, 23. septembra 2016, od 8.30 zjutraj do 5. ure popoldne, v knjižnici Slovenskega misijona v Kew. Uradovala bo prva svetovalka na slovenskem veleposlaništvu v Canberri, magistra Jana Grilc. Potrebno se je predhodno prijaviti po telefonu na Veleposlaništvo v Canberri, številka 02 6290 0000.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek goduje Januarij, v torek Andrej Kim Taegon in drugi korejski mučenci, v sredo apostol in evangelist Matej (Matevž), v četrtek Mavricij, v petek Pij iz Pietrelcine, v soboto blaženi Anton Martin Slomšek. Nedelja, 25. septembra 2016, bo 26. nedelja med letom – SLOMŠKOVA NEDELJA, ekumenski dan.
Blaženi Anton Martin Slomšek je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, zavetnik kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, zavetnik nove evangelizacije.

OKLIC: SEAN IVAN GERARD SKOK in SARAH ATHENA NAMOUR bosta sklenila zakonsko zvezo v naši cerkvi v Kew prihodnjo soboto, 24. septembra 2016.

PRAZNOVANJE LETOŠNJIH ZAKONSKIH JUBILANTOV bomo imeli čez mesec dni, na tretjo nedeljo v oktobru, 16. oktobra 2016, pri nedeljski sveti maši, ko bomo obhajali tudi 48. obletnico blagoslovitve naše cerkve.

SVETA MAŠA NA SD PLANICA bo v nedeljo, 23. oktobra 2016, ob 2.30 popoldne ter ob 4.30 popoldne molitve na pokopališču Springvale. Sveta maša za pokojne bo na pokopališču KEILOR v soboto, 5. novembra, ob 11. uri dopoldne, naše molitve za pokojne pa v mavzoleju KEILOR v nedeljo, 6. novembra 2016, ob 12. uri (opoldne).

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

24. NEDELJA MED LETOM
11. september 2016

M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 9.00 dopoldne: Za +očeta Jožeta Slavec – ob rojstnem dnevu (Alexander z druž.). SPOMINI: Za +moža Cvetota Ostrožnika ter +sestro Tončko Cvikl (Marta Ostrožnik z druž.)/233/; za +mamo Francko Skrbič – 3. obl., +staro mamo Marijo in starega očeta Alojza Peternelj (Pavle, Dragica, Branka in Paul z družinami)/234/; za +Alojza Kruder – 30. dan (Stanko in Mary Prosenak z druž.)/235/.

GEELONG ob 12.15 pop.: Po namenu darovalcev.

ST ALBANS ob 5.00 pop.: Za +Slavka Rutarja, sestro Rozo, brata Ivana in +starše (Marija Rutar z druž.). SPOMINI: Za +Franca Uršiča (Marija Uršič z druž.)/236/; za +mamo Francko Skrbič – 3. obl., +staro mamo Marijo in starega očeta Alojza Peternelj (Pavle, Dragica, Branka in Paul z družinami)/234/; za +Alojza Kruder – 30. dan (žena Mila, sinovi George, David in John)/237/; za +Alojza Kruder – 30. dan (Stanko in Mary Prosenak z druž.)/235/; za +brata Viljema Mraka /+29.08.2016 v Solkanu, star 81 let in pol; rojen je bil 9.11.1934 v Grgarju pod Sveto Goro/(brat Slavko Mrak z druž. in vnuk Kristjan Mrak)/238/.

Prvo berilo: Mojzes izprosi Božje odpuščanje.
Odpev: VSTAL BOM IN ŠEL K OČETU.
Drugo berilo: Kristus je prišel reševat grešnike.
Evangelij: Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov.

LEPA SI, LEPA SI, ROŽA MARIJA!
Tebe časti vsa nebeška družina;angelci lepo pojejo, Tebe, Marija, hvalijo.
          Kar nam je Eva nesrečna zgubila, oža Marija nam je zadobila:
          Ki je rodila Jezusa, milega nam Zveličarja.
Vodi, Marija, po pravi nas poti, da nas nobena skušnjava ne zmoti;
varuj in brani nas vse dni, da nas sovražnik ne dobi.
          Kadar pa morali bomo umreti,daj nam, Marija, še enkrat prejeti
          v Rešnjem Telesu Jezusa, ljubega nam Zveličarja.

DANES je 24. nedelja med letom. V KEW je sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 popoldne ter v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

DNEVI V QUEENSLANDU IN ROMANJE V MARIAN VALLEY: od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016.
Včeraj, v soboto, smo imeli romanje v Marian Valley, kjer je bila ob 11. uri dopoldne romarska maša, procesija k naši kapelici, pete litanije in molitve ob 7. obletnici blagoslovitve kapelice, druženje z rojaki in kosilo. Danes, v nedeljo, je ob 10. uri dopoldne sveta maša v Ashmore v Slovenskem klubu Lipa, Gold Coast ter kosilo z rojaki. Jutri, v ponedeljek, 12. septembra, se romarji vrnejo. Pristanek na letališču v Melbournu bo ob 11.55 (polet iz Gold Coasta ob 8.40 zjutraj, JQ 435). Z letališča do Kew bo organiziran prevoz.

PRIHODNJA NEDELJA bo 25. nedelja med letom, tretja v mesecu septembru. Po sveti maši bo pouk SLOMŠKOVE ŠOLE, v dvorani pa DRUŽINSKO KOSILO, ki ga bo pripravila skupina ob vodstvu Angelce Povh. Imeli bomo tudi obisk veleposlanice RS v Canberri, gospe Helene Drnovšek Zorko, ki se bo po kosilu udeležila sestanka s predsedniki slovenskih društev in vodstvom SSOV.

GODOVI V TEM TEDNU: V ponedeljek je ime Marijino; v torek Janez Zlatousti (Krizostom); v sredo, 14. septembra, je praznik Povišanja svetega Križa – god Slovenske frančiškanske province; v četrtek Žalostna Mati Božja, v petek Ljudmila (Milka); v soboto Robert Belarmin. Nedelja pred nami bo 25. nedelja med letom.

SVETA MATI TEREZIJA: Prejšnjo nedeljo je papež Frančišek v Vatikanu razglasil mater Terezijo iz Kalkute za svetnico. Agnes Ganxhe, kar je njeno družinsko ime, je bila rojena 26. avgusta 1910 v albanski družini v Skopju. Umrla je 5. septembra 1997 v Kalkuti. Njen god praznujemo na dan smrti, njenega rojstva za nebesa, 5. septembra.

POGREB: STANKO SELJAK je umrl 30.08.2016 v Geelongu. Rojen je bil 10.11.1934 v Zakojci. Pogreb je bil 5.9.2016 v Geelongu. Sožalje ženi Rozi, hčerki Aniti, sinu Andrew-ju, bratom Lojzetu, Vinku, Vladku in Rajku z družinami.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

23. NEDELJA MED LETOM
4. september 2016

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dopoldne: Za pokojne starše Nuncija in Saksida (druž. Saksida).
SPOMINI: Za +očeta Matija Cimermana – ob 90. rojstnem dnevu (hčerki Anica Markič in Stella Rob z družinama)/231/; za zdravje Angele Ferfolja (Viktor in Sylvia Ferfolja)/232/; za +očeta Miha Anžiča /+30.08.2016 v Biščah, rojen 17.12.1933 v Biščah/(Marija Anžič)/sv. maša je bila na dan in uro pogreba tudi v naši cerkvi v Kew, 2.9.2016 ob 10. uri zvečer/; za žive in pokojne očete in stare očete – ob današnjem očetovskem dnevu /sv. maša včeraj, 3.9.2016/.
Čestitke očetom, starim očetom, nonom!

Prvo berilo: Božji sklepi so nedoumljivi.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE OD RODA DO RODA.
Drugo berilo: Kristjan sprejme sužnja za brata.
Evangelij: Odpoved prinaša svobodo.

DAJTE HRIBI IN DOLINE, gozdi, travniki, planine,
vsi Devico počastite, ki je lepše nima svet. 
     Vsi potoki žuboreči, ljubi ptički žvrgoleči,
      premogočni vseh kraljici pojte hvalo, pojte čast.
Vsi recite: O Devica, kako lepa si kraljica!
Stvarnik, ki te je ozaljšal, bodi vekomaj češčen.

V Vatikanu bo danes papež Frančišek razglasil MATER TEREZIJO za svetnico. Redovna ustanoviteljica misijonark ljubezni in Nobelova nagrajenka za mir Mati Terezija iz Kalkute je po svetu slovela kot »mati ubogih«. Rojena je bila 26.8.1910 v Skopju, umrla 5.9.1997 v Kalkuti v Indiji. Leta 2003, le šest let po njeni smrti, jo je papež Janez Pavel II. razglasil za blaženo. Njen god obhajamo 5. septembra.

Praznik MARIJINEGA ROJSTVA – mali šmaren bo prihodnji četrtek, 8. septembra. Ker bomo ta dan že v Queenslandu, bo praznična sveta maša v KEW dan prej, v sredo, 7. septembra 2016, ob 10. uri dopoldne, eno uro pred odhodom na letališče.

PRIHODNJA NEDELJA, 11. septembra 2016, bo 24. nedelja med letom. V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 popoldne ter v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

DNEVI V QUEENSLANDU IN ROMANJE V MARIAN VALLEY: od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016. Odhod iz Kew na letališče Melbourne bo v sredo, 7. septembra, ob 11. uri dopoldne. Ob 10. uri bo v Kew sv. maša. Polet imamo ob 13.50 z letalom Jetstar JQ 444. V četrtek si bomo ogledali mejno črto med Queenslandom in New South Walesom v mestih Collangata – Tweed Heads, nato se bomo odpeljali v Byron Bay, najbolj vzhodni kraj celinske Avstralije. V župnijski cerkvi bomo obhajali praznično mašo malega šmarna ob 12.30 popoldne. V petek bomo nad tri ure na ladji po zalivih in na oceanu ogled kitov (Whales watching). V soboto bo romanje v Marian Valley, kjer bo ob 11. uri dopoldne romarska maša, procesija k naši kapelici, pete litanije in molitve ob 7. obletnici blagoslovitve kapelice, druženje z rojaki in kosilo. V nedeljo bo ob 10. uri dopoldne sveta maša v Ashmore v Slovenskem klubu Lipa, Gold Coast ter kosilo z rojaki. Vrnemo se v ponedeljek, 12. septembra. Pristanek na letališču v Melbournu ob 11.55 (polet iz Gold Coasta ob 8.40 zjutraj, JQ 435). Tudi z letališča do Kew bo organiziran prevoz.

POGREB: Pretekli torek, 30. avgusta 2016, je na svojem domu v Biščah pri Ihanu umrl MIHA ANŽIČ, oče laiške misijonarke, pastoralne sodelavke v našem misijonu in sourednice Misli, Marije Anžič.  Rojen je bil 17. decembra 1933 v Biščah. Pogrebna maša je bila pretekli petek, 2. septembra, ob 2. uri popoldne v župnijski cerkvi v Ihanu pri Domžalah. Sožalje Mariji, njeni sestri Ivanki Pev ter Marijinim bratom Mihu, Ivanu, Andreju in Edu z družinami.

DELA v Baragovem domu, na vrtu, v cerkvi: V zadnjih tednih je bilo narejenih kar nekaj obnovitvenih del. Iskrena zahvala mojstrom, ki so dela opravili za Božji lon, kot rečemo zastonjskemu delu: Petru Boletu, Franju Kravosu, ki bo v prihodnjih dneh prebarval še cerkveno stopnišče, in Frenku Fekonji. Veliko delo sta opravila Marija in p. David tudi na vrtu ob Baragovem domu, pa Olga Bogovič, nato pa je Jože Rozman, ki vodi skupino, opravil s sodelavci Janezom Rotarjem, Franjem Kravosom, Frenkom Tomažičem, Bernardom Brenčičem in Petrom Lenarčičem zares temeljito vrtno spomladansko delo. Ne smemo tudi pozabiti treh skupin, ki kot prostovoljci vsak mesec redno počistijo našo cerkev: Vida in Franjo Kravos, Lora Vičič; Marija in Janez Rotar; Mimica Iskra, Bruna Burlovič, Marica Surina, Branka Iskra, Anica Poklar.
Iskrena zahvala vsem sodelavcem in dobrotnikom!

22. NEDELJA MED LETOM
28. avgust 2016


KEW ob 10.00 dopoldne:
Za +sina Ivana – 17. obl. (Tilka in Ivan Horvat z druž.).
SPOMINI: Za +Rudija Jaksetiča (žena Emilija Jaksetič z druž.)/11/; za +strica Janeza Sivec – 10. obl. (Marie Pase z druž.)/210/; za +ženo Tilko, brata Viktorja in starše Brumen (Tone Brumen z druž.)/211/; za +Marijo Oppelt Oppelli – ob njenem rojstnem dnevu /227/; za +mamo Terezijo Videc – ob njenem 110. rojstnem dnevu prav danes (sin Jože Veedetz z ženo Angelco)/228/; za +brata Franca Debelaka /umrl 24.8.2016 v bolnišnici v Celju, star 81 let/(Stanko Debelak z druž.)/229/; za +Anko Mukavec, Ivanko Kleva in Agato Županić (Feliks in Metka Grandovec)/sv. maša bo v petek, 2.9.2016, ob 10.00/; za vse pokojne očete in stare očete.

Prvo berilo: Ponižni je velik pred Bogom.
Odpev: V SVOJI DOBROTI, O BOG, SI PRIPRAVIL DOM UBOŽCU.
Drugo berilo: Kristjani smo Bogu blizu.
Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan.

MARIJA SKOZ' ŽIVLJENJE, voditi srečno znaš
ti pelji skoz' trpljenje življenja čolnič naš.
Ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih: Marija, Marija, hiti na pomoč!

Siroto zapuščeno tu revščina teži,
tam dušo zadolženo pekoča vest mori.
Bolnik tu omedljuje, glej, k tebi vse vzdihuje: Marija, Marija, hiti na pomoč!

Poslušaj naše klice, izprosi nam modrost,
da iščemo pravice, skrbimo za svetost.
Da bi Boga ljubili in tebe prav častili: Marija, Marija, hiti na pomoč!

Danes kot občestvo praznujemo OČETOVSKI DAN, najprej v cerkvi ter nato s programom učencev Slomškove šole v dvorani. Hvala učencem, učiteljicam in staršem učencev Slomškove šole za pripravo programa, gospodinjam za dobrote na mizah ter društvu svete Eme za postrežbo!

Današnja nedelja je 102. svetovni dan migrantov in beguncev z geslom: Migranti in begunci so za nas izziv – Odgovorimo z evangelijem usmiljenja.V katedrali sv. Patrika v Melbournu bo ob 2. uri popoldne rožni venec ter ob 3. uri sv. maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Denis Hart ob somaševanju izseljenskih duhovnikov. Vabljeni!

SVETI KRST: DANTE NINO BURLOVIČ je včeraj prejel zakrament sv. krsta. Čestitke staršema Vivienne in Johnu Burlovič, botroma Loretti in Cameronu Neilson, starim staršem Bruni in Ninu Burlovič ter Ildi Gubana.

OKLIC: SEAN IVAN GERARD SKOK in SARAH ATHENA NAMOUR bosta sklenila zakonsko zvezo v naši cerkvi v Kew v soboto, 24.09.2016.

PRVI PETEK in PRVA SOBOTA sta v tem tednu. Sveta maša s pobožnostjo bo ob 10. uri dopoldne. Vsak petek je ob 10. uri sveta maša in nato molitvena ura, ki jo oblikuje molitvena skupina.

Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

DNEVI V QUEENSLANDU IN ROMANJE V MARIAN VALLEY: od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016. V soboto, 10. septembra, bo ob 11. uri romarska sveta maša ob 7. obletnici blagoslovitve kapelice Marije Pomagaj. Odhod iz Kew na letališče Melbourne bo v sredo, 7. septembra, ob 11. uri dopoldne. Vrnemo se v ponedeljek, 12. septembra. Pristanek na letališču v Melbournu ob 11.55 (polet JQ 435).

Praznik MARIJINEGA ROJSTVA – mali šmaren bo v četrtek, 8. septembra. Ker bomo ta dan že v Queenslandu, bo praznična sveta maša v KEW dan prej, v sredo, 7. septembra 2016, ob 10. uri dopoldne, eno uro pred odhodom na letališče.

POGREB: ALOJZ KRUDER je umrl 12.08.2016 v Keilor House Nursing Home v Keilor Downs. Rojen je bil 28.05.1933 v Slovenski Bistrici. Rožni venec bo v četrtek, 1. septembra, ob 11. uri dopoldne v cerkvi Sacred Heart v St Albansu, nato bo pogrebna maša ter ob 13. uri pogreb na pokopališču v Sunburyju. Sožalje ženi Mili, sinovom George-u, Davidu in Johnyju, v Sloveniji pa sestram Jožici, Anici in Veri ter bratu Matiju.

MARIJA LENASSI roj. MERKUŽA je umrla 23.08.2016, stara 90 let; živela je v Mont Albert. Pogrebno slovo bo v ponedeljek, 29. avgusta, ob 10. uri dopoldne v kapeli pogrebnega zavoda Le Pine, Box Hill. Pokopana bo na pokopališču v Box Hillu. Sožalje hčerki Vilmi, sinovoma Davidu in Petru ter družinam.

21. NEDELJA MED LETOM
21. avgust 2016

M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne: Za +očeta Jožefa Vogrinčiča (otroci z družinami); za +Francko Pavšič (mož Bruno in sin Tom z druž.)/204/.
SPOMINI: Za +brate in sestre Poklar (Marija Brne z druž.)/205/; za +očeta Franca in brata Franca Šubica – obl. (Maja Godina z druž.)/206/; za +Frančiško Kolačko /pokopana 7.7.2016 na pokopališču Springvale/(druž. Cestnik)/207/; za +Ignaca – 29. obl. in vse +Valenčič (Vida Valenčič z druž.)/208/; za +starše Brezovec in Cetin (Lilijana Brezovec z druž.)/209/; za +Alojza Boštijančiča (roj. 14.3.1937, umrl 13.5.2016 v Coomi/(prijatelji)/218/; za +sina Joea – 25. obl. (Marija Žugič z druž.)/219/; za +Gito Mihelčič – 1. obl. (Anita Pleško z druž.)/220/; za vse +Mesarič, Pavlović, Pertoci in Hari (Janez in Zdenka Mesarič z druž.)/221/; za +starše Antona in Ano Kirn ter Davorina Martina in Marto Mandelj (Iva in Peter Mandelj)/222/; za +ženo Kristino (Phill McLure)/223/; za +starše Otilijo in Franca Kežmah ter Terezijo Fekonja (Franc in Rezika Fekonja z druž.)/224/; za +mamo Kristino Janežič (hčerka Aleksandra z druž.)/225/; za +sestrično Lojzko Barbič-Rebula /+17.8.2016 v Mežici, stara 60 let/ in +moža Iva Leberja – 10. obl. (Helena Leber z druž.)/226/; za +brata Jožeta Svetec /+16.8.2016 v kraju Barmera SA/(Ana Horvat z druž.)/sv. maša je bila 19.8.2016/; za okrevanje Angele Ferfolja (mož Viktor in hčerka Sylvia)/sv. maša je bila 20.8.2016/; za +Georgino Vincenc /+17.7.2016 v Melbournu, roj. 16.11.1927 na Hrvaškem/(Snežana Nikolić Derbogosijan)/sv. maša je bila 20.8.2016; 40. dan bo v soboto, 27.8.2016/; za +Georgino Vincenc (David Bowles)/sv. maša bo 22.8.2016/.

Prvo berilo: Bog kliče in rešuje iz vseh narodov.
Odpev: POJDITE PO VSEM SVETU IN OZNANITE EVANGELIJ!
Drugo berilo: Bog nas očiščuje s trpljenjem.
Evangelij: Jezus je odrešenik vseh ljudi.

       ANGELI LEPO POJEJO, rožo Marijo kronajo.
Kronaj jo, kronaj, večni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Božji svetniki rajajo, rožo Marijo hvalijo,
zavoljo Sina Jezusa, vsega sveta Zveličarja.
             Rožo Marijo vse časti; čast ji dajajmo tudi mi:
             Bodi češčena vekomaj in nam izprosi sveti raj!

Slovesni in zapovedani PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA – veliki šmaren je bil pretekli ponedeljek, 15. avgusta. Mi se bomo tudi danes pridružili obnovitvi posvetitve slovenskega naroda Materi Božji.

SLOMŠKOVA ŠOLA bo imela danes po sv. maši pouk, v dvorani pa bo DRUŽINSKO KOSILO, ki so ga pripravile gospodinje s Slovenskega društva JADRAN. Hvala njim in Bog požegnaj vsem, ki ga boste deležni!
LETNI OBČNI ZBOR slovenske radijske ure na Radiu 3 ZZZ bo danes ob 1.30 popoldne v dvorani Baragovega doma.

SEJA PASTORALNEGA SVETA bo jutri, v ponedeljek, 22. avgusta, ob 7.00 zvečer v dvorani Baragovega doma.

Prihodnja nedelja bo 102. svetovni dan migrantov in beguncev. Teden, ki je pred nami, je posvečen njim z geslom: Migranti in begunci so za nas izziv – Odgovorimo z evangelijem usmiljenja. V katedrali sv. Patrika v Melbournu bo ob 2. uri popoldne rožni venec ter ob 3. uri sv. maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Denis Hart ob somaševanju izseljenskih duhovnikov. Vabljeni!
Prihodnjo nedeljo bomo kot občestvo tudi praznovali OČETOVSKI DAN, najprej v cerkvi ter nato s programom učencev Slomškove šole v dvorani. Priporočamo se za krožnik dobrot za skupno mizo. Hvala!

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

ROMANJE V MARIAN VALLEY bo od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016. Polet bo v sredo z letalom Jetstar JQ444 iz Melbourna-Tullamarine ob 13.50 na Gold Coast; pristanek tam ob 15.50. V četrtek bo izlet, v petek bo del dneva prost, v soboto romanje v Marian Valley, v nedeljo sv. maša in kosilo z rojaki na Gold Coastu, v ponedeljek polet z letalom v Melbourne – JQ435 ob 08.40 zjutraj, pristanek v Melbournu ob 11.05 dopoldne. Še sprejemamo prijave.

POGREBI: IVAN (JANEZ) IVEC, rojen 14.05.1931, je umrl 31.07.2016. Pogrebna maša je bila v cerkvi sv. Margarete v Vzhodnem Geelongu, pokopan je bil na Eastern Cemetery. Žena Milka je že pokojna, za njim žalujeta sin Branko in hči Mojca z družinama.
ALOJZ KRUDER je umrl 12.08.2016 v Keilor House Nursing Home v Keilor Downs. Rojen je bil 28.05.1933 v Slovenski Bistrici. Rožni venec za pokojnega bo v četrtek, 1. septembra, ob 10. uri dopoldne v cerkvi Sacred Heart v St Albansu, nato bo pogrebna maša ter ob 12. uri (opoldne) pogreb na pokopališču v Sunburyju. Sožalje ženi Mili, sinovom George-u, Davidu in Johnyju, v Sloveniji pa sestram Jožici, Anici in Veri ter bratu Matiju.
JOŽE SVETEC je umrl 16.08.2016, v Barmera Nursing Home. Rojen je bil 14.04.1928 v Markovcih v Prekmurju. Pogrebna maša bo v torek, 23. avgusta 2016, v cerkvi St. Xavier's Church ob 2. uri popoldne v kraju Barmera SA ob reki Murray, zahodno od mesta Berri v Južni Avstraliji (South Australia). Sožalje ženi Marici, sinovom Frenku, Tomu, Paulu in Chrisu z družinami ter sestrama Ani Horvat in Julie Brown z družinama.

POSVETITEV MARIJI

Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: Ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati: Tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

20. NEDELJA MED LETOM
14. avgust 2016

KEW ob 9.00 dopoldne: Za +mamo Marijo Marinčič (Zora Kirn z druž.).
SPOMINI: Mariji Pomagaj v zahvalo in priprošnjo (N.N.)/216/; za +starše Margorie – 6. obl in Brankota Lenščak – 1. obl. (sin James Lenščak)/217/.

GEELONG ob 12.15 pop.:
Za +moža Martina Črtalič, hčerko Martino ter pokojne iz družin Unetič in Črtalič (Olga z družino).

ST ALBANS ob 5.00 pop.:
Za +mamo in očeta Iskra (Jadranka Rutar z druž.).
SPOMINI: Za +starše Smrdelj in Radivo (Albin in Ivanka Smrdelj)/201/; za +starše in vse pokojne iz družine Iskra (Olga Brne)/202/; za vse pokojne iz družin Rutar in Valenčič (Marija Valenčič)/203/.

Ponedeljek, 15. avgusta: MARIJINO VNEBOVZETJE, ob 10.00 dop.:

Za +moža Leona Oginski – 16. obl. (žena Marija); za vse pokojne iz družin Nuncija in Saksida (družina Saksida).

Prvo berilo:
Preroka Jeremija ne poslušajo vsi.
Odpev: GOSPOD, HITI MI POMAGAT!
Drugo berilo: Potrpežljiva vztrajnost je vsem potrebna.
Evangelij: Za Jezusa se je treba odločiti.        ANGELI LEPO POJEJO, rožo Marijo kronajo.
Kronaj jo, kronaj, večni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Božji svetniki rajajo, rožo Marijo hvalijo,
zavoljo Sina Jezusa, vsega sveta Zveličarja.              Rožo Marijo vse časti; čast ji dajajmo tudi mi:
             Bodi češčena vekomaj in nam izprosi sveti raj!

Slovesni in zapovedani PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA – veliki šmaren
bo jutri, v ponedeljek, 15. avgusta. Praznična sv. maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne. Že danes pa se pridružujemo obnovitvi posvetitve slovenskega naroda Materi Božji.

Prihodnja nedelja
bo 21. nedelja med letom. SLOMŠKOVA ŠOLA bo po sv. maši imel pouk, v dvorani pa bo DRUŽINSKO KOSILO, ki ga bodo pripravile gospodinje s Slovenskega društva JADRAN.

SEJO PASTORALNEGA SVETA smo zaradi odsotnosti več članov v tem času prestavili na ponedeljek, 22. avgusta, ob 7.00 zvečer
v dvorani Baragovega doma.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!


ROMANJE V MARIAN VALLEY
bo od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016. Polet bo v sredo z letalom Jetstar JQ444 iz Melbourna-Tullamarine ob 13.50 na Gold Coast; pristanek tam ob 15.50. V četrtek bo izlet, v petek bo del dneva prost, v soboto romanje v Marian Valley, v nedeljo sv. maša in kosilo z rojaki na Gold Coastu, v ponedeljek polet z letalom v Melbourne – JQ435 ob 08.40 zjutraj, pristanek v Melbournu ob 11.05 dopoldne. Še sprejemamo prijave.

ALOJZ KRUDER
je umrl 12. avgusta 2016 v Keilor House Nursing Home v Keilor Downs. Rojen je bil 28.05.1933 v Slovenski Bistrici. Sožalje ženi Mili in sinovom George-u, Davidu in Johnyju, v Sloveniji pa sestram Jožici, Anici in Veri ter bratu Matiju. Dan pogreba še ni znan.

POSVETITEV MARIJI


Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: Ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati: Tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

19. NEDELJA MED LETOM
7. avgust 2016

M A Š N I   N A M E N I:
KEW ob 10.00 dopoldne: Za +Viktorja Javornika (Angelca Povh z družino).
SPOMINI: Za +moža Ivana Horvata (Ana z družino)/116/; za +očeta Petra Voricha – 1. obl. (hčerka Rosemary Kantor z družino)/200/; za +Jožeta Žugiča – 6 mesecev po smrti (žena Marija z družino)/214/; za +mamo Terezijo Lap (Meta in Peter Lenarčič z družino)/215/; za srečno operacijo Saše Lajovic (sin Dimitri z ženo Susan in druž.)/sv. maša je bila 06.08.2016/.

Prvo berilo: Božja dela kličejo k zaupanju.
Odpev: BLAGOR NARODU, KI IMA BOGA ZA GOSPODA.
Drugo berilo: Pravični so vedno Bogu zaupali.
Evangelij: Vedno moramo biti pripravljeni.

MARIJO ČASTIMO, pred njo pokleknimo
in njej se zročimo, zapojmo na glas:

ODPEV: Mogočna Kraljica presvet'ga Srca,
bod' nam pomočnica, o prosi za nas!

Poglej nas sirote, o Mati dobrote,
in reši nas zmote, to prosimo te: ODPEV.

Da greh zapustimo in se spokorimo,
      te prav počastimo, pomagaj nam ti: ODPEV.

SEJO PASTORALNEGA SVETA smo zaradi odsotnosti več članov v tem času prestavili na ponedeljek, 22. avgusta, ob 7.00 zvečer v dvorani Baragovega doma.

SVETI KRST: GABRIELLA ISABELLE MARIA TOMAŽIN-NOTARO je včeraj preja sv. krst. Čestitke družini, botrom in starim staršem!

Prihodnja nedelja je druga v mesecu. V KEW bo sv. maša ob 9. uri, v GEELONGU ob 12.15 ter v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

ROMANJE V MARIAN VALLEY bo od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016. Polet bo v sredo z letalom Jetstar JQ444 iz Melbourna-Tullamarine ob 13.50 na Gold Coast; pristanek tam ob 15.50. V četrtek bo izlet, v petek bo del dneva prost, v soboto romanje v Marian Valley, v nedeljo sv. maša in kosilo z rojaki na Gold Coastu, v ponedeljek polet z letalom v Melbourne – JQ435 ob 08.40 zjutraj, pristanek v Melbournu ob 11.05 dopoldne. Iz Melbourna potuje 15 romarjev, iz Adelaide 10 in iz Sydneya 3. Še nekaj rojakov bo takrat dopustovalo na Gold Coastu in se nam bodo pridružili na romanju.

BARAGOVA KNJIŽNICA je še vedno odprta vsako nedeljo pred in po maši. Gospa Zora Kirn je zadnje mesece ponovno urejevala knjige na knjižnih policah, kamor še vedno prihajajo nove knjige iz Slovenije. Še je tudi nekaj stalnih obiskovalcev knjižnice in vnetih bralcev, hvala Bogu!
Močno priporočamo v branje knjigo dr. Edija Gobca Slovenski ameriški IZUMITELJI IN INOVATORJI. Njihove sledi na Zemlji in v vesolju. Letos je slovenska Založba Družina izdala to knjigo tudi v angleščini, tako bo bolj dostopna mlademu rodu, da bo videl, kakšna ustvarjalna sila je v ljudeh, ki imajo slovenske korenine. Naslov knjige v angleščini je Slovenian American INVENTORS AND INNOVATORS. Their Contributions to America and the World. Po dobroti zaslužnega častnega generalnega konzula g. Alfreda Brežnika AM imamo v naši knjižnici te knjige v slovenščini in v angleščini. Lahko si jih izposodite ali kupite. Med novimi knjigami je tudi roman, ki ga je napisal Ivan Sivec iz Mengša z naslovom BLEŠČEČE CELJSKE ZVEZDE.

GODOVI: V ponedeljek Mary MacKillop, v torek Edith Stein, v sredo Lovrenc, v četrtek Klara, v petek Ivana Šantalska, v soboto Poncijan in Hipolit. Nedelja danes teden bo 20. nedelja med letom.

Slovesni in zapovedani PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA – veliki šmaren bo v ponedeljek, 15. avgusta. Mi ga bomo slovesno obhajali dve nedelji, 14. in na tretjo nedeljo, 21. avgusta, in se pridružili obnovitvi posvetitve slovenskega naroda Materi Božji.

CENSUS AUSTRALIA 2016 – POPIS prebivalstva Avstralije je vsakih pet let. Letos bo to prihodnji torek, 9. avgusta. Seveda bomo povedali in napisali, da smo poleg tega, da smo državljani Avstralije tudi Slovenci. K temu spodbudite tudi svoje otroke in vnuke, da povedo, da imajo slovenske korenine. Verni katoličani bomo seveda tudi s ponosom zapisali pri vprašanju veroizpovedi (Religion): Catholic.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

Nedelja, 31. julij 2016
18. NEDELJA MED LETOM
KEW ob 10.00 dopoldne: Za +patra Bazilija A. Valentina OFM MBE – 19. obletnica.
SPOMINI: Za +moža Ivana Kovačiča – 14. obl. in +iz druž. Pecman (Štefanija Kovačič z druž.)/195/; za +Adolfa Horvata – 8. obl. (žena Mimika z druž.)/196/; za +brata Franca Zrimšek in +starše Zrimšek (Toni Zrimšek z druž.)/197/; za +Oskarja Humar /+8.5.2016 v Caritas Christi v Kew/(žena Pavla z druž)/198/; za vse žive in +iz družin Brožič in Štefančič ter za vse žive in +sorodnike obeh družin (Milka in Jože Brožič z druž.)/199/; za +mamo Marijo in očeta Matija Cimerman (hčerki Anica Markič in Stella Rob z družinama)/212/; za srečno pot in za zdravje v družini (Lojze in Anka Dominko z druž.)/213/; za +prijatelje: Maksa, Frenka in Mirkota (Feliks in Metka Grandovec)/maša bo v petek, 5.8.2016, ob 10.00 dopoldne/.

Prvo berilo: Bogastvo je minljivo.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE OD RODA DO RODA.
Drugo berilo: Prizadevajmo si za novo življenje.
Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo.

MARIJA, MATI LJUBLJENA, češčena bodi ti!
Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi.
Mi svoja srca ti damo, zaupno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas, Marija, varuj nas

Marija, o sladko ime, v bridkosti nade žar!
Ozdravljaš žalostno srce, razveseliš vsekdar.
Zatorej ne prenehamo in vedno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas, Marija, varuj nas!

Marija, naša boš pomoč, ko svet nas zapusti!
Ko nas objame smrtna noč, nas milo sprejmi ti!
Saj tebe, Mater, ljubimo in vedno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas, Marija, varuj nas!
Danes je 18. nedelja med letom,
goduje sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov; rojen 1491 v baskovski Loyoli, umrl 31. julija 1556 v Rimu.

Prejšnji torek, na god sv. Ane in Joahima, 26. julija 2016, je minilo 19 let od smrti patra Bazilija, v sredo pa 2 leti od smrti p. Janeza Tretjaka. Za oba smo v preteklem tednu na dan smrti darovali sveto mašo. V torek, 2. avgusta, na porcijunkulo, pa se spominjamo pogreba p. Bazilija. Danes zanj kot hvaležno občestvo darujemo sveto daritev.
Včeraj smo v mavzoleju Saint Padre Pio na pokopališču Springvale Botanical Cemetery položili v grobnico žari s pepelom pokojne MARIJE in MATIJA CIMERMAN. Naj počivata v Božjem miru!
PORCIJUNKULA
je bila majhna cerkvica Marije Angelske v Assisiju, kjer je sv. Frančišek Asiški začel svojo poklicanost z brati, sestro Klaro in njenimi sosestrami in kjer je v večeru 3. oktobra 1226 srečal sestro smrt. Od papeža je izprosil poseben porcijunkulski odpustek. Letos mineva natanko 800 let. Praznik je v torek, 2. avgusta.

Frančišek je prav to svojo cerkvico naredil kot odmev Božjega odpuščanja za spokornike vseh časov. Tistega avgustovskega dne je ljudem, ki so bili v zavetju hrastovih senc, naznanil: »Bratje, vse vas želim poslati v nebesa in vam oznanjam milost, ki sem jo prejel iz papeževih ust.« Gre za porcijunkulski odpustek, asiški odpustek, zaklad Porcijunkule. Zato je Porcijunkula predokus nebes, ker so »sveta vrata, vedno odprta« v trajnem Jubileju odpuščanja in milosti, ki nas vodi k Jezusu po Mariji.
SEJA PASTORALNEGA SVETA bo prihodnjo nedeljo ob 11.30.

ROMANJE
V MARIAN VALLEY pripravljamo od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016: Polet v sredo z letalom na Gold Coast, v četrtek izlet, v petek prosto, v soboto romanje v Marian Valley, v nedeljo sv. maša in kosilo z rojaki, v ponedeljek polet z letalom v Melbourne. Ker je seveda potrebno takoj plačati letalske vozovnice, se je nujno prijaviti čim prej in to z vso gotovostjo. Cena letalskega prevoza ter vseh prevozov v Queenslandu, prenočišča z zajtrkom v hotelu s štirimi zvezdicami Grand Cancellor v središču Surfers Paradise, vse večerje, kosilo v soboto in nedeljo, je 1200 dolarjev. Prijave sprejema Marija Anžič.
GODOVI:
V ponedeljek godujeta Alfonz Ligvorij; v torek je porcijunkula, Marija Angelska; v sredo Lidija; v četrtek Janez Vianej; v petek Marija Snežna (Nives) – PRVI PETEK; v soboto je Jezusova spremenitev na gori – PRVA SOBOTA. Nedelja danes teden bo 19. nedelja med letom.
 
Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!
Nedelja, 17. julij 2016
17. NEDELJA MED LETOM
M A Š N I   N A M E N I:

KEW ob 10.00 dopoldne: Za + Franca Plesničarja in Henrika Prosenika (Frenk in Angela Plesničar z druž.).
SPOMINI: Za + mamo Anico Šivec – 10. obl. (Marija Pase z druž.)/191/;
za +Ivana in Lojzko Debevec (Kristina Vičič z druž.)/192/; za +Marijo Fabjan – 5. obl. (hčerka Darja Pfister z druž.)/193/; za vse Lazarjeve iz Sedla (Milan Lazar iz Coober Pedyja, SA)/194/; za +p. Bazilija A. Valentina – 19. obl. smrti bo v torek, 26. julija; za +p. Janeza Tretjaka – 2. obl. smrti bo v sredo, 27. julija 2016; v zahvalo Bogu po Mariji Pomagaj ter v čast sv. Krištofu za vse srečno prevožene poti.

Prvo berilo: Abraham vztrajno prosi za grešno Sodomo.
Odpev: GOSPOD, NA DAN, KO SEM KLICAL, SI ME USLIŠAL.
Drugo berilo: Kristus nam je dal novo življenje.
Evangelij: Jezus obljublja uslišanje vztrajne molitve.

DAJTE HRIBI IN DOLINE, gozdi, travniki, planine,
vsi Devico počastite, ki je lepše nima svet.
          Vsi potoki žuboreči, ljubi ptički žvrgoleči,
          premogočni vseh kraljici pojte hvalo, pojte čast.
Vsi recite: O Devica, kako lepa si kraljica!
Stvarnik, ki te je ozaljšal, bodi vekomaj češčen.

Danes je 17. nedelja med letom. Na današnji dan goduje sv. Krištof, priprošnjik za srečno vožnjo in varno potovanje. Ob tej priložnosti smo povabljeni, da darujemo 1 cent v zahvalo za vsak varno prevožen kilometer v okviru misijonske akcije MIVA (misijonska vozila). Zbrani denar današnje druge nabirke bomo namenili v ta namen - za nakup vozil našim slovenskim misijonarjem. Bog povrni v njihovem imenu!
Geslo letošnje Krištofove nedelje je:
MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI.
»Krištofova nedelja ima globlji pomen, ni le zbiranje denarja za prevozna sredstva naših misijonarjev, kar je sicer še kako dobrodošlo, ampak je tudi učiteljica misijonskosti naše molitve in s tem tudi življenja. Pustimo se ji v vseh razsežnostih nagovoriti tudi letos.«
(Jože Planinšek CM, glavni urednik Misijonskih obzorij)

Danes goduje tudi naš stalni mašni sodelavec Chris McKean. Čestitamo mu za god in se mu zahvaljujemo za njegovo zvesto služenje.

Lepo je po vseh poteh priti domov, »nazaj v Melbournski raj«, kot je zapisano v voščilu Društva sv. Eme. Iskrena zahvala patru Davidu za vso skrb in seveda vsem vam, ki ste sodelavci in dobrotniki tega našega skupnega doma, ki je ob prazniku zavetnikov svetih bratov Cirila in Metoda prvo nedeljo v letošnjem juliju še posebej povezoval vse nas. O poteh in srečanjih boste lahko brali v reviji Misli, julij – avgust 2016, ki smo jih že začeli pripravljati.
Veliko pozdravov so patru Cirilu in Mariji naročili mnogi Vaši sorodniki, prijatelji, znanci, škofje in duhovniki, ki so že bili med nami. Naj pa že sedaj posredujemo pozdrave mame Marije Božič, ki je v 94. letu starosti čila in vesela, pozdrave Marijinega očeta Miha, ter pozdrave patra Metoda Ogorevca iz Lemonta. Njega smo povabili, da nas obišče prihodnje leto, da bomo z njim obhajali njegovo srebrno mašo – 25 let duhovništva.

ROMANJE V MARIAN VALLEY pripravljamo od srede, 7. septembra, do ponedeljka, 12. septembra 2016: Polet v sredo z letalom na Gold Coast, v četrtek izlet, v petek prosto, v soboto romanje v Marian Valley, v nedeljo sv. maša in kosilo z rojaki, v ponedeljek polet z letalom v Melbourne. Ker je seveda potrebno takoj plačati letalske vozovnice, se je nujno prijaviti čim prej in to z vso gotovostjo. Ceno bomo lahko povedali šele ob plačilu letalskih vozovnic. Prijave sprejema misijonarka Marija Anžič.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

GODOVI: V ponedeljek, 25. julija, godujeta Jakob Starejši in Teja; v torek Joahim in Ana – starša Device Marije; v sredo Gorazd in Kliment; v četrtek Viktor in Samson (Samo); v petek Marta - Lazarjeva sestra; v soboto Peter Krizolog. Nedelja danes teden, 31. julija 2016, 18. nedelja med letom; goduje Ignacij Lojolski – ustanovitelj jezuitov.

Nedelja, 17. julij 2016
16. NEDELJA MED LETOM
KEW ob 10.00 dopoldne: Za + Renata Smrdela – ob roj. dnevu (žena Anica ter hčerki Veronika in .Barbara z družinama).
SPOMINI: Za + Pepi Mikuš – 1. obl. (mož Tone z družino)/187/;
za + Valentino Juretič (sestra Marija Brne z družino)/188/; za + Angelique Van De Laak, Bredo Žerjal-Leber in Jernejo Žerjal-Leber – obl. (Helena Leber z družino)/189/; za + sestro Čelestino Jerman roj. Pavlič(74) – umrla 5. julija 2016 v Izoli (Avguštin Pavlič z družino)/190/. Prvo berilo: Abram povabi Boga.
Odpev: GOSPOD, KDO BO PREBIVAL V TVOJEM ŠOTORU?
Drugo berilo: Pavel oznanja Kristusovo skrivnost.
Evangelij: Marta sprejme Jezusa.
               STOTISOČ POZDRAVOV jaz hranim za te,
               Marija, ker ljubi te moje srce.
               Vsa sreča prihaja iz tvojih mi rok,
               ti mati si moja in jaz tvoj otrok.
                               S skrbjo materinsko me spremljaš povsod,
                               življenje je moje niz tvojih dobrot.
                               V veselju in kadar zastre se nebo,
                               nad mano bedi materinsko oko.
                                              Kjer hodim, Marija, jaz mislim na te,
                                              saj nosim te vpisano v svoje srce,
                                              ki zate hvaležno je bilo vsak hip
                                              in tebi veljal bo moj zadnji utrip.  

Kot MARTA, MARIJA IN LAZAR
se tudi mi srečujemo nedeljo za nedeljo z Jezusom, ki prihaja v ta naš dom, našo cerkvico v Kew. 16. NEDELJA MED LETOM, ki jo obhajamo danes, je tudi tretja nedelja v mesecu juliju, ko imamo priložnost najprej, kot Marija, prisluhniti Jezusu pri sveti maši v cerkvi in potem uživati gostoljubje naših »Mart« v dvorani. Hvala Majdi Brožič in njeni ekipi iz Campbellfielda, ki so danes pripravili kosilo in vsem, ki ste se ga udeležili.
Danes po maši ima pouk Slomškova slovenska šola.

V tem tednu se z razgibanega in pestrega dopusta vračata pater Ciril in pastoralna sodelavka Marija.
Po njunem oglašanju in po fotografijah, objavljanih tudi na spletni strani Stičišče avstralskih Slovencev (http://www.glasslovenije.com.au/), lahko upravičeno sklepamo, da sta se imela lepo, saj sta v Sloveniji praznovala 25-letnico samostojnosti naše rojstne domovine Slovenije, na Brezjah pa sta praznovala izseljensko nedeljo in praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ko je p. Ciril praznoval tudi svoj god. Priložnost je bila seveda tudi za mnoga srečanja z domačimi, s prijatelji in znanci, z ljubljanskim nadškofom p. Stanetom, p. Valerijanom in drugimi.

Ker je prihodnja nedelja četrta v mesecu, bom, p. David, že med našimi rojaki v Adelaidi, kjer bom ostal tri nedelje.

Mesec julij pa zaznamujejo tudi žalostne obletnice: 11. julija 1979 je umrl p. Klavdij Okorn, ki je bil ob p. Benu Korbiču prvi slovenski frančiškan v Avstraliji; pred devetnajstimi leti je 26. julija 1997 umrl p. Bazilij Valentin, ki je svoje delo posvetil prav naši skupnosti v Kew, poleg tega pa tudi v Adelaidi in drugod, ter reviji Misli, ki jo je urejal celih petindvajset let; 27. julija pa bo minilo dve leti, odkar je umrl p. Janez Tretjak, ki je triintrideset let deloval v Adelaidi.
Naj te obletnice ne bodo samo priložnost za žalostne spomine, ampak predvsem za iskreno hvaležnost za vse dobro, kar je Bog podaril slovenski skupnosti v Avstraliji po njihovem delu in življenju. Naj počivajo v miru!

Prihodnjo nedeljo goduje sv. Krištof
, priprošnjik za srečno vožnjo in varno potovanje. Ob tej priložnosti smo povabljeni, da darujemo 1 cent v zahvalo za vsak varno prevožen kilometer v okviru akcije MIVA. Zbran denar je namenjen nakupu vozil našim slovenskim misijonarjem. Bog povrni v njihovem imenu!
Nedelja, 10. julij 2016
15. NEDELJA MED LETOM

 

M A Š N I   N A M E N I :KEW ob 9.00 dopoldne: Za + Alojza in Marijo Butinar (Alexander z družino).
SPOMINI: Za + Berto Žele (Mary in Branko Žele ter Anita Fistrič z družino/115/; za + moža in očeta Alojzija Verko – 10. obl. ter za mamo in staro mamo Božico Menestar – 7. obl. (Josipa Verko in hčerka Diana z družino)/183/; za + sestro Marijo Kos roj. Miklič(81) – živela v Dolenji vasi pri Ribnici, umrla v začetku julija 2016 (sestra Anica Smrdel z družino)/opravljena 8. julija 2016/.
GEELONG ob 12.15:
Za + Franca Matjašiča – 5. obl. (žena Slavka z družino).
SPOMINI: Za + Lojzko in Ano Jager (Vinko Jager z družino)/184/;
za + Erminja Pavliča – 2. obl. (žena Heidi z družino)/185/; za + mamo Anico Rezelj (hčerka Sonja in sin Lojze z družino)/186/.
ST. ALBANS ob 5.00 popoldne:
Za + starše Brne in moža Alojza ter vse iz družine Brne (Olga Brne z družino).

Prvo berilo:
Božja zapoved je vsakemu blizu.
Odpev: IŠČITE GOSPODA IN OŽIVELO BO VAŠE SRCE.
Drugo berilo: Bog nam je blizu v Kristusu.
Evangelij: Kdo je moj bližnji? LEPA SI, LEPA SI, ROŽA MARIJA!
Tebe časti vsa nebeška družina;
angelci lepo pojejo, Tebe, Marija, hvalijo.
Kar nam je Eva nesrečna zgubila,
roža Marija nam je zadobila:
Ki je rodila Jezusa, milega nam Zveličarja.

Vodi, Marija, po pravi nas poti,
da nas nobena skušnjava ne zmoti;
varuj in brani nas vse dni, da nas sovražnik ne dobi.
Kadar pa morali bomo umreti,
daj nam, Marija, še enkrat prejeti
v Rešnjem Telesu Jezusa, ljubega nam Zveličarja.

15. NEDELJA MED LETOM
, ki jo obhajamo danes, postavlja tudi nam vprašanje, ki ga je Jezusu zastavil učitelj postave: kdo je moj bližnji? Ko Jezus pove zanimivo priliko, mu naroči: pojdi in tudi ti tako delaj! Prosimo danes Gospoda, da bi imeli vedno odprte oči za stisko bližnjega in srce, pripravljeno na pomoč in dobroto.

DANES,
na drugo nedeljo v mesecu, je ob 12:15 maša v cerkvi Svete Družine v Geelongu (Bell Park) in ob 5. uri popoldne v cerkvi Srca Jezusovega v St. Albansu.

HVALA vsem, ki se prispevali k lepem praznovanju prejšnjo nedeljo:
najprej vsem, ki ste sooblikovali praznovanje v cerkvi, predvsem pevcem, bralcem in deklicam Slomškove šole v narodnih nošah, ter vsem, ki ste prišli in prinesli dobrote za praznovanje po maši v dvorani, društvu sv. Eme za pripravo in postrežbo, Katarini Vrisk za povezovanje programa in seveda vsem našim glasbenikom, ki jih je zbral Branko Kojc. Bog lonaj vsem!

PRIHODNJA NEDELJA
je tretja v mescu. Naše skupno mesečno kosilo pripravlja skupina pod vodstvom Majde Brožič. Kuharicam in kuharjem »Bog lonaj« že v naprej, vsi pa lepo povabljeni na to naše skupno praznovanje in druženje.

SLOMŠKOVA SLOVENSKA ŠOLA
nadaljuje s poukom prihodnjo nedeljo, 17. julija 2016, po maši.

29. junija je umrla ROZALIJA CENCIČ (91), doma iz Robidišča pri Breginju. Pogrebna maša je bila 6. julija 2016 v cerkvi Our Lady of Perpetual Help v Ringwoodu, pokopana pa je bila na pokopališču v Box Hillu, kjer je pokopan njen pokojni mož Vladimir. Sožalje otrokoma Rady in Ivor ter njunima družinama. Naj počiva v miru!
Nedelja, 3. julij 2016
SLOVESNI PRAZNIK SV. BRATOV CIRILA IN METODA

M A Š N I   N A M E N I:


KEW ob 10.00 dop.: Za vse žive in pokojne člane slovenske skupnosti v Viktoriji, za graditelje in dobrotnike cerkve in za vse rajne dušne pastirje.
SPOMINI: Za + brata Mariota in njegovo ženo Vero Uljančič ter sestro Lucijo Đorič (Majda Brožič z družino)/178/; za + Slavka Ipavca – 14. obl. (žena Irma)/179/; za + Marijo Pustjak roj. Špilar – umrla nedavno v Kanadi (sestra Stana Hervatin ter brata Zdravko in Zvonko Špilar z družinami)/180/; za + starše Špilar in Hervatin (Stana in Pepi Hervatin)/181/; za + Slavico Matkovič – 9. obl. (mož Miha z družino)/182/; za + Tilko Blaha – umrla 26. 6. 2016 v Sloveniji (sestrična Francka Anžin)/opravljena 1. julija 2016/; za + Lelo Blagajič (Anita Pleško z družino)/opravljena bo 15. julija 2016/.

Prvo berilo: Bog daje mir svojim izvoljenim.
Odpev: VZKLIKAJTE BOGU VSI NA ZEMLJI.
Drugo berilo: Kristus je zaznamoval Pavla.
Evangelij: Kristusovi učenci prinašajo mir.

Po obhajilu:
HVALA VEČNEMU BOGU! Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno tvoje slave.
tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave.

Zaključek:
MARIJA SKOZ' ŽIVLJENJE, voditi srečno znaš
ti pelji skoz' trpljenje življenja čolnič naš.
Ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

Siroto zapuščeno tu revščina teži,
tam dušo zadolženo pekoča vest mori.
Bolnik tu omedljuje, glej, k tebi vse vzdihuje:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

Poslušaj naše klice, izprosi nam modrost,
da iščemo pravice, skrbimo za svetost.
Da bi Boga ljubili in tebe prav častili:
Marija, Marija, hiti na pomoč!

* Danes je sicer 13. nedelja med letom, ker pa V TOREK GODUJETA SVETA BRATA CIRIL IN METOD, ki sta zavetnika naše cerkve in našega misijona v Kew, je to naše ŽEGANJE. Bogu se bomo zahvalili za vse, kar je po delovanju svetih bratov dal našim prednikom Slovanom, ki sta jim oznanjala veselo sporočilo evangelija in jih tako povezala s Cerkvijo in tudi s krščansko kulturo tedanjega časa in tedanjega sveta. Po njuni zaslugi so lahko naši predniki obhajali bogoslužje v razumljivem domačem jeziku.
Danes s hvaležnostjo mislimo na tiste, ki so oz. ste v teh desetletjih pomagali ohranjati našo vernost, kulturo in jezik tukaj, v Avstraliji in v Melbournu – tako pri bogoslužju v cerkvi, s kulturnimi prireditvami v dvorani ali s poučevanjem in učenjem slovenskega jezika v slovenski šoli. Sveta Ciril in Metod, varujta še naprej slovenski rod! – tudi p. Cirila in p. Metoda, ki na praznik godujeta…

HVALA vsem, ki ste pomagali pripraviti ta naš praznik
: pevcem ter Slomškovi slovenski šoli, vsem, ki ste prinesli za pogostitev, Društvu sv. Eme za pripravo, Branku Kojcu da je zbral naše muzikante, in muzikantom, da so nam tako veselo zaigrali. Bog povrni!

V Sloveniji praznujejo danes NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU. Najbolj slovesno bo na Brezjah, kjer bo slovesno mašo pred baziliko daroval p. Ciril – gotovo obdan tudi z mnogimi našimi rojaki, ki živijo v Avstraliji ali drugod po svetu in so te dni v domovini.

Prihodnjo nedeljo je v Kew maša ob 9. uri
, saj je ob 12:15 maša v cerkvi Svete Družine v Geelongu (Bell Park) in ob 5. uri popoldne v cerkvi Srca Jezusovega v St. Albansu.

Nedelja 17. julija je tretja nedelja v mesecu. Kosilo nam bo pripravila Majda Brožič s sodelavkami in sodelavci. Otroci bodo imeli slovensko šolo.

13. navadna nedelja
26. junij 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 9.00 dop.: Za + očeta Jožeta in mamo Pavlino Brožič (Srečko Brožič z družino).

Prvo berilo: Elizej postane učenec preroka Elija.
Odpev: GOSPOD, TI SI DELEŽ MOJE DEDIŠČINE.
Drugo berilo: Kristus nas je poklical k svobodi.
Evangelij: Jezusove zahteve do učencev.

O SRCE BOŽJE, SLIŠIM TVOJ GLAS, iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto za nas krvavi; ogenj v njem plameni.
ODPEV: Slava tebi, o Zveličar moj, križ nositi hočem za teboj.
                Jezus premili, bodi pri nas zdaj in poslednji čas.

Tebi živeti srčno želim, zate, o Jezus, vdano naj trpim.
Srce presveto, umiri me ti, v boju daj mi moči. ODPEV.

     Ob smrtni uri bodi z menoj, v tebi naj duša najde pokoj svoj.
     Ti si edini naš up in radost, Jezus, nebeški gost. ODPEV.

13. NEDELJA MED LETOM je tudi zadnja v mesecu juniju, ko smo, največkrat s prepevanjem pesmi, počastili Jezusovo Presveto Srce, ki je znamenje Božje ljubezni do nas. S svojo ljubeznijo in s svojim usmiljenjem hoče izzvati tudi našo ljubezen: pa ne samo našo ljubezen do njega, ampak našo ljubezen do naših bližnjih.
Pri nas danes mašuje avstralski frančiškan iz našega samostana Sv. Pashala v Box Hillu, p. Peter Cantwell, ki je 15. junija praznoval svoj 80. rojstni dan. P. Peter je psiholog, profesor na univerzi in sveto-valec. Bog lonaj in Bog ga živi!

ŽEGNANJE v čast našima zavetnikoma sv. Cirilu in Metodu bomo praznovali naslednjo nedeljo, 3. julija 2016 (njun god je v slovenskem koledarju 5. julija, drugod po svetu, tudi v Avstraliji, ju praznujejo 14. februarju, pravoslavna Cerkev pa 11. ali 24. maja), s slovesno sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Po maši bo veselo tudi v dvorani, kjer bodo ponovno nastopili naši glasbeniki, ki jih bo zbral Branko Kojc. Gospodinjam se priporočamo za krožnik dobrot za skupno mizo. Spomnili se bomo tudi p. Cirila, ki 5. julija goduje.

OTROCI SLOMŠKOVE SLOVENSKE ŠOLE se bodo zbrali pred zakristijo ob 9:45 in se opravili v narodne noše, da bo pri maši bolj slovesno.
To nedeljo obhajajo v Sloveniji NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU. Tisti, ki bodo ali boste ta čas v Sloveniji, ste povabljeni na dogajanje Dobrodošli doma 2016, v nedeljo 3. julija 2016 pa bo ob 10. uri dopoldne p. Ciril daroval slovesno sveto mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah.

V sredo 29. junija je PRAZNIK SVETIH APOSTOLOV PETRA IN PAVLA. Praznična sveta maša v naši cerkvi bo ob 10. uri.
Ob prazniku svetih apostolov, stebrov Cerkve, slovenski škofje po-svečujejo novomašnike. Vseh skupaj jih je petnajst, deset škofijskih in pet redovnih. Med njimi je tudi frančiškan Boštjan Horvat iz župnije Beltinci v Prekmurju, ki bo posvečen v Ljubljani.
25. junija sta bila v melbournski stolnici sv. Patrika posvečena tudi dva novomašnika melbournske škofije.
Večina slovenskih duhovnikov v teh dneh obhaja obletnico svojega mašniškega posvečenja: p. Ciril je bil posvečen leta 1980, p. David leta 1990, p. Darko pa leta 1994. Priporočamo se v molitev – molimo pa tudi za nove duhovniške in redovniške poklice!

V časopisu smo zasledili, da je umrl FRANC GOMIZEL (91). Pogreb je bil 24. junija na pokopališču Springvale. Naj počiva v miru!

KONZULARNE URE. Iz slovenskega veleposlaništva v Canberri sporočajo, da bodo konzularne ure v Baragovem domu v Kew 1. julija. Za srečanje se je potrebno dogovoriti vnaprej: (02)6290-0000.

11. NEDELJA MED LETOM
12. junij 2016
M A Š N I   N A M E N I :

K
EW ob 9.00 dop.: Za +starše Pekolj, +brate in sestro (Anka Pekolj z družino).

GEELONG, SD IVAN CANKAR, ob 11.30 dop.:
Za +Rozino Lozar – 1. obl. /+29.6.2015/ in vse pokojne iz druž. Lozar (Stanka Peršič in Alojz Lozar z družinama).
SPOMINI: Za +iz družin Unetič in Seljak (Rajko in Rezika Seljak z druž.)/148/; za +Franca Boleta (bratranci in sestrične iz Geelonga: Alexander, Ivan, Ivanka in Ema Bole z družinami)/171/; za +Franca Boleta (Lidija Čušin)/172/.

ST ALBANS ob 5.00 pop.:
Po namenu darovalca. Prvo berilo: Bog odpusti greh Davidu.
Odpev: ODPUSTI, GOSPOD, KRIVDO MOJEGA GREHA.
Drugo berilo: V meni živi Kristus.
Evangelij: Jezus odpusti spokorjeni grešnici.

DANES je
11. nedelja med letom: V KEW je sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU bo sveta maša ob 11.30 dopoldne v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar, 100 Asher Road, Lovely Banks. Obhajali bomo 5. obletnico blagoslovitve kapelice Marije Pomagaj, delo rojakov Geelonga, ki so podprli plemenito pobudo Jožeta Ramuta.

V ST ALBANSU bo sveta maša ob 5. uri popoldne.


DAN DRŽAVNOSTI – 25 let samostojne Slovenije
bomo praznovali prihodnjo nedeljo, 19. junija 2016, najprej pri sveti maši in nato še v dvorani, kjer bo družinsko kosilo, ki ga bo pripravila skupina iz St Albansa ob vodstvu Slavka Blatnika. Slomškova šola bo imela pouk.

ŽEGNANJE v čast našima zavetnikoma sv. Cirilu in Metodu
bomo praznovali prvo nedeljo v juliju, 3. julija 2016, s slovesno sveto mašo v cerkvi ob 10. uri dopoldne. Po maši bo veselo v dvorani, kjer bodo ponovno nastopili naši glasbeniki, ki jih bo zbral Branko Kojc. Gospodinjam se priporočamo za krožnik dobrot za skupno mizo.

To nedeljo obhajajo v domovini NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU. Tisti, ki bomo ta čas v Sloveniji, smo povabljeni na dogajanje Dobrodošli doma 2016, ki bo v Ljubljani od 30. junija do 2. julija. V nedeljo, 3. julija 2016, bo ob 10. uri slovesna sveta maša na trgu pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah. Somaševanje bo vodil p. Ciril.

Pater Ciril in Marija sta preteklo sredo zvečer odpotovala v Slovenijo. Pater Ciril bo ta teden na duhovnih vajah v našem samostanu v Nazarjah. Duhovne vaje bo vodil nadškof dr. Marjan Turnšek.

POGREB: LOJZKA FISTRIČ
(prvič poročena DEBEVEC, rojena DOLGAN) je umrla na praznik Srca Jezusovega, 3. junija 2016, v Box Hill Hospital. Rojena je bila 10. januarja 1928 v Knežaku. Rožni venec in pogrebna maša sta bila v naši cerkvi pretekli petek, 10. junija. Pokopana je na pokopališču Keilor v grobu s prvim možem Ivanom Debevecem.
Sožalje hčerki Sonji Crawford in sinu Rayu Debevec z družinama, sestri Ivani Rener in družini v Izoli ter vsem iz družine Fistrič.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

10. NEDELJA MED LETOM
5. junij 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za +mamo Ivano, +sestro Božo in vse pokojne iz družine Smrdelj (Anka Brgoč z družino).
SPOMINI: Za +brata Dragota /umrl 2. junija 2016 v Londonu, star 83 let/(Franc Frančić z druž.)/169/; za +mamo Marijo Valenčič – 6 mesecev po smrti (sin Stojan in hčerka Sonia Ferarro z družino)/170/; za okrevanje Rosalinde Hare (druž. Viktorja Ferfolja)/sv. maša je bila 4.6.2016/; za vse +Mlinarič in Šešerko (Lojze in Marija Kerec ter Teresa Sycamore)/sv. maša bo 10.6.2016/; za +sestro Hermino Šorc – 30. dan (Frančiška Šajn z druž.)/sv. maša bo 11.6.2016/; za +Lojzko Fistrič /+03.06.2016 v Box Hill Hospital/(hčerka Sonia Crawford in sin Ray Debevec z družinama).

Prvo berilo: Bog na Elijevo molitev oživi dečka.
Odpev: GOSPOD, SLAVIL TE BOM, KER SI ME REŠIL.

Drugo berilo: Bog je izbral Pavla za apostola.
Evangelij: Jezus oživi mladeniča iz Naima. BOŽJE MILOSTNO SRCE, k Tebi dvigamo roke.
Vsak prisega izmed nas Ti zvestobo večni čas.
 
ODPEV: Čuvaj nas v ljubezni svoji, mi smo Tvoji, mi smo Tvoji.
               Čuvaj nas v ljubezni svoji, mi smo Tvoji, mi smo Tvoji.

Božje milostno srce, Ti odpusti nam dolge!
Našli smo iz greha zmot k Tebi, Jezus, pravo pot.

ODPEV.  Božje milostno srce, naših duš sladke želje.
 Čuj, sveta besni vihar, bodi Jezus naš krmar. ODPEV.

Danes obhajamo zunanjo slovesnost praznika SRCA JEZUSOVEGA; praznik je bil v petek. Slomškova šola ima danes pouk.

PIKNIK RADIA 3 ZZZ je danes od 12. ure dalje na Slovenskem društvu Planica v Springvale. Servirali bodo kosilo, za veselo vzdušje bosta poskrbela pevski zbor Planika ter ansambel Žagarji. Vabljeni na današnji piknik in k poslušanju vsako sredo na frekvenci FM 92.3 od 7. do 8. ure zvečer.

PASTORALNI SVET (2016 – 2021) se bo sestal na svoji prvi seji v torek, 7. junija 2016, ob 7. uri zvečer v dvorani Baragovega doma.

PRIHODNJA NEDELJA, 12. junija 2016, 11. nedelja med letom: V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU bo sveta maša ob 11.30 dopoldne v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar, 100 Asher Road, Lovely Banks; v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

Pater DAVID bo vodil naš misijon v Melbournu v času odsotnosti p. Cirila in Marije od 8. junija do 22. julija 2016. Potovanje je omogočil podjetnik g. Dimitri Lajovic (Impact International) in njegova družina iz Sydneya.
Tretjo nedeljo v juniju, 19. junija, bo pri maši ob 10. uri spomin na 25. obletnico samostojne države Slovenije. Po maši bo družinsko kosilo, ki ga bo pripravila skupina iz St Albansa ob vodstvu Slavka Blatnika.

POGREB:

LOJZKA FISTRIČ (prvič poročena DEBEVEC, rojena DOLGAN) je umrla na praznik Srca Jezusovega, pretekli petek, 3.  junija 2016, v Box Hill Hospital. V četrtek zvečer jo je našla nezavestno na njenem domu v Vermont South hčerka Sonia. Ob 3. uri zjutraj ji je p. Ciril v Emergency v Box Hill Hospital podelil zakrament sv. maziljenja. Dopoldne isti dan je umrla za posledicami močne možganske kapi. Lojzka je bila rojena 10. januarja 1928 v Knežaku. Rožni venec in pogrebna maša bo v naši cerkvi v Kew predvidoma prihodnji petek, 10. junija, v kolikor bo to mogoče s strani uprave pokopališča Keilor, kjer bo pokopana. Sedmina bo v naši dvorani. Na slovenskem programu Radia 3 ZZZ (FM 92.3) prihodnjo sredo, 8. junija, bomo sporočili točne podatke.
Sožalje hčerki Sonji Crawford in sinu Rayu Debevec z družinama, sestri Ivani Rener in družini v Izoli ter vsem iz družine Fistrič.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom; še posebej zahvala vsem, ki ste sodelovali pri telovski procesiji prejšnjo nedeljo. Hvala DSE za pogostitev po procesiji.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
nedelja, 29. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za +moža Danijela Špacapana – 24. obl. (Ana Špacapan z druž.). SPOMINI: Za +Martina Pirca, +iz družin Pirc in Doma, +brata Martina Doma (Rožica Pirc z druž.)/136/; za +sina Borisa – 6. obl. (druž. Špilar)/156/; za +Adolfa Horvata (žena Mimika Horvat)/157/; za +ženo Ano Kapušin roj. Uršič /+22.3.2016 v Canberri, roj. 14.08.1937 Most na Soči/(Jože Kapušin z druž.)/pet svetih maš/161/; za +Andreja Plesničarja in Željka Josipovića ter vse +Mesarič in Pavlović (Janez Mesarič z druž.)/166/; za +iz družin Rozman in Jerič ter v čast Materi Božji za zdravje (Iva in Lojze Jerič z druž.)/167/; za +Marijo Bučkovič roj. Tominc /+19.05.2016 v Fawknerju, roj. leta 1934 v Hrušici pri Ilirski Bistrici/ (vaščani)/168/; za +Franca Boleta (Francka Anžin)/sv. maša bo 3.6.2016/.

Prvo berilo: Melkizedek daruje kruh in vino.
Odpev: TI SI DUHOVNIK NA VEKE PO MELKIZEDEKOVEM REDU.
Drugo berilo: Kadar jemo kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo Gospodovo smrt.
Evangelij: Vsi so jedli in se nasitili.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ k Mariji v nadzemeljski raj.
Cvetlice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj, raduje se polje in gaj.

          Drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice pojo, nebeški Kraljici,
Mariji Devici pozdrav ino slavo dajo, pozdrav ino slavo dajo.

Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto, da krasnega maja
se slava obhaja cvetlici Mariji lepo, cvetlici Mariji lepo.

          Tako se Marija časti, ko maj nje lepoto slavi. Za grešne sirote
pa Mati dobrote pred sedežem božjim kleči, pred sedežem božjim kleči.

Le kliči nas, venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj! Da večno veseli
Mariji bi peli, o Jezus, to milost nam daj, o Jezus to milost nam daj!

          HVALA VEČNEMU BOGU! Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave.

O, MARIJA, iz Fabške gore, jaz se Tebi priporočim,
da me bodeš varovala, jaz pa Tebe ne zapustim!
Doma sem pustil drage svoje, ki pomeni žalujejo;
ne jokujte, ne žalujte, saj nazaj še pridemo…!

Danes je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Po maši bomo imeli telovsko procesijo. Hvala vsem za sodelovanje. Po procesiji bodo v dvorani postregle članice DSE s kranjskimi klobasami. Bo teknilo!

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) je izvoljen in se bo sestal na svoji prvi seji v torek, 7. junija 2016, ob 7. uri zvečer v dvorani Baragovega doma.

Melbournski pomožni škof msgr. Vincent Long je bil imenovan za škofa v Parramatti. V to škofijo spada tudi naš misijon v Merrylandsu v Sydneyu. Poslovilno mašo bo imel škof v katedrali sv. Patrika v Melbournu prihodnjo sredo, 1. junija 2016, ob 7. uri zvečer. V Parramatti pa ga bodo slovesno sprejeli v četrtek, 16. junija, kot 4. škofa mlade škofije.

PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta v tem tednu. Sveta maša s pobožnostjo v čast Jezusovemu in Marijinem Srcu bo ob 10. uri.

PIKNIK RADIA 3 ZZZ bo prihodnjo nedeljo, 5. junija 2016, od 12. ure dalje na Slovenskem društvu Planica v Springvale. Servirali bodo kosilo, za veselo vzdušje bosta poskrbela pevski zbor Planika ter ansambel Žagarji. Vabljeni, da podpremo slovensko uro na Radiu 3 ZZZ, na frekvenci FM 92.3 vsako sredo od 7. do 8. ure zvečer.

DRUGA NEDELJA v juniju, 12. junija 2016, 11. nedelja med letom: V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU bo sveta maša ob 11.30 dopoldne v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar, 100 Asher Road, Lovely Banks; v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

POGREB: MARIJA BUČKOVIČ roj. TOMINC je umrla 19. maja 2016 v domu ostarelih v Fawknerju. Rojena je bila 21. avgusta 1934 v Hrušici pri Ilirski Bistrici. Pogrebna maša je bila 26. maja 2016 v cerkvi St. Matthew's, Fawkner North. Pokopana je na pokopališču Northern Memorial Park, Glenroy. Sožalje možu Toniju (Anton je doma iz vasi Mune v hrvaški Istri) ter sinu Radivoju (Radi) z ženo Sue in otrokoma Amy in Tim.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

SVETA TROJICA
nedelja, 22. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za vse pokojne iz družine Udovič (druž. Barbiš).
SPOMINI: Za vse padle 18. maja 1944 v vasi Podbeže (Alojz Fabijančič z druž.)/10/; za +očeta Karla Razboršek - 3. obl. (hčerka Julie Falcone z možem Mariom in otrokoma James in Tiffany ter sin Alex)/146/; za +starše Martina in Marijo Bole /147/ ter +brata Franca Bole /+17. maja 2016 v Geelongu/(Peter Bole z druž.)/155/; za +starše  Kocjančič, +sestro Marijo Lubiano – obl. in +nečaka Edija Kocjančiča (Slavka Ivančič z druž.)/152/; za vse +Čelhar (Slava Žele)/153/; za +moža Luka Kovce – 4. obl. (Marija s hčerko Sindy in druž.)/154/; za +starše Ivano in Antona ter vse +Smrdelj (Anka Brgoč z druž.)/159/; za +moža in očeta Jožeta Šajn in vse +iz druž. Šajn (Frančiška Šajn z druž.)/maša 27.5./; v priprošnjo za zdravje (Anita Pleško)/160/; za +mamo Marijo in +očeta Štefana Boelčkey (sin Les, hčerki Evica in Anica z družinami)/sv. maša bo 28.5.2016/.

Prvo berilo: Božja modrost je večna.
Odpev: GOSPOD, KAKO ČUDOVITO JE TVOJE IME PO VSEJ ZEMLJI!
Drugo berilo: K Bogu po Kristusu v ljubezni Svetega Duha.
Evangelij: Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta.

KRASNI MAJNIK ŽE RAZLIVA po cvetlicah žlahtni cvet;
in pomlad vsa ljubezniva rojstva god obhaja spet.
Ptice glasno po goščavah slavo Jezusu pojo,
in Mariji po dobravah venec šmarnični pleto.

Biserna odeja krije gaj, ledine in polje.
Vsa drevesa v čast Marije v cvetju nosijo glave.
Srce moje pa raduje in veselja se topi,
čast Marije oznanjuje; za Marijo vse gori.

Bodi vekomaj češčena, o Marija, rožni cvet,
taka ni cvetlic nobena, nadkriljuješ celi svet.
Ker lepota tvoja sije, vse cvetlice oblede,
zarja žarkov več ne lije, svetle zvezde zatemne.

Danes je praznik Svete Trojice. Po maši bomo izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) je izvoljen. Hvala vsem volivcem in skupinam ter dejavnostim, ki ste izbrali svojega predstavnika (po abecednem redu): Baragova knjižnica: Zora Kirn; Društvo sv. Eme: Olga Bogovič; gospodarski odbor: Simon Grilj; kulturne dejavnosti: Katarina Vrisk; molitvena skupina: Frančiška Šajn; narodne noše: Renata Miklavec; pevski zbor: Janika Rutherford; Slomškova šola: Veronica Smrdel, Julie Kure Bogovič, Diana Paolucci; starši učencev Slomškove šole: Frances Urbas Johnson; Ta Pinu – slovenska kapelica: Angelca Veedetz; urejanje okolice Baragovega doma in cerkve: Jože Rozman. Izvoljeni, imenovani in člani po službi: Alex Bratina, Stanko Prosenak, Alexander Slavec, Jože Veedetz, Marija Anžič  – pastoralna sodelavka, pater David Šrumpf OFM, p. Ciril A. Božič OFM OAM EV.
Pastoralni svet se bo sestal na svoji prvi seji v torek, 7. junija 2016, ob 7. uri zvečer v dvorani Baragovega doma. Čestitke in zahvala vsem, da ste z veseljem sprejeli to pomembno služenje občestvu.

TELOVSKA PROCESIJA bo prihodnjo nedeljo, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva. Članice Društva sv. Eme bodo po procesiji pripravile kranjske klobase.

Melbournski pomožni škof msgr. Vincent Long OFM Conv je bil imenovan za škofa v Parramatti. V to škofijo spada tudi naš misijon v Merrylandsu v Sydneyu. Poslovilno mašo bo imel škof v katedrali sv. Patrika v Melbournu v sredo, 1. junija 2016, ob 7.  uri zvečer.

PIKNIK RADIA 3 ZZZ bo prvo nedeljo v juniju, 5. junija 2016, od 12. ure dalje na Slovenskem društvu Planica v Springvale. Servirali bodo kosilo, za veselo vzdušje bosta poskrbela pevski zbor Planika ter ansambel Žagarji. Vabljeni, da podpremo slovensko uro na Radiu 3 ZZZ.

POGREB: FRANC BOLE je umrl pretekli ponedeljek, 17. maja 2016, na svojem domu v Geelongu. Rojen je bil 16. novembra 1929 v Zalogu pri Postojni. Pogrebni obred bo v četrtek, 26. maja, ob enih popoldne v cerkvi Holy Family, Separation Street, Bell Park. Sledila bo privatna kremacija. Sedmina bo v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu.
Sožalje ženi Maves, hčerkama Martini in Rose z družinama, bratu Petru z družino v Melbournu ter sestri Martini in bratu Jožetu v Postojni. Naj počiva v Božjem miru!

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

BINKOŠTI
nedelja, 15. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :


KEW ob 10.00 dop.: Za +sestro Jadranko in moža Vinkota Primc – obl. (Majda Brožič z druž.); za +mamo Albino Čeligoj – 1. obl. (hčerka Betty)/113/.
SPOMINI: Za pokojne iz družin Kos in Žetko (Romana in Franc Žetko z druž.)/114/; za +nečakinjo Tatjano Martinec (Marija Brne z druž.)/142/; za +teto Terezo Štajber (Marija Brne z druž.)/143/; za +starše Brne in Poklar (Marija Brne z druž.)/144/; v zahvalo Materi Božji za vse prejete dobrote (Marija Brne z druž.)/145/; za +moža Marjana Križaja – 20. obl., +mamo Marijo Križaj in +mamo Frančiško Širca – 16. obl. ter vse +Križaj in Širca (Milka Križaj z druž.)/150/; za +moža Jožeta Žugiča (Marija Žugič z druž.)/maša je bila 13.5.2016/; za zdravje Maksa Pišotka (Anita Pleško z druž.)/maša je bila 13.5.2016/; za +sestro Hermino Šorc roj. Šajn /roj. 28.9.1930 v Knežaku, umrla 9.5.2016 v bolnišnici v Izoli/ (Frančiška Šajn z druž.)/maša je bila 14.5.2016/; za +Žika Johna Stanković /roj. leta 1923 v Beogradu, umrl 26.4.2016 na Gold Coast/(žena Marija, Sonia in Michelle Leber z družinama)/151/; za Božji blagoslov vsem našim popotnikom.

Prvo berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti.
Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENÔVI OBLIČJE ZEMLJE.
Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo.
Evangelij: Kakor me je Oče poslal, vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha.

MILO DONIJO majski zvonovi, v vonju kipijo naši bregovi.
Materi sveti klanjajo se, hočejo vneti zanjo srce.
Materi sveti klanjajo se, hočejo vneti zanjo srce.
                   Prosijo vdani; Mati nebeška, hudega brani srca človeška.
                   Naj te častijo vzor vseh devic, sveto Marijo k milosti klic.
                   Naj te častijo vzor vseh devic, sveto Marijo k milosti klic.
Prosi Očeta, naj se usmili, Mati presveta, v vsaki nas sili;
varuj nas greha, varuj nas zmot, naša uteha bodi povsod.
Varuj nas greha, varuj nas zmot, naša uteha bodi povsod.

Danes so BINKOŠTI. Slomškova šola bo imela pouk, v dvorani pa bo družinsko kosilo, ki so ga pripravile članice Društva sv. Eme. Hvala!

ŠMARNICE V MAJU so ob petkih, sobotah in nedeljah. Letos poslušamo izbrana pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij iz knjige Po Mariji podarjene milosti. Knjigo so izdali na Brezjah v letu 2014 ob dvestoletnici Marijine podobe, ko smo tudi avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije Pomagaj, delo našega umetnika Lojzeta Jeriča. V torek, 17. maja, bo minilo 20 let od obiska sveta papeža Janeza Pavla II. na Brezjah.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) bomo izvolili danes. Že dve pretekli nedelji ste lahko na posebnem volilnem listu predlagali tri kandidate, ki bodo v pastoralnem svetu poleg predstavnikov, ki so jih izberejo skupine. Vsak lahko seveda voli le enkrat! Kdor to še ni storil, naj to stori danes. Izpolnjene volilne liste oddajte v poseben nabiralnik v cerkveni veži – glavni izhod iz cerkve. Hvala!

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva.

SVETI KRST: Danes bo krščena Imogen Kay GEC. Čestitamo!

ČESTITALI smo našemu nadškofu dr. Denisu J. Hartu za 75. rojstni dan, ki ga bo obhajal jutri, 16. maja 2016. Pretekli petek nam je odpisal:
Dear Father Ciril,  Fr David, and Marija, Australia Post have done their job. Your kind wishes for my birthday awaited my return from the Bishops’ Conference yesterday evening. God bless you all, my good friends!
Denis J. Hart, Archbishop of Melbourne

GLAS SLOVENIJE praznuje v letošnjem letu 25-letnico; 20 let je njegov lastnik Florjan Auser, direktor Slovenian Media House iz Sydneya, ki je danes med nami in ga prisrčno pozdravljamo. Hvaležni smo mu za njegovo izredno pomembno delo v vseh letih. Sedaj nas s Stičiščem avstralskih Slovencev: www.glasslovenije.com.au povezuje z vsem svetom.

Avtorica knjige ANTHOLOGY OF SLOVENIAN AUSTRALIAN MUSICIANS, Katarina Vrisk, bo danes po deseti maši med družinskim kosilom v dvorani prodajala knjige. Cena knjige je $95, dva CD-eja s 70 posnetki glasbenikov, ki so v knjigi, staneta $30. V knjigi je veliko ljudi, članov zborov, ansamblov, poznanih in manj poznanih obrazov slovenske skupnosti. Knjige je mogoče kupiti tudi v Sloveniji. Lahko jih plačate tukaj in bodo dostavljene vašim sorodnikom v Sloveniji, sporoča Katarina Vrisk.

SREČNO POT skupinama rojakov, ki odhajata na potovanje: v četrtek odpotuje 16 potnikov ob vodstvu Mete Lenarčič na 17-dnevno potovanje v Kanado in ZDA, v soboto pa skupina 48 potnikov ob vodstvu Stanka in Mary Prosenak na 8-dnevno potovanje po južnem delu NSW. Srečno vsem in z Božjim blagoslovom na vseh poteh, veliko lepega na poti in srečno vrnitev.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

VNEBOHOD
nedelja, 8. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :


KEW ob 9.00 dop.: Za +starše Nuncija in Saksida (druž. Saksida).
SPOMINI: Za +Renata Smrdel – 1. obl. (žena Anica z druž.)/110/; za +Leopolda Požar (Gabrijela z druž.)/141/, za +starše, brate in sestre Šajn (Frančiška Šajn z druž)/sv. maša je bila včeraj/; v čast Mariji Pomagaj Bogu v zahvalo za vse mame svetá – ob današnjem materinskem dnevu.
GEELONG ob 12.15 pop.: Po namenu darovalca.
ST ALBANS ob 5.00 pop.: Za +moža Franca Maverja – 6. obl., +starše, +sestro Pavlo in vse +Maver (Fani Maver z druž.).
SPOMINI: Za +Ivana Rutarja – 11. obl. (žena Jadranka, sin Danny z druž. in sin Johnny)/54/; za +Karla Filipa (Sefka z druž.)/55/; za +mamo Milko Ržen (Ivanka Gosar/111/; za +Jožefa Kalca in družino Vrh (Dragica Kalc z druž.)/112/; za +Angelo Baligač – obl. in +hčerko Suzi Smrdelj (Štefan Baligač z druž.)/134/.
WODONGA ob 6.00 zvečer: Po namenu darovalca.

Prvo berilo: Vpričo njih je šel v nebo.
Odpev: BOG SE DVIGA MED VZKLIKANJEM.
Drugo berilo: Kristus vstopa v nebeško svetišče.
Evangelij: Jezus blagoslavlja apostole in gre v nebo.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ k Mariji v nadzemeljski raj.
Cvetlice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj, raduje se polje in gaj.

          Drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice pojo, nebeški Kraljici,
          Mariji Devici pozdrav ino slavo dajo, pozdrav ino slavo dajo.

Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto, da krasnega maja
se slava obhaja cvetlici Mariji lepo, cvetlici Mariji lepo.

          Tako se Marija časti, ko maj nje lepoto slavi. Za grešne sirote
pa Mati dobrote pred sedežem božjim kleči, pred sedežem božjim kleči.

Le kliči nas, venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj! Da večno veseli
Mariji bi peli, o Jezus, to milost nam daj, o Jezus to milost nam daj!

Danes je praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA in materinski dan. Čestitke vsem mamam! Prihodnjo nedeljo so BINKOŠTI. V tem tednu nadaljujemo z binkoštno devetdnevnico s prošnjami za darove Svetega Duha. Prihodnjo nedeljo bo imela pouk Slomškova šola, v dvorani pa bo družinsko kosilo - priprava: članice Društva sv. Eme.

ŠMARNICE V MAJU so ob petkih, sobotah in nedeljah. Letos poslušamo izbrana pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij iz knjige Po Mariji podarjene milosti. Knjigo so izdali na Brezjah v letu 2014 ob dvestoletnici Marijine podobe, ko smo tudi avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije Pomagaj, delo našega umetnika Lojzeta Jeriča.

GEELONG: Sveta maša bo prihodnji mesec, v nedeljo, 12. junija 2016, v dvorani slovenskega društva Ivan Cankar ob 11.30 dopoldne. Obhajali bomo 5. obletnico blagoslovitve kapelice Marije Pomagaj, delo rojakov Geelonga, ki so podprli plemenito pobudo Jožeta Ramuta.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) bomo oblikovali do letošnjih binkošti, ki so praznik prihoda Svetega Duha nad apostole. Prejšnjo nedeljo, to in še prihodnjo lahko na posebnem volilnem listu predlagate tri kandidate, ki bodo v pastoralnem svetu poleg predstavnikov, ki jih izberejo skupine. Vsak lahko seveda voli le enkrat! Zadnji dan volitev bo na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016. Potem bomo vse kandidate poslali v potrditev provincialnemu ministru in nato sklicali prvo sejo.

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva.

POGREB: FRANC PATAFTA je umrl 5. maja 2016 v bolnišnici Box Hill Hospital. Rojen je bil 8. septembra 1929 v Čakovcu v Medžimurju. Pogrebno slovo bo v torek, 10. maja 2016, ob 10. uri dopoldne v kapeli pogrebnega zavoda Tobin Brothers v Nobel Parku. Pokopan bo na pokopališču Springvale. Sožalje ženi Mariji, sinu Vladimirju z družino ter bratu Mišu in sestrama Lizi in Roziki ter njihovim družinam.

Avtorica knjige ANTHOLOGY OF SLOVENIAN AUSTRALIAN MUSICIANS, Katarina Vrisk, sporoča, da bo prihodnjo nedeljo, 15. maja, po deseti maši med družinskim kosilom v dvorani prodajala knjige. Cena knjige je $95, dva CD-eja s 70 posnetki glasbenikov, ki so v knjigi, staneta $30. V Katarininem izrednem delu je veliko ljudi, članov zborov, ansamblov, poznanih in manj poznanih obrazov slovenske skupnosti. Knjige je mogoče kupiti tudi v Sloveniji. Lahko jih plačate tukaj in bodo dostavljene vašim sorodnikom v Sloveniji, sporoča Katarina Vrisk.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

6. VELIKONOČNA NEDELJA
1. maj 2016

M A Š N I   N A M E N I :
KEW ob 10.00 dop.: Za +očeta Jožeta Slavec – 18. obl. (Aleksander z druž.).
SPOMINI: Za +starše in vse pokojne iz družine Šajn (druž. Logar)/109/; za +Andreja Grlj – 30. dan (žena Pavla, sin Rajko z ženo Doris, Nikolas in Isabella)/125/; za +moža Antona Kosi – obl., brata Janka Herica, strica Stanka in teto Leopoldino Heric – obl. (Marija Kosi z druž.)/135/; za +Ivanko Urbas in vse pokojne iz druž. Urbas (Anton Urbas z druž.)/139/; za +Rudija Jaksetiča (žena Emilija z druž.)/140/; za vse žrtve pokola v Port Arthurju na Tasmaniji pred 20. leti – med žrtvami so bili tudi žena in dve hčerki Mikčevega sina; v čast Mariji Pomagaj Bogu v zahvalo za vse mame svetá.

MORWELL ob 6.00 zvečer: Po namenu darovalca.

Prvo berilo: Sveti Duh odloča po apostolih.
Odpev: O BOG, SLAVIJO NAJ TE VSA LJUDSTVA.
Drugo berilo: Sijaj nebeškega Jeruzalema.
Evangelij: Sveti Duh nas uči evangelij.

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ k Mariji v nadzemeljski raj.
Cvetlice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj, raduje se polje in gaj.

          Drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice pojo, nebeški Kraljici,
          Mariji Devici pozdrav ino slavo dajo, pozdrav ino slavo dajo.

Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto, da krasnega maja
se slava obhaja cvetlici Mariji lepo, cvetlici Mariji lepo.          

Tako se Marija časti, ko maj nje lepoto slavi. Za grešne sirote
pa Mati dobrote pred sedežem božjim kleči, pred sedežem božjim kleči.

Le kliči nas, venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj! Da večno veseli
Mariji bi peli, o Jezus, to milost nam daj, o Jezus to milost nam daj!

ODPEVI PRI LITANIJAH – VSAK ODPEV PONOVIMO DVAKRAT:

1. O Marija ti cvetlica, ti prekrasna šmarnica,
    bodi naša pomočnica, prosi za nas Jezusa.

2. O ti Kraljica majnika, katere prošnja vse velja,
     izprosi nam od Jezusa, da raj nebeški kdaj nam da.

3. Vse rožce po polju bom skupaj nabral in venček Mariji za šmarnice dal.
     Marija poglej nas grešnike zdaj, pripelji nas v sveti raj.

4. Saj lepše rožce nima svet, kot Jezus je Marijin cvet.
    Pomagaj nam, pomagaj nam, Marija z Jezusom.

5. O Kraljica majnika, naša mati usmiljena, prosimo te, sliši nas, prosi ti za nas!

DANES je 6. velikonočna nedelja, 1. maja 2016. Prvega maja pa je tudi praznik sv. Jožefa Delavca in začetek šmarnične pobožnosti. Po obhajilu bomo izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov.

Danes kot občestvo praznujemo teden dni prej MATERINSKI DAN. Čestitke vsem materam! Program v dvorani so pripravili učenci Slomškove šole. Hvala za krožnik dobrot za skupno mizo.
Pete litanije bodo tudi četrto nedeljo v maju, 22. maja.

Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA. V KEW bo sveta maša ob 9. uri, v GEELONGU ob 12.15, v ST ALBANSU ob 5.00 popoldne ter ob 6.00 zvečer v WODONGI, v cerkvi St. Augustine's, 55 High Street.

ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Letos bomo poslušali izbrana pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij iz knjige Po Mariji podarjene milosti. Knjigo so izdali na Brezjah v letu 2014 ob dvestoletnici Marijine podobe, ko smo tudi avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije Pomagaj, delo našega umetnika Lojzeta Jeriča.

Vsak petek je v naši cerkvi v Kew MOLITVENA URA, ki se začne s sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Po maši in molitvi je srečanje v kuhinji Baragovega doma. Lepo povabljeni, da se nam pridružite! Letos bomo še posebej molili za nove duhovne poklice, kakor nam naroča letošnji provincialni kapitelj slovenskih frančiškanov, ki je bil v Nazarjah v Savinjski dolini od 28. marca do 1. aprila 2016.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) bomo oblikovali do letošnjih binkošti, ki so praznik prihoda Svetega Duha nad apostole. Danes lahko predlagate tri kandidate, ki bodo v pastoralnem svetu poleg predstavnikov, ki jih izberejo skupine. Volitve bodo na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016. Potem bomo vse kandidate poslali v potrditev provincialnemu ministru in nato sklicali prvo sejo.

SVETI KRST: Stella Anne Pleško je včeraj prejela sveti krst. Čestitamo mami, starim staršem in omi Aniti Pleško, ki je prva od sedaj že četrtega Pleškovega rodu v Avstraliji in bo ta teden dopolnila 95 let. Bog Vas živi!

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

5. VELIKONOČNA NEDELJA
24. april 2016

M A Š N I   N A M E N I :


KEW ob 10.00 dop.: Za vse pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.).
SPOMINI: Za +očeta Franca Brneta – 3. obl. (Stojan Brne z druž.)/107/; za pokojne starše in vse ostale iz družine Logar (Albert Logar z druž.)/108/; za +nečakinjo Marinko Gračner – 1. obl. (Jože in Angelca Veedetz)/sv. maša je bila 23.4.2016/; za +starše Jožeta in Rozalijo Kocjančič in +moža Alojza Huša (Slavka Ivančič z druž.)/sv. maša bo v petek, 29. aprila 2016, ob 10.00/; za mir in blagostanje naših obeh domovin in vsega sveta.

Prvo berilo: Pavel utrjuje v veri prve učence.
Odpev: MOJ BOG IN MOJ KRALJ, HOČEM TE POVELIČEVATI.
Drugo berilo: Veselje v nebeškem Jeruzalemu.
Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni.

Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan!
Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan.
Dokazal Božjo moč, je to veliko noč. Aleluja, aleluja aleluja, aleluja.

Tretji dan po silni smrti njega iščejo žene,
z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene.
Le kje bi Jezus bil, njih ženin ljubezniv!Aleluja, aleluja aleluja, aleluja.

Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam;
da živi, očitno skazal, je še Petru in ženam;
in dvema učencema, ki v Emavs pot’vata. Aleluja, aleluja aleluja, aleluja.

DANES je 5. velikonočna nedelja. Jutri, v ponedeljek, 25. aprila, praznujemo ANZAC DAY, dan spomina, hvaležnosti in molitve za vse, ki so dali svoje življenje za mir in blagostanje, ki smo ju deležni mi danes.

Vsak petek je v naši cerkvi v Kew MOLITVENA URA, ki se začne s sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Po maši in molitvi je srečanje v kuhinji Baragovega doma. Lepo povabljeni, da se nam pridružite! Letos bomo še posebej molili za nove duhovne poklice, kakor nam naroča letošnji provincialni kapitelj slovenskih frančiškanov, ki je bil v Nazarjah v Savinjski dolini od 28. marca do 1. aprila 2016.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) bomo oblikovali do letošnjih binkošti, ki so praznik prihoda Svetega Duha nad apostole. Razmišljajmo, koga bi poleg predstavnikov, ki jih izberejo delovne skupine, še izbrali na volitvah. O tem bomo spregovorili v cerkvi še prvo in drugo nedeljo v maju, volitve pa bodo na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016. Potem bomo kandidate poslali v potrditev provincialnemu ministru in nato sklicali prvo sejo.

ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Letos bomo poslušali izbrana pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij iz knjige Po Mariji podarjene milosti. Knjigo so izdali na Brezjah v letu 2014 ob dvestoletnici Marijine podobe, ko smo tudi avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije Pomagaj, delo našega umetnika Lojzeta Jeriča.

Prihodnjo nedeljo, 1. maja 2016, bomo po obhajilu izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov. V nedeljo bomo kot občestvo praznovali MATERINSKI DAN. Program v dvorani pripravljajo učenci Slomškove šole. Priporočamo se za krožnik dobrot za skupno mizo.
Pete litanije bodo tudi četrto nedeljo v maju, 22. maja 2016.

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva.

GODOVI v prihodnjem tednu: v ponedeljek, na ANZAC DAY, goduje sv. Marko; v torek Marija Mati dobrega sveta; Klet in Marcelin; v sredo Hozana; v četrtek Peter Chanel; v petek Katarina Sienska,Hugo; v soboto Pij V. in Jožef Cottolengo. 

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prihodnjo nedeljo, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart, 266 Commercial Road, Morwell.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's, 55 High Street, Wodonga VIC 3690.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
17. april 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za +mamo Ano Vogrinčič in +brata Jožeta Vogrinčič (otroci z druž. in sestra).
SPOMINI: Za +moža Edija Lečnika (Angelca z druž.)/53/; za +ženo Marijo Brenčič (Bernard z druž.)/102/; za +starše Ano in Alojza Starič ter +moža Vinkota Rostan (Malči Rostan z druž.)/103/; za +Franca Žele in vse pokojne iz družin Žele (Slava Žele z druž.)/104, 105/; za +očeta Jožeta Žagarja – 2. obl. (hčerka Tina Hodnik z druž.)/106/; za +Anico Udovič - ob rojstnem dnevu (Majda in Srečko Brožič z druž.)/126/; za +očeta Stankota Trinko (druž. Hvalica)/131/; za +starše Lenarčič in +sestro Jolando (Peter Lenarčič z druž.)/132/; za +očeta Franca Janežiča – 3. obl. (hčerka Aleksandra z druž.)/133/; za +starše Kulot in +teto Amalijo (Rozi Urdih z druž.)/sv. maša bo v petek, 22.4.2016, ob 10.00 dop./.

Prvo berilo: Apostoli oznanjajo evangelij poganom.
Odpev: SLUŽITE GOSPODU Z VESELJEM.
Drugo berilo: Kristus nas vodi k živi vodi.
Evangelij: Dobri pastir daje večno življenje.

SKALOVJE GROBA se razgane in pečat se odtrga preč.
Zveličar naš od smrti vstane, v kamnitem grobu ni ga več.
Iz groba zmage gre častit, obdaja ga nebeški svit.
Aleluja, aleluja, aleluja!

Glej, angel božji belga krila velike zmage dan slavi.
Vesela daje poročila, da vstal Gospod je in živi.
Premagal je pekel in smrt, nebeški raj je zdaj odprt.
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ni treba groba več se bati, ne bo na veke grudil nas.
Gospod bo zopet v luči zlati častitljivo obudil nas.
Zato raduje se srce, zato se hvalnice glase.
Aleluja, aleluja, aleluja!

DANES je 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega Pastirja, sklep molitvenega tedna za duhovne poklice. Po maši bo pouk za učence SLOMŠKOVE ŠOLE, v dvorani bo DRUŽINSKO KOSILO, ki so ga pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič. Hvala in Bog požegnaj!

Vsak petek je MOLITVENA URAA, ki se začne s sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Po maši in molitvi je srečanje v kuhinji Baragovega doma. Lepo povabljeni, da se nam pridružite! Letos bomo še posebej molili za nove duhovne poklice, kakor nam naroča letošnji provincialni kapitelj slovenskih frančiškanov, ki je bil v Nazarjah v Savinjski dolini od 28. marca do 1. aprila 2016.

PASTORALNI SVET za naslednjih pet let (2016 – 2021) bomo oblikovali do letošnjih binkošti, 15. maja 2016. Razmišljajmo, koga bi poleg predstavnikov, ki jih izberejo delovne skupine, še izbrali na volitvah.

ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, bomo po obhajilu izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov. Tisto nedeljo bomo kot občestvo praznovali MATERINSKI DAN. Program v dvorani bodo pripravili učenci Slomškove šole. Priporočamo se za krožnik dobrot za skupno mizo.

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's.

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, po deseti maši. Povabljena so k sodelovanju spet vsa slovenska društva.

POGREBI:
CIRIL KOVAČIČ je umrl 18. februarja 2016, star 78 let. Sožalje ženi Patriciji.
KATHLEEN KNIGHT (stara 87 let) je umrla 11.04.2016 v domu Carnsworth Garoopna v Kew. Pogrebna maša je bila v naši cerkvi v Kew pretekli petek, 15.4.2016, ob 12. uri. Pokopana je na pokopališču Northern Memorial Park v Fawnkerju.
ANGELA VORICH roj. LEBAN je umrla v četrtek zvečer, 14. aprila 2016, v domu John Hannah v Mulgrave. Rojena je bila 06.01.1924 v Šempasu. Pogrebna maša bo v četrtek, 21. aprila 2016, ob 10.30 dopoldne v cerkvi St. John Vianney, 23 Police Road, Mulgrave. Pokopana bo na pokopališču Springvale. Sožalje hčerki Rosemary Kantor ter sinovoma Danielu in Robertu z družinami.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

3. VELIKONOČNA NEDELJA
10. april 2016  

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 09.00 dop.: Za +starše Vrh (Anka Pekolj z družino).
SPOMINI: Za + Angelo Čretnik – umrla 30.03.2016 v Royal Melbourne Hospital (Karel Bevc z druž.)/98/; za + Andreja Grlja – 8. dan (žena Pavla, sin Rajko z ženo Doris in vnuka Nikolas in Isabella)/124/; za + Karla Golja (Jože Kruh z druž.)/127/; za + očeta Mariota in mamo Ivanko Kleva – 2. obl. (Janet Gugel z duž.)/129/; za + sestro Jožefo in brata Jožeta Grandovca (Feliks in Metka Grandovec /maša bo v petek 15. 4. 2016 ob 10. uri dop.).

GEELONG ob 12.15 pop.: Za + mamo Justino Pobežin – obl. in + očeta Štefana (Frančeska, Stephanie, Sylvia z družinami).
SPOMINA: Za + Elico Rizmal – 10. obl. (Frančeska Deželak z druž.)/99/;
za + Avgusta Glávnika (Anica Lenardič)/100/.

ST. ALBANS ob 5.00 pop.: Za + starše Rutar, brata Slavka in Ivana ter sestro Rozo (Milka Jaksetič z družino). SPOMIN: Za + Albino Jaksetič (mož Franc z druž.)/101/.

Prvo berilo: Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju.
Odpev: GOSPOD, SLAVIL TE BOM, KER SI ME REŠIL.
Drugo berilo: Hvalnica vstalemu Kristusu.
Evangelij: Jezus da apostolom jesti.

ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN, VESELJA TVOJEGA JE DAN!
Zveličar naš je vstal od smrti in raj odprl nam je zaprti. Aleluja.

         Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Premagana je smrt nemila, oblast peklenska moč zgubila. Aleluja.

Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Odrešeni smo vsi pogube, otroci večne smo obljube. Aleluja.

        Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Zastavo glejmo zmagovito, s krvjo Zveličarja oblito. Aleluja.

Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Kot Kristusovi srečni bratje odrešeni smo božji svatje. Aleluja.

       Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
V nebesih enkrat vsi veseli na veke srečni bomo peli. Aleluja.

DANES je 3. velikonočna nedelja, začetek molitvenega tedna za duhovne poklice. Prihodnji teden obhajamo nedeljo Dobrega Pastirja. Sveta maša bo ob 10. uri dopoldne, po maši bo pouk za učence SLOM-ŠKOVE ŠOLE, v dvorani pa bo po maši DRUŽINSKO KOSILO, ki nam ga bodo pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič. Bog povrni!

Vsak petek je molitvena ura, ki se začne s sveto mašo ob 10. uri dopoldne. Po maši in molitvi rožnega venca je srečanje v kuhinji Baragovega doma. Lepo povabljeni, da se nam pridružite!

ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Prvo ne-deljo v maju, 1. maja 2016, bomo po obhajilu izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov.
To nedeljo bomo kot občestvo praznovali MATERINSKI DAN. Program v dvorani bodo pripravili učenci Slomškove slovenske šole.

MORWELL: Slovenska sveta maša za rojake iz Morwella in okolice bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's.

TELOVSKA PROCESIJA bo zadnjo nedeljo v maju, 29. maja 2016, po deseti maši.

POGREBI: 31. marca 2016 je na svojem domu v Avondale Heights umrla ADA BATISTA roj. FABEC. Rojena je bila 5. januarja 1941 v Podgrajah. Pogreb bo v torek, 12. aprila 2016: ob 11. uri bo v cerkvi St. Martin De Porres v Avondale Heights rožni venec, nato sveta masa in pogreb na pokopališče Keilor. Sožalje sestri Zori Zadel in bratu Franku Fabcu z družinama.
8. aprila 2016 je v Ballaratu umrl ALOJZ TOŠ, rojen pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Pogreb bo v sredo, 13. aprila 2016 v Ballaratu. Sožalje ženi Mariji, sinu Branku in hčerki Mariji.

V Adelaidi je 9. aprila 2016 umrla IVANKA BOLE. Družina je enajst let živela tudi v Melbournu. Sožalje hčerkam Justini, Perini in Marici ter njihovim družinam.

Bela nedelja
3. april 2016

Kew ob 10.00 dop.: Za +Janeza Žnidaršiča – 17. obl. (Zita Žnidaršič z družino). SPOMINI: Za +starše Jožeta in Marijo Krajnc ter +Jožeta in Amalijo Stopajnik (družina Stopajnik)/52/; za +Staneta Kirna – 8. obl. (žena Zora z druž.)/94/; za +Kristino Horvat (Phillip McClure)/95/; za +Rudija Strah – 2. obl. (žena Tilka, hčerka Sandra in sin Robert z družinama)/96/; za +Andreja Grlj/+28.03.2016 v Estia Health Aged Care, Keysborough/(žena Pavla, sin Rajko z ženo Doris – roj. Brožič ter vnuka Nicolas in Isabella)/97/; priprošnja Mariji Pomočnici in sv. Marjeti za zdravje Metke (Feliks Grandovec)/maša bo v petek, 8.4.2016 ob 10. uri dopoldne/.

Danes je BELA NEDELJA – praznik BOŽJEGA USMILJENJA. Današnja nedelja letos še toliko bolj izstopa, saj smo v izrednem svetem LETU USMILJENJA, ki ga je oklical papež Frančišek (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016).

Med nami je danes frančiškan Fr. Theo iz samostana St Pascal v Box Hillu. Pater David je v Adelaidi do jutri. Pater Ciril pa je prejšnjo nedeljo odpotoval v Slovenijo na provincialni kapitelj, ki je potekal od ponedeljka, 28. marca do petka, 1. aprila 2016 v Nazarjah. Izvoljeno je bilo novo vodstvo frančiškanske province: provincialni minister p. Marjan Čuden, vikar province p. Robert Bahčič, definitorji (svetovalci): patri Bernard Goličnik, Niko Žvokelj, Pavle Jakop, Simon Peter Berlec, Ambrož Mušič. Novo vodstvo priporočamo v molitev in želimo veliko Božjega blagoslova pri opravljanju pomembnega poslanstva!

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's.

KONZULARNE URE bodo v Kew v petek, 8. aprila 2016, od 9. ure dalje. Potrebno se je predhodno najaviti na Veleposlaništvu v Canberri, telefon 02 6290 0000.

POGREBI: Na velikonočni ponedeljek, 28. marca 2016 je v Estia Health v  Keysborough umrl ANDREJ GRLJ. Rojen je bil 28.01.1926 na Studeni Gori pri Podgradu. Poročil se je s Pavlo Boštjančič iz Doljnega Zemona. Leta 1956 se jima je rodil sin Rajko in 1960 so prišli v Avstralijo. Zadnja leta je imel več možganskih kapi. Tri leta je za njega skrbel sin Rajko in zadnjih pet let je živel v Estia Health Aged Care. Pogreb bo v torek, 5. aprila 2016 v ožjem družinskem krogu. Za njim žalujejo žena Pavla, sin Rajko z ženo Doris ter vnuka Nikolas in Isabella.

ANGELA ČRETNIK roj. HOČEVAR
je umrla 30. marca 2016 v Royal Melbourne Hospital. Rojena je bila 28.08.1925 v Ponikvah na Dolenjskem. Pogreb bo v torek, 5. aprila 2016 ob 10. uri dopoldne na pokopališču Fawkner, kjer bo pokopana ob svojem možu Dragotu.

ADA BATISTA
je umrla v četrtkek, 31. marca 2016 na svojem domu v Avondale Heights. Rojena je bila 05.01.1941 v Podgrajah. V Avstraliji ima še sestro Doro Zadel in brata Frenka Fabec. Dan pogreba še ni znan.

Naj pokojni počivajo v miru, sorodnikom in prijateljem pa iskreno sožalje!

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
27. marec 2016

M A Š N I   N A M E N I :


VELIKONOČNA VIGILIJA, 26. marca 2016, ob 6.00 zvečer.:
Za +sina Ivana Horvata (Tilka in Ivan Horvat z druž.). SPOMINI: Za +Alojza Poklar /+24.3.2016 v Adelaidi/(Anton in Marija Brne z druž.)/88/.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 27. marca 2016:
ob 8.00 dop.: Za +starše Marijo in Jožeta Grandovec (Feliks in Metka Grandovec). SPOMINI: Za +Janeza Vidoviča, +starše Buček in Vidovič (Hilda Vidovič)/89/; za +Meden in Jernejčič (Marija in Slavko Jernejčič z druž.)/90/.
ob 10.00 dop.: Za +starše Blaža in Antonijo Zadnik in vse +Zadnik (Mario Zadnik z druž.). SPOMINI: Za +Ivana Horvata (žena Ana z druž.)/51/; za pokojne iz družin Burlovič, Jelenič in Kresevič (Nino in Bruna Burlovič z druž.)/91/; za +moža Srečkota Namar (žena Fanica z druž.)/92/; v čast Svetem Duhu – ob začetku provincialnega kapitlja slovenske frančiškanske province Sv. Križa /sv. maša bo na velikonočni ponedeljek, 28. marca ob 10. uri dop./.

Prvo berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili.
Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NARĖDIL.
Drugo berilo: Iščite kar je zgoraj, kjer je Kristus.
Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih.

ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN, VESELJA TVOJEGA JE DAN!
Zveličar naš je vstal od smrti in raj odprl nam je zaprti. Aleluja.
         Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
         Premagana je smrt nemila, oblast peklenska moč zgubila. Aleluja.
Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Odrešeni smo vsi pogube, otroci večne smo obljube. Aleluja.
        Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
        Zastavo glejmo zmagovito, s krvjo Zveličarja oblito. Aleluja.
Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Kot Kristusovi srečni bratje odrešeni smo božji svatje. Aleluja.
       Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
       V nebesih enkrat vsi veseli na veke srečni bomo peli. Aleluja.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, nedelja, 27. marca 2016. Prva praznična sveta maša bo ob 8. uri zjutraj, glavna slovesna maša bo ob 10. uri dopoldne. Po obeh mašah bo blagoslov velikonočnih jedil.

Vsem voščimo blagoslovljene praznike Gospodovega vstajenja!
Bog živi, aleluja, aleluja, aleluja!

VELIKONOČNI PONEDELJEK, praznična maša bo ob 10. uri dopoldne. V frančiškanskem samostanu v Nazarjah v Savinjski dolini se bo ta dan zvečer pričel provincialni kapitelj slovenske frančiškanske province Sv. Križa, ki se ga bo udeležil tudi pater Ciril. Bratje bodo na kapitlju pregledali delo zadnjih šestih let, izvolili novo provincialno vodstvo ter naredili usmeritev province za prihodnjih šest let.

PRVI PETEK V APRILU, 1. aprila 2016: Svete maše ne bo; bo pa ob 10. uri dopoldne molitvena ura, litanije Srca Jezusovega ter rožni venec. Molitveno uro oblikuje molitvena skupina ob vodstvu Frančiške Šajn. Nato je vedno še srečanje v kuhinji.

BELA NEDELJA – praznik BOŽJEGA USMILJENJA, 3. aprila 2016. Sveta maša bo ob 10. uri dopoldne. Ta nedelja bo letos še toliko bolj izstopala, saj smo v izrednem svetem LETU USMILJENJA, ki ga je oklical papež Frančišek (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016). Pater David bo v Adelaidi, zato bo v Kew maševal frančiškan Fr. Theo iz samostana St Pascal v Box Hillu.

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's.

PROJECT COMPASSION šparovčke lahko prinesete v teh dneh, da bomo potem poslali darove na Caritas Australia. Hvala vsem, ki ste se v postu odločili tudi za to karitativno dejavnost.

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo prihodnjo soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri popoldne.

KONZULARNE URE bodo v Kew v petek, 8. aprila 2016, od 9. ure dalje. Potrebno se je predhodno najaviti na Veleposlaništvu v Canberri, telefon 02 6290 0000.

 Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom. Bog povrni!

CVETNA NEDELJA
20. marec 2016

M A Š N I   N A M E N I :


SOBOTA, 19. marca 2016, praznik sv. Jožefa, KEW, ob 10.00 dop.:
Za +moža Jožeta in +brata Jožeta Šajn (Frančiška Šajn z druž.).

Slovensko društvo JADRAN ob 12.30 pop.: Za žive in pokojne člane in prijatelje SD Jadran. SPOMINI: Za +moža Jožeta Dobrovšaka – ob roj. dnevu in godu (žena Olga z druž.)/79/; za +Franca Kalčiča /+14.3.2016 na Reki, rojen v vasi Novokračine, star 59 let/(stric Emil in Marija Kalčič z druž.)/80/.

CVETNA NEDELJA, 20. marca 2016, KEW ob 10.00 dop.:
Za +mamo Marijo Zadel (druž. Barbiš). SPOMINI: Za pokojne iz družin Mikolič in Perič (Anton Mikolič)/50/; za pokojne iz druž. Rozman (Frenk Rozman z druž.)/81/; za +starše Jožeta in Angelo Grilj ter +Radota in Angelo Škofic ter +sestro Elko Lavrenčič (Jože in Majda Grilj z druž.)/82/; za +hčerko Marto Albrecht, +starše Albrecht in Rehberger ter +sestro Ivanko Meves (Minka in Janez Albrecht z druž.)/83/; za +Emila Fatovića (žena Slava, sinova Roger in Robert z družinama)/84/; za +Ano Ljubić (mož Dinko in otroci ter sestra Cilka Ninkovič z druž.)/85/; za +mamo Angelo Škofic – 18. obl. (Janika Rutherford z druž.)/86/.

Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem.
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil.
Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku.

OLJSKO GORO tiha noč pokriva, potok Cedron žalostno šumlja,
bleda luna za oblak se skriva, zvezdica nobena ne miglja.

     O, zakaj žaluje Oljska gora? O, zakaj vsa zemlja drgeta?
     O, ne vprašaj, le solze pretakaj, z Jezusom, ki pot krvav poti.

Duša mu je žalostna do smrti, srce krči se od žalosti.
Božja usta prosijo utehe,  v grozni boli vse ga zapusti.

     Daj nam, Jezus, da ne zapustimo te nikoli, res nikoli več;
     srčno vdani k tebi, glej, hitimo, k tebi, Jezus, v blaženo nebo.

SPOVEDOVANJE: V KEW je redno pred mašo. Za obisk starejših in bolnih smo vedno na razpolago, samo obvestite nas ali nam to sporočite po najbližjih sorodnikih.

Cvetna nedelja: Po maši bo  v dvorani DRUŽINSKO KOSILO, ki so ga pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič.

TOREK V VELIKEM TEDNU, 22. marca 2016: Ob 11. uri dopoldne bo v katedrali sv. Patrika v Melbournu krizmena maša, ko bomo duhovniki somaševali skupaj z nadškofom Denisom Hartom ter obnovili svoje duhovniške zaobljube. Nadškof bo blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil krizmo.

VELIKI ČETRTEK, spomin Gospodove zadnje večerje – Kew ob 7. uri zvečer.
Po maši bo ob Gospodovi ječi molitvena ura za duhovne poklice.

VELIKI PETEK, 25. marca 2016: spomin Gospodovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Ob 11. uri dopoldne bo v cerkvi pobožnost križevega pota, ob 3.00 popoldne spomin Gospodove smrti, češčenje križa in obhajilo. Božji grob bo zopet v lurški votlini, kjer se bomo zbrali v molitvi po obredu v cerkvi. Nabirka velikega petka je namenjena kristjanom v Sveti deželi, ki nam ohranjajo svete kraje. Pokažimo jim svojo solidarnost, pomoč in bratsko bližino. Bog povrni za ta Vaš dar!

VELIKA SOBOTA: Ob 6. uri zvečer bomo v Kew pričeli s slavjem luči velikonočne vigilije, slovesno mašo ter nato vstajenjsko procesijo in blagoslovom velikonočnih jedil.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, nedelja, 27. marca 2016. Prva praznična sveta maša bo ob 8. uri zjutraj, glavna slovesna maša bo ob 10. uri dopoldne. Po obeh mašah bo blagoslov velikonočnih jedil.
VELIKONOČNI PONEDELJEK, praznična maša bo ob 10. uri dopoldne.

BELA NEDELJA – praznik BOŽJEGA USMILJENJA, 3. aprila 2016. Sveta maša bo ob 10. uri dopoldne. Ta nedelja bo letos še toliko bolj izstopala, saj smo v izrednem svetem letu usmiljenja, ki ga je oklical papež Frančišek (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016).

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi Sacred Heart.

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's.

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo v soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri popoldne.

Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom. Bog povrni!

5. POSTNA (TIHA, PAPEŠKA) NEDELJA
13. marec 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 9.00 dop.: Za +Antona Brožič ter Marijo in Ivana Maljevac (Srečko in Majda Brožič z druž.). SPOMINI: Za +starše Antonijo in Alojza Šajn (hčerka Marta z druž.)/74/; za +Emo Žele in vse pokojne Žele (Stojan z druž.)/75/.

GEELONG ob 12.15 pop.: Za +starše Jožefa in Jožefo Seljak, +starše Janeza in Jero Čeh, brata Martina in Janeza ter sestro Marijo Čeh (Veronika Seljak z druž.).
SPOMINI: za +očeta Alojza Rezelj (Sonja in Lojze z druž.)/76/;  za +Lojzeta Semeniča – 1. obl. (sestra Kristina Furlan z druž.)/77/.

ST ALBANS ob 5.00 pop.: Za +moža Alojza Brne ter +teti Ivanko in Marijo Iskra (Olga Brne). SPOMIN: Za +Jožico Klemenčič – 10 obl. in vse pokojne iz družine Klemenčič (Janko Klemenčič z druž.)/78/.

O, prizanesi, Oče premili, in se me usmili, v grehih ječim.
Ti mi pomagaj greh zapustiti, ker se vrniti k tebi želim.
          Res sem zaslužil kazen prejeti, večno trpet: to me skeli.
          Da pa dobroto tebe sem večno zgubil nesrečno, huje boli.
Ljubljeni Oče, tebe sem zgubil, nisem prav ljubil tebe do zdaj.
K tebi skesano zopet se vračam, vzemi me k sebi, milost mi daj.

Prvo berilo: Bog daje novo življenje.
Odpev: VELIKE REČI JE GOSPOD ZA NAS STÓRIL.
Drugo berilo: Kristusu moramo biti v vsem podobni.
Evangelij: Grešnik ne sme obsojati grešnika.

POSTNO ROMANJE V TA PINU smo imeli včeraj, v soboto, 12. marca 2016. Nad sto slovenskih romarjev iz Melbourna in Geelonga je v tem izrednem jubilejnem svetem letu usmiljenja poromalo na to Božjo pot, kjer imamo tudi mi od leta 2008 svojo kapelico. Pater David je vodil pobožnost križevega pota, nato smo darovali sveto mašo v cerkvi na vrhu hribčka, po kosilu pa si v sončnem Ballaratu še ogledali cvetlično razstavo Bengolia Festival 2016.
Včeraj smo v družinskem krogu ob 9. uri zjutraj na pokopališču Keilor položili k večnemu počitku pepel pokojnega WERNERJA REMŠNIKA. To je bilo prav na njegov 90. rojstni dan. Njegova žena MILA bo praznovala svoj 90. rojstni dan prihodnjo soboto, 19. marca 2016.

DANES je 5. POSTNA (tiha) NEDELJA, tretja obletnica izvolitve papeža Frančiška. Bogu zahvala zanj! Sveta maša bo v GEELONGU ob 12.15 popoldne, v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne.

SVETI KRST: EMMA ANNE MARY BONNICI bo krščena danes ob 11. uri. Čestitke družini, botrom in starim staršem Brožič in Bonnici!

SPOVEDOVANJE: V KEW je redno pred mašo, v GEELONGU in v ST. ALBANSU bo priložnost za ta zakrament danes. V ALTONI NORTH bo spovedovanje v cerkvi St. Leo the Great v četrtek, 17. marca 2016, od 4.30 popoldne do 6. ure zvečer.
Za obisk starejših in bolnih smo vedno na razpolago, samo obvestite nas ali nam to sporočite po najbližjih sorodnikih.

SVETA MAŠA na Slovenskem društvu JADRAN, 35 Duncans Lane, Diggers Rest, bo letos prav na praznik svetega Jožefa, prihodnjo soboto, 19. marca 2016, ob 12.30 popoldne. Po maši bo kosilo. Prijave sprejema predsednica Romana Žetko, telefon 9338 4018. V Kew bo ta dan praznična maša ob 10. uri dopoldne ter nato pletenje butaric in priprava na praznovanje cvetne nedelje. Možakarji bodo ob vodstvu Jožeta Rozmana v petek dopoldne urejevali okolico Baragovega doma in cerkve. Voditeljica pevskega zbora Janika Rutherford pa sporoča, da bodo pevci vadili v cerkvi prihodnjo sredo zvečer. Hvala vsem, ki na različne načine sodelujeta pri pripravah in poteku praznovanj.

Prihodnja nedelja, 20. marca 2016, je CVETNA NEDELJA: Blagoslov zelenja in butaric ter sveta maša z dramatiziranim branjem pasijona bo ob 10. uri dopoldne na dvorišču pred lurško votlino. Članice Društva sv. Eme bodo ob vodstvu predsednice Olge Bogovič pripravile DRUŽINSKO KOSILO. Zaradi lažje priprave in serviranja kosila prosijo, da se predčasno prijavite Hildi Vidovič osebno ali po telefonu 9818 6201.

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo v soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri popoldne.

Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom! Bog povrni!

4. POSTNA NEDELJA
6. marec 2016

M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za +moža Hugota Povha – ob rojstnem dnevu in vse pokojne iz družine Povh (Angelca Povh z družino).
SPOMIN: Za +starše Nuncija in Saksida (družina Saksida)/9/.

KEW, petek, 11. marca 2016, ob 10.00 dop.: Za žive in pokojne dobrotnike slovenskega misijona ter za +p. Bazilija, +patre in +sestre, ki so delovali tukaj.

ROMANJE V TA PINU, sobota, 12. marca 2016, ob 11.00 dop.:
Za +starše Franca in Otilijo Kežman, +mamo Terezijo in vse +sorodnike (Franc in Rezika Fekonja z druž.); za vse žive in pokojne člane našega občestva.

Prvo berilo: Izraelci obhajajo veliko noč.
Odpev: OKUSITE IN POGLEJTE, KAKO JE GOSPOD DOBER.
Drugo berilo: Kristus nas je spravil z Očetom.
Evangelij: Izgubljeni sin se vrne k očetu.

          V LJUBEZNI GOREČI KALVAR'JA BLEŠČI,
          vsa rdeča od žarkov presvete krvi.
          O blažena gora zveličanja ti,
          postala si zora za verne ljudi.

Na gori, glej, znam'nje kraljevo stoji,
obliva studenec ga Rešnje krvi.
O križ ti presveti, drevo vseh dreves,
še nam daj prispeti do svetih nebes.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA imamo v postnem času ob petkih ter ob nedeljah pred sveto mašo. POSTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli prihodnjo soboto, 12. marca 2016. Ob 10. uri dopoldne se bomo zbrali pred našo kapelico, nato imeli pobožnost križevega pota ter ob 11. uri sveto mašo. Po maši bomo spet gostje v restavraciji v Bacchus Marshu. Naročili smo avtobus, ki bo odpeljal iz Kew ob 8.30 zjutraj. Morda se bomo zapeljali še do Ballarata na ogled cvetlične razstave.
Prijave sprejemata Frančiška Šajn, telefon 9853 1946, in Zora Kirn, telefon 9850 8767.

Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016: Šparovčki so še vedno na razpolago ob izhodih iz cerkve.

SLOMŠKOVA ŠOLA ima redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku od 11.10 do 13. ure – torej danes je pouk! Učenci in starši so vedno povabljeni najprej k sveti maši ob 10. uri dopoldne, po pouku pa tretjo nedeljo v mesecu tudi na kosilo.

Vsakih šest let imamo v frančiškanskih provincah provincialni kapitelj in pred tem generalno vizitacijo. To bo v tem tednu opravil avstralski provincial Fr. Paul Smith v Sydneyu, v Adelaidi in v Melbournu kot asistent generalnega vizitatorja p. Marka Mršeta. Prihodnji petek bo ob 10. uri vodil somaševanje v naši cerkvi. Kdor le more, je povabljen k maši in potem še k osebnemu pogovoru, kdor bi to želel.

Prihodnja nedelja je druga v mesecu – 5. postna, tiha nedelja. V KEW bo sveta maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU ob 12.15 popoldne ter v ST ALBANSU ob 5. uri popoldne. Prihodnjo nedeljo bo v Kew prejela zakrament sv. krsta EMMA ANNE MARY BONNICI.

SPOVEDOVANJE: V KEW je redno pred mašo, v GEELONGU in v ST. ALBANSU bo priložnost pred ali po sveti maši 5. postne nedelje, 13. marca 2016. V ALTONI NORTH bo spovedovanje v cerkvi St. Leo the Great v četrtek, 17. marca 2016, od 4.30 popoldne do 6. ure zvečer.
Za obisk starejših in bolnih smo vedno na razpolago, samo obvestite nas ali nam to sporočite po najbližjih sorodnikih.

SVETA MAŠA na Slovenskem društvu JADRAN, 35 Duncans Lane, Diggers Rest, bo letos prav na praznik svetega Jožefa, v soboto pred cvetno nedeljo, 19. marca 2016, ob 12.30 popoldne. Po maši bo kosilo, toda potrebno se je prijaviti predsednici Romani Žetko, telefon 9338 4018. V Kew bo tisti dan praznična maša ob 10. uri dopoldne ter nato pletenje butaric in priprava za praznovanje cvetne nedelje.

CVETNA NEDELJA, 20. marca 2016: Blagoslov zelenja in butaric ter sveta maša z dramatiziranim branjem pasijona bo ob 10. uri dopoldne na dvorišču pred lurško votlino. Članice Društva sv. Eme so sklenile, da bodo pripravile kosilo tudi na cvetno nedeljo.

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo v soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri popoldne.

Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom! Bog povrni!

Velikonočno pismo slovenskega misijona Kew
Lepo pozdravljeni, dragi in spoštovani sotrudnik slovenskega misijona v Kew!
Komaj smo dobro sklenili božično praznovanje in obisk ljubljanskega nadškofa patra Staneta Zoreta OFM, že smo pričeli s postnim časom, 40-dnevno pripravo na praznovanje Jezusovega vstajenja, na veliko noč. V naši reviji MISLI, ki je letos vstopila v 65. leto izhajanja, smo v sliki in besedi popisali, kot smo dali naslov: Praznično, veselo, domače in hvaležno praznovanje. Če niste naročnik revije Misli, si jo lahko naročite sedaj. Naročnina za leto 2016 je 60 dolarjev.
V tem pismu Vas hočemo obvestiti o dogodkih, ki so pred nami in Vas vabimo k našemu skupnemu bogoslužju in praznovanjem

3. POSTNA NEDELJA
28. februar 2016

M A Š N I   N A M E N I :


KEW ob 10.00 dop.: Za +mamo Antonijo Plesničar (sin Frank z druž.).
SPOMINI:  Za +sestro Pavlo Kaučič FBS /+16.02.2016, Sv. Lenart v Slovenskih goricah/ in za vse pokojne sestre, ki so delovale med nami (molitvena skupina) /sveta maša je bila 27.2.2016/; za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.)/432/; za +mamo Julijano Razboršek – 10. obl. (hčerka Julie Falcone z druž.)/47/; za +mamo Marijo in očeta Matija Cimerman (Anica in Lojze Markič z druž.)/48/; za +moža Jankota Damiša (Angelca z druž.)/49/; za pokojne iz družin Jenko in Sedmak (Silva Sedmak z druž.)/66/; za +Margot Barba (mož Darko Barba)/67/; za +starše Pavlino in Ivana Iskra (Marija in Branka Iskra z druž.)/68/; za +starše Milko in Antona Iskra (Anton in Frenk Iskra)/69/; za +Krishno Costa – ob njenem 56. rojstnem dnevu ter za +strica Antona Škraba /+18.2.2016 v Buenos Airesu/(Janika Rutherford z druž.)/70/; za +Emila Fatovića /+30.11.2015 v Heidelbergu/(žena Slava, sinova Roger in Robert z družinama)/71/; za +s. Pavlo Kaučič (Milka in Jože Brožič z druž.)/72/; za +Franca Hartmana (Milka in Jože Brožič z druž.)/73/.

Prvo berilo: Bog pošlje Mojzesa.
Odpev: GOSPOD JE MILOSTLJIV IN USMILJEN.
Drugo berilo: Ne zanašajmo se na svojo izvolitev.
Evangelij: Pokora odvzame Božjo kazen.

ZDI SE MI, DA VIDIM MESTO, mesto tam Jeruzalem:
Vidim ljudstvo v njem nezvesto Jezusa peljati sem.

          On, ki ustvaril je svetove in iz nič pozval stvari,
          On, ki vse živi rodove, zdaj na zemlji tam leži.

Vse ga tepe, vse ga suje, Jezusu vse smrt želi,
glej pod križem omaguje in krvavi pot poti.

          Zdaj še sveto glavo nagne,  se Očetu izroči;
          o nedolžno Božje Jagnje, naše upanje si ti.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA imamo v postnem času ob petkih ter ob nedeljah pred sveto mašo. POSTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 12. marca 2016. Ob 10. uri dopoldne se bomo zbrali pred našo kapelico, nato imeli pobožnost križevega pota ter ob 11. uri sveto mašo. Če bo dovolj prijavljenih, bomo naročili avtobus, ki bi odpeljal iz Kew ob 8.30 zjutraj. Če bo poln, bo cena vožnje $25. Prijave sprejemata Frančiška Šajn, telefon 9853 1946, in Zora Kirn, telefon 9850 8767.

Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016 ima geslo »Learning more, creating change« in nas s posebnimi 'šparovčki' vabi k dobrodelnosti. Šparovčke si lahko vzamete ob izhodih iz cerkve.

SVETI KRST: Danes bosta prejela zakrament sv. krsta: OLIVER FINN O'DWYER in GEORGINA GRACE ASENBERGER. Čestitke staršem, botrom ter starim staršem (s slovenske strani Zorka in Volbi Černjak ter Palma in Alojz Ašenberger).

PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA sta v tem tednu. Oba dneva bo sveta maša ob 10. uri dopoldne. V petek bo pred mašo pobožnost križevega pota ter po maši izpostavitev Najsvetejšega, litanije Srca Jezusovega in blagoslov; sledi še molitvena ura, ki jo ima vsak petek molitvena skupina. Včeraj smo darovali sveto mašo za pokojno sestro Pavlo Kaučič, ki je redno vzpodbujala in vabila k molitvi tukaj v Kew in tudi navdušila molivce v Merrylandsu.

SLOMŠKOVA ŠOLA je preteklo nedeljo začela s poukom. Redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku od 11.10 do 13. ure. Učenci in starši so seveda vedno povabljeni najprej k sveti maši ob 10. uri dopoldne, po pouku pa tretjo nedeljo tudi na kosilo.

SVETA MAŠA na Slovenskem društvu JADRAN, 35 Duncans Lane, Diggers Rest, bo letos prav na praznik svetega Jožefa, v soboto pred cvetno nedeljo, 19. marca 2016, ob 12.30 popoldne. V Kew bo tisti dan praznična maša ob 10. uri dopoldne ter nato pletenje butaric in priprava za praznovanje cvetne nedelje.

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo v soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri popoldne.

Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom!

2. Postna nedelja
21. februar 2016

Mašni nameni:

KEW ob 10.00 dop.: Za +sina Ivana - ob rojstnem dnevu (Tilka in Ivan Horvat z druž.). SPOMINI: Za +Alojza Valenčiča, Joea Ferraro in vse +iz družine Pugelj (Alojz Fabijančič)/7/; za +moža Franca – obl. in vse +iz druž. Žužek (žena Olga Žužek z druž.)/8/; za +starše, brate in sestre iz družine Tomsič in Ludvik (Ivanka Tomsič z druž.)/29/; za vse +iz družine Hočevar (Katarina in Tone Cevec z druž.)/30/; za vse + Brne in Poklar (Tone in Marija Brne z druž.)/31/; v dober namen (Tone in Marija Brne)/32/; za +Marijo Valenčič (Gabrijela Burgar z druž.)/33/; za vse +Štavar in Štemberger (Max in Marija Štavar)/45/; za +moža Štefana, +starše Pavlo in Antona Smrdel ter +sestro Marijo Vran (Zvonka Čuček)/46/; za +Margareth McKean – obl. (mož Chris)/57/; za +sestro Metko McKean (Janika in Russell Rutherford z druž.)/58/; za +Toneta in Magdaleno Tomšič (prijatelji)/59/; za +Anico Kodila – 1. obl. (mož Aleksander, hčerka Susi, sinova Eddy in Michael z družinami)/61/; za +mamo Frančiško Setnikar – 55. obl., +očeta Ivana – 50. obl., brata Ivana – 41. obl. in sestro Tončko Pižem – 15. obl. (Draga Gelt z druž.)/62/; za +svaka Frenka Kumpa /+10.2.2016 v bolnišnici v Novem mestu, doma iz Uršnjih Sel, rojen 3.12.1935/(Lojze Jakša z druž.)/63/; za +nečaka Dušana Rabiča /+17.2.2016 v Mariboru, star 76 let/(Anita Pleško z druž.)/60/; za +ženo Milko Rožič (Marjan Rožič z druž.)/64/; za +sestro Pavlo Kavčič FBS /65/.

Prvo berilo:
Bog sklene zavezo z Abrahamom.
Odpev: GOSPOD JE MOJA LUČ IN MOJA REŠITEV.
Drugo berilo: Kristus bo tudi nas poveličal.
Evangelij: Jezus se med molitvijo spremeni.

MARIJA, MATI MOJA , tolažba sladka meni,  
siroti zapuščeni, v dolini solzni si.
Ko jaz se spomnim nate, se v meni v prsih zgane,
od radosti neznane zapoje mi srce.

          Kaj bi srce ne pelo, zakaj bi se ne vnelo,
          v radosti ne gorelo, če k tebi se ozrem?
          Vse svetle vidim zarje, zmagujem vse viharje,
          saj Mati božja varje me zvesto noč in dan.

Nebeška Mati moja! Ob tvoji roki roma
po poti tja do doma naj varno tvoj otrok.
Ob koncu pa Marija, naj umrem v ljubezni tvoji,
končani bodo boji, pri tebi bom doma.

Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016 ima geslo »Learning more, creating change« in nas s posebnimi 'šparovčki' vabi k dobrodelnosti. Šparovčke si lahko vzamete ob izhodih iz cerkve.

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA
imamo v postnem času ob petkih ter ob nedeljah pred sveto mašo. POSTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 12. marca 2016. Ob 10. uri dopoldne se bomo zbrali pred našo kapelico, nato imeli pobožnost križevega pota ter ob 11. uri sveto mašo.

SLOMŠKOVA ŠOLA danes začenja s poukom. Med mašo bo blagoslov učencev in šolskih torb. Redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku od 11.10 do 13. ure. Učenci in starši so seveda vedno povabljeni najprej k sveti maši ob 10. uri dopoldne.

DRUŽINSKO KOSILO s danes pripravile članice Društva sv. Eme pod vodstvom predsednice Olge Bogovič. Pred kosilom bo v dvorani med kulturnim programom PREDSTAVITEV 664 strani obsežne KNJIGE naše organistinje Katarine Vrisk, Anthology of Sloveninan Australian Musicians(Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov). To bo letos tudi naše odlično praznovanje slovenskega kulturnega praznika.

Katarini iskrene čestitke za izredno pomembno delo, ki je nastajalo šest let in pol in je iz začetne zasnove z nekaj nad 150 strani naraslo na obsežnih 664 strani in dva CD-ja s posnetki glasbe 70 glasbenikov, ki so predstavljeni v knjigi. Na predstavitvi bodo sodelovali glasbeniki in pevski zbor Planika. Knjigo bo predstavila veleposlanica Republike Slovenije v Avstraliji gospa Helena Drnovšek Zorko. Naročniki boste knjigo lahko prejeli danes; knjige pa so tudi v prosti prodaji. Cena knjige je $95 in dva CD-ja sta $30. Avtorica bo knjige tudi podpisovala.


POGREB:
Sestra PAVLA KAUČIČ FBS je umrla pretekli torek, 16. februarja 2016, v Domu Lenart, Sv. Lenart v Slovenskih goricah. Rojena je bila 30.08.1937, župnija Sv. Jurij ob Ščavnici. Pogrebno mašo je daroval nadškof v pokoju dr. Franc Kramberger pretekli četrtek, 18.2.2016, v Slovenski Bistrici. Naj počiva v Božjem miru!
Bog povrni vsem dobrotnikom in sodelavcem!

1. Postna nedelja
14. februar 2016
M A Š N I   N A M E N I

KEW ob 9.00 dop.: Za + starše Gjerek in Novak in vse pokojne iz obeh družin ter za zdravje moža Toneta (Sabina Gjerek z druž.).
GEELONG ob 12.15 pop.: Za +Avgusta Glávnika - 3. obl. (Lidija Čušin).
Med mašo bo krščen JULIAN Nicolai Peršič. Čestitke staršem Mariji in Petru, botroma Katarini in Dominicu ter starim staršem!
ST. ALBANS ob 5.00 pop.: Za +Slavkota Rutarja – obl. (Marija Rutar z druž.).

Prvo berilo: Odrešeni izpovedujejo vero.
Odpev: GOSPOD, BODI Z MENOJ V STISKI.
Drugo berilo: Vero je treba izpovedati.
Evangelij: Jezus zavrne skušnjavca.

ZVONOVI ZVONIJO, PREMILO POJO,
častijo preblaženo lurško Gospo.

ODPEV: AVE, AVE, AVE MARIJA, AVE, AVE, AVE, MARIJA!

Oziraj se, lurška Marija, na nas, veselo prepevamo tebi na glas. ODPEV.

Ti bela obleka obdaja telo, spočetje brezmadežno znači lepo. ODPEV.

V nebo se ozirajo tvoje oči, po Bogu naj vsako srce hrepeni. ODPEV.

Tolaži nas, Mati, v nevarnosti zdaj, ob smrti odpri nam preblaženi raj. ODPEV.

Premilo so sklenjene tvoje roke, ti Jezusa prosiš za naše dolge. ODPEV.
ZAČETEK POSTNEGA ČASA:
Preteklo pepelnično sredo, 10. februarja, smo začeli postni čas; 40-dnevno pripravo na praznovanje Jezusovega vstajenja. Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016 ima geslo »Learning more, creating change« in nas s posebnimi 'šparovčki' vabi k dobrodelnosti.

SLOMŠKOVA ŠOLA bo začela s poukom prihodnjo nedeljo, 21. februarja 2016, po sveti maši od 11.10 do 13. ure. Med mašo bo blagoslov učencev in šolskih torb, zato naj pridejo otroci oblečeni v šolske uniforme in s torbami. Redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku.

DRUŽINSKO KOSILO bodo prihodnjo nedeljo pripravile članice Društva sv. Eme pod vodstvom predsednice Olge Bogovič. Pred kosilom bo v dvorani med kulturnim programom PREDSTAVITEV 664 strani obsežne KNJIGE naše organistinje Katarine Vrisk, Anthology of Sloveninan Australian Musicians(Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov). To bo letos tudi naše odlično praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Katarini iskrene čestitke za izredno pomembno delo, ki je nastajalo šest let in pol in je iz začetne zasnove z nekaj nad 150 strani naraslo na obsežnih 664 strani in dva CD-ja s posnetki glasbe 70 glasbenikov, ki so predstavljeni v knjigi. Na predstavitvi bodo sodelovali glasbeniki in pevski zbor Planika. Knjigo bo predstavila veleposlanica Republike Slovenije v Avstraliji gospa Helena Drnovšek Zorko. Naročniki boste knjigo lahko prejeli tisti dan; knjige pa bodo tudi v prosti prodaji. Cena knjige je $95 in dva CD-ja sta $30.

POGREBI:


JANJA KOTNIK  rojena SLAVEC
je umrla za posledicami možganske kapi v soboto, 6. februarja 2016, v Monash Medical Centre v Claytonu. Rojena je bila 9. marca 1958 v Melbournu. Pogrebna maša je bila v četrtek, 11. februarja, v cerkvi St. John Vianney, Springvale (Mulgrave). Pokopana je na pokopališču Springvale. Sožalje možu Eddieju, hčerki Briani, staršema Frenku in Ivanki Slavec, Eddiejevima staršema Janezu in Francki Kotnik ter ostalim sorodnikom.

MILKA ROŽIČ rojena NIKŠIĆ
je umrla 11. februarja 2016 v Broadmeadows Pallative Care. Rojena je bila 7. oktobra 1932 v mestu Otočac v Liki na Hrvaškem. Pogrebna maša bo prihodnjo sredo, 17. februarja 2016, ob 1.30 popoldne v cerkvi St. Matthews v Fawknerju. Pokopana bo ob 3. uri popoldne na pokopališču Northern Memorial Park, Box Forest Road, Fawkner. Sožalje možu Mariu in družini.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!


NAŠA OZNANILA NA INTERNETU:
Že tretje leto lahko berete naša Oznanila na Stičišču avstralskih Slovencev na naslovu:
http://www.glasslovenije.com.au - tam kliknete na Slovenian Catholic Missions in Australia – Melbourne.
5. NEDELJA MED LETOM
7. februar 2016
M A Š N I   N A M E N I :

KEW ob 10.00 dop.: Za +sestro Marijo Valenčič – 30. dan (Alojz Fabijančič).
SPOMINI: Za vse +iz družin Mikolič in Perič (Anton Mikolič)/39/; za +Ivanko in Jožeta Štemberger (Kristina Vičič z druž.)/40/; za +mamo Nado – 30. dan in +očeta Jožeta Bole /+2009/(sin Eddie, hčerka Veronica Gregorič z druž., sestri +Nade: Tončka Smrdelj z druž. v Melbournu in Vera Česnik z druž. ter svakinja Francka Smrdelj z druž. v Sloveniji; sestri +Jožeta: Betka Bole in Ančka Fajdiga z družinama v Sloveniji)/41/; za +svakinjo Marijo Mavrič /+28.2.2016 v domu ostarelih v Velenju, pokopana v Radmirju (Tilka Lenko z druž.)/42/; za +Jožeta Žugiča (žena Marija, hčerki Jožica in Branka z družinama)/43/; za vse žive in +Kerec (Lojze in Marija Kerec)/44/. Prvo berilo: Prerok se odzove Božjemu klicu.

Odpev: GOSPOD, VPRIČO ANGELOV TI PREPEVAM.
Drugo berilo: Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero.
Evangelij: Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom.

STOTISOČ POZDRAVOV jaz hranim za te,
Marija, ker ljubi te moje srce. Vsa sreča prihaja iz tvojih mi rok, ti mati si moja in jaz tvoj otrok.                    
S skrbjo materinsko me spremljaš povsod,
                    
življenje je moje niz tvojih dobrot.
                    
V veselju in kadar zastre se nebo,
                   
nad mano bedi materinsko oko.

Kjer hodim, Marija, jaz mislim na te,
saj nosim te vpisano v svoje srce, ki zate hvaležno je bilo vsak hip in tebi veljal bo moj zadnji utrip.   ***

Danes je pustna nedelja.
Pri sveti maši se bomo seznanili z drugim delom postnega pisma slovenskih škofov, akolit Chris pa bo prebral postno pismo nadškofa Melbourna dr. Denisa Harta. ***

V ponedeljek praznujemo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan.
V Kew bomo praznovanje prenesli na tretjo nedeljo v februarju, 21. februarja, ko bo pred družinskim kosilom v dvorani med kulturnim programom predstavitev nad 600 strani obsežne knjige Katarine Vrisk, Antologija slovensko-avstralskih glasbenikov.

ZAČETEK POSTNEGA ČASA: Prihodnjo sredo, 10. februarja, je pepelnica.
Ta dan je strogi post. Sveta maša z obredom pepeljenja bo v Kew ob 10. uri dopoldne. Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016 ima geslo »Learning more, creating change«.

SLOMŠKOVA ŠOLA
bo pričela s poukom tretjo nedeljo v februarju, 21. februarja 2016, po sveti maši od 11.10 do 13. ure. Med mašo bo blagoslov učencev in šolskih torb, zato naj pridejo otroci oblečeni v šolske uniforme in s torbami. Redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku.

SVETI KRST:
WILLIAM James Harthen (mati Barbara Smrdel, oče Scott) je bil krščen v naši cerkvi 6.2.2016. Danes bo ob 12. uri krščena CHLOE Lehpamer (mati Anita Poščič, oče Terry). Čestitamo!

POGREBI:
ANTON (TONE) PROSEN je umrl 30. januarja 2016 na svojem domu v Avondale Heights. Rojen je bil 25. maja 1933 v vasi Harije. Rožni venec zanj bo v cerkvi St Martin de Porres, Military Road, Avondale Heights v torek, 9. februarja 2016, ob 1.30 popoldne. Sledila bo pogrebna maša. Ob 3.30 bo pokop na pokopališču Keilor. Sožalje ženi Mariji ter hčerkama Liliani Conlan in Lorraine Ivančič ter družinama, bratu Vinku v Harijah, sestri Magdi v Venezueli in sestri Mary v Melbournu in družinam.

JOŽE ŽUGIČ je umrl v četrtek, 4. februarja 2016, v domu Carnsworth v Kew. Rojen je bil 22. avgusta 1937 v vasi Brezovice, občina Krško. Rožni venec bo v naši cerkvi v Kew v četrtek, na praznik Lurške Matere Božje, 11. februarja, ob 10.30 dopoldne. Ob 11. uri bo pogrebna sveta maša ter nato sedmina v dvorani. Pokopan bo na pokopališču Keilor v torek, 16. februarja, ob 1.00 popoldne. Sožalje ženi Mariji ter hčerkama Jožici Vidmajer in Branki Žugič ter družinama, polbratu Franciju in polsestri Mariji Škedelj z družinama v Sloveniji.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

NAŠA OZNANILA NA INTERNETU: Že tretje leto lahko berete naša Oznanila
na Stičišču avstralskih Slovencev na naslovu:
http://www.glasslovenije.com.au - tam kliknete na Slovenian Catholic Missions in Australia – Melbourne.

4. NEDELJA MED LETOM
31. januar 2016

KEW ob 10.00 dop.: Za +očeta Antona Šabec – 22. obl. (otroci z  družinami).

SPOMINI: Za +Genovefo Vidovič (hčerka Angelca Povh z druž.)/333/; za +starše Franca in Jožefo Trbanc ter pokojna brata Franca in Pavleta (Peter Trbanc z druž.)/34/; za +Marijo Škabar – 1. obl. (sin Andrew z druž.)/35/; za +moža Adolfa Horvata (žena Mimika)/36/; za +Marijo Oppelt Oppelli – 30. dan (Zora Kirn)/37/; za +sestro Anico Udovič /+28.01.2016 v domu ostarelih v Logatcu, stara 75 let/(Majda in Srečko Brožič z druž.)/38/.

Prvo berilo: Bog postavi Jeremija za preroka.
Odpev: MOJA USTA BODO OZNANJALA TVOJE ODREŠENJE.
Drugo berilo: Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja.
Evangelij: Jezus ni prerok samo za Jude.

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ! Vse že spi, je polnoč,
le Devica z Jožefom tam v hlevcu var'je Detece nam.
Spavaj, Dete sladko, spavaj, Dete sladko.

Sveta noč, blažena noč! Prišla je nam pomoč,
Dete Božje v jaslih leži, grešni zemlji radost deli;
rojen je Rešenik, rojen je Rešenik.

Sveta noč, blažena noč! Radostno pevajoč
angeli Gospoda slave, mir ljudem na zemlji žele:
človek, zdaj si otet, človek, zdaj si otet.

Nadškof msgr. Stanislav Zore OFM je danes med rojaki v Adelaidi. Zvečer se vrne v Melbourne ter jutri, v ponedeljek, 1. februarja zvečer, odpotujeta z bratom Francijem domov v Slovenijo, kjer ga že naslednji dan, na svečnico, 2. februarja, čakajo delovne obveznosti, saj bo že tisti večer v Ljubljani gostil državnega tajnika Vatikana - vatikanskega 'zunanjega ministra' kardinala Pietra Parolina, ki bo v Ljubljani odprl in blagoslovil nove prostore nunciature ter sklenil leto posvečenega življenja.

Nadškofu patru Stanetu smo hvaležni za njegov pastoralni in bratski obisk.
Nadškof in njegov brat Franci pa sta hvaležna za vse pozornosti in srečanja, ki sta jih doživela ob rojakih in z rojaki.

Danes bomo pred sveto mašo blagoslovili sveče ob prazniku Gospodovega darovanja v templju – svečnica, ki bo v torek, 2. februarja. V torek bo praznična sveta maša in blagoslov sveč ob 10. uri dopoldne. Po stari slovenski navadi imamo jaslice do svečnice in tudi pojemo božične pesmi, zato bomo še danes in na svečnico zapeli Sveta noč, blažena noč.

PRVI PETEK in PRVA SOBOTA sta v tem tednu. Sveta maša je v Kew redno od torka do četrtka ob 8. uri zjutraj, ob petkih, sobotah in nedeljah pa ob 10. uri dopoldne. Le drugo nedeljo v mesecu je v Kew sveta maša ob 9. uri dopoldne, v Geelongu ob 12.15 popoldne ter v St Albansu ob 5. uri popoldne.

SLOMŠKOVA ŠOLA bo imela vpis prihodnjo nedeljo, 7. februarja 2016, začetek pouka bo tretjo nedeljo, 21. februarja 2016, po sveti maši od 11.10 do 13. ure. Med mašo bo blagoslov učencev in šolskih torb, zato naj pridejo otroci oblečeni v šolske uniforme in s torbami. Redni pouk bo vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku.

NAŠA OZNANILA NA INTERNETU: Že tretje leto lahko berete naša Oznanila na Stičišču avstralskih Slovencev na naslovu: http://www.glasslovenije.com.au - tam kliknete na Slovenian Catholic Missions in Australia – Melbourne.

Bog povrni vsem sodelavcem in dobrotnikom!

24. januar 2016
KEW ob 10.00 dop.: Za +mamo Pavlo Mesarič – 2. obl. in +očeta Franca (Janez Mesarič z druž.). SPOMIN: Za +očeta Ivana Mejača in +mamo Mimi Mejač (hčerke Ana, Nataša in Ivanka z družinami)/28/.

Prvo berilo: Zbrano ljudstvo razume postavo, ko se bere.
Odpev: GOSPOD, TVOJE BESEDE SO DUH IN ŽIVLJENJE.
Drugo berilo: Vsi smo Kristusovo telo in med seboj udje.
Evangelij: Pismo se izpolnjuje na Jezusu.

Med nami je danes pater Robert Matthews iz Box Hilla, ker je pater Ciril z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom v Sydneyu. Pri sveti maši se bomo spomnili naše nove domovine ob njenem prazniku Australia Day, ki ga praznujemo v torek, 26. januarja. Tukaj je molitev za našo novo domovino:
Grant, we pray, O Lord our God, that as the Cross shines in our southern skies, so may Christ bring light to our nation, to its peoples old and new, and by saving grace, transform our lives. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

Nadškof msgr. Stanislav Zore OFM je danes med rojaki v Sydneyu in Wollongongu, v prihodnjem tednu bo v Queenslandu ter ob koncu tedna v Južni Avstraliji. V nedeljo, 31. januarja 2016, se zvečer vrne v Melbourne ter v ponedeljek, 1. februarja, odpotujeta z bratom Francijem domov v Slovenijo, kjer ga že naslednji dan, 2. februarja, čakajo delovne obveznosti, saj bo že tisti večer v Ljubljani gostil državnega tajnika Vatikana - vatikanskega 'zunanjega ministra' kardinala Pietra Parolina, ki bo odprl in blagoslovil nove prostore nunciature v Ljubljani.

SPOMINSKE OBLETNICE V LETU 2016

65 let od prihoda prvih dveh frančiškanov v Avstralijo iz ZDA;
65 let izhajanja Misli;
60 let misijona v Melbournu;
50 let pa mineva od prihoda prvih sester frančiškank v Avstralijo.

Z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom se skupaj hvaležno oziramo na prehojeno pot, da bi zmogli še naprej po svojih močeh in z Božjim blagoslovom živeti in delati za skupno dobro in zveličanje duš! Saj je vse začeto delo pred 65. leti še vedno rodovitno in, hvala Bogu, še vedno živo in potrebno.

Revija MISLI bo na praznik dneva Avstralije – na Australia Day, 26. januarja 2016, vstopila v 65. leto svojega rednega izhajanja. Izšla bo v šestih številkah kot dvomesečna revija. Naročnina za letošnje leto je $60, letalsko po svetu $120. Hvala vsem, ki redno poravnate naročnino za tekoče leto in darujete v tiskovni sklad patra Bernarda.

Prihodnjo nedeljo, 31. januarja 2016, bomo pred sveto mašo blagoslovili sveče ob prazniku Gospodovega darovanja v templju – svečnica, ki bo 2. februarja.

SLOMŠKOVA ŠOLA bo imela vpis v nedeljo, 7. februarja 2016, in začetek pouka tretjo nedeljo, 21. februarja 2016.

POGREB:
ELIZABETH (LIZ) ANN ČELIGOJ roj. PRICE je umrla 18. januarja 2016
na svojem domu v Park Orchards. Rojena je bila 13. junija 1952 v kraju Carterton v Novi Zelandiji. Pogrebna maša je bila v naši cerkvi v Kew v soboto, 23. januarja, ob 10. uri dopoldne, sledilo je še slovo v kapeli krematorija v Lilydale. Sožalje možu Matevžu (rojen v Knežaku), sinu Jacobu in hčerki Caitlin, bratom in sestram ter družini Woppel in družinama Petra Tomšiča in pokojnega Toneta Tomšiča.

JEZUSOV KRST
10. januar 2016
M A Š N I   N A M E N I

KEW ob 9.00 dop.: Za +očeta Jožeta Mlinarja – obl. (Lojzka Vučko z druž.).
SPOMINI: Za pokojne iz družin Nuncija in Birsa (Milena Birsa z druž.)/431/; za +Staneta Kirna – ob roj. dnevu (Zora Kirn z druž.)/18/; za +sestro Marijo Valenčič (Alojz Fabijančič)/19/.

GEELONG ob 12.15 pop.:
Za +Rozi Seljak (mož Alojz, sin Ray z druž. in hčerka Zlata). SPOMINI: Za vse +Bole, Blaško in Šinkovec (Ivan in Lidija Bole z druž.)/441/; za +Ivanko Ivančič (mož Franc in sin Frenki)/442/.
ST ALBANS ob 5.00 pop.: Za +ženo Albino Jaksetič  - 3. obl. (Franc Jaksetič z druž.). SPOMINI: Za +Susie Smrdelj roj. Baligač (oče Štefan Baligač z druž.)/20/.

Prvo berilo: Božja slava se bo razodela in vse človeštvo jo bo videlo.
Odpev: SLÁVI, MOJA DUŠA, GOSPODA.
Drugo berilo: Jezus nam je podaril rešenje po kopeli in prenovitve v Sv. Duhu.
Evangelij: Oče pričuje o Sinu.

 POSLUŠAJTE VSI LJUDJE, sveti Jožef v mesto gre:
Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem.
         Ko pa v mesto prideta, prenočišče iščeta:
         »Oj ti mesto betlehemsko, da nas nočeš prenočit!«
Sveti Jožef govori: »Za večerjo me skrbi.«
Pa Marija ga tolaži: »Saj večerje treba ni!«
         Ko pa v mesto prideta, bajtico zagledata:
         Tam na gmajnci, v revni štalci je rodila Jezusa.
Vsi zapojmo iz srca, v slavo Jezusa Boga:
Da nam dete betlehemsko blagoslov svoj sveti da.
                                                                                                                    
OBISK LJUBLJANSKEGA NADŠKOFA msgr. STANISLAVA ZORETA
Nadškof pater Stane bo prispel na melbournsko letališče v zgodnjih jutranjih urah prihodnji petek, 15. januarja 2016. Spremljal ga bo njegov brat Franci, ki živi z družino v Kamniku. V soboto 16. januarja bo obiskal grob p. Bazilija na pokopališču Keilor, kjer bo molil za vse pokojne slovenske rojake v Avstraliji, in poromal v Ta' Pinu.
Prihodnjo nedeljo, 17. januarja, bo
ob 10. uri dopoldne maševal v naši cerkvi v Kew. Po maši bo program v dvorani in slovesno družinsko kosilo, ki ga bodo pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič.

Nekaj STATISTIČNIH PODATKOV za leto 2015:  KRSTOV
smo imeli 13 (8 dečkov, 5 deklic); v letu 2014 jih je bilo 15 (9 dečkov, 6 deklic). POROKE so bile 3 (letu 2014 so bile 4). V Kew smo imeli okrog 10.000 svetih obhajil. SMRTI: V letu 2015 smo se v Viktoriji poslovili od 63 rojakov (38 moških in 25 žensk); v letu 2014 od 42 rojakov (22 moških in 20 žensk). Prav je, da se jih spominjamo v svojih molitvah in pri daritvi svete maše, prav tako pa seveda tudi vseh naših prednikov, starih staršev, staršev, sorodnikov, prijateljev in dobrotnikov. Hvala vsem, ki v te namene darujete za svete maše.
VAŠI DAROVI
prejšnjo nedeljo: prva nabirka $349.20; druga nabirka $233.25; darovi v kuverticah $665. Hvala!


Revija MISLI bo 26. januarja 2016 vstopila v 65. leto svojega rednega izhajanja.
Izšla bo v šestih številkah kot dvomesečna revija. Naročnina za letošnje leto je $ 60, letalsko po svetu $ 120. Hvala vsem, ki redno poravnate naročnino za tekoče leto in darujete v tiskovni sklad patra Bernarda. Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom našega misijona in pri reviji Misli; hvala za vse Vaše delo, darove in praznična voščila. Vedno znova smo potrjeni z Vašo zvesto pozornostjo, pripravljenostjo za pomoč in dobroto. Bog povrni vsem!V novem letu 2016 želimo vsem obilje milosti, da bi bili Vaši dnevi zaznamovani z mirom, dobroto, ljubeznijo, razumevanjem. Bog živi!
                          pater Ciril, pater David, misijonarka Marija Anžič

POGREBI:

ANTON (TONE) TOMŠIČ
je umrl 30.12.2015 na domu svojega sina Elvisa v Mill Parku. Rojen je bil 2.10.1929 v Knežaku. Rožni venec bo danes, v nedeljo, 10. januarja, ob 7. uri zvečer v naši cerkvi. Pogrebna maša bo jutri, v ponedeljek, 11. januarja 2016, ob 12. uri (opoldne). Pokopan bo ob 2. uri popoldne v grob pokojne žene Magdalene na pokopališču Keilor. Sožalje sinu Elvisu, hčerki Betty (Elizabeth), bratu Petru ter sestri Ivani Woppel z družinami.

WERNER REMŠNIK
je umrl 2. januarja 2016 v Northern Hospital v Eppingu. Rojen je bil 12.03.1926 v kraju Selnica pri Rušah. Pogrebna maša bo v naši cerkvi v Kew prihodnji torek, 12. januarja, bo 10. uri dopoldne. Sožalje ženi Mili ter hčerkam Olgi in Veri z družinama in hčerki Ankici. 

SLAVI ŠANC
je umrla 5.1.2016 v domu v Rosebud. Rojena je bila v Trbovljah. Pogrebni obred je bil pretekli četrtek, 7.1.2016, na pokopališču Bunurong Memorial Park.
Naj vsi naši rajni počivajo v Božjem miru!

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
SVETI TRIJE KRALJI

3. januar 2016

M A Š N I   N A M E N I :
KEW ob 10.00 dop.: Za +moža Ivana in mamo Marijo Darovec (Melita Zupan z druž.). SPOMINI: Za patra Valerijana - ob njegovem 90. rojstnem dnevu (6.1.2016); za +mamo Nado Slavec – ob roj. dnevu (Aleksander z druž.)/436/; za +Milko in Franca Hervatin (N.N.)/437/; za +Ivanko Kalčič – 1. obl. (Aleksander Slavec z druž.)/438/; za +Albina Smrdelj (žena Tončka ter sin Robert in hčerka Magda Candusso z družinama)/439/; za +stare starše Andreja in Antonijo Smrdelj ter starše Jožeta in Ivanko Smrdelj (Tončka Smrdelj z durž.)/440/; za +Marijo Oppelli (Zora Kirn)/15/; za +Emila Fatovića – 30. dan (žena Slava z druž.)/16/; za +Marijo Valenčič (Majda in Srečko Brožič z druž.)/17/; za vse pokojne, od katerih se bomo poslovili v prihodnjih dneh.

Prvo berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.
Odpev: GOSPOD, VSI NARODI TI BODO SLUŽILI.
Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube.
Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju.

TAM STOJI PA HLEVČEK, tam stoji pa hlevček,
lepi hlevček Betlehem, lepi hlevček Betlehem.

Tam hite pastirci, tam hite pastirci v hlevček lepi, Betlehem.
Glejte, trije kralji v zlati lepi halji na kamelah jezdijo.
Prineso darila: sladkega kadila, mire, čistega zlata.
Tiho pristopimo, srčno počastimo ljubega Zveličarja.

OBISK LJUBLJANSKEGA NADŠKOFA msgr. STANISLAVA ZORETA
Nadškof pater Stane bo prispel na melbournsko letališče v zgodnjih jutranjih urah v petek, 15. januarja 2016. Spremljal ga bo njegov brat Franci, ki živi z družino v Kamniku. V soboto 16. januarja bo obiskal grob p. Bazilija na pokopališču Keilor, kjer bo molil za vse pokojne slovenske rojake v Avstraliji, in poromal v Ta'Pinu. V nedeljo, 17. januarja, bo ob 10. uri dopoldne maševal v naši cerkvi v Kew. Po maši bo program v dvorani in slovesno družinsko kosilo, ki ga bodo pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu predsednice Olge Bogovič.

Nekaj STATISTIČNIH PODATKOV za leto 2015:  KRSTOV
smo imeli 13 (8 dečkov, 5 deklic); v letu 2014 jih je bilo 15 (9 dečkov, 6 deklic). POROKE so bile 3 (letu 2014 so bile 4). V Kew smo imeli okrog 10.000 svetih obhajil. SMRTI: V letu 2015 smo se v Viktoriji poslovili od 63 rojakov (38 moških in 25 žensk); v letu 2014 od 42 rojakov (22 moških in 20 žensk). Prav je, da se jih spominjamo v svojih molitvah in pri daritvi svete maše, prav tako pa seveda tudi vseh naših prednikov, starih staršev, staršev, sorodnikov, prijateljev in dobrotnikov. Hvala vsem, ki v te namene darujete za svete maše.

Revija MISLI bo 26. januarja 2016 vstopila v 65. leto svojega rednega izhajanja.
Izšla bo v šestih številkah kot dvomesečna revija. Naročnina za letošnje leto je $ 60, letalsko po svetu $ 120. Hvala vsem, ki redno poravnate naročnino za tekoče leto in darujete v tiskovni sklad patra Bernarda. Hvala vsem sodelavcem in dobrotnikom našega misijona in pri reviji Misli; hvala za vse Vaše delo, darove in praznična voščila. Vedno znova smo potrjeni z Vašo zvesto pozornostjo, pripravljenostjo za pomoč in dobroto. Bog povrni vsem!

V novem letu 2016 želimo vsem obilje milosti, da bi bili Vaši dnevi zaznamovani z mirom, dobroto, ljubeznijo, razumevanjem. Bog živi!

pater Ciril, pater David, misijonarka Marija Anžič

POGREBI:
SUZANA (SUSIE) SMRDELJ roj. BALIGAČ je umrla 26.12.2015; mrtvo so našli v njenem domu v Sunbury. Rojena je bila 26.01.1966 v Melbournu. Pogrebna maša bo v cerkvi Sacred Heart v St Albansu (kdaj, še ni znano). Pokopana bo na pokopališču Keilor. Sožalje otrokom Stevenu, Amandi in Jani, očetu Štefanu Baligaču ter sestrama Slavici in Tamari ter bivšemu možu Johnyju.

GERDA KRAJNC roj. SMITH je umrla 29.12.2015 na svojem domu v East Doncaster. Rojena je bila 19.06.1943 na Nizozemskem (Holandija). Pogrebna maša bo v naši cerkvi v Kew v petek, 8. januarja 2016, ob 10. uri dopoldne. Kremirana bo v Springvale. Sožalje možu Lojzetu ter hčerki Aniti in sinu Lojzetu z družinama.

NADA BOLE roj. SMRDELJ je umrla 30.12.2015 v bolnišnici Royal Melbourne Hospital. Rojena je bila 29.04.1929 v vasi Selce, župnija Slavina. Rožni venec za pokojno bo prihodnjo sredo, 6. januarja 2016, ob 10. uri dopoldne v naši cerkvi v Kew. Ob 10.30 bo pogrebna maša. Pokopana bo v grob pokojnega moža Jožefa na pokopališču Keilor. Sožalje hčerki Veronici Gregorič z družino, sinu Eddieju, sestri Tončki Smrdelj v Melbournu ter sestri Veri Česnik v Pivki in družinama ter družini pokojnega brata Jožefa v Selceh.

ANTON (TONE) TOMŠIČ je umrl 30.12.2015 na domu svojega sina Elvisa v Mill Parku. Rojen je bil 2.10.1929 v Knežaku. Rožni venec bo v nedeljo, 10. januarja, ob 7. uri zvečer v naši cerkvi. Pogrebna maša bo v ponedeljek, 11. januarja 2016, ob 12. uri (opoldne). Pokopan bo ob 2. uri popoldne v grob pokojne žene Magdalene na pokopališču Keilor. Sožalje sinu Elvisu, hčerki Betty (Elizabeth), bratu Petru ter sestri Ivani Woppel z družinami.

MARIJA VALENČIČ roj. FABIJANČIČ je umrla 1. januarja 2016 v Royal Melbourne Hospital. Rojena je bila 01.04.1936 v vasi Podbeže pri Ilirski Bistrici. Pogrebna maša bo prihodnji teden v cerkvi St. Mathew's v Fawknerju. Pokopana bo v grob pokojnega moža Alojza na pokopališču Fawkner. Sožalje hčerki Sonji Ferraro z družino, sinu Stojanu ter bratu Alojzu Fabijančiču.

WERNER REMŠNIK je umrl 2. januarja 2016 v Northern Hospital v Eppingu. Rojen je bil 12.03.1926 v Ormožu. Sožalje ženi Mili ter hčerkam Olgi in Veri z družinama in hčerki Ankici.

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Povezave versko
središče Kew
Predsednik Türk z redom za zasluge odlikoval patra Cirila Božiča Obisk nadškofa dr. Denis J. Harta v SlovenijiBiserna maša patra Valerijana v MelbournuCerkev Svetih bratov Cirila in Metoda KewSlovenski frančiškani v Avstraliji Sestre frančiškanke BrezmadežneKrižev pot Zorke Černjakslovenski mladinski koncertmelbourne 2014
40 Slovenski mladinski
koncert Melbourne 2014
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011 36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010
Arhiv 2009Arhiv 2010Arhiv 2011-12Božični večer 2008Velikonočni utrinki 200940 letnica Kew in
obisk škofa in provinciala 2008

Slovenian Media House ©