koncertMelbourne2014
 

Naslovna stran Home Misijon Kew, MelbourneMisijon Merrylands, SydneyMisijon AdelaideDruštva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in AustraliaMisli Mediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave Pišite nam Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

SLOVENSKI MISIJON SV. CIRILA IN METODA, MELBOURNE - KEW
SLOVENIAN MISSION Sts. CYRIL AND METHODIUS, MELBOURNE - KEW

19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101, Australia
Poštni naslov - postal address: PO Box 197 KEW VIC 3101, Australia
Tel.: 03 9853 7787; International Phone + 61 3 9853 7787
Pater Ciril A. Božič OFM, OAM
p. David Šrumpf OFM
Marija Anžič, laiška misijonarka, urednica Misli

SLOVENIAN YOUTH CONCERTS 1975-2014
Themes and Locations

1975 – Prvi slovenski mladinski koncert / The First Slovenian Youth Concert, Melbourne

1976 – Slovenska mat’ me je rodila, slovenske pesmi pevala / A Slovenian Mother Gave Birth To Me;
She Was Singing Slovenian Songs, Sydney

1977 – V srcu jo nosimo (We Carry Her in Our Hearts) Canberra

1978 – Koncert ’78 (Concert ’78) Melbourne

1979 – Leto otroka (Year of the Child) Melbourne

1980 – Beseda materina – dota dragocena (A Mother’s Word – A Precious Gift) Melbourne

1981 – Zapojmo, bratje! (Let Us Sing, Brothers!) Melbourne

1982 – Vesela pesem naj doni (May a Happy Song Ring Out) Melbourne

1983 – Naša pesem naj živi (May Our Song Live) Melbourne

1984 – Pesem nas združuje (Song Unites Us) Sydney

1985 – Slovenska pesem iz roda v rod

(Slovenian Song From Generation To Generation) Adelaide

1986 – Naša pesem naj živi (May Our Song Live) Canberra

1987 – Poslušaj s srcem (Listen With Your Heart) Melbourne

1988 – Naša lipa naj cveti (Let Our Linden Tree Blossom) Wollongong

1989 – Vedi, da si slovenskega naroda dedič (Know, You Are Of Slovenian Heritage) Adelaide

1990 – Slovensko srce bije v prsih mi! (A Slovenian Heart Beats In My Breast) Sydney

1991 – Ko korenin se zavemo (Be Aware Of Your Roots) Canberra

1992 – Pod svobodnim soncem (Under the Sun of Freedom) Melbourne

1993 – Spomin, ki opominja (Reminiscing) Sydney

1994 – Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko govoriti in peti
(To Be a Slovenian Is Nothing Else Than Think Slovenian, Speak and Sing Slovenian) Adelaide

1995 – Most ljubezni (Bridge Of Love) Sydney

1996 – Korajža velja (Courage is Priceless) Melbourne

1997 – Podajmo si roke (Let’s Shake Hands) Sydney

1998 – Kultura nas druži (Culture Keeps Us Together) Canberra

1999 – Praznujmo - 25 let! (Let’s Celebrate - 25 Years!) Melbourne

2000 – Veliki jubilej 2000 (The Great Jubilee 2000) Adelaide

2001 – Fusion Sydney

2002 – Pojte hribi in doline (Let The Mountains and Valleys Sing) Melbourne

2003 – Poživimo skupnost (Ignite – All Fired Up) Sydney

2004 – Skupno na poti (On The Path Together) Adelaide

2005 – Kruh naš vsakdanji (Our Everyday Bread) Melbourne

2006 – Prijatelji za vedno (Friends Forever) Sydney

2007 – Spoštuj preteklo, živi danes, delaj za prihodnost

(Respect The Past, Live Today, Work For The Future) Canberra

2008 – Ostanimo v srcu mladi (In Our Hearts Forever Young) Adelaide

2009 – En sam utrip srca (In a Single Heartbeat: Mother, Homeland, God) Geelong

2010 – Znova povezani (Reconnect) Sydney

2011 – Žive priče v pesmi in besedi (Our Timeless Memories In Song) Canberra

2012 – Božja ljubezen je pesem – pesem je mladost (God’s Love Song – Song of Youth) Brisbane

2013 – Canberra - Kraj srečanja (Canberra - The Meeting Place 2013) Canberra

2014 – Slovenec po srcu (Slovenian At Heart) Melbourne

Program koncerta 2014

 

 

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Božič
OFM OAM, Melbourne
Mob.: 0412 555 840
Pater David Šrumpf
OFM Melbourne, Adelaide
Mob.: 0497 097 783
Pater Janez Tretjak
OFM Slovenija
Pater Darko Žnidaršič
OFM Sydney
Mob.: 0409074760
Pater Valerijan Jenko
OFM OAM Sydney
canberraKoncert2013
39 slovenski mladinski
koncert Canberra 2013
koncertBrisbane2012
38 slovenski mladinski
koncert Brisbane 2012
concertCanberra2011
37. slovenski mladinski koncert Canberra 2011
reconnect2010
36 slovenski mladinski
koncert Sydney 2010